Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cas
Cas
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Similares a Cas propi (20)

Cas propi

  1. 1. CAS: Aprenentatge Judith Escuer Per mitjà de l’assignatura de Noves Tecnologies es pretén que els alumnes interioritzin la importància de l’ús de les tecnologies per al foment de l’aprenentatge significatiu. Així mateix, els vol aportar les eines i els recursos necessaris per ser més competents en la utilització d’aquestes tecnologies. ÍNDEX CONTINGUT OBSERVACIONS CONTEXT GENERAL Experiència en 8 anys d’experiència. Experiència com a mestra d’educació infantil l’ensenyament Nivell d’expertesa Utilitza les TIC a nivell Ha realitzat algun curs de formació, com el del en l’ús de les TIC d’usuari. programari Office 2007. Tipus d’escola Universitat Oberta de Universitat d’estudis a distància. Catalunya. Localització del Barcelona. centre Connexió Internet. Localització dels Al domicili i al lloc de treball. recursos tecnològics Situació Nivell socioeconòmic mig. socioeconòmica dels alumnes CONTEXT DE LA HISTÒRIA O CAS Nivell dels alumnes Alumna de Psicopedagogia amb bones habilitats per l’ús de les TIC. Àrea/Unitat Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Educació (NTICEDU). FITES EN LA HISTÒRIA Activitats S’han realitzat activitats com: planificades a la  Creació d’un blog personal de l’assignatura. sessió  Participació a debats a través del campus.  Elaboració de mapes conceptuals.  Disseny de projectes.  Realització de mostres documentals.  Publicació de diferents elements al blog. Nivell Prendre consciència de les implicacions de les noves tecnologies en la societat, i d’aprenentatge la relació entre aquestes i el camp educatiu. Conèixer la rellevància de les TIC en esperat l’afavoriment del canvi conceptual i de l’aprenentatge significatiu. Tipus d’activitat Activitats en línia, debats en grup i disseny de memòries individual. ACTIVITATS DE LA HISTÒRIA Tecnologies  Campus virtual de www.uoc.edu utilitzades la UOC. http://cmap.ihmc.us/  Cmaps. http://es.slideshare.net/  Internet. www.youtube.com  Picassa. www.blogger.com  Slideshare. http://judithescuer.blogspot.com.es/  Youtube.  Programaris Word i Adobe Reader.  Blogger. Raó per la qual es fa Aquests recursos s’utilitzen per facilitar l’estudi en línia i la compartició servir d’aprenentatges, així com per entrar en contacte directe amb les noves tecnologies i el seu ús en educació. Naturalesa de les Les activitats formen part del pla docent de l’assignatura, el qual divideix el activitats procés d’E-A en tres PAC’s. Cadascuna de les PAC’s requereix una reorganització i ampliació dels coneixements previs, exposats en l’avaluació inicial. Dificultats trobades Per tal de seguir l’assignatura cal una gran dedicació i implicació. Per al
  2. 2. desenvolupament d’alguna activitat ha sigut necessari un apropament a nous programes, com el Cmaps, per tal de superar-les satisfactòriament. La creació d’un blog també ha suposat tot un repte, el qual ha anat esdevenint més planer gràcies a l’experiència. Ha calgut estructurar una gran quantitat d’informació, i gran part dels dubtes i dificultats sorgides s’han solucionat gràcies al treball interactiu i constructiu d’aula. Ajuda/col·laboració La principal ajuda es rep tant Aquesta col·laboració té lloc per mitjà del fòrum emprada del consultor de l’assignatura de l’assignatura i dels espais de debat en línia. com dels companys de l’aula. Rol del professor El consultor adquireix un rol a través del qual acompanya als alumnes en el seu procés d’aprenentatge. Rol de l’estudiant L’estudiant es converteix en De manera contínua, l’estudiant s’autoavalua i el protagonista del procés també és l’encarregat de valorar els treballs dels d’E-A. altres. RESULTATS Observacions La metodologia emprada en l’assignatura, així com la tipologia de les activitats desenvolupades permet viure un aprenentatge significatiu guiat pel canvi conceptual. Convertir el procés d’E-A en un procés constructiu permet que l’estudiant sigui el vertader responsable del seu aprenentatge. Avaluació de L’avaluació de Aquesta avaluació es realitza valorant les l’aprenentatge l’aprenentatge es realitza a diferents PAC’s lliurades, així com la implicació partir de rúbriques CaC mostrada en l’assignatura i les publicacions (avaluació entre companys) i diverses al blog personal. a través de l’autoavaluació. Lliçó apresa pel El consultor ha acompanyat als alumnes al llarg de tot l’aprenentatge, ja que la professor