Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében

Descargar para leer sin conexión

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. A próféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében.

Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. A próféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (14)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében (20)

Anuncio

Kozma Szilárd: Nagy Attila Puli, avagy az árnyék én a sorsképlet tükrében

  1. 1. Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 2. A próféta sorsának kereszteződése az én sorsommal a sorsképleteink tükrében. Avagy mit is értett az alatt a Názáreti Jézus, hogy „Az elsőkből lesznek utolsók és az utolsókból elsők.”? – Tudniillik, Nagy Attila puli, a Kökösi próféta, elsők közül valónak született a képességeit és tehetségeit illetően, de utolsóvá lett 5O éves korára, és nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg, tehát spirituálisan is! Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az elhamarkodott ítéleteikben! A minap kaptam egy, rám másodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtően felületes ítélkezésről tanúskodó levelet, amely az engem primitív bosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alap és ok nélkül rágalmazó kökösi kerge prófétát, Nagy Attila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze, hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy mi ketten, ezen "szellemi emberségeink magaslatáról" állítólag „szapuljuk egymást”! Noha sejtettem, és éppen ettől féltem, hogy nem csak azok fognak egyenlőségi jelt tenni gondolatban az utóbbi időben, deklaráltan is notórius munkakerülő élősdivé vált és gyermektelen volt-unitárius pap személye és közöttem, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését, amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység meg rablása, ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú és Jupiteri karmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet is váltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehát győződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és álmomban sem gondoltam volna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendeli meg tőlem a horoszkópját, miután két magyarországi asztrológusban már csalódott, képes meginogni a bizalmában és engem hiteltelennek nevezni, amiért kénytelen voltam a nyilvánosság előtt leleplezni a Puli tényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azt a hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költői hivatásommal is felcseréltem! Hiszen ez a saját magát nyomorba döntő „irgy kutya” (Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemet célozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam neki Turula lányom születése másnapján, 8 évvel ezelőtt, negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”! Távol áll tőlem, hogy szapuljam ezt a nyomorék „szellemi embert”, hanem leleplezem a gátlástalan immoralitását, vagyis az erkölcsi és szakmai
  2. 2. alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott kemény szakértelmemmel, 59 évesen. ne maradjak munka és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családját gazdaságilag eltartani! – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a galádságában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi féle más felelőssége, az állam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója. Ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, meg engedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem a felelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon, annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen a 8 éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitalált vagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkám jellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken) alapuló támadásait és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemet erkölcsileg egy lényegűnek venni, és azt állítani, hogy két „szellemi” ember egymást szapulja, tehát mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogy nevezheti egyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra és azzal gyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát, az aki képes ekkora, - esetemben egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsi relativizmusra és ezzel együtt ekkora igazságtalanságra. – Nyilvánvaló, hogy az illető személy – ebben a esetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében – aki ekkora erkölcsi tévedésre képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra, és Pulihoz hasonlóan, akit "szellemi embernek nevez", steril és kietlen élet folytatásra van ítélve. De senki kívülálló nem ítéli őt el (Esetleg azok a férfiak, akik ez idáig becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.), hanem