Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Literatura catalana(3)

  1. LITERATURA CATALANA MARIA ROSA ÀNGEL GUIMERÀ JUDITH SÍLVIA SALA I SENDRA           1r BATXILLERAT
  2. ÍNDEX -INTRODUCCIÓ   -CONDICIÓ SOCIAL DE LA DONA - LLENGUATGE   -SÍMBOLS   - VALORACIÓ PERSONAL -BIBLIOGRAFIA
  3. INTRODUCCIÓ Maria Rosa (1894) és un dels drames de base realista més destacats de la produccióteatral d’Àngel Guimerà.    Com a obra realista amb elements naturalistes, trobem els conflictes socials de l’època següents: La lluita de classes entre treballadors i patró o les precàries condicions laborals.  L’analfabetisme gran problema de l’època, que afecta la població obrera.    Obra interessant com a document dels costums socials d'una època: les formes de lleure, la verema, el festeig...   Situació de desigualtat de la dona envers l'home.  
  4. CONDICIÓ SOCIAL DE LA DONA A l'acte de dona casada, no disposaven dels seus ingressos ni de propietats.   Feien una doble jornada laboral, cuidaven de la casa i la família i feien treballs en les fàbriques (revolució industrial).   Discriminació salarial, tenien una feina exclusiva per elles i no cobraven el mateix que els homes.   Tenien com a funció natural: esposa i mare.    No prenien decisions. Se les considerava el que eren, dones, incapaces de tenir coneixements.
  5. LLENGUATGE Ús de formes gramaticals considerades incorrectes actualment.    Idealitza els parlars populars (llenguatge col·loquial de l'època) i llenguatge de l'obra poètica de l'autor. Veus dels personatges i de l'autor s'expressen d'una manera creïble i eficaç.    Expressions populars i els castellanismes, presents en el català de l’època.  Llenguatge proper al que parla el poble però farcit d’una dimensió poètica.
  6. ELS SÍMBOLS A l'obra hi trobem: metàfores, comparacions i símbols.    Nom de la protagonista representa simbòlicament la puresa i la passió, debat que es mou entre el blanc i el vermell. La serp, desitg d'en Marçal cap a Maria Rosa.    El vi i la sang representen el sacrifici i també la vida eterna. Actualment es relacionen amb el cristianisme.   L'agulla representa el dolor i el sacrifici.
  7. VALORACIÓ PERSONAL Desprès d'haver estudiat l'obra de Maria Rosa a fons, sé que no només llegim llibres escrits per autors coneguts, o llibres simplement escrits per persones, el que llegim és molt més que això. Entre línies hi ha anys d'història, i només la podem conèixer gràcies a documents com aquests, que són font d'informació per saber una mica més del nostre passat, aparentment retingut en l'oblit. Textos on les inquietuds, pors, repressions, sentiments, emocions... Tot això i molt més, sentien persones com ara nosaltres. Llegir obres com Maria Rosa, ens aporten una riquesa cultural molt gran. M'ha agradat i he disfrutat estudiant Maria Rosa i sobretot conèixer a un escriptor tan gran com ho és Àngel Guimerà.
  8. BIBLIOGRAFIA -http://literaturacatalana1.blogspot.com/2010/02/treball-poetes-poemes.html -http://literaturaindustrial.blogspot.com/2010/10/maria-rosa-el-llenguatge-i-els- simbols.html -http://versosalabutxaca.wikispaces.com/Maria+Rosa -http://www.scribd.com/doc/37502367/Estudi-de-Maria-Rosa -http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/29/27/0/4/Drama/. html   Curiositats: -http://estaciocollserola.blogspot.com/2010/10/cinema-en-temps-de-guerra-exili-i.html -http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemocratic/menuitem. cfda1539e77b8087ba26422db0c0e1a0/? vgnextoid=c24639c6a7cdc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c24639c6a7c dc110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8501464b12bfa210Vgn VCM2000009b0c1e0aRCRD
Publicidad