Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
:
CERTIFICAT DE GRAU MITJA/ 9
CONVOCATORIA 2OO5 / NOVEMBRE
Anrn 3. Domlrul pnAclc DEL SISTEMa urucÜislc
0g. ómpliga els bu...
1O / CERTIFICAT DE GRAU MITJA CONVACATÓRIA 2OO5 / NOVEMBRE
11. Subragle els errors morfológics o sintáctics i corregisca'l...
CONVOCATARIA 2OO5 / NOVEMBRE CERTIFICAT DE GMU MITJA/ 13
i3. Escriga la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre...
CONVOCATORIA 2OO5 / NOVEMBRE
L,
CERTIFICAT DE GMU MITJA/ 11
. Les dos siameses, que van náixer unides pel ventre, deuen de...
,al
ICERTIFICA T DE GRAU MITJA CONVOCATÓRIA 2OA5 / NOVEMBRE
12/
12. Escriga el pronom feble o
buits de cada frase.
la comb...
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
Clipping yuzz mayo 2012
Siguiente
Próximo SlideShare
Clipping yuzz mayo 2012
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Examen jqcv novembre 2005

Descargar para leer sin conexión

EXAMEN JQCV NOVEMBRE 2005

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en recomendar esto

Examen jqcv novembre 2005

  1. 1. : CERTIFICAT DE GRAU MITJA/ 9 CONVOCATORIA 2OO5 / NOVEMBRE Anrn 3. Domlrul pnAclc DEL SISTEMa urucÜislc 0g. ómpliga els buits de les frases següents. Pose la grafia o grafies corresponents i I I si cfnl¡oera que no cal cap grafia, indique-ho amb el signe @. ll . S'anomena ca-dell la bola obtinguda en-ctllant un filsobre ellmateix' . Assu_ció, que treballa en I'ar-iu municipal, ha rebut un premi per l'estudi d'una co-erció de cartes del segle xrttt. . Ricar_ va heretar el tít_l de co_te i un gran- feix de bi llets del seu avantpas- sat que vivia en un País llu á. . Han organi at una expo-idó sobre els progre-os tecnolÓgics que s'han fet en el camp de la telefonia mÓ-ili en lnternet' . Ha rebut una gratificació exce-ent pel buida-e del maga-em i pel trasllat del mobiliari deldesPa-. 10. Pose accent o diéresi a les paraules que en necessiten. Tot aixo que Ramon va exposar en la conferencia referent a la nova formula es molt positiu. Ara be, caldra analiEar-ho minuciosament perqua I'exit estiga assegurat' Per a d'ljous es preveu que eS formen uns nuvols en I'atmosfera que podrien deixar xafecs dispersos amb un fort aparat electric. s'espera que les temperatures conti- nuen estables. . El direcior digue que tinguerem paciencia i que, de moment, no fariem mes excursl- ons fins al mes de junY' . Tots miraveu de reull aquell paraigua increible que s'havia deixat oblidat la meua veina. (- .dii. .l^r G*{air.:: -i:l1i*f i;la!.r*:' - ryr¿:s+-.*.i+f* {"::il-::-G:e iJ*.¡,#n&&
  2. 2. 1O / CERTIFICAT DE GRAU MITJA CONVACATÓRIA 2OO5 / NOVEMBRE 11. Subragle els errors morfológics o sintáctics i corregisca'ls davall de cada frase. EXEMPLE: . Tinc que dir-te que, a la reunió que tingué lloc el proppassat dissabte 22 de mar?, vingueren els propietaris, la policia i I'alcaldessa' he de . He de dir-vos que tots els treballs coincidixen en donar al llenguatge no verbal dos terceres parts de la quantitat de la informació generada' . Segons han dit els sindicats, esta normativa només afecta als funcionaris que ha- geñ concursat I'any passat, peró no s'aplicará als que ho facen enguany. " Tots hauríenr de- parlar sense ¡:éls a la llengua i sense