ő az, aki folyamatosan el ítéli magát, a betegesen felületes és kéretlen erkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Isten sem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. Rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy Puli Attila, aki az internet adta szabad vélemény nyilvánítási lehetőségével visszaélve, és aki anonim kis spicliből a munkakerülését nyíltan vállaló internetes betyárrá nőve ki magát, aki válogatás nélkül szórja a mocskait mindenkire, aki valamit is tesz a magyarságért. Ha csak tíz százalékban is igaz, de fel tevődik az a kérdés is, hogy nekem, spirituális életvezetésű, az egyetemes léterőkkel, de a közvetlen környezetemmel való kiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az
  3. 3. ahhoz szükséges békére is törekvő asztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodó személlyel találkoznom és annak miért kellett ilyen kullancs módon belém akaszkodnia? - Azért, mert a horoszkópjaink motívumrendszere, elképesztő hasonlóságokat, sőt: néha megdöbbentő azonosságokat mutat, azzal a kis különbséggel, hogy ezen azonos karmikus meghatározódások és életfeladat-azonosságok ellenére, a 8O-as évek végén a barátságomat valósággal ki provokáló (Az akkori menyasszonyomtól kikérő...) Nagy Attila, sokkal jobb képességekkel és tehetségekkel született a világra mint én! Az más kérdés, hogy a magát utólag egy kutyafajtáról elnevező alkoholista volt-pap, e tehetségeivel mély erkölcsi és anyagi nyomorúságba döntötte magát, mivel pontosan azoknak a differenciálódó meghatározódásainak, amelyek a kettőnk horoszkópját talán abban az egyetlen pontban: az anyagi javak megszerzésének a kötelező karmikus életfeladatát és az anyagi javakkal szembeni morális magatartást, a pénzzel való bánási módot jelző elemek különbözővé teszik a két sorsképletet, Attila engedett a könnyelmű és felelősség és gyakorlati életfeladat vállalások nélküli életvezetési lehetőség csábításainak. Egészen konkrétan: az én sorsképletemből nem olvasható ki semmiféle az elemi létfenntartáshoz kötődő, az anyagi javak megszerzésével kapcsolatos karma, vagy gyakorlati életfeladat, miközben a kökösi munkakerülő, erkölcs-züllött prófétának a sorsképletéből, halmozottan kiolvashatók, nem csak ilyen jellegű karmikus determinációk, de felvállalandó gyakorlati életfeladatok is. Nevezetesen a II. házban található és a teljesen negatívan fényszögelt Szaturnuszával együtt álló Vízöntő – Sárkányfarka utal erre. És persze, mindaz, amit ezek az asztrológiai szimbólumok jeleznek, mint meghaladandó, negatív tulajdonságokat, adják meg a logikus magyarázatát is az elemi önfenntartás érdekében folytatott munkálkodás, munkavállalás deklarált elutasítási reflexeire, a misztifikált anarchista eszméknek mint fedőelméleteknek a felhasználására arra, hogy ezeknek a „rendkívülien eredeti” misztikáknak (Vízöntő Sárkányfarok) a segítségével magyarázza meg az önmaga számára is azt, hogy miért nem hajlandó még csak az önfenntartása érdekében sem dolgozni (És ehelyett bármilyen lehetőségnek a segítségével, ami csak adódik, vagy felmerül, élősdi életet folytatni), nem, hogy még gyermekek eltartásáért vállalna akárcsak munkát is, nem hogy személyes felelősséget! (Teljesen negatív Szaturnusz a II. házban!) De azt is kérdik, hogy ha Attila Puli, rám is volt állítva valamikor a szeku által, de most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükségem arra”, hogy Puli engem ennyire magának kiszemeljen és az általános mocskolódásai között ilyen kiemelt helyre engem felemeljen? A válasz erre a kérdésre is egyszerű: Azért, mert az erős karma azonosság miatt, Puli az én árnyék-énemnek a tökéletes külvilági megtestesülése, vagyis ő azt tükrözi a kényelem-
  4. 4. és élvezet szerető- és még az exhibicionizmusa (Mérleg Lilith a X. Házban!) kiéléséhez is mindig a könnyű érvényesülési lehetőséget kereső, gátlástalan gonoszságával, ami bennem még feltáratlan és tisztázatlan, illetve, ami még nem teljesen átvilágított és meghaladott életfeladat. (Teljesen negatív Marssal együtt álló Mérleg Lilith a III. házban.) Első sorban tehát, egészen biztos, hogy a két sorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonos jellegű, de már a kezdetek óta, vagyis a férfivá válásunk óta, szöges ellentétesen felfogott és beteljesített, illetve, és egészen pontosan: a Puli esetében: be-nem teljesített sorsfeladatok közös motívum-rendszere miatt kezdett el, előbb csak finoman rágalmazni, majd egyre durvábban mocskolni engem ez a lélek-kullancs! És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen (homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított fő élet alap-motívumok mellett, szerepet kap a szintén különböző neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünk jellegéből eredő karma- és