Grecia

J
Traballo ciencias sociais
Neste traballo falaremos de :
O espazo e o tempo na época Arcaica.
As épocas clásicas y helenísticas.
A organización política e económica das polis.
A sociedade e a vida cotiá.
A vida na cidade.
A relixion e a cultura.
A arte grega . A arquitectura.
A arte grega . A escultura e a cerámica.
Grecia
O espazo e o tempo .O espazo e o tempo .
A epoca arcaicaA epoca arcaica
O territorio grego .O territorio grego .
A antiga grecia desenvolveuse no sur da Peninsula Balcánica . Este
territorio ao que os gregos denominaron Hélade , presenta dous
trazos físicos :
Proximidade ao mar : ningun punto se afasta máis de 90
quilómetros da costa.
Carácter montañoso : o rfelevo está formado por in conxunto de
cadeas montañosas separadas entre si por vales ou pequenas
chairas.
Os Helenos e o seu temploOs Helenos e o seu templo
Os gregos nunca formaron un Estado unificado , porén
tiñan certo sentimento de unidade : chamabanse a si
mesmos helenos , tiñan una cultura común , falaban a
mesma lingua e tiñan a mesma relixion .
A antiga civilización grega desenvolveuse entre os séculos
VIII e
I a.C
A época arcaica : VIII-VA época arcaica : VIII-V
nesta época desenvolveronse as polis .
As polisAs polis : eran cidades-estado independentes formadas por un
núcleo urbano e as terras de labor , bosques e pastos que o
rodeaban . Cada polis tiña o seu propio sistema de goberno ,
exercito e moeda diferente . En grecia houbo mais de duascentas
polis .
As colonizacións :As colonizacións : Foron grandes migracións de gregos , que
estableceron asentamentos ou colonias nas costas dos mares Negro
e Mediterráneo .
As causas son o aumento da poboación e o desigual reparto das
terras .
Grecia
As épocasAs épocas
clásicas eclásicas e
halenísticashalenísticas
A epoca clásica foi o periodo
de maior esplundos das polis
gregas, especialmente de
Atenas e Esparta , a pesar das
frecuentes guerras
A epoca clásica : 490-338 a.CA epoca clásica : 490-338 a.C.
A época helenística : 338 a.C.-A época helenística : 338 a.C.-
30 a.C30 a.C.
Nestas monarquias os reis gobernaron
con poder absoluto , desenbolberon a
industria e o comercio , e fundaron
novas cidades como Alexandría e
Antioquía .
As monarquias helenísticas foron
conquistadas por Roma e integradas no
imperio romano .
As guerrasAs guerras
médicas e amédicas e a
hexemonía dehexemonía de
AtenasAtenas
As guerras médicasAs guerras médicas
A principio do século V a.C , os persas
intetaron conquistar a Grecia
continental , o que provocou os
enfrentamentos dos gregor contra os
persas , coñecido como guerras médicas
( 490 a.C - 480 a.C )
A guerra doA guerra do
Peloponeso e aPeloponeso e a
hexemonía dehexemonía de
EspartaEsparta
A guerra do PeloponesoA guerra do Peloponeso
O excesivo protagonismo de Atenas
provocou tensións entre as polis que
formaban a Liga de Delos . Estas
terminaron agrupándose en dous
grupos , liberados por Atenas e
Esparta , e enfrontaronse na guerra
do peloponeso .
A organizacíonA organizacíon
política epolítica e
económica daseconómica das
polispolis
O sistema político de Esparta . A oligarquíaO sistema político de Esparta . A oligarquía
A maioria das polis gregas adoptaron como sistema de goberno a
oligarquia , no que o poder exercíao un grupo reducido de
persoas , donas de extensas propiedades .
Esparta foi un exemplo de oligarquía . Nestas polis , o poder
desepeñábano dous reis , que tiñan funcions honoríficas e
militares.
O sistema político de Atenas . A democracia
Atenas , en cambio , adoptou como sistema de goberno a
democracia , isto é o goberno do pobo , un feito decisivo para a
súa implantación foros as colonizacións .
Nas polis de Atenas , o poder residía na Asemblea de cidadáns ,
composta polos homes maiores de 18 anos , fillo de pai e nai
atenienses .
A economía grega .
A agricultura era a base da economía grega , e practicábase nas
poucas chairas existentes .
Outras actividades económicas foron a gandería , a artesanía e o
comercio.
Grecia
A división social .
Dividíase
en :
Cidadans : eran os únicos que podían participar na vida
Política , tanto se eran ricos como humildes .
Non cidadans : non podian participar na vida política
Grega , a este grupo pertencian as mulleres , os
Escrabos , os prisioneiros e os extranseiros .
A situación da muller.A situación da muller.
Dividianse en
dous grupos:
As mulleres ricas : dedicábanse a coidar dos seus f
Fillos e a dirisir aos escrabos nas tarefas domésticas .
As mulleres dos grupos populares: traballaban como
Campesiñas , vendedoras , comadroas ou amas.
A alimentación eA alimentación e
a educacióna educación
A alimentación .
A alimentacion dos gregos eran os cereais , tamen consumían
legumes e peixe , as verduras e a carne escaseaban , polo que eran
caras e só se tomaban en ocasions especiais .
A educación .
En Atenas os nenos acudian á escola , en cambio en Esparta os nenos
recibian unha dura formación para a guerra , e as nenas
practicaban moito deporte para ser nais de guerreros fortes .
Grecia
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/901769/grecia.htm
A vida na cidadeA vida na cidade
A organización da cidade
As cidades gregas , localizabanse cerca do mar.
Dividiase en cidade altacidade alta , situabase nun lugar elevado para facilitar a
defensa e rodeábase de muralla , cando os gregos a abandonaron ,
a cidade baixacidade baixa tibo que acoller as vivendas e as actividades
económicas , políticas e sociais .
Os espazos públicos
Dentro das cidades
existían algúns
espazos e edificios
públicos .
Ágora :constituia o principal espazo público .
Era unha praza ao aire libre onde tiñan lugar
Os mercados , as reunions políticas , e a vida
Social .
Edifícios públicos : os mais importantes eran
O teatro , o odeón , para as audicións musicais
E o estadio para as competiciónsdeportivas .
O espazo privado . As casas
Hay dous tipos
de casas :
Casas populares : tiñan paredes de adobe ,
Teitos de madseira , e estreitas xanelas sen
Cristais .
Casas aristrocáticas : realizadas cos mesmos
Materiais que as populares , pero de maior
Tamaño.
A relixión e aA relixión e a
culturacultura .
Deuses , heroes eDeuses , heroes e
mitos .mitos .
DeusesDeuses .
Os antigos Gregos eran politeístas e decir que crian en barios deuses ,
que moraban no monte Olimpo .
Tamen creron nos heroes , fillos de deuses e humanos que foron
considerados semideuses . Ainda que eran mortais , npodían
realizar fazañas prodisiosas .
Os gregos escribiron mitos ou relatos coas fazañas dos deuses e os
heroes , que constituen a mitoloxía .
Os heroes .Os heroes .
Tamen creron nos heroes , fillos de deuses e humanos que foron
considerados semideuses . Ainda que eran mortais , npodían
realizar fazañas prodisiosas .
Os mitos .Os mitos .
Os gregos escribiron mitos ou relatos coas fazañas dos deuses e os
heroes , que constituen a mitoloxía
Grecia
O culto aos deusesO culto aos deuses .
Realizabase en :
Casas : o pai da família realizaba o culto á deusa
Do fogar e aos defuntos .
Templos : os sacerdotes dirixian o culto no que
Participaban todos os habitantes das polis .
Consistia en sacrificios de animais e en
Procesions con ofrendas .
Santuarios : reunianse gregos de todas as polis
Para honrar aos seus deuses .
O oráculo.O oráculo.
O oraculo e onde os gregos lle preguntaban aos deuses sobre o seu
futúro e os sacerdotes e sacerdotisas respondian en nome dos
deuses .
El oráculo de Delfos .
A cultúra grega .
Os gregos son considerados como Os creadores do pensamento
racional por aver sido os primeiros en intentar explicar o mundo
que os rodeaba utilizando a razón e non a relixión .
Prezi deuses de grecia .
http://prezi.com/vbooxrviefvv/copy-of-untitled-prezi/
Grecia
A arte grega aA arte grega a
arquitrecturaarquitrectura
Características da arquitectura .
Construíron os seus edifícios cun tamaño proporcionado a medida
humana .
Os elementos utilizados foron a pedra e a marmore
creoron as ordes arquitectónicas , que foron a dórica a xónica e a
coríntia .
dórico xónico corintio
O templo grego a casa da divindade .
O templo foi o edificio grego mais importante . Era a casa simbólica
do deus , e albergaba a súa estatua e o seu tesouro .
Os templos mais importantes erguéronse no século V a.C na Acrópole
de Atenas .
A arte grega . AA arte grega . A
escultura e aescultura e a
cerámica .cerámica .
Características da escultura .
As esculturas fixéronse , na sua maioría , para decorar edificios .
Os temas representados foron moi variados : heroes , atletas
relixiosas …
a escultura buscou representara beleza ideal do corpo humano e para
iso debian seguir un canon , e dicir , realizarse de acordo cunhas
proporcions entre as partes do corpo .
A cerámica e a súa decoración
A cerámica acadou gran desenvolvemento en grecia . As vasillas
caracterizaronse pola finura do barro , e a elegancia e variedade
das formas .
Vasillas .
A evolución a través das épocas .
Distinguense 3 etapas
Época arcaica : as escultúras eran ríxidas e
Exquemáticas .
Época clásica :volvéronse mais naturais
Época helenística : os escultores buscaron
Expresar o movemento e os sentimentos .
Grecia
Grecia
Grecia
finfin
Traballo feito por : Nazaret vila gonzález
Curso : 1ºE.S.O
Número:29 .
Asignatura : Ciencias Sociais .
1 de 56

Recomendados

A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antigarubempaul
510 vistas4 diapositivas
A Grecia antigaA Grecia antiga
A Grecia antigarubempaul
1.7K vistas36 diapositivas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
1.1K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Grecia finalGrecia final
Grecia finallolifreire
546 vistas35 diapositivas
A HéladeA Hélade
A HéladeMariquiña Terremoto
1.1K vistas122 diapositivas
Tema X: ExiptoTema X: Exipto
Tema X: ExiptoSanti Pazos
4K vistas53 diapositivas
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estadosmasinisa
921 vistas58 diapositivas
09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega roberto
522 vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Grecia finalGrecia final
Grecia final
lolifreire546 vistas
A HéladeA Hélade
A Hélade
Mariquiña Terremoto1.1K vistas
Tema X: ExiptoTema X: Exipto
Tema X: Exipto
Santi Pazos4K vistas
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa921 vistas
09 a civilización grega 09 a civilización grega
09 a civilización grega
roberto 522 vistas
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga grecia
TeacherBelen1.6K vistas
A vida en GreciaA vida en Grecia
A vida en Grecia
JorLaJuSky247 vistas
A IDADE ANTIGAA IDADE ANTIGA
A IDADE ANTIGA
Carmela Rodríguez1.1K vistas
Así viviron na Antiga RomaAsí viviron na Antiga Roma
Así viviron na Antiga Roma
Serxio Folgueira Arias713 vistas
A civilización gregaA civilización grega
A civilización grega
rubempaul412 vistas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo4.7K vistas
Tema 13 O imperio romanoTema 13 O imperio romano
Tema 13 O imperio romano
rubempaul1.2K vistas
Mesopotamia. tema 10Mesopotamia. tema 10
Mesopotamia. tema 10
Dudas-Historia765 vistas
A civilización romanaA civilización romana
A civilización romana
masinisa883 vistas
Evolución da historia de greciaEvolución da historia de grecia
Evolución da historia de grecia
julioparadayanez353 vistas
10 Mesopotamia e Exipto10 Mesopotamia e Exipto
10 Mesopotamia e Exipto
roberto 1.1K vistas
Idade antiga. os estadosIdade antiga. os estados
Idade antiga. os estados
masinisa470 vistas
GreciaGrecia
Grecia
lourdes herrero416 vistas

Destacado

Hewan vetebrataHewan vetebrata
Hewan vetebrataJifa Adlina
2.5K vistas24 diapositivas
Presentation1Presentation1
Presentation1Ehhnormeezy
92 vistas6 diapositivas
I am poemI am poem
I am poemEhhnormeezy
242 vistas19 diapositivas
Storgrid WhitepaperStorgrid Whitepaper
Storgrid WhitepaperPaul van Lingen
277 vistas9 diapositivas
μαθησημαθηση
μαθησηfanthe
96 vistas3 diapositivas

Destacado(18)

Hewan vetebrataHewan vetebrata
Hewan vetebrata
Jifa Adlina2.5K vistas
Presentation1Presentation1
Presentation1
Ehhnormeezy92 vistas
I am poemI am poem
I am poem
Ehhnormeezy242 vistas
Storgrid WhitepaperStorgrid Whitepaper
Storgrid Whitepaper
Paul van Lingen277 vistas
μαθησημαθηση
μαθηση
fanthe96 vistas
OrBA SAP RIBAMS TechnologyOrBA SAP RIBAMS Technology
OrBA SAP RIBAMS Technology
Muhammad Khurram Baig4.1K vistas
RahulRahul
Rahul
rahul22199472 vistas
Understanding ERP and ModulesUnderstanding ERP and Modules
Understanding ERP and Modules
Muhammad Khurram Baig906 vistas
StreamRoot Meetup WebRTCStreamRoot Meetup WebRTC
StreamRoot Meetup WebRTC
Pierre-Louis Théron2K vistas
Paragraf sebab-akibat dan akibat-sebabParagraf sebab-akibat dan akibat-sebab
Paragraf sebab-akibat dan akibat-sebab
Jifa Adlina15.9K vistas
MIS by Muhammad Khurram Baig RIBAMSMIS by Muhammad Khurram Baig RIBAMS
MIS by Muhammad Khurram Baig RIBAMS
Muhammad Khurram Baig776 vistas
Management information systemManagement information system
Management information system
Muhammad Khurram Baig1.9K vistas
Modern Education System (Techniques and Technologies)Modern Education System (Techniques and Technologies)
Modern Education System (Techniques and Technologies)
Muhammad Khurram Baig19.9K vistas

Similar a Grecia

GreciaGrecia
Greciaforumgigurrorum
2.4K vistas18 diapositivas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 greciacamposseijo
5.2K vistas46 diapositivas
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)rubempaul
421 vistas5 diapositivas
Tema 11. a antiga greciaTema 11. a antiga grecia
Tema 11. a antiga greciaDudas-Historia
1K vistas61 diapositivas
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga greciaTeacherBelen
79 vistas42 diapositivas

Similar a Grecia(20)

GreciaGrecia
Grecia
forumgigurrorum2.4K vistas
Unidade 9 greciaUnidade 9 grecia
Unidade 9 grecia
camposseijo5.2K vistas
A civilización grega (1º ESO)A civilización grega (1º ESO)
A civilización grega (1º ESO)
rubempaul421 vistas
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdfA CIVILIZACIÓN GREGA.pdf
A CIVILIZACIÓN GREGA.pdf
MarcosSalgadoRodrgue13 vistas
Tema 11. a antiga greciaTema 11. a antiga grecia
Tema 11. a antiga grecia
Dudas-Historia1K vistas
A antiga greciaA antiga grecia
A antiga grecia
TeacherBelen79 vistas
A civilización grega 2ª parteA civilización grega 2ª parte
A civilización grega 2ª parte
Santi Pazos1.6K vistas
Tema 10. grecia iTema 10. grecia i
Tema 10. grecia i
Dudas-Historia376 vistas
A civilización grega 1ª parteA civilización grega 1ª parte
A civilización grega 1ª parte
Santi Pazos2.3K vistas
Unidade 2 ESAUnidade 2 ESA
Unidade 2 ESA
camposseijo518 vistas
Unidade 2 esaUnidade 2 esa
Unidade 2 esa
camposseijo716 vistas
Arquitectura clásica gregaArquitectura clásica grega
Arquitectura clásica grega
Agrela Elvixeo7.2K vistas
O mundo gregoO mundo grego
O mundo grego
moulin293761 vistas
Idade antigaIdade antiga
Idade antiga
xmgomba727 vistas
Unidade 8 mesopotamia e exiptoUnidade 8 mesopotamia e exipto
Unidade 8 mesopotamia e exipto
camposseijo3.4K vistas
A historiaA historia
A historia
opapaventos423 vistas
Nosa historia t.6Nosa historia t.6
Nosa historia t.6
mteribg2.2K vistas
Edad antiguaEdad antigua
Edad antigua
Ensino Espiral Suma815 vistas
Proxecto: ExiptoProxecto: Exipto
Proxecto: Exipto
lolifreire443 vistas
Tema X MesopotamiaTema X Mesopotamia
Tema X Mesopotamia
Santi Pazos1.1K vistas

Más de JorLaJuSky

Os ClimogramasOs Climogramas
Os ClimogramasJorLaJuSky
451 vistas8 diapositivas
Comentar paisaxes xeográficasComentar paisaxes xeográficas
Comentar paisaxes xeográficasJorLaJuSky
149 vistas6 diapositivas
Camino de SantiagoCamino de Santiago
Camino de SantiagoJorLaJuSky
184 vistas10 diapositivas
Prehistoria en España e GaliciaPrehistoria en España e Galicia
Prehistoria en España e GaliciaJorLaJuSky
311 vistas14 diapositivas
Os ClimasOs Climas
Os ClimasJorLaJuSky
142 vistas5 diapositivas
Ciclón tropical e tornadoCiclón tropical e tornado
Ciclón tropical e tornadoJorLaJuSky
167 vistas5 diapositivas

Más de JorLaJuSky(13)

Os ClimogramasOs Climogramas
Os Climogramas
JorLaJuSky451 vistas
Comentar paisaxes xeográficasComentar paisaxes xeográficas
Comentar paisaxes xeográficas
JorLaJuSky149 vistas
Camino de SantiagoCamino de Santiago
Camino de Santiago
JorLaJuSky184 vistas
Prehistoria en España e GaliciaPrehistoria en España e Galicia
Prehistoria en España e Galicia
JorLaJuSky311 vistas
Os ClimasOs Climas
Os Climas
JorLaJuSky142 vistas
Ciclón tropical e tornadoCiclón tropical e tornado
Ciclón tropical e tornado
JorLaJuSky167 vistas
Idade dos MetaisIdade dos Metais
Idade dos Metais
JorLaJuSky1.1K vistas
Os medios naturaisOs medios naturais
Os medios naturais
JorLaJuSky193 vistas
O neolíticoO neolítico
O neolítico
JorLaJuSky158 vistas
As formas do relevoAs formas do relevo
As formas do relevo
JorLaJuSky442 vistas
As civilizacións fluviaisAs civilizacións fluviais
As civilizacións fluviais
JorLaJuSky170 vistas
A faunaA fauna
A fauna
JorLaJuSky199 vistas
A BrúxulaA Brúxula
A Brúxula
JorLaJuSky288 vistas

Grecia

 • 1. Traballo ciencias sociais Neste traballo falaremos de : O espazo e o tempo na época Arcaica. As épocas clásicas y helenísticas. A organización política e económica das polis. A sociedade e a vida cotiá. A vida na cidade. A relixion e a cultura. A arte grega . A arquitectura. A arte grega . A escultura e a cerámica.
 • 3. O espazo e o tempo .O espazo e o tempo . A epoca arcaicaA epoca arcaica
 • 4. O territorio grego .O territorio grego . A antiga grecia desenvolveuse no sur da Peninsula Balcánica . Este territorio ao que os gregos denominaron Hélade , presenta dous trazos físicos : Proximidade ao mar : ningun punto se afasta máis de 90 quilómetros da costa. Carácter montañoso : o rfelevo está formado por in conxunto de cadeas montañosas separadas entre si por vales ou pequenas chairas.
 • 5. Os Helenos e o seu temploOs Helenos e o seu templo Os gregos nunca formaron un Estado unificado , porén tiñan certo sentimento de unidade : chamabanse a si mesmos helenos , tiñan una cultura común , falaban a mesma lingua e tiñan a mesma relixion . A antiga civilización grega desenvolveuse entre os séculos VIII e I a.C
 • 6. A época arcaica : VIII-VA época arcaica : VIII-V nesta época desenvolveronse as polis . As polisAs polis : eran cidades-estado independentes formadas por un núcleo urbano e as terras de labor , bosques e pastos que o rodeaban . Cada polis tiña o seu propio sistema de goberno , exercito e moeda diferente . En grecia houbo mais de duascentas polis . As colonizacións :As colonizacións : Foron grandes migracións de gregos , que estableceron asentamentos ou colonias nas costas dos mares Negro e Mediterráneo . As causas son o aumento da poboación e o desigual reparto das terras .
 • 8. As épocasAs épocas clásicas eclásicas e halenísticashalenísticas
 • 9. A epoca clásica foi o periodo de maior esplundos das polis gregas, especialmente de Atenas e Esparta , a pesar das frecuentes guerras A epoca clásica : 490-338 a.CA epoca clásica : 490-338 a.C.
 • 10. A época helenística : 338 a.C.-A época helenística : 338 a.C.- 30 a.C30 a.C. Nestas monarquias os reis gobernaron con poder absoluto , desenbolberon a industria e o comercio , e fundaron novas cidades como Alexandría e Antioquía . As monarquias helenísticas foron conquistadas por Roma e integradas no imperio romano .
 • 11. As guerrasAs guerras médicas e amédicas e a hexemonía dehexemonía de AtenasAtenas
 • 12. As guerras médicasAs guerras médicas A principio do século V a.C , os persas intetaron conquistar a Grecia continental , o que provocou os enfrentamentos dos gregor contra os persas , coñecido como guerras médicas ( 490 a.C - 480 a.C )
 • 13. A guerra doA guerra do Peloponeso e aPeloponeso e a hexemonía dehexemonía de EspartaEsparta
 • 14. A guerra do PeloponesoA guerra do Peloponeso O excesivo protagonismo de Atenas provocou tensións entre as polis que formaban a Liga de Delos . Estas terminaron agrupándose en dous grupos , liberados por Atenas e Esparta , e enfrontaronse na guerra do peloponeso .
 • 15. A organizacíonA organizacíon política epolítica e económica daseconómica das polispolis
 • 16. O sistema político de Esparta . A oligarquíaO sistema político de Esparta . A oligarquía A maioria das polis gregas adoptaron como sistema de goberno a oligarquia , no que o poder exercíao un grupo reducido de persoas , donas de extensas propiedades . Esparta foi un exemplo de oligarquía . Nestas polis , o poder desepeñábano dous reis , que tiñan funcions honoríficas e militares.
 • 17. O sistema político de Atenas . A democracia Atenas , en cambio , adoptou como sistema de goberno a democracia , isto é o goberno do pobo , un feito decisivo para a súa implantación foros as colonizacións . Nas polis de Atenas , o poder residía na Asemblea de cidadáns , composta polos homes maiores de 18 anos , fillo de pai e nai atenienses .
 • 18. A economía grega . A agricultura era a base da economía grega , e practicábase nas poucas chairas existentes . Outras actividades económicas foron a gandería , a artesanía e o comercio.
 • 20. A división social . Dividíase en : Cidadans : eran os únicos que podían participar na vida Política , tanto se eran ricos como humildes . Non cidadans : non podian participar na vida política Grega , a este grupo pertencian as mulleres , os Escrabos , os prisioneiros e os extranseiros .
 • 21. A situación da muller.A situación da muller. Dividianse en dous grupos: As mulleres ricas : dedicábanse a coidar dos seus f Fillos e a dirisir aos escrabos nas tarefas domésticas . As mulleres dos grupos populares: traballaban como Campesiñas , vendedoras , comadroas ou amas.
 • 22. A alimentación eA alimentación e a educacióna educación
 • 23. A alimentación . A alimentacion dos gregos eran os cereais , tamen consumían legumes e peixe , as verduras e a carne escaseaban , polo que eran caras e só se tomaban en ocasions especiais .
 • 24. A educación . En Atenas os nenos acudian á escola , en cambio en Esparta os nenos recibian unha dura formación para a guerra , e as nenas practicaban moito deporte para ser nais de guerreros fortes .
 • 27. A vida na cidadeA vida na cidade
 • 28. A organización da cidade As cidades gregas , localizabanse cerca do mar. Dividiase en cidade altacidade alta , situabase nun lugar elevado para facilitar a defensa e rodeábase de muralla , cando os gregos a abandonaron , a cidade baixacidade baixa tibo que acoller as vivendas e as actividades económicas , políticas e sociais .
 • 29. Os espazos públicos Dentro das cidades existían algúns espazos e edificios públicos . Ágora :constituia o principal espazo público . Era unha praza ao aire libre onde tiñan lugar Os mercados , as reunions políticas , e a vida Social . Edifícios públicos : os mais importantes eran O teatro , o odeón , para as audicións musicais E o estadio para as competiciónsdeportivas .
 • 30. O espazo privado . As casas Hay dous tipos de casas : Casas populares : tiñan paredes de adobe , Teitos de madseira , e estreitas xanelas sen Cristais . Casas aristrocáticas : realizadas cos mesmos Materiais que as populares , pero de maior Tamaño.
 • 31. A relixión e aA relixión e a culturacultura .
 • 32. Deuses , heroes eDeuses , heroes e mitos .mitos .
 • 33. DeusesDeuses . Os antigos Gregos eran politeístas e decir que crian en barios deuses , que moraban no monte Olimpo . Tamen creron nos heroes , fillos de deuses e humanos que foron considerados semideuses . Ainda que eran mortais , npodían realizar fazañas prodisiosas . Os gregos escribiron mitos ou relatos coas fazañas dos deuses e os heroes , que constituen a mitoloxía .
 • 34. Os heroes .Os heroes . Tamen creron nos heroes , fillos de deuses e humanos que foron considerados semideuses . Ainda que eran mortais , npodían realizar fazañas prodisiosas .
 • 35. Os mitos .Os mitos . Os gregos escribiron mitos ou relatos coas fazañas dos deuses e os heroes , que constituen a mitoloxía
 • 37. O culto aos deusesO culto aos deuses . Realizabase en : Casas : o pai da família realizaba o culto á deusa Do fogar e aos defuntos . Templos : os sacerdotes dirixian o culto no que Participaban todos os habitantes das polis . Consistia en sacrificios de animais e en Procesions con ofrendas . Santuarios : reunianse gregos de todas as polis Para honrar aos seus deuses .
 • 38. O oráculo.O oráculo. O oraculo e onde os gregos lle preguntaban aos deuses sobre o seu futúro e os sacerdotes e sacerdotisas respondian en nome dos deuses .
 • 39. El oráculo de Delfos .
 • 40. A cultúra grega . Os gregos son considerados como Os creadores do pensamento racional por aver sido os primeiros en intentar explicar o mundo que os rodeaba utilizando a razón e non a relixión .
 • 41. Prezi deuses de grecia . http://prezi.com/vbooxrviefvv/copy-of-untitled-prezi/
 • 43. A arte grega aA arte grega a arquitrecturaarquitrectura
 • 44. Características da arquitectura . Construíron os seus edifícios cun tamaño proporcionado a medida humana . Os elementos utilizados foron a pedra e a marmore creoron as ordes arquitectónicas , que foron a dórica a xónica e a coríntia .
 • 46. O templo grego a casa da divindade . O templo foi o edificio grego mais importante . Era a casa simbólica do deus , e albergaba a súa estatua e o seu tesouro . Os templos mais importantes erguéronse no século V a.C na Acrópole de Atenas .
 • 47. A arte grega . AA arte grega . A escultura e aescultura e a cerámica .cerámica .
 • 48. Características da escultura . As esculturas fixéronse , na sua maioría , para decorar edificios . Os temas representados foron moi variados : heroes , atletas relixiosas … a escultura buscou representara beleza ideal do corpo humano e para iso debian seguir un canon , e dicir , realizarse de acordo cunhas proporcions entre as partes do corpo .
 • 49. A cerámica e a súa decoración A cerámica acadou gran desenvolvemento en grecia . As vasillas caracterizaronse pola finura do barro , e a elegancia e variedade das formas .
 • 51. A evolución a través das épocas . Distinguense 3 etapas Época arcaica : as escultúras eran ríxidas e Exquemáticas . Época clásica :volvéronse mais naturais Época helenística : os escultores buscaron Expresar o movemento e os sentimentos .
 • 56. Traballo feito por : Nazaret vila gonzález Curso : 1ºE.S.O Número:29 . Asignatura : Ciencias Sociais .