conrplexcs ni vergonyes, per queningúnoésperfecte,isit,enganyes,nopaSSareS. . De quant en quant ens reuníem per parlar dels temps passats, perÓ ara ja no ho fem tan sovint. . En la reunió que anem a tindre demá mateix he de dir-los que tinc dret que se m'escolte de la mateixa manera que jo els he escoltat en altres ocasions. . lgnasi ha fet recentment tretze qnys i no és d'aquells xiquets massa parladors ni comunicatius. Les ulleres que portades de que era menudet li donen un cert aire de bon xic. ,*. J
  3. 3. CONVOCATARIA 2OO5 / NOVEMBRE CERTIFICAT DE GMU MITJA/ 13 i3. Escriga la forma personal adequada dels verbs que hi ha entre paréntesis en els buits de les frases següents. És un nou material impermeable que, com pots comprovar, I'aigua totalment. M'han demanat que m' (noeounn)a la nova situació. Xiquets, (rscntune) bé la carta i no feu faltes d'ortografia. . Sivols que es creme el Puré, no el (nenaoune) gens! EXEMPLE: . Ells deien . Vosaltres ons. . Abans tossia perqué em . Des de fa uns quants dies jo no (orn) les coses clares, perÓ els altres callaven maliciosament. (escoetn) 14. (ernrANvrn) al meu grup si complíreu iotes les condici- (coune) molt la gola. (oonvtn) gens bé. que hi ha entre paréntesis enEscriga la forma impersonal adequada dels verbs els buits de les frases següents' EXEMPLE: . Ara m'está coent (counr) la ferida. . Ha passat mitja vida (otroruonr) les seues idees. . El pobre va morir (cnrunr) que ningú no I'apreciava. . Doctor, els símptomes han (orsnennÉtxrn). . La víctima havia (orn) les notícies en Ia televisiÓ. (rxcr-ounr) de la llista de participants. ,iL. r*r ^,<-.:f-:- , : _" " ¡ "llf t:¡!i-:--R - --Ál;*!:3¡.&;*tF¡*lñ . . El meu amic ha sigut
  4. 4. CONVOCATORIA 2OO5 / NOVEMBRE L, CERTIFICAT DE GMU MITJA/ 11 . Les dos siameses, que van náixer unides pel ventre, deuen de ser separades a pesar que una d'elles está condemnada a morir a conseqüéncia de I'operació. ¡ per a qué servix eixe programa? S'ha de dir que una aplicació de base de dades és un programa amb el que podem tractar una quantitat considerable d'informació d'una forma senzilla i cÓmoda. . Degut a les últimes pluges que han inundat els sotenanis de I'edifici, els demanem que disculpen les molésties ocasionades' . euantes vegades escoltem mal! Sentim qué ens diuen i captem i processem la in- formació, pe-ró deixem del tot desatesa la relació, i, no solament aixÓ, sinó que, qui sap si no hem comengat a alimentar el corcó de la seua desintegració.
  5. 5. ,al ICERTIFICA T DE GRAU MITJA CONVOCATÓRIA 2OA5 / NOVEMBRE 12/ 12. Escriga el pronom feble o buits de cada frase. la combinació de pronoms que corresponga' en els EXEMPLE: o Digues a Marta que pose el dinar alfoc' Digues -hho - Les delegades no han pogut assistir a la conferéncia. Podries resumir breument? Li direm el-que ens convinga més? Sí que Vols dir que camina tort? Sí que - carnina' . Sit'agraden les peres ja colliré unes quantes. . Joan i Cláudia tenen I'informe. Quan els veges' demana aii¿Iaal i,iIil:; &*L *;*sg*3S Pr:{'!€€ir i}Y$v*¡r s

EXAMEN JQCV NOVEMBRE 2005

Vistas

Total de vistas

603

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

95

Acciones

Descargas

4

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×