Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KAMA&CIIÜTNFO  coMumcAcró ü{TERNA DE KAMARoN -xD(oNA- MARq          98  N"xxmEDITORIAL     La primavera j...
LES CAIXETES     Creiem que és un virus que reacciona o se4pandeix en cadena, peró elque si és cert és que ataca a tot...
QUE NO ME VA A PAGÁ,           TOCAME EL "CHOMINO"     El passat 13 de marg va ser el meu aniversari, vint...
Després de que la botella de Whisky shavia acabat, el Flare va suggerir buscar la festa. El primer, com el Bebob, aixó si,...
La zona és molt bonica. prop de Sort i dAndorra la Vella; ple de fauna i flora animal que canvia la imatge que estem acost...
KAMARON AMB LESPELEO (II)                                  Per J.E.Blanquer     Aque...
r::                             i        Kamarons, Iespeleo mha enganxat, segur que a...
PIKD            TONEFICACom és    la  dona dels Una ügilante     de   la Deuria de   dir la  me...
f  Pericana o Giraboix:    Pericana cuenteta per Pericana, perqué         está               ...
oMoraleja":     l.- No tot aquell qui et clava en la merda és roin.     2.- No tot aquell qui et trau de la merda ...
Esperem vewe-lo molt prompte.      Ací posem la direcció per a qui mllga escriurel:               trenn...
En la partida que abans comentava era allucinant comprovar que fins elspropi Ivan Pascual era capaq daconseguir diana o in...
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
Insiderdigital 2013
Siguiente
Próximo SlideShare
Insiderdigital 2013
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Kamaroninfo núm 23 març 1998

Descargar para leer sin conexión

 • Sé el primero en recomendar esto

Kamaroninfo núm 23 març 1998

 1. 1. KAMA&CIIÜTNFO coMumcAcró ü{TERNA DE KAMARoN -xD(oNA- MARq 98 N"xxmEDITORIAL La primavera ja ha arribat. Marg es el mes encarregat de dur-nos-la. Elscossos saltereni sintenten fer noves parelletes. La Mona ja esta ací. Festa on la religió catdlica esta present. Diumengede Rams, Dijous Sant processó dels Nassarenos, Divendres Sant processó de laPassió, el Viacrusi i la processó de lEncontre, són els actes més destacats abansdanar-nos€n de Mona. Aquest any dotze Kamaronencs ens perdrem aquests actes religiosos.Encara que molts no son practicants es com una tradició famiüar participar ens lesprocesos i a vegades sorgeixen problemes amb els pares. Aquests dotze Kamaronencs passarem la Mona en el Pirineu Catalá.Lany passat van elegir la vertent Aragonesa. Ribera del Cardós será el nostredestl. Allá respirarem Iaire purificat de les muntanyes catalanes. I realitzaremesports daventura. En la reunió del passat 21 de marq vam poder donar la nostra opiniósobre molts punts dubtosos. Hem de destacar la creació de Ka¡naron Blau, un grupdamics que han dmidit fer una moció de cen$tra contra Iactual direetiva. Jasindicará les dates per a les votacions. Des dací anivem a la penya per a qué espresente a les eleccions. I un avang del apotedsic macroconcert del passat 4 dabril. Com hodefiniriem: ah! Som els millors, sense cap mena de dubte. Xixona necessita festescom les que organitzem els Kamarons. Només em queda dir: Visca Knmaron
 2. 2. LES CAIXETES Creiem que és un virus que reacciona o se4pandeix en cadena, peró elque si és cert és que ataca a tots els membres del "I¿calett, convertint-se en ruraobsessió per a cadascu dells. Durant el comengament i muntatge del nostre berwolgut localet, el Rocaes compra una caixa metál.lica de reduides dimensions per a guardar les seuscoses més íntimes. En eixe mom€nt la plaga sexpandeix, als pocs dies, Nacho jatenia la seua caixeta. No més tard va aplegar el torn al Srup perseguidorcapitanejat per Cazongo, Pasqual, Jordi i Jandro que ademés de tindre la seuacaixeta, moltes voltes buida o sense res que guardar, la seua funció principal erapsioológica "senür-se béo. #ffiuÁ-lÉs^nNg ffJtrS¡ftlSlN^¡¡l t¡?¡¿ l¡,* J la ItLi sÉn¡ ñFr5fo Bé, passat un temps comenga la "CAIXOMANIA" altra vegada, perd encompte de comprar una caixa de ferro amb clau inclosa, el que fan és lareconstrucció de tres caixes de fusta velles, recollides en la brossa: una era deJordi, altra de Cazongo i Iulürna era de Nacho, aquests individus pintaren dosvegades cada caixa" cadasqi al seu gust, a més a més, la van de,co¡ar amb variet¿tsde collage i per ultim van demanar un cristall per a col.locar-ho en la part superiorde les caixetes. I Les caixetes quedaren de cinema i les utilitzaven més o meilys per aguardar les altres c¿ixetes de ferro més xicotetes. En fi si contem una caixa deRoca, quatre de Cazongo, Pascualo Jordi, Nacho i altres tres realitzades de maneraartesanal, tindrem un total de luit mixes donant pel cul en el local sense a penesuülitat per a la ma¡joria. AMAIIISCA
 3. 3. QUE NO ME VA A PAGÁ, TOCAME EL "CHOMINO" El passat 13 de marg va ser el meu aniversari, vint-i-dos anys en aquestavida i encara que no es note molt, ja comencen a pesar. Les coses canüen cadaany hi ha que estar a laltura de tot. Normalment celebre Ianiversari en ma casa, peró eng¡rÍrny, al estar lacasa t¿ri nova, vaig decidir celebrar-ho en Benidorm. Nou amics yan anar: Amado,Flare, Manuel, Nico, Ausiás, Flare (alies "Voscita"), Dani, Lorena i Maite. Encaraque haguera estat millü lassisténcia de tots. Amado va tindre Iocurréncia de dur-se un telescopi per a vore a totes lesangleses que portaven el pit descoberl Amado, Manuel, Nico i Dani son els quemés vam mirar per aquest aparat. Vam anar a dinar al restaurant "Vanessa", el preu era prou económic, elmenjar no estav¿ molt all¿. El Flare ya recoilunar anar al "Tamboril", restaurantde Navarra. Peró el preu va influir prou. la diferéncia dun a laltre era de 45 ptes,perd la cart:l del primer pareixia més variada. El primer plat bo, en el segon ensvan servir una paella un poc oliosa per a Amado, Manuel, Ausias i Dani, a Nicoxulles i als altres emperador que s€gon el Fla¡e: "No estava molt católic". Una vegada dinats, vam pujar a lapartament a fer unes partides de cotosi seguir mirant pel telescopi. Va arribar la nit, sopdrem tots i després la tradicional tarta de maduixesamb nata. Sobretaula i per a no amuerrnar-nos, un *burret". Lorena i Manuel vanésser els campions.
 4. 4. Després de que la botella de Whisky shavia acabat, el Flare va suggerir buscar la festa. El primer, com el Bebob, aixó si, moltes ties. Després al pble, festa, festa i festa, ah! I xiques, xiques i maricons. Allá les 500 de la matinada ens retirárem. Lrlnic fet a destacar: el Fla¡e que volia el últimtosquita" i Amado, que va dormir en el balco. Aixd sl, a veure si lany que bé podrem celebrar-ho totsjunts. Josep Miquel Arques REUNIÓ KAMARON Elpassat dissabte 21 de marg es va celebrar una reunió al nostrebenvolgut local. El tema principat de la reunió era el üatge de mona 1.998. Aquest viatge que es celebrari el proper dia 9 dabril (dijous sant) ñns el 13 daquest mes té com a destl el poble lleidat¿ de la Ribera del Cardós. :::::i::ti::i:i:::l:::::: iffi En aquest poble es troba el riu Noguera Pallaresa i és una zoria apta per arealitzar esports daventura com: el Rafting hidrospeed, puenting, equitació,canoe kayac, descens de barrancs, tir amb arc, mountain bike, excursions per lamuntanya o esqul. Els Kamaronencs, al veure lexperiéncia del viatge de lany passat a Jacai amb knts bons resultatso hem decidit fer un altre viatge (prou econémic) que amés a més danar de fesüa, podrem re,alilzar esports que acl en Xixona sonprácticament impossibles i a la volta purificar-nos amb laire dels pirineus.
 5. 5. La zona és molt bonica. prop de Sort i dAndorra la Vella; ple de fauna i flora animal que canvia la imatge que estem acostumats: de Xixona a Alacant, terreny sec i de Xxona a Alcoi, carrasques. Allá tenim reservats, pel nostre amic Cazongo, 3 apartaments de cinc persones cadascú amb cuina i servicis. Aquests aparüaments ens constaran per cap 10.000 peles. L"únic problema que trobem és el üatge amb colxe. Un viatge llarg queel farem tranquillament, per a veure el paisatge i descansant les voltes que facenfalta. La ruta que seguirem será: xixona, Alcudia de crespins (per Alcoi) onagarrarem Iautopista A-7 fins a Reus (Tarragona) i per ahi, per la carreteranacional fins, si Déu vol, a sort, i Ribera del cardós. El recorregut la fet el nostrepresident Amado (sense allusions a Kamaron Blau). Ell ha elegit la forma mesrapida i segura per accedir a tan incógnit paratge. Esperem que el viatge resulte de Iagrat de tots els Kamarors i puguemgaudir duns dies de muntanya. El prdxim 4 dabril es celebrará: EL TERCER MACROCONCIRT Dtr KAMARON S.A" En la reunió es va parlar de tot. Els grups que actuaran, si tot va mmesperem serun quatre: Els Pansits, Argilaga, Un bar de julys i És kara la kakatr¡a?. La participació de tots els Kamaronencs será obligatdria. Així que nopodem faltar a aquest concert. Altre punt de la Reunió va ser el KAMARONINFO. Es va decidir que aquell collaborador que no pague abans daquest número no se li enviará. La gent volia veure els comptes (Jordi, Pascual, Flare) i un servidor va dir que no hi havia cap problema, perd tindria que eixir algun Kamaronenc per aencaregar-se dels comptes. Així va ser, Daüd es va oferir, peró al estar avaléncia estudiant resulta algo complicat. Dani va ésser lelegit per a la funció deTresorer del KAMAR0NINFO. Peró el Xavo, serd finalment qui sencarregarádaquesta fi¡nció. També es va demanar la participació de més Kamaronencs, es necessitaque la gent escrigua articles per a fer més gran el KAMARONINFO. Es va decidir que el dia de Ientrega dels PREMIS KAMAROI{INFO,que es celebraran el2 de maig, es faga cor¡iuntament amb PESCADILLA S.L. latant desitjada coxvrvÉ¡tclA KAMARONTNCA. El tema més debatut de tota la nit, va ser la moció de censura contra lanova directiva. va sorgir KAMAR0N BLAU, un grup dintrépids Kamaronencsque volen accedir al poder. Es van posar tots els punts sobres les is per part delsdos bándols, Al final, el Fla¡e organitzará les eleccions per a eregir la novadirecüva de KAMARON S.A. i Crec que és convenient necessari fer aquestes rewions, perqué esveguen totes les pegues i totes les coses que fem. Espere que tots els projectes quevolem fer siguen de gust de tots els Kamaronencs
 6. 6. KAMARON AMB LESPELEO (II) Per J.E.Blanquer Aquest mes de marg l"he dedicat principalment a la realitzaciódactivitats relacionades amb el curset despeleo al que mhavia apuntat i elsdimarts i els dijous donaven classes teoriques al local del C.E.X., i els caps deseftmna els dedicaven a la part práctica. Durant aquest temps hem fet eixides a Vall dEbo, on vam practicar enlAvenc Ample, una sima duns 50 metres de profunditat, perd que impressionaper la seua amplitud i IAvenc del Mig, una altra sima molt més estreta peré duns80 metres, on em vaig fer una "raqpallada" al cul, de la que encara ünc seqüeles. La setmana segiient vam viatjar a Tous, on vam entrat en dos coves moltboniques, La Llenca (on entrárem a les 21:00 hores i vam eixir a les 02:00 horesde la matinada) i el Campillo. Finalment, aprofitant la festivitat de Sant Josep,vam estar tres dies als Chorros de Riomundo, en Albacete, on vam fer variesactivitats, perd sense cap mena de dubte la més interessant i impressionant per atots va s€r enüar a la Cova dels Chorros. Uns la van fer per sec, i uns altres (amb vestit de neopren inclós) peraigua. Jo la vaig fer per aigua, encara que quasi entre dins el neoplen, i la veritatés que en les 6 ó 7 hores que vaig passal dins la cova, nadant, caminant, pujant,baixant.., vaig gojar com poques voltes he gojat a la meua vida. Aixd si, quan vaig eixir i em vaig canviar de roba, al no ündre pantalons,vaig ündre que "rappelár" una vertical de 50 metres en calqotets, tot unespectacle!
 7. 7. r:: i Kamarons, Iespeleo mha enganxat, segur que a molts de vosaltres també, vos agmdaria si ho intentésseu, així que espere vore-vos lany vinent al curset, curset on, potser, jo ja siga MOMTOR. CONEIXEU A ...? Per J.E.Blanquer Com vos he comentat anteriorment aquest mes lhe dedicat a lespeleo, i per aixd els entrevistats han sigut un monitor, Pike, i un cursillista, Tonéfica. Lentrevista va tindre lloc a Rio Riomundo, i queda com a anecdota el fet qoe th realitzá¡em soles amb la llum que ens donaven dos "carbureros". Nom i Cognoms: Antoni Ibráñez Cremades Josep Enric Llorens Z,amon. Nom nel aual és conegut: Tonéfica. Pike. Edat: 37 anvs. 32 anys. Talla: l70 metres. l69 metres. Pes: 72 auilos. 85 quilos. Qué opines de KAMARON S.A.? i det KAMARONINBO? PIKE; Són una moná, i són una entitat que no deuria desapareixer mai, sempre malalts, que facen més macroconcerts i a vore si el KAMARONINFO podria arribar a més gent. TONüFICA: Es una organización cultural con funciones burócratas que busca un sinfin de actividades y que tiene muchas posibilidades. Preguntes Breus;
 8. 8. PIKD TONEFICACom és la dona dels Una ügilante de la Deuria de dir la meuateus somnis? playa... Pamela dona... y lo digo. Anderson.Una virtut i un defecte: Virhrts moltes, defectes Una virh¡t Ientusiasme i pocs. un defecte la intransigéncia.Menjar i Beure Giraboix i cervesa. Creilles a la rebolica ipreferits: ous fregits; aigua.Esport i/o psssatemp$ Espeleo i Busseig Busseig, espeleo i esquí.preferitlEnquadrat dins duna Independentista healy. Burgués.tribu urbana o classesocial:Ilefineix la teua Monda i lironda. Deportiva i juvenil.mtrnera de vestir:Un llibre, una pel.llcula Cent anys de soledat de Aromaterápia de Johni una gggg¡!: García Márquez, Burges, Lawrence Casablanca de dArábia de Peter Humphrey Bogatt i Elg OToole i De aqul a Maulets dAl Tall. Ket¿ma de Ketama.Creus en I)éu? No. A mitges,Qué fas els caps de Divago(voy divagando) Escaparme.setmana?Qué opines del Que al pil-pil "esüí de Es una paranolla vulgar.Bakalao? muerte".Quantes hores Un mlnim de dotze. No ho sé. (Ultimamentnecessites dormir per a no dorc molt).estar bé?
 9. 9. f Pericana o Giraboix: Pericana cuenteta per Pericana, perqué está esmorzar, giraboix per a més sabrosa. dinar. Defineix Xixona: Un poble denveges. Es un poble irregular. Té futur algun esport Sí, lalgament de got en En absoluto. en Xixona? barra fixa. festes de Moros i Devien durar una Estan per a passar-nos- Cristians a Xixona: setrnana i no tres dies. ho bé. Va Xixona per bon No, no va per molt bon Jo crec que deuríem de camí? camí. replanlejar-nos la situació. Qué li fa falta a Xixona Que es carreguen als Espíritu. per a millorar el que cacics que queden. té? Qué li diríeu a qualsevol persona que no sap altÓ que és loEspeleologia? PIKE: Que no sap el que es perd. Que almenys ho proven coln a experiéncia, i que la seuavida tindrá un abans i un després de Iespeleologia. TONüBICA: Que es una actividad cientlfico-deportiva al alcance de un grupo elitista apasionado por el mundo subterráneo en busca de un objetivo común: la ilusión. P.D. per Tonéfica: En Albacete primero las endrogan, y luego se las precisan. PER LA SAGA DELS TONüFIQUES Solchevisky va anar a Iarxipélag Gulag en lestepa russa i un pastor li va contar: Una nit molt crua en Sibéria caminava un home en soledat, homilia, fred i de sobte escolta el "trino" dun pardal, sacoslá i Ianeplegá i va vore que tenia les dos ales trencades: per ajudar-lo va trobar una "boñiga" de vaca acabada de posar, el va ficar dins i va seguir el seu camí. i Va passar un altre home va sentir ull "ttinoo més alegre (shavia reanimat) el va traure, li va tallar el coll i sel va menjar.
