Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Tre år i Sverok
Tre år i SverokSaker jag jobbat med som
jag är särskilt nöjd med
År Statsbidrag
2011 18 Mkr
2012 21 Mkr
2013 15 Mkr
2014 13 Mkr
2015 10 Mkr
I ett ut-
manande
läge har
Sverok ...
... bytt
grafisk
profil
... bytt
namn
... gjort
Svenska
e-sport-
cupen
... lyft
kommun-
bidrags-
frågan
... skaffat
kansli i
Stock-
holm
... bytt
kansli i
Linköping
... utvärd-
erat att
vara MO
i SFR
... tagit
fram
minimi-
nivåer
... gjort
fantastik
till en del
av Sverok
... städat
(ja, det är
ett terra-
rium)
... tagit
fram ett
kurs-
paket
... ordnat
möte för
konvent
... utveck-
lat före-
ningar via
game-
fication
... tagit
fram
rollspel
om valen
2014
... arbetat
med
normer
och
attityder
... svarat
på tre
remisser
...
påverkat
lagen om
automat-
spel
... varit
aktiva i
Alme-
dalen
...ökat
extern-
finansie-
ringen
År Andel
2014 10 %
2013 14 %
2012 7 %
2011 6 %
2010 5 %
2009 0 %
... gett
gratis
bredband
till före-
ningar!
...
bedrivit
extern
påverkan
... lyft
demo-
kratin i
Inflyt-
ande 2.0
... använt
§27 för
första
gången
§27
OBS! Gamla numreringen!
... bort-
sett från
§31 §31
OBS! Gamla numreringen!
... out-
sourcat
admini-
strativ IT
... bytt IT-
miljö
... anställt
ca 20
personer
... stärkt
distrikten
i Sveroks
stadgar
... varit
med på
Pride i
Stock-
holm och
Malmö
... skrivit
på post-
it-lappar
och ser-
vetter!
... tagit
fram mall
för
arrende-
avtal
... lagt
motion
om jäm-
ställdhet
i SFR
... varit
aktiva i
andra
organisa-
tioner
...ökat
andelen
som
röstar i
RM-valet
År Andel
2014 13 %
2013 9 %
2012 8 %
... haft
många
sam-
arbeten
... kopplat
upp
SFR:s
stämma!
... skrivit
en lika-
behand-
lingsplan
... satt
PUL i
per-
spektiv
... infört
avdel-
ningar
... gett
Spellovet
en ny
form!
... anställt
regionala
förenings-
utvecklare
... och så har jag haft
väldigt roligt! Tack alla!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tre år i Sverok

1.081 visualizaciones

Publicado el

En sammanställning av de insatser jag är mest nöjd och stolt över under min tid som förbundssekreterare i Sverok. En påminnelse om att ibland kan en få en hel del gjort :-)

Publicado en: Empleo

Tre år i Sverok

 1. 1. Tre år i Sverok
 2. 2. Tre år i SverokSaker jag jobbat med som jag är särskilt nöjd med
 3. 3. År Statsbidrag 2011 18 Mkr 2012 21 Mkr 2013 15 Mkr 2014 13 Mkr 2015 10 Mkr I ett ut- manande läge har Sverok ...
 4. 4. ... bytt grafisk profil
 5. 5. ... bytt namn
 6. 6. ... gjort Svenska e-sport- cupen
 7. 7. ... lyft kommun- bidrags- frågan
 8. 8. ... skaffat kansli i Stock- holm
 9. 9. ... bytt kansli i Linköping
 10. 10. ... utvärd- erat att vara MO i SFR
 11. 11. ... tagit fram minimi- nivåer
 12. 12. ... gjort fantastik till en del av Sverok
 13. 13. ... städat (ja, det är ett terra- rium)
 14. 14. ... tagit fram ett kurs- paket
 15. 15. ... ordnat möte för konvent
 16. 16. ... utveck- lat före- ningar via game- fication
 17. 17. ... tagit fram rollspel om valen 2014
 18. 18. ... arbetat med normer och attityder
 19. 19. ... svarat på tre remisser
 20. 20. ... påverkat lagen om automat- spel
 21. 21. ... varit aktiva i Alme- dalen
 22. 22. ...ökat extern- finansie- ringen År Andel 2014 10 % 2013 14 % 2012 7 % 2011 6 % 2010 5 % 2009 0 %
 23. 23. ... gett gratis bredband till före- ningar!
 24. 24. ... bedrivit extern påverkan
 25. 25. ... lyft demo- kratin i Inflyt- ande 2.0
 26. 26. ... använt §27 för första gången §27 OBS! Gamla numreringen!
 27. 27. ... bort- sett från §31 §31 OBS! Gamla numreringen!
 28. 28. ... out- sourcat admini- strativ IT
 29. 29. ... bytt IT- miljö
 30. 30. ... anställt ca 20 personer
 31. 31. ... stärkt distrikten i Sveroks stadgar
 32. 32. ... varit med på Pride i Stock- holm och Malmö
 33. 33. ... skrivit på post- it-lappar och ser- vetter!
 34. 34. ... tagit fram mall för arrende- avtal
 35. 35. ... lagt motion om jäm- ställdhet i SFR
 36. 36. ... varit aktiva i andra organisa- tioner
 37. 37. ...ökat andelen som röstar i RM-valet År Andel 2014 13 % 2013 9 % 2012 8 %
 38. 38. ... haft många sam- arbeten
 39. 39. ... kopplat upp SFR:s stämma!
 40. 40. ... skrivit en lika- behand- lingsplan
 41. 41. ... satt PUL i per- spektiv
 42. 42. ... infört avdel- ningar
 43. 43. ... gett Spellovet en ny form!
 44. 44. ... anställt regionala förenings- utvecklare
 45. 45. ... och så har jag haft väldigt roligt! Tack alla!

×