Hur vet jag att jag är på rätt

6 de Dec de 2012
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
1 de 13

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Kantar Sifo
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B..."Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...Svenskt Projektforum
LiabokmässanLiabokmässan
Liabokmässantorunelgeback
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunMalin Frykman
VärdegrundVärdegrund
Värdegrundfla03
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikKnowit_TM

Similar a Hur vet jag att jag är på rätt

Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
ReflektionsseminariumMalinspplugg
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Hindrik Öunpuu
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Umeå University, Applied Educational Science
Kungälvs rektorsgruppKungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgruppSandra Svensson GR

Más de KUB-projektet

Psykisk ohälsaPsykisk ohälsa
Psykisk ohälsaKUB-projektet
DyslexiDyslexi
DyslexiKUB-projektet
Biblioteket i samtiden och framtidenBiblioteket i samtiden och framtiden
Biblioteket i samtiden och framtidenKUB-projektet
Frommediationtocreation v2Frommediationtocreation v2
Frommediationtocreation v2KUB-projektet
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivetGoda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivetKUB-projektet
Visioner 130917Visioner 130917
Visioner 130917KUB-projektet

Hur vet jag att jag är på rätt

Notas del editor

 1. Idag: gå igenom lite av det vi har hållit på med, och en del av ”utvärderingsmetodik” som jag hoppas kommer att vara användbar även i andra sammanhang.
 2. Prata om: slutprodukter och processer; under processens gång; olika roller: vi – följeforskarna; projektledare, styrgrupp; och deltagarna. Alla viktiga för att bidra med sina perspektiv, och lära av varandra.
 3. Obs generellt! ”så arbetar man fram och tillbaka mellan at sätta rimliga mål, kontrollera om de går att uppfylla, och evt nyansera målen något… Mycket av detta arbete gör/har styrgruppen gjort. Men kan vara bra att känna till… obs 2: detta får det att låta väldigt statiskt-strategiskt. I realiteten brukar alla dessa faser glida in i varandra, t ex ändrar vi både målformuleringar och aktiviteter efterhand, etc. Men det kan vara bra att känna till något om hur ni har det idag på era verksamheter, för att få koll på var ni bör satsa extra, och för att få koll på om något har ändrats, t ex.
 4. Våra omformuleringar, vi håller fortfarande på med dem – som sagt, inte statiskt. Ska i detta pass fokusera på mål 1.
 5. Det finns fyra sätt att beskriva vilka effekter projektet eftersträvar – eller vad man vill förändra hos deltagarna. Det kan varaAffