Publicidad

felicity flame hebrew presentation

Sys-Admin Linux, CSI White hand Looking for my next Challlenge
26 de Jan de 2020
Publicidad

felicity flame hebrew presentation

  1. PRESENTATION OF Light the word Empower the World Elevate the World FELICITY FLAME
  2. ? ‫האפליקציה‬ ‫למה‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ ,‫חזקים‬ ‫רגעים‬ ‫ליצור‬ ‫שנוכל‬ ‫ככל‬ ,‫בשנים‬ ‫ולא‬ ‫ברגעים‬ ‫נמדדים‬ ‫החיים‬ .‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫נוכל‬ ‫הארוך‬ ‫ובטווח‬ ,‫ויקירינו‬ ‫ילדינו‬ ‫של‬ ‫חיינו‬ ‫את‬ ‫להעשיר‬ ‫אותו‬ ‫ולהפוך‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫שיכולה‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫היא‬ Felicity Flame !‫יותר‬ ‫לטוב‬ ‫הבלתי‬ ‫בזיכרונותיהם‬ ‫תלויים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ,‫החשובים‬ ‫הרגעים‬ ‫ספר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בני‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫להעשיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫רגעים‬ ‫ליצור‬ ‫יהיה‬ ‫הרעיון‬ ,‫נשכחים‬ .‫האדם‬ ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫חוויות‬ ‫ליצור‬ ‫לנו‬ ‫שעוזרת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫היא‬ Felicity Flame .‫בחיינו‬ ‫יותר‬ FELICITY FLAME
  3. ‫מדויקים‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫כללים‬ ‫אחר‬ ‫עוקבים‬ ‫החשובים‬ ‫הרגעים‬ ‫כל‬ .‫לעומק‬ ‫אותך‬ ‫שסימנו‬ ‫מפתח‬ ‫רגעי‬ ‫הם‬ ‫בחייך‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫האירועים‬ .‫רחוקה‬ ‫מדינה‬ ‫מושלם‬ ‫יום‬ ,‫שיחה‬ ,‫פשוט‬ ‫חיוך‬ ‫או‬ ‫ילד‬ ‫לידת‬ ,‫הלימודים‬ ‫סיום‬ ,‫נישואין‬ ,‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫למשל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ .‫עבורך‬ ‫לוקח‬ ‫שהוא‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫בחשיבות‬ ‫תלויה‬ ‫אינה‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫האובייקטיבית‬ ‫החשיבות‬ :‫כולם‬ .‫חוקים‬ ‫לאותם‬ ‫מצייתים‬ ‫הללו‬ ‫שהרגעים‬ ‫תבינו‬ ,‫מקרוב‬ ‫תתבוננו‬ ‫אם‬ ;‫חדשה‬ ‫לעבודה‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬ ‫או‬ ‫לחופשה‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬ ‫כמו‬ ,‫מעבר‬ ‫רגעי‬ - ;(‫מחלה‬ ,‫מוות‬ ,‫)גירושין‬ ‫שלילית‬ ‫או‬ (‫למשל‬ ,‫ילד‬ ‫)שמחת‬ ‫חיוביים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫רגשית‬ ‫חזקים‬ ‫רגעים‬ - .(‫תעודה‬ ‫קבלת‬ ,‫שלך‬ ‫השלושים‬ ‫שנות‬ ,‫התיכון‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫)סיום‬ ‫הישגים‬ ‫או‬ ‫סיומים‬ - ;‫אותם‬ ‫לעורר‬ ‫וניתן‬ ‫מיוחדים‬ ‫מרגעים‬ ‫מורכבים‬ ‫החיים‬ - ;‫נשכח‬ ‫בלתי‬ ‫משהו‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ולסיום‬ ‫לשיא‬ ,‫להתחלה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ - ‫חשובים‬ ‫הרגעים‬ ‫יצירת‬ ‫בעת‬ ‫לכבד‬ ‫שיש‬ ‫קריטריונים‬ ‫הארבעה‬ ‫אלו‬ ,‫שלך‬ ‫הנוחות‬ ‫מאזור‬ ‫לצאת‬ ,‫להפתיע‬ ,‫השגרה‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ - ;‫שלך‬ ‫הניצחונות‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ;‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫לחוויות‬ ‫טראומה‬ ‫להפוך‬ - .‫יותר‬ ‫מספקים‬ ‫יהיו‬ ‫חיינו‬ ,‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫זמנים‬ ‫שנקדיש‬ ‫ככל‬ - ? ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫חוויות‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬ FELICITY FLAME
  4. ‫באינטרנט‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ ‫ממחקר‬ ‫עולה‬ ‫כך‬ ,‫שנה‬ ‫כל‬ ‫חברות‬ ,‫קרן‬ ‫התמריצים‬ 77 ‫מוציאות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫ולהעסיק‬ ‫להניע‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ .‫שלהם‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מוציאים‬ ‫אחוזים‬ 55 ‫כאשר‬ ‫מחיר‬ ‫לכל‬ $ 100 -‫מ‬ .‫עובד‬ YOURBUSINESSNAME Incentive Research Foundation 2016 Trends in Incentive Travel, Rewards, and Recognition ‫מתכננות‬ 2020 ‫בשנת‬ ‫חברות‬ ‫מהשכר‬ 13.1% ‫לתקצב‬ ‫לעומת‬ ,‫בונוס‬ ‫הוצאות‬ ‫עבור‬ 12.5% -‫ו‬ 2019 ‫בשנת‬ 12.9% 2018 ‫.בשנת‬ ‫ה‬ ‫-לפי‬ O.C. ‫המנהיגים‬ ‫גם‬ ,‫טאנר‬ ‫מכון‬ ‫כי‬ ‫אומרים‬ (57%) ‫והעובדים‬ (48%) ‫מוערכים‬ ‫להרגיש‬ ‫לעובדים‬ ‫"לגרום‬ ‫מקום‬ ‫תרבות‬ ‫של‬ ‫ההיבט‬ ‫הוא‬ "‫ומוערכים‬ ‫הכרה‬ .‫ביותר‬ ‫להם‬ ‫החשובה‬ ‫העבודה‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫בראש‬ ‫היא‬ ‫שרוצים‬ ‫ומנהיגים‬ ,‫עבודה‬ ‫המחפשים‬ ‫לארגונים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הכישרון‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ ‫.שלהם‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשי‬ 200,000 ‫של‬ ‫עולמי‬ ‫סקר‬ ‫התכונות‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫מהעובדים‬ ‫ביקש‬ ‫מתוך‬ ‫חדשה‬ ‫בעבודה‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ :‫הייתה‬ ‫אחת‬ ‫מספר‬ ‫התכונה‬ .26 ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫"הערכה‬ ‫מראים‬ ‫שלי‬ ‫המנהל‬ ‫או‬ ‫המעסיק‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ."‫שלי‬ ‫לעבודה‬ ‫ויחסים‬ ‫עבודה‬ ‫חיי‬ ‫בין‬ ‫טוב‬ ‫איזון‬ ,‫עמיתים‬ ‫כאשר‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫הגיעו‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫טובים‬ 8 ‫למספר‬ ‫הגיעה‬ ‫אטרקטיבית‬ ‫משכורת‬ FELICITY FLAME
  5. ? ‫נשכחות‬ ‫בלתי‬ ‫חוויות‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬ ‫המפתח‬ ‫רגעי‬ ‫של‬ ‫הבסיסיים‬ ‫היסודות‬ ‫ארבעת‬ ‫להתמקד‬ ‫עלינו‬ ‫לפיכך‬ .‫לאחרים‬ ‫שאין‬ ‫מיוחדת‬ ‫משמעות‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫עליו‬ ,‫חשיבות‬ ‫יקבל‬ ‫שאירוע‬ ‫כדי‬ ?‫יותר‬ ‫לתת‬ ‫כיצד‬ :‫זו‬ ‫בתחושה‬ ‫אחד‬ :‫בזה‬ ‫זה‬ ‫תלויים‬ ‫ואינם‬ ‫מצטברים‬ ‫אלה‬ ‫קריטריונים‬ .‫לרגע‬ ‫נשכח‬ ‫הבלתי‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫קריטריונים‬ ‫ארבעה‬ :‫זהו‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫משולבים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫אפילו‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ,‫מספיק‬ ‫אתה‬ ,‫אהבה‬ ‫מכתב‬ ‫מקבל‬ ‫אתה‬ ,‫לדוגמה‬ .‫רגשית‬ ‫אותך‬ ‫ומעביר‬ ‫מתרחש‬ ‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫אירוע‬ :‫חזק‬ ‫ברגש‬ .1 ; .' ‫וכו‬ ‫קסום‬ ‫במקום‬ ‫אתה‬ ,‫שלו‬ ‫הראשון‬ ‫הרישום‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שלך‬ ‫הילד‬ ,‫עליך‬ ‫האהובה‬ ‫החולצה‬ ‫את‬ ‫מוצא‬ ‫או‬ ‫ספר‬ ‫קריאת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫שלך‬ ‫הראיה‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫חייך‬ ‫את‬ ‫שישנה‬ ‫משהו‬ ‫מבין‬ ‫או‬ ‫לומד‬ ‫אתה‬ :‫הארה‬ .2 ;‫רבות‬ ‫שנים‬ .‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שלך‬ ‫היומן‬ ‫של‬ ‫חוזרת‬ ‫קריאה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫למשל‬ ,‫לעצות‬ ‫האזנה‬ ‫למה‬ ‫אותך‬ ‫ומכבדים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אחרים‬ ,‫חשוב‬ ‫והכי‬ .‫בעצמך‬ ‫וגאה‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫עברת‬ :‫גאווה‬ ‫של‬ ‫רגע‬ .3 ;‫עליהם‬ ‫שהתגברו‬ ‫מכשולים‬ ‫או‬ ‫הישגים‬ ,‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫ותעודות‬ ‫פרסים‬ ‫אלה‬ .‫שעשית‬ ‫מערכות‬ ‫כמובן‬ ‫אלה‬ .‫מיוחד‬ ‫רגע‬ ,‫במינו‬ ‫מיוחד‬ ‫משהו‬ ‫חולק‬ ‫אתה‬ :‫אדם‬ ‫עם‬ ‫מיוחסת‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ .4 .‫מליטה‬ ‫של‬ ‫רגע‬ ‫או‬ ‫במשותף‬ ‫קטן‬ ‫משהו‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ,‫אינטימיות‬ ‫יחסים‬ .‫הללו‬ ‫האלמנטים‬ ‫ארבעת‬ ‫באמצעות‬ ‫וסיומות‬ ‫פסגות‬ ,‫התחלות‬ ‫ליצור‬ ‫אפוא‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ FELICITY FLAME