metodologia emprada així ho requeria. L’enfocament constructiu i la tasca interactiva són les que possibiliten un aprenentatge significatiu. HISTÒRIA COMPLETA ENTREVISTADOR: Hola Judith, gràcies per rebre’ns i per explicar-nos la teva experiència en el pas per l’assignatura de Noves Tecnologies. Comencem situant-nos... Què penses de la recent importància que es dóna a les noves tecnologia en el camp educatiu? JUDITH: L’assignatura de NTICEDU ha posat de manifest que les noves tecnologies tenen un paper molt important en el camp educatiu. He pogut comprovar en primera persona que les TIC afavoreixen que els aprenentatges esdevinguin significatius per a l’aprenent, a més a més de la motivació i l’enriquiment que donen al procés d’ensenyament-aprenentatge. ENTREVISTADOR: Ens pots explicar aquesta experiència d’aprenentatge significatiu que comentes? JUDITH: Clar que si. L’assignatura de NTICEDU ha comptat amb un gran nombre d’activitats i amb una metodologia molt constructiva que ens ha convertit als alumnes amb els autèntics protagonistes de l’aprenentatge aconseguit. ENTREVISTADOR: Així doncs, heu estat els alumnes els que heu guiat el transcurs de l’assignatura? JUDITH: Bé, dit d’una altra manera, hem estat els alumnes els que hem construït els diferents aprenentatges i és per això que han esdevingut tan significatius.
  3. 3. ENTREVISTADOR: I quina relació hi ha entre l’aprenentatge significatiu i les noves tecnologies? JUDITH: Tal i com he comentat al principi, la utilització de noves tecnologies, ja sigui a l’aula com a qualsevol altre àmbit en el qual es donen aprenentatges, ofereix a les activitats un ventall molt ampli de possibilitats que les fa molt més enriquidores, properes i coherents amb el moment actual social, econòmic i cultural que vivim. Tot plegat fa que aquestes tasques tinguin sentit, i és aquest sentit el que possibilita un aprenentatge significatiu. ENTREVISTADOR: Quines són les activitats que has desenvolupat en l’assignatura? JUDITH: N’he fet moltes! L’activitat que s’ha anat realitzant de manera transversal al llarg del semestre ha estat la creació d’un blog personal en el qual he anat publicant totes les activitats que s’han anat fent. Hem fet des de mapes conceptuals fins a un projecte TIC. ENTREVISTADOR: I aquestes activitats t’han permès conèixer tecnologies que no havies utilitzat anteriorment? JUDITH: Si. Tant la creació del blog com les diferents activitats que he anat fent m’han apropat a aplicacions i programes que desconeixia. Un dels programes que més m’ha sorprès ha estat el Cmaps, el qual et permet crear mapes conceptuals d’una manera ràpida, fàcil i ordenada. Per altra banda, la plasmació del projecte TIC que he fet també m’ha permès conèixer eines molt útils com el Picassa i el Slideshare. ENTREVISTADOR: Totes aquestes activitats que comentes les has fet de manera individual? JUDITH: Gran part de l’assignatura es desenvolupa de manera individual, tot i que hi ha activitats que es poden fer en parelles. Malgrat hagi fet totes les tasques individualment, he comptat amb el suport del nostre consultor i de tots els companys de l’aula. Disposem d’un fòrum en el qual podem exposar dubtes i entre tots ens ajudem moltíssim. ENTREVISTADOR: Això sembla molt interessant! Entre tots aneu avançant, oi? JUDITH: Si, és molt enriquidor que els propis aprenents anem construint els nostres aprenentatges. Per altra banda, el consultor adquireix un rol a través del qual ens acompanya en aquest procés. La implicació de tots és imprescindible en aquesta assignatura! ENTREVISTADOR: La implicació dels alumnes també es extensiva a l’avaluació? O això ja és cosa dels consultors...? JUDITH: Fins i tot a l’avaluació en som els protagonistes. El consultor ha dissenyat una rúbrica d’avaluació CaC a través de la qual ens avaluem entre companys. El més interessant és la constant autoavaluació que se’ns demana ja que em permet situar els meus aprenentatges i ser conscient del grau adquirit. ENTREVISTADOR: Realment veig que ha estat un camí molt enriquidor. Voldries afegir alguna cosa més? JUDITH: Voldria afegir que com a mestra i com a futura psicopedagoga recolzo l’enfocament constructiu que s’ha donat a aquesta assignatura ja que afavoreix el canvi conceptual en els alumnes produint aprenentatges amb sentit, aprenentatges significatius. ENTREVISTADOR: Moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència com a alumna de Noves Tecnologies. JUDITH: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.

×