Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY                   CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 3ÀREA 1. COMPRENSIÓ I LÈXICA. ...
4 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL                CONVOCATÒRIA 2008 / JUNYB. LÈXIC02. Indique el significat d...
CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY                   CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 504. Indique el significat de...
6 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL             CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY  ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA  06. Vos...
CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY                    CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 7ÀREA 3. DOMINI PRÀCTIC DEL...
8 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL                 CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY09. Escriga les grafies que falte...
CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY                CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 911. Escriga en lletres les quantit...
10 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL                 CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY13. Escriga la forma correspone...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Prova elemental 2008

PROVA ELEMENTAL JUNY 2008, EXAMEN ANTIC

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Prova elemental 2008

 1. 1. CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 3ÀREA 1. COMPRENSIÓ I LÈXICA. COMPRENSIÓ01. Ordene i situe les paraules següents dins del text fins a completar-lo. sinuós, menjars, místic, llomes, pregaven, arrelada, qualsevol, ma- sies, costum, processó Els pelegrins de les Useres Al municipi de les Useres, a la comarca de l’Alcalatén, i com a mostra d’un _________ secular conservat gràcies al fervor popular, l’últim divendres del mes d’abril se cele- bra una singular _________ penitencial, des de les Useres fins al santuari de Sant Jo- an de Penyagolosa, en què participen tretze hòmens del poble −el guia i dotze pele- grins més−, tres cantors que entonen antigues melodies tradicionals, el capellà, un representant de l’Ajuntament, uns quants clavaris i dènou muntures. Esta tradició, que complix una vella prometença, està molt _________ a la comarca i seguix un pro- cediment meticulós i calculat, que perviu, possiblement sense canvis, des del segle XIV, i que té establits de manera seqüencial, precisa i ordenada cada un dels des- cansos, celebracions, _________ i actes. Pareix que els pelegrins _________ per l’aigua, per la collita i contra la pesta, en- cara que alguns veïns del poble creuen que es tractava d’una cerimònia en què se celebrava l’entrada en l’edat adulta dels fills dels progenitors del poble. En el pelegrinatge es recorre un trajecte _________ que travessa els termes mu- nicipals de Llucena (Sant Miquel de les Torrecelles), Xodos i Vistabella (Sant Joan de Penyagolosa). A més del sentit religiós i _________, el camí ha servit com a via de comunicació comarcal des d’antany. Per este motiu, en alguns trams coincidix amb distints ca- mins ramaders i és possible trobar al llarg del recorregut diversos jaciments arqueo- lògics, _________, ermites, castells, fonts i pedrons. Tot això representa un important patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural i etnològic. Quant a l’aspecte natural i lúdic, el camí discorre a través d’un paisatge format per _________ escarpades dis- posades paral·lelament a la costa. Des de _________ dels punts de vista amb què es vullga analitzar este ritual, s’ha de dir que la seua importància augmenta contínuament.
 2. 2. 4 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL CONVOCATÒRIA 2008 / JUNYB. LÈXIC02. Indique el significat de cada frase feta. Pose el número de la columna de l’esquerra en el buit corresponent de la columna de la dreta. EXEMPLE: 1. Trencar-se de riure [ 1 ] Riure molt 2. No fer-se amb algú [ ] Vigilar 3. Donar ales [ ] Estar molt fatigat 4. Estar a l’aguait [ ] Estar enemistat 5. Tindre la pell fina [ ] Animar 6. No poder dir ni fava [ ] Ser susceptible03. Escriga la paraula corresponent en cada frase tenint en compte la definició. EXEMPLE: • Cada matí prenc per a desdejunar-me una tassa (RECIPIENT XICOTET DE PORCELLANA, VIDRE, ETC., QUE TÉ ANSA) de café. • Com vols que òbriga la porta si no encerta a ficar la clau al forat del _________ (DISPOSITIU AMB UN FORAT ON S’INTRODUÏX LA CLAU PER FER-LA GIRAR I AIXÍ OBRIR O TANCAR LES PORTES, ELS CALAIXOS, ETC.)? • Ara, com que no es pot fumar al lloc de treball, sempre porte un _________ (RECIPIENT PER A TIRAR LES RESTES QUE ES FAN FUMANT) portàtil. • Esta estàtua de _________ (ROCA CALCÀRIA MOLT APRECIADA PER A FER ESCULTURES, EN LA CONSTRUCCIÓ, ETCÈTERA) m’agradaria col·locar-la al jardí. • Hi havia una unitat _________ (QUE ES MOU O POT MOURE’S, QUE ES POT TRANSPOSTAR I NO ESTÀ FIX) per a la donació de sang. • M’han regalat un _________ (PEÇA TUBULAR DE METALL, DE MARFIL, DE GOMA, ETC., USADA PER A PROTEGIR EL CAP DEL DIT QUE FA PRESSIÓ SOBRE L’AGULLA QUAN ES CUS) de plata.
 3. 3. CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 504. Indique el significat de cada paraula. Pose el número de la columna de l’esquerra en el buit corresponent de la columna de la dreta. EXEMPLE: 1. Celobert [ 1 ] Desllunat 2. Magistral [ ] Encàrrec 3. Eficaç [ ] Lluent 4. Missatge [ ] Tendre 5. Lluminós [ ] Modèlic 6. Dolç [ ] Operatiu05. Canvie les paraules escrites en negreta per altres formes sinònimes. EXEMPLE: • Han fet una casa. Han construït una casa. • El full l’hauràs d’unir a l’expedient. • Enguany hi ha un fum de mosquits. • El millor amic que tinc és originari d’Aragó. • El castic que li han infligit ha sigut abusiu. • El pròxim dimecres faran un bon partit en la televisió.
 4. 4. 6 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY ÀREA 2. EXPRESSIÓ ESCRITA 06. Vosté és una persona previsora a qui li agrada preparar amb temps les seues5 activitats. Escriga què pensa fer durant les pròximes vacacions d’estiu (mínim 75 paraules).
 5. 5. CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 7ÀREA 3. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC07. Escriga l’article determinat, la preposició, la preposició i l’article determinat o la contracció corresponents en els buits de les frases següents. • Treballava _________ matí _________ nit en la Facultat _________Història. • No em repetisques _________ mateix _________abans, _________ favor! • _________ idea _________ hostessa és fer-li un regal quan se’n torne _________casa. • Vinc _________ hospital _________ fer-me _________ anàlisi semestral. • M’agrada viatjar _________ pobles i parlar _________ la gent. • _________ única possibilitat que et queda és visitar _________ illa de Tabarca. • A causa _________ ineficàcia _________ agricultor i de la climatologia, s’ha per- dut la collita _________ hortalisses _________ enguany.08. Pose accent o dièresi en les paraules de les frases següents que en necessiten. • Hi hague una epoca en la qual s’havia de saber informatica o disseny grafic per a anar pel mon. • La influencia que tenia Maria era molta, perque eren intimes amigues. • Gracies a la seua nomina participara automaticament en el sorteig. Este es un dels avantatges increibles que te per domiciliar-la. • Resulta prou comu que els cinics actuen amb autosuficiencia moral i facen una crí tica de la civilitzacio i de les convencions socials.
 6. 6. 8 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY09. Escriga les grafies que falten en els buits de les frases següents. Si considera que no cal cap grafia, pose el signe Ø. • El massa___ista conserva el pi___or despa___ de l’ambulatori. • Veig en l’___oritzó la m___ntanya més alta de la serra del Benicadell. • Li van comunicar la mi___ió en el co___edor més lúgubre i lle___ de l’esglé___ia. • L’un___ent que m’ha receptat el me___e dermatòle___ per a la dermatosi és molt paregut a la mante___a. • No m’imagina___a que era tan___ difícil tro___ar un taxi en aquella ciutat. • Ella ha___ia arri___at a una situació d’intranqui___itat que no li perm___tia viure bé.10. Torne a escriure les frases següents i canvie de gènere les paraules en negreta, si cal, tal com té en l’exemple. EXEMPLE: • Ell pareix un bon company. Ella pareix una bona companya. • El meu espòs té un cavall molt veloç. • Els mestres jóvens són més solidaris. • El secretari de l’alcalde vindrà demà. • La pel·lícula que he vist està interpretada per un actor suís.
 7. 7. CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL / 911. Escriga en lletres les quantitats següents. 624 EUROS 112,03 EUROS 5.714 LLIURES 98.364 MARES 1.000.116 POUS12. Pose el pronom feble corresponent en els buits de les frases següents. EXEMPLE: • Volen comprar -me (a mi) les pomes perquè les tinc més barates. • Tens pressa? No, no _____ tinc gens ni miqueta. • Cada dia diu que estudiarà més, però no _____fa mai. • He llavat la roba a les meues germanes. _____ faig eixe favor a sovint. • A nosaltres, enguany, van portar _____ una sobrassada molt bona de la Marina. • _____ busque des d’este matí i encara no _____he trobada. • L’estiu passat aní a Mallorca; este estiu no _____ aniré. • Si ja tenen les medicines a la farmàcia, arreplega _____.
 8. 8. 10 / CERTIFICAT DE GRAU ELEMENTAL CONVOCATÒRIA 2008 / JUNY13. Escriga la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis en els buits de les frases següents. EXEMPLE: • Ahir, mentre Juli menjava (MENJAR) les postres, nosaltres preparàvem (PREPARAR) el café. • Sergi, per què (COMENÇAR) a sopar i no ens esperes? • Si la bona senyora no (DIR) el que pensa, rebenta. • Ha estat _______________ (PLOURE) tot el matí a Terol. • Cal que _______________ (APAGAR) el calfador elèctric d’aigua abans de dutxar- te. • Amics, _______________ (PENJAR) els quadros i ens n’anem a esmorzar! • Des que jo _______________ (CONÉIXER) este sistema, cada dia _______________ (ESCRIURE) un correu electrònic a la meua amiga Anna. • Cambrer, escolte’m, em _______________ (SERVIR) el segon plat, per favor? • Les seues petjades ens han _______________ (CONDUIR) fins ací. • Va darrere d’ella, però encara no ha aconseguit que li _______________ (FER) cas.14. Pose el possessiu que convinga en la forma correcta, com indica l’exemple. EXEMPLE: • Jo vull ajudar els teus germans (DE TU). • Treballa en la botiga on (D’ELL) pare feia de dependent. • Quan veges (DE TU) germà li recordes que siga més tolerant amb _______________________ (DE NOSALTRES) amigues. • Senyor, vol que li acoste (DE VOSTÉ) café? • (DE MI) cap és amable i respectuós amb la gent. • Pere és (DE VOSALTRES) soci en la nova empresa? • Acaben de comprar-los (DE VOSTÉS) accions? • Ja he trobat els correus electrònics de (D’ELLA) professores.

×