  6. ‫באמצעות‬ ‫עידוד‬ ‫ודיפלומה‬ ‫נקודה‬ ‫מערכת‬ ‫ההצלחה‬ ‫או‬ ‫הדרך‬ ‫ציון‬ ,‫ההישגים‬ ,‫האפליקציה‬ ‫על‬ ‫חזק‬ ‫רגש‬ ‫פוסט‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ,‫שלכם‬ ‫והמכרים‬ ‫החברים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫האפליקציות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תגמול‬ ‫נקודות‬ ‫תקבלו‬ ‫או‬ ‫האודיו‬ ,‫הכתובה‬ ‫העידוד‬ ‫במידת‬ ‫תלוי‬ ‫לעידודכם‬ ‫נקודות‬ ‫גם‬ ‫יקבלו‬ ‫עצמם‬ ‫הם‬ ‫ליצור‬ ‫אותם‬ ‫ולעודד‬ ,‫לאחרים‬ ‫להחמיא‬ ‫הרגל‬ ‫אנשים‬ ‫אצל‬ ‫יצור‬ ‫זה‬ ,‫הווידיאו‬ ,‫ספורט‬ ,‫במשקל‬ ‫לרדת‬ ,‫לעשן‬ ‫)להפסיק‬ ‫חדשים‬ ‫הרגלים‬ ‫לאמץ‬ ,‫אתגרים‬ ,‫אתגרים‬ ‫לידה‬ ‫.)כמובן‬ ‫שתוכלו‬ ‫תעודות‬ ‫עם‬ ‫במבחנים‬ ‫יזכו‬ ‫נקודות‬ ,‫אתגרים‬ ‫קטגוריית‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ .‫סביבכם‬ ‫לחלוק‬ ‫חוזר‬ ‫מאמץ‬ ‫לכל‬ :Dicipline ‫משמעת‬ ‫נקודות‬ ‫שניתנים‬ ‫תודה‬ ‫והכרת‬ ‫עידוד‬ ‫כל‬ ‫על‬ :Give ‫תודה‬ ‫הכרת‬ / ‫נקודות‬ ‫החונכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫האפליקציה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שניתנו‬ ‫:נקודות‬ Effort ‫מאמץ‬ ‫נקודת‬ ‫שהושקעו‬ ‫מאמצינו‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫הגענו‬ ‫שאליהם‬ ‫או‬ ‫רוצים‬ ‫שאנו‬ ‫ההצלחה‬ ‫ואתגרי‬ ‫האתגרים‬ :‫קטגוריה‬ ,‫עבודה‬ ,‫לימודים‬ ,‫אהבה‬ ,‫בריאות‬ ,‫קטגוריות‬ 5- ‫ל‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫יתחלקו‬ .‫נקודות‬ ‫יהיו‬ ‫שלה‬ ‫מהקטגוריות‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ .‫חיים‬ :‫חזק‬ ‫רגש‬ 1 : ‫אנו‬ ,‫לכך‬ ‫עידוד‬ ‫ומקבלים‬ ‫שלנו‬ ‫ההארה‬ ‫רגעי‬ ‫את‬ ‫מפרסמים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ‫לכך‬ ‫אותנו‬ ‫ומעודדים‬ ,‫ובסביבנו‬ ‫בעצמנו‬ ‫זו‬ ‫הארה‬ ‫של‬ ‫האפקט‬ ‫את‬ ‫ממקסמים‬ ‫יצור‬ ‫זה‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫ויתוגמלו‬ ‫אותנו‬ ‫יעודדו‬ ‫ויקירינו‬ ‫חברינו‬ ,‫להשתנות‬ ‫לנו‬ ‫שיעזור‬ ‫בעקבותנו‬ ‫אחרינו‬ ‫לעקוב‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫גם‬ ‫ידחוף‬ ‫ואולי‬ ‫בסביבתנו‬ ‫באז‬ ‫.אפקט‬ ‫הארה‬ ‫רגע‬ 2 : ‫אפקט‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הבנת‬ ‫כבר‬ ‫בטח‬ ‫אתה‬ ,‫שלנו‬ ‫ברשת‬ ‫שלנו‬ ‫ההצלחה‬ / ‫האתגר‬ ‫של‬ ‫הבאז‬ ‫או‬ ‫מכרים‬ ‫של‬ ‫מחברים‬ ‫שנקבל‬ ‫העידודים‬ ‫ובאמצעות‬ ‫יצרים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫שחולקים‬ ‫מאנשים‬ ,‫אותנו‬ ‫הסובבים‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫לחלוק‬ ‫נוכל‬ ‫תעודות‬ ‫גאווה‬ ‫של‬ ‫אמיתי‬ ‫רגע‬ ‫לנו‬ ‫.