életfelfogásunk differenciáltsága, illetve a spirituális valóságról vallott nézeteink szöges ellentéte is. (Puli tagadja a szellemi világ realitásait tükrözni majdhogynem egy az egyben képes, és ezért a szellemi világ labirintusában eligazodást szolgáló, anyagi valóságnak a fontosságát, Én meg, már csak felelősségteljes asztrológusként is, aki az anyagi világ eleminek az állapotaiból és egymáshoz való helyzeti különbözőségéből következtetek sorsfontosságú szellemi „tényeket és értelmeket”, maximális fontosságot tulajdonítok annak!) Érthetőbben tehát: A Polaritás egyetemes törvénye szerint, a gyakorlati életfeladat- realizáció és, az ő esetében: a nem-realizáció és annak a következményei miatti ellentétek provokáló jellege miatt, azok következtében kellett találkoznunk előbb és azért kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű Skorpiói bosszú-szomja kielégítése érdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia. Puli tehát egyenesen az én Árnyék-énem külső megtestesítője és spirituális provokátora! Pulinak köszönhetően kell leszoknom teljesen a gyűlöletről és neki köszönhetőn kell osztanom széles jó kedvvel és szívem teljes meleg-szeretetével, a jól csattanó, székelyes, szellemi pofonokat minden olyan hamis kártyásnak, aki tolvajt kiált, miközben ő közöttünk a legnagyobb szellemi tolvajok egyike: Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is a Skorpió jegyében születtem és Nagy Puli Attila is, hanem ennek a tetejében az is, hogy neki is a Mérlegben van a Lilithje mint nekem! És még sok más, közös horoszkóp-elem. Pl. az is, hogy miközben a Puli Mérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Horoszkóp-házában áll, nekem egyenesen a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom (az ideális spirituális kiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét
  5. 5. jelző Sárkányfejem. Ami azt jelenti tehát, hogy a Bak Sárkánfejem által jelzett és általam már 18 éve tudatosan elérni és megvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek a színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosan törekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint (A bakban), ahol Pulinak ház-feladat szerint, tehát gyakorlatilag is feloldandó karmaként áll a Lilithje, vagyis a tudattalan érzés és képzeletvilágának, tehát a személyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, a legalacsonyabb rendű „mélyrétegi pontja”! Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (Rák Sárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam az által, hogy előbb három, majd négy gyermekes családot vállaltam (Még akkor is, ha a Rák Lilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe a vállalásba szinte bele is buktam!), a lehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, Pulit, vagyis neki a fáradságos munkát és felelősségeket jelentő gyermekeket szívből utáló tudattalanját -, az amely minden szellemi erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általános jellegű életfeladatokat is, nyilván, nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyi igazsághoz való ragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló, sok más hazug embert is irritáló mivoltáról ne is beszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karmámnak a minél nagyobb mértékű felvállalása által, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső, spirituális változásokat okozó tapasztalatok és megvilágosodások által, megnyílik a lehetőségem a Bak Sárkányfejem által jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási) képesség elérésére. Miközben Puli, meg fog maradni az ide vonatkozó karmája szerinti társadalmi – közösségi kitaszítottságához vezető anarchista lázadásával, önimádó exhibicionizmusával. Azért is lehetséges tehát, ez a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó irritáció, amit én, a puszta létezésemmel, mentalitásommal és láthatatlan spirituális kisugárzásommal is, önkéntelenül is irritálom Pulinak és a Puli féléknek a tudattalan önérzetét, az érzés- és képzeletvilágát, azért lehetséges az a provokáció tehát, amit én a Puli tudattalanjában keltek az által, hogy a Bak Sárkányfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat és bölcsesség) kezdtem megközelíteni, és ami gyakorlatilag is elviselhetetlen a számára, nem csak szellemi szinteken, mivel időközben ő, annyiban vállalt gyakorlati közösségi szerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjén egy kis pozitív eredményt is elért, vagy, ha az illető a tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójával bármit is képvisel a romániai magyarság és általában a magyarság életszférájában, Puli azonnal mocskolni és rágalmazni kezdi, illetve önmagának hízelegve, az internetes „kritikáiban” lekezeli és fölényeskedik azokkal. (Persze, velem a leginkább.)
  6. 6. Szó sem lehet tehát arról, amit Nagy Attila Puli állít azzal kapcsolatosan, hogy én kimondottan csak a sorsképlete negatív aspektusait emelem ki, illetve, hogy teljesen negatívan értelmezve az ő sorsképletét, tehát az ő aljas módszereivel élve, és a szakmám által adott lehetőségekkel visszaélve, megkísérlem őt ezzel is befeketíteni. Nem. Erről szó sem lehet! Nagy Puli Attilának, semmivel nincs un. rosszabb (Negatív aspektusokkal jobban megtelt) sorsképlete az enyémnél! Sőt: az ő veleszületett un. spirituális – misztikus képességei sokkal erősebbek az enyémnél a sorsképlete szerint! Hanem amiben különbözik a kettőnk spirituális alapállása és az ennek tökéletesen megfelelő sorshelyzete az, éppen az, hogy a horoszkópjainkból kiolvasható negatív aspektusokban jelentkező életfeladatainkat (amelyek az anyagiakra vonatkozó életfeladatok kivételével, nagyon hasonlóak tehát!), teljesen ellentétesen éljük meg, lévén, hogy én, tudatosítván már ezelőtt húsz évvel az életfeladataimat az által, hogy megrendeltem a horoszkópomat, áttértem a rengeteg lemondással teli és a sokszor már-már a lelki és fizikai erőimet is meghaladó gyakorlati életfeladatok felvállalásával, az igazi spirituális életpályámra, miközben ő, éppen akkoriban, tehát a kilencvenes évek folyamán aratta a sikereit és élt vissza a jó sorsával, és világiasan nagylábon élő, felelőtlen és alkoholista kispapként herdálta el annak közösségnek az utolsó csepp bizalmát is, amely őt anyagilag támogatta, és amely közösség lelki gondozásával ő meg volt megbízva. És nem csak abban különbözik a képletekből kiolvasható sok azonos motívum szerinti feladatvállalásunk, hogy miközben én az anyagi szűkösségeim ellenére is, nagy családot vállaltam, ő teljes gyermek-áldás spórolásra állt be, hanem abban is, hogy miközben én a szintén áldozatokat követelő egészséges életmód gyakorlását és folytatását választottam, a napi munkám elvégzése és a könyveim megírása mellett, addig ő a teljes henyélést és az ingyenélést választotta és azt, hogy a beteges munkaiszonyából misztikus filozófiát gyártott (vallásos anarchizmus). És ennek a választásnak megfelelően, ő lassan – lassan, teljesen rá állt az élősdiségre, az ingyenélésre. Abban a gyakorlati karma feloldási életfeladat felvállalásban és a karma feloldása érdekében tett áldozathozási hozzáállásban különbözünk tehát, hogy miközben én erőt véve a lelki és a testi ellenállásaimon, akár éjszaka is, meg hajnalonként is kimentem futni és edzeni a városi foodbal pályára, illetve annak a futó-salakjára, amellett, hogy igyekeztem rendszeresen járni edzésekre, amikor csak nem voltam meghűlve, ő még a házkörüli elemi munkát is lusta volt elvégezni! Hiába lázadozik tehát Puli, az ellen, hogy tudomására hozom, hogy viszket a tenyerem a rólam való aljas hazudozásai és a rágalmai miatt és ezt a tenyér-viszketést szívesem el mulasztanám, egy – két becsületes és valóságos székely poffal, akár börtönbe záródás árán
  7. 7. is, amennyiben nem kellene figyelembe vennem a gazdaságilag de más szempontból is tőlem függő gyermekeim jövőjét. Mert hiszen a beteges lustaságán kívül, semmi és senki nem gátolta meg őt abban, hogy az enyémhez hasonló életerőre és fizikai erőre tegyen szert. Sőt: ő kilenc évvel fiatalabb nálam, és ebben az életszakaszban igazság szerint nálam sokkal erősebbnek kellene lennie! De vannak még más, ellentétesen megélt karmikus téma-azonosságok is, a két sorsképlet között. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virít Pulinak a teljesen negatív Marsa (Innen a nagyképű arroganciája), miközben az én spirituális titok-kutató és titok-leleplező, Skorpiói természetem teljes körű és nyílt felvállalása úgymond szintén közismert (Már csak az által is, hogy vállaltam a székelyföldön kimondottan hátrányos és kényelmetlen, sőt: itthon egyáltalán nem értett és nem is szimpatizált, asztrológusi szerepkört! Majd a magyarság körében nem szimpatizált, sőt: nyíltan elutasított több gyermekes család-alapítást, a család-érték centrikus alapállást). És az is hasonló bennünk, hogy ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsom nekem is abszolút negatív mint neki, azzal a különbséggel persze, hogy én még az asztrológiával való megismerkedésem előtt sok évvel, elkezdtem karatézni, tehát öntudatlanul azokat a negatív késztetéseket és mentalitásokat, amit ez a képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolc éves versenyző karate-mesteri tapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karma- feloldási célzattal írt naplóírással, talán mégiscsak sikerült ez ide vonatkozó, veleszületett gyávaságomnak alapul szolgáló rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni, és azt felvállalva és beismerve valamelyest feloldani, még ha nem is teljesen meghaladni! - Nyilván tehát, hogy ez a nagy, személyis gyengeség-legyőzéshez szükséges áldozatok árán elért harcművész-mesteri, lelki oldottságom is irritálja Puli tudattalanját. Na meg, a már teljesen átvilágított és kreatívvá tett, második Oroszlán – Plútói természetem (És ezt, hogy a tudatosan kidolgozott Oroszlán Ascendensemnek megfelelő új, bátor természetem, által végképpen legyőzött és átvilágított Skorpiói nyers tulajdonságok szintjén már teljesen tisztába tettem magam, már abszolút merem vállalni, bármennyire is tűnjön ez a mások szemében szerénytelenségnek!) , hiszen neki éppen az Ascendense szintén tűz jegyű, mint nekem: Nyilas! – Amely Nyilasra jellemző pozitív spirituális tulajdonságokat persze, neki még meg kellene szereznie. Sőt: az un pozitív „Nyilasságot”, tehát a humánus (Lovagi) harcosi nagyvonalúságot, és segítőkészséget és áldozathozatali képességet, meg kellett volna valósítania, de ehhez ő még hozzá sem fogott, hiszen mind a helyből negatív benyomást keltő külső megjelenésén, mind a piszkos és rendetlen és gondozatlan otthoni környezetén (A háza és az udvara állapotán) azonnal látszik, hogy teljesen hibásan szimatol, és abszolút mellette van az igazi metafizikai igazságnak.