 10. 10. oMoraleja": l.- No tot aquell qui et clava en la merda és roin. 2.- No tot aquell qui et trau de la merda és bo. 3.- Si estas dins duna merda no digues ni pio. ELS DUBLINESOS Com tots sabeu, els nostres amics Ch¿rli i Quico van acabar el primerquadrimestre del curs 97-98 en Paris. Els dos van aprovar totes les seuesassignatures, encara que Charli li cost¿ra, peró no perqué no estudiará, un poc mésque Quico, ja que li va quedar "francés parlat", perd finalment la va aprovar. Ja fa un poc de temps que va comenqar el segon quadrimestre. Ara els hatocat viure en Dublín, ciutat irlandesa. Diuen que allá est¿ la gent més simpáticadel món. Esperem que els vaja molt bé durant el que queda de curs i el que és mésimportant que aproven. Des del KAMAROMNFO ens agradaria que ens donará senyals de vida,perqué ja fa prou de temps que no sabem res dells. A vore si escriviu! També recordar a tots els Kamaronencs que per a la segona mona estaranamb tots nosaltres. Alld en Dublln no hi ha Setmana Santa per la simple raó quepracüquen la religió ortodoxa. i Per acabar colloquen les seues sendes direccions els seus teléfons.Manolito "el Rellotger" ha facilitat aquestes direccions. Espere que tots elsescrigueu que dóna molta alegria rebre una carta dalgun amic. Sense més, espsrem que vos vaja tot molt bé. Quico Mira Doménech 196 Templeogue Road Templeogue Dublín 6 Telf.-07-35314902211 Carlos Lopez Mira 124 Sperrin Road Drimnach Dublln 12 Telf.- 07-35314560020 QUA nT VAJA TOT nÉ, TDRMTNET Altre amic que ens ha deixat per a una temporada de temps és Fermin. Lapassada setmana va partir cap a Aguilas (Murcia). Estard treballant en el sectordel gelat, amb els pares de la Pichuni. Allá deixará el seu alt esperit Kamaronenc i també lligará amb totes lesmurcianes més bones, les lletges, per als murcians. Esperem que no saprime tant com Iany passat, encara que aixó éssímptoma de molta faena.
 11. 11. Esperem vewe-lo molt prompte. Ací posem la direcció per a qui mllga escriurel: trennin Colomina Galiana Av. Constitució n17 Aguilas (Múrcia) 30880 EL CAMPIONAT DE DARDS I}A LA PUqA com quasi tots els anys en el mes de febrer, es donen cita en La puga els millors dardistes daquesta comarca. El campionat es juga pel sistema deliminació amb el que totes les partides han sigut a"cara de pero", la tensió, el nerviosisme i la cólera es reflexa clarament en el rostre dels nostres campions. A cap parella els apetia perdre i hi ha hagut moments de gran tensió, ja que el públic a vegades era Íumsa expressiu a Ihora de reflexar les seues preferéncies. I .{ . l¡*asf * !#, t)t +r. t¡*.. ; {nu,,, i**L I :. "::-g* Recorde que una de les millors partides del campionat (perdó, totes hansigut bones), va ser la que va enfrontar a les parellei ro.ma¿es per: IVANPASCUAL I BACORA conrra JORDI I PENA. En aquest campionat havia una parella que era clarament favorita. laformada per ISMAEL I ruANJo, pel que fa a la resta, eren molt igualades.
 12. 12. En la partida que abans comentava era allucinant comprovar que fins elspropi Ivan Pascual era capaq daconseguir diana o inclós un triple. En seguida es va poder comprovar que havia un xicotet picapunt entreparelles, per un cost¿t la quadrilla PESCADILLA (Xavo, Pascual, Ismael, Bacora,etc...) i la quadrilla dels KAMARONENCS (Colomina, Jorü, Flare, etc...), quesorprendentment anaven cl¿ssificant-se. Els PESCADILLA quedaren bastant tocats amb Ieliminació de Pascual iBacora a mans de Jordi i Pena i jutjaren venjar la hrnniliació sofrida. El campionat va seguir el seu curs i en les semifinals casualment volien iaparellar a XAVO I J.CARLOS vs JORDI I PENA ISMAEL JUANJO vs ICOLOMINA I FLARE. Els PESCADILLA mes forjats i amb un gran afany de venjanga pareiúenels favorits. Peró en la primera semiflnal Xavo i J. Carlos van sucumbir davant elbonjoc de Jordi i Pena. Ens quedaven encara dos PESCADILLES, Ismael i Juaqjo, totsconfiávem en Ismael, ell era el millor, ho havia demostrat moltes voltes, ell era elcampió. Peró la moneda del destl, algun pecat oblidat o el cástig diví cap a laquadrilla de *Los Pescadilla" va fer que sofrlrem un gran cop humiliant i ens vafer que ens quedarem sense cap representant en la gran final. En fi, la meua més sincera enhorabona als Kamaronencs per copar elsprimers llocs (quant escrigua Iarticle, encara no shavia jugat la final), I Cucu i aPepiton pel seu bon fer encara que foren eliminats molt prompt€ , a Laúra i Kiko,perqué van lluitar, a Josué i Francés, per la seua constáncia, si em deixe algunaparella perdó, també la felicite. Com a nota negaliva i que servisca per a campionats veniders, la falta depuntualitat i de profesionalitat dalguns cambrers de La Puga que arribavensempre tard i no complien arnb el seu tfeball. Sacomiada SuperXavotrón 98

Vistas

Total de vistas

567

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

125

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×