יהיה‬ ‫גאווה‬ ‫של‬ ‫רגע‬ 3 ‫ישותף‬ ‫ואשר‬ ‫שהתקבלה‬ ‫לתעודה‬ ,‫הבאז‬ ‫בזכות‬ ‫רגעים‬ ‫לנו‬ ‫יהיו‬ ,‫וקיבלו‬ ‫שניתנו‬ ‫לנקודות‬ ,‫בעדכונים‬ ‫ידידות‬ ‫הדדיות‬ ‫של‬ ‫אמפתיה‬ ‫נפתח‬ ,‫בוודאות‬ ‫מיוחדים‬ .‫שלהם‬ ‫והתחביבים‬ ‫האתגרים‬ ‫סביב‬ ‫ותקשורת‬ ‫באנשים‬ ‫חברים‬ ,‫מיוחדים‬ ‫רגעים‬ ‫ליצור‬ ‫לכם‬ ‫יאפשר‬ ‫זה‬ ‫יישום‬ ‫שיהפכו‬ ‫הדרך‬ ‫קודמי‬ ‫של‬ ‫משפיעים‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫משפחתיים‬ ‫ואפילו‬ ‫להדריך‬ ‫כדי‬ ‫שם‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ .‫ולגורואים‬ ‫למשפיעים‬ .‫בתשלום‬ ‫או‬ ‫בחינם‬ ‫בשירותים‬ ‫לתמוך‬ :‫אדם‬ ‫עם‬ ‫מיוחסת‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ 4 ‫הטעמים‬ ‫לפי‬ ‫קולקטיביים‬ ‫אתגרים‬ ,‫נושא‬ ‫ימי‬ ‫בזכות‬ ‫גם‬ ‫באז‬ ‫ניצור‬ ‫אנו‬ ‫בחיינו‬ ‫החשובים‬ ‫מרכזיים‬ ‫נושאים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והאתגרים‬ :‫למשל‬ ‫כמו‬ ‫ובעולם‬ ‫יום‬ ,‫שלום‬ ‫יום‬ ,‫שכנים‬ ‫יום‬ ,‫סיגריות‬ ‫יום‬ ‫אין‬ ,‫אם‬ ‫סעודות‬ ,‫חברות‬ ‫ימי‬ ‫כדי‬ ‫בונוס‬ ‫נקודות‬ ‫יינתנו‬ ‫ימיו‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ .‫אקולוגי‬ ‫יום‬ ,‫משפחה‬ ‫יום‬ ,‫קרולי‬ .‫יותר‬ ‫יפה‬ ‫יהיה‬ ‫העולם‬ ‫וכך‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫להיות‬ ‫אנשים‬ ‫לעודד‬ ‫מערכות‬ ‫להעשיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫תתאפשר‬ ‫וילד‬ ‫הורה‬ ‫נקודות‬ ‫של‬ ‫קטגוריה‬ !‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫יישום‬ .‫יקירינו‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫קולקטיביים‬ ‫אתגרים‬ FELICITY FLAME
  7. FELICITY FLAME ? ‫כסף‬ ‫זה‬ ‫יישום‬ ‫ייצר‬ ‫כיצד‬ :‫שלנו‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הלקוחות‬ :‫משתמש‬ ‫פרופיל‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫משני‬ ‫למעשה‬ ‫מורכב‬ ‫זה‬ ‫יישום‬ .‫מטופל‬ / ‫מקצועי‬ ,‫תלמיד‬ / ‫מאמן‬ ,‫ילד‬ / ‫הורה‬ ,‫תלמיד‬ / ‫מורה‬ ,‫עובד‬ / ‫מעסיק‬ ‫ספר‬ ‫ובתי‬ ‫אוניברסיטאות‬ ,‫עובדיהם‬ ‫של‬ ‫במאמציהם‬ ‫ולהכיר‬ ‫לעודד‬ ‫שמעוניינות‬ ‫לחברות‬ ‫להתאים‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫יישום‬ ‫לפיכך‬ .‫הספורט‬ ‫מועדוני‬ ,‫שלהם‬ ‫הסטודנטים‬ ‫עבור‬ ‫דגש‬ ‫וליצור‬ ‫להודיע‬ ‫סטודנטים‬ ‫לעודד‬ ,‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫ולהכיר‬ ‫לברך‬ ‫המבקשים‬ ‫נושאים‬ ‫סביב‬ ‫חבריהם‬ ‫את‬ ‫להפגיש‬ ‫שמעוניינות‬ ‫אגודות‬ ,‫קולקטיביים‬ ‫ואתגרים‬ ‫אירועים‬ ‫יוצרים‬ ‫חבריהם‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫שרוצים‬ ‫או‬ ‫חדשים‬ ‫הרגלים‬ ‫לאמץ‬ ‫רוצים‬ ‫שפשוט‬ ‫אנשים‬ ,‫שלהם‬ ‫הלקוחות‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫שמעוניינים‬ ‫מאמנים‬ ,‫שנבחרו‬ ‫ספציפיים‬ ‫להתמודד‬ ‫שיכולים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ ‫בזכות‬ ‫וגם‬ ‫תומכים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫למצוא‬ .‫בכך‬ ‫שמעוניין‬ ‫ומי‬ ‫חדשים‬ ‫אתגרים‬ .‫האתגרים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫יועבר‬ ‫שלהם‬ ‫הלוגו‬ .‫שלנו‬ ‫הקולקטיבי‬ ‫האתגר‬ ‫פעולות‬ ‫במהלך‬ ‫שותפים‬ ‫להיות‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫יכולים‬ ‫עירייה‬ ‫בתי‬ ,‫גדולות‬ ‫חברות‬ .‫שלנו‬ ‫המקוונת‬ ‫התעודה‬ ‫חלוקת‬ ‫במהלך‬ :‫זה‬ ‫שביישום‬ ‫היתרונות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫כדי‬ ‫בתשלום‬ ‫אופציות‬ ‫משלמים‬ ‫היו‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרופילים‬ ‫ילידי‬ ‫ממוקד‬ ‫פרסום‬ ,‫לוקליזציה‬ ‫באמצעות‬ ‫חיבור‬ ,‫תגמולים‬ ‫תוכנית‬ ,‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ‫תעודה‬ ,‫באזז‬ ‫ואירועים‬ ‫אתגרים‬ ‫יצירת‬ .‫פרופילים‬ ‫לפי‬ ‫לאורך‬ ‫הקטגוריות‬ ‫את‬ ‫ולהרחיב‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ (‫הורים‬ ,‫בריאות‬ ,‫)מחקר‬ ‫יותר‬ ‫ממוקדת‬ ‫בקטגוריה‬ ‫להתחיל‬ ‫אולי‬ ‫יכול‬ ‫היישום‬ (‫אהבה‬ ,‫)עבודה‬ ‫זמן‬ . ?‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לעודד‬ ‫לאנשים‬ ‫גורמים‬ ‫איך‬ ‫מזמנים‬ ‫מלאה‬ ‫יותר‬ ‫חיים‬ ‫ליצור‬ ‫שרוצים‬ ‫אנשים‬ ,‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫שפריוקט‬ ‫שהבינו‬ ‫ואנשים‬ ,‫התעודות‬ ,‫ הנקודות‬ .‫ולילדים‬ ‫לנו‬ ‫חשובים‬ ? ‫האפליקציה‬ ‫ייוודע‬ ‫כיצד‬ ‫מיוחדות‬ ‫מנקודות‬ ‫אכן‬ ,‫לציבור‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫שתיידע‬ ‫הקטגוריה‬ ‫היא‬ ‫החיים‬ ‫קטגוריית‬ ‫שלנו‬ ‫הקולקטיביים‬ ‫באתגרים‬ ‫להשתתף‬ ‫המעוניינים‬ ‫עירייה‬ ‫ובניין‬ ‫חברות‬ ,‫לשותפים‬ :‫המייסד‬ ‫נקודות‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫השיתוף‬ ‫לכל‬ :‫שיתוף‬ ‫נקודות‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ולהודות‬ ‫לעודד‬ ‫במטרה‬ ‫פרסומיהם‬ ‫סביב‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הבאז‬ ‫את‬ ‫שקיבלו‬ ‫מהמשפיעים‬ ‫לרבים‬ :‫השפעה‬ ‫נקודות‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫אותם‬ ‫שהכירו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫הרשתות‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫עם‬ ‫הפוסטים‬
  8. ‫והמאמץ‬ ‫השיתוף‬ ‫על‬ ‫תודה‬ !! ‫העולם‬ ‫לשינוי‬www.felicityflame.com
Publicidad