  8. 8. És ebben a misztikus téveszme-rengetegében azt képzeli és azt is hirdeti nagy ostobán, mint a porban fetrengő együgyű hindu fakírok, ti., hogy a fizikai világ illúzió, tehát a fizikai valóság figyelmen kívül hagyható és csak a megfoghatatlan és a láthatatlan misztikus élmények és az ellenőrizhetetlen szubjektív spirituális élmények és benyomások, valamint a nyomukban kelt képzetek számítanak. Tehát mindent csak belül, a szellemben kell elvégezni és ezzel el is van intézve minden. - Hát meg kell nézni a nyomorult Puli és az agykáros felesége sorsát és életét (És ha már a Sycret c. filmtől meghatódott Puli annyira a képzeletre hagyatkozik, hát képzeljük el, hogy milyen felemelő lehet a számára az agykáros feleségével nem csak értekezni és „társalogni”, de urambocsá, a mérleg Lilithje által jelzett szerelmi – párkapcsolati karmája feloldása érdekében, „szeretkezni”...), tehát a kimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhős-személyiségét (Hol van ez a mások védelmében nyílt harcba bocsátkozó lovagias nyilas szellemiségtől?), ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő spiritualitásának az eredményét, tehát azt, hogy Puli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világában mennyire is van rendben? Konkrétan, hogy mennyire is tiszta és világos az ő lelke, mennyire van telve az ő képzelete építő jellegű képzetekkel? – Hiszen ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van..., és ami kint van, ugyanaz mint ami bent van! És ami ugyanaz: gyümölcséről ismeritek meg a fát! – Tényleg nagy tudásra és különös szellemi képességekre van szükség ahhoz, hogy ilyen elemi, egyszerre szellemi és gyakorlati igazságokat el tudjon rejteni maga elől a kétszeres teológiát végzett kirúgott pap! Ez a legjobb példája tehát annak, hogy mit és mennyit is érnek a velünk született „különleges képességek” és tehetségek, amikor azok a Puli hármas házában található, teljesen negatívan fényszögelt Jupiterje által jelzett notórius hazudozásra való hajlamokkal társulnak, amikor tehát, a hazugságot, a „kameleonkodást” és a sötét titkolózást szolgálja a tehetség! Elég ehhez az egyik Puli féle Zen-Buddhista „bölcsességet”, példaként fel hozni, amelyben a „Mester” arra tanítja Titok-Tónit, hogy olvasni szembehunyva is lehet! Sőt: még olvasni tanulni is lehetséges szembehunyva... És vég nélkül sorolhatók a sorsképleteinkből kiolvasható többi közös - de ellentétesen realizált - spirituális vonások is. - Mint például az, hogy miközben nekem a fent említett Mérleg-Lilithem és Marsom (Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvel korábban kerültem teljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia nem tud, és ennek következtében nem ír és nem tanít semmit.), Pulinak ugyanott áll a teljesen negatív Halak- Jupiterje, ami nem csak arra utal, hogy veleszületetten képtelen a tárgyi valóságból és a közvetlen testi-lelki tapasztalataiból a megfelelő, tehát helyes (sorsvonatkozású, sorsfontosságú) következtetéseket levonni, és azok szerint életvezetési pályát módosítani. Hanem azt is, hogy éppen emiatt képtelen még az un. földhözragadt gyakorlati kérdések
  9. 9. szintjén is a valóságot meglátni és felismerni, és emiatt, hogy ezt a notórius hazudozásra – valósághamisításra való hajlamát - még velem szemben is keményen gyakorolja, Nagy Puli teljesen képtelen és egyre képtelenebbé válik NEM - hazudni! A két képlet erős motívum-kereszteződése miatt, ezek összehasonlításából még más azonos témáknak az ellenétjeit is ki lehet olvasni, de én egyelőre azt az Ikrek jellegű motívum azonosságot tartom a legfontosabbnak, hogy miközben nekem az Ikrek gyakorlati erőterében, vagyis a III. házban található az a teljesen negatívan fényszögelt Marsommal együtt álló Karmikus pontom (A Mérleg - Lilthem) – Amely által jelzett – de 19 évvel korábban már tudatosított! -, liberális gyávaság és humanista konfliktus-kerülés formájában jelentkező rejtett agresszivitásom miatt a legtöbbet szenvedtem az életben (mind különféle betegségekben) és amely rejtett korrupcióra való hajlamomat is jelző veszélyes karmámnak a hatásaképpen olyan személyekkel is „barátságba”, sőt: házassági kötelékbe is kerültem, az életem során, mint Nagy Attila Puli és a volt-feleségem, akik a háttérben, még önkéntelenül is, folytonosan elárultak és akikkel minden nemű viszonyomat igyekszem mostanában az elkerülhetetlen minimális szükségesre leszűkíteni (Pl. a volt feleséggel nem szüntethetem meg teljesen a kapcsolatot a közös gyermekek miatt, de arról, hogy vele bármiféle baráti beszélgetést is folytassak le kellett mondanom, a korrupcióból való kilábalási képtelensége miatt.) -, Aközben a Revolveres Székely Profétának ez a Mérleg-Lilithje a X. Házban van – Vagyis az egyetemes törvények megismerésének és e törvényeknek a közösség érdekében folytatandó tevékenységek során való alkalmazásának az életkörében áll - ugyanaz a Mérleg-Lilithje! Illetve az a közös Ikrek motívum bennünk, hogy ugyancsak az Ikrek szellemiségének a gyakorlati megvalósulási életterületén, a III. házban, Nagy Pulinak az a fent már említett, teljesen negatív Jupiterje található, amely a tárgyi és a gyakorlati valóság semmibe vételének a reflexeire, illetve a notórius hazudozásra való alapkésztetéseire és a valósághamisításokon alapuló eszmék leírásának és terjesztésének a „gyógyíthatatlan szellemi betegségére” utal. Még egyszer mondom tehát: nem az én javamra értelmezett - Az alapmotívumokban egymásra nagyon is hasonlító - sorsképleteinkből kiolvasható negatív, vagy pozitív aspektusok szerint differenciálódik és ellentétes a két sors, hanem amiatt, hogy szögesen ellenkezik (különbözik) az erkölcsi alapállásunk az élet minden vonatkozásában. II. Epilógus Néhány csepp a Pulival kapcsolatos tárgyi valóságból:
  10. 10. Itt, asztrológusi pálya-választásom szövege végén, amit a Puli rágalmazásai miatt kényszerültem le írni, található négy autentikus, tehát a tárgyi valóságot egy az egyben bemutató fénykép a híres Puli-putriról. Ezeken e magaslatos fellegvárnak a görbe – düledező és repedt sarkú falai mellett, a nájlon ablakú „világossága” is az olvasó szemébe világlik. Nem hiába, a székely vallásos anarchista (hamis) próféta is azt vallja magától titok(Tóniban), hogy ő, a Nagy Kökösi Zen-Buddhista mester, világosságot hoz az anarchista munkakerülésével és más jó példával való előjárásával, a „birka”- székelyek számára, mivel „Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok.”: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila- sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa- hatekony-kovetkezmenyei És itt kottyantotta el a senkiházi besúgó gazember, hogy ő notórius munkakerülő élősdiként él hosszú évek óta az agykáros felesége betegnyugdíjából, 48 éves, életerős férfiként! Ez olvasható a bejegyzés bevezetőjében: „... azt agyaltad ki, nem tudván, hogy a Feleségem betegnyugdíjából élünk - kérjed te is, mert biztos megkapod - hogy máshonnan nem lehet jövedelmünk csak besúgásból.” Nagy Attila Puli Jicigh anarchista prófétának az élősdiskedéséről szóló „vallomása” alábbi link alatt található: http://spiritualitas.blogter.hu/478806/reflexiok_- _kozma_szilard_csikszeredai_asztrologus_ehsegsztrajkja__a_potya

×