Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
Werkveldorientatie Beatrix de Burcht
Próximo SlideShare
Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijsLeerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Cargando en ... 3
1 de 3

Más contenido relacionado

Werkveldorientatie Beatrix de Burcht

  1. Werkveldoriëntatie Beatrix de Burcht Jordy Mulder 2091129 23-10-2015
  2. Beatrix de Burcht Deze werkveldoriëntatie gaat over Beatrix de Burcht. Beatrix de Burcht is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs gelegen in Gorinchem. Het uitgangspunt van deze school is dat het bestuur en de leerkrachten samen met de ouders ernaar streven het kind op te groeien tot een betekenisgevend en kiezend kind dat zijn of haar eigen normen en waarden op een goed manier kan ontwikkelen. Beatrix de Burcht hoort binnen de stichting LOGOS. LOGOS staat voor Protestants Christelijk onderwijs en bestaat sinds 2003. Deze stichting heeft verschillende scholen onder haar hoede in de regio Gorinchem,Leerdam en Lingewaal. De visie van de Burcht is: alles ten dienste van de leerling in het centrum van het leren. Dit is een gemeenschappelijke visie binnen de school die bepaalt hoe om wordt gegaan met de kinderen, hoe er naar de kinderen gekeken wordt, welke methodes er gebruikt worden en hoe er les wordt gegeven. Er zijn verschillende uitgangspunten die bij deze visie horen: ons onderwijs is boeiend, je leert hier op de manier die bij je past, je krijgt hier de tijd en ruimte om te leren, hier heb je de kans om je talenten te ontwikkelen, we leren hier in samenhang, we leren met en van elkaar, je leert hier in een veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en als laatste punt is dat we een stimulerende schoolcultuur hebben. De kinderen die op deze school zitten, zijn kinderen van vier tot 13 jaar en hebben verschillende problematieken . Op de Burcht zitten kinderen met verschillende stoornissen zoals uit het autismespectrum, kinderen met ADD of ADHD, kinderen die iets in hun jeugd meegemaakt hebben waardoor zij extra begeleiding nodig hebben zoals epilepsie. Er zitten ook kinderen die moeite hebben met school of leren en daardoor extra begeleiding nodig hebben. Op de school zitten dus veel verschillende kinderen die allemaal om de een of andere reden extra begeleiding nodig hebben in het kader van onderwijs. Op deze school zitten kinderen vanaf vier jaar, deze kinderen beginnen met de onderbouw en starten dus in de kleutergroep. Bij de kleuters wordt al gesproken van Jonge Risico Leerlingen. Dit zijn kinderen die problemen kunnen gaan krijgen met ontwikkeling bijvoorbeeld. Vaak zijn groep een en twee bij elkaar als een klas. De groepen worden elk jaar ingedeeld in optimaal werkbare groepen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren. De verschillende samengestelde groepen werken ook weer samen binnen een cluster. Op de school is een onderbouwcluster, een middenbouwcluster en een bovenbouwcluster. Leerlingen doorlopen via deze verschillende groepen de school en komen in het laatste jaar in een schoolverlatergroep. Dit is de groep die de school gaat verlaten en waarbij ze gaan kijken wat het beste is voor het kind qua vervolgonderwijs. De klassen hebben een gemiddelde van 14 leerlingen in een klas. In sommige groepen is bij de start expres de groep klein gehouden omdat in deze groep er kinderen bij zitten die meer ondersteuning of observatie nodig hebben. Als een groep in de loop van het jaar echt niet werkt en alleen maar voor problemen zorgt, wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn en of het beter is om de groep te splitsen. Naast de gewone vakken die gegeven worden zoals rekenen en taal, worden de kinderen op de Burcht ook begeleid bij ontwikkelingsbehoeften zoals hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en weerbaarheid. De methode die hiervoor gebruikt wordt is sociale vaardigheidstraining. Er wordt ook veel aandacht gegeven aan de werkhouding en de taakgerichtheid van de kinderen. Op de Burcht wordt er uitgegaan van het feit dat kinderen spelend leren in een uitnodigende en betekenisvolle omgeving. De klaslokalen zijn ook zo ingericht dat de leerlingen geprikkeld worden tot leren en dat de leeromgeving prettig en overzichtelijk is. Er zijn verschillende werkvormen die in alle clusters (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) worden gebruikt en dat zijn workshops, projecten en verschillende thema’s. Op de Burcht wordt er gekeken naar
  3. welke werkvorm goed past bij de manier van leren van de leerlingen. Op de Burcht wordt er ook veelvuldig gebruikt gemaakt van methodeonafhankelijke toetsen die worden ingezet los van de methode om te kijken of een kind zich optimaal ontwikkelt. Een methode die gebruikt wordt met betrekking op de sociaal-emotionele ontwikkeling, is een vragenlijst die informatie die informatie geeft over de ondersteuningsbehoeften van de groep of individuen. De leerlingen op de Burcht zijn geen zorgleerlingen, maar leerlingen met speciale mogelijkheden die zoveel mogelijk benut moeten worden. De leerling met zijn of haar ontwikkeling staat centraal op de Burcht. Er zijn op de Burcht zoveel verschillende leerlingen met verschillende leerstijlen dat het dus ook heel belangrijk is dat de leeromgeving heel divers is. voor de leerlingen is het heel duidelijk wat ze leren en waarom ze dit leren, op welke plek en met welke middelen zij dit leren. Op de school gebeuren veel dingen waardoor ze uitgedaagd worden om te leren en om ze in de juiste stemming te krijgen om te leren. Beatrix de Burcht wilt haar stagiaires op een verantwoordelijke en goede manier begeleiden. De meeste stagiaires komen vanaf de PABO en willen in de toekomst over het algemeen de klassen in het speciaal onderwijs gaan lesgeven. Op de school worden ook studenten van de sociale studies aangenomen en hierbij is de eis dat zij minimaal tweedejaars zijn. Er zijn ook een aantal stagiaires die komen vanuit de opleiding logopedie, lichamelijke opvoeding en orthopedagogiek. Per jaar wordt er gekeken hoeveel stagiaires er aangenomen worden en hoe deze worden begeleid. De competenties die nodig zijn om bij de Burcht te mogen stagelopen is dat je goed met kinderen om moet kunnen gaan , dat je weet dat deze kinderen extra ondersteuning nodig hebben, dat je een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en dat je als begeleider wordt aangezien door de kinderen. Op de Burcht staat godsdienst hoog in het vaandel en het is dus belangrijk dat je hier tijdens het stagelopen op een goede manier mee omgaat. (wouters, z.d.) Wouters, J. (z.d.) Schoolgids Beatrix de Burcht. Geraadpleegd op 18 oktober 2015, van http://www.beatrixdeburcht.nl/wp-content/uploads/2013/05/Schoolgids-Beatrix-de-Burcht-1516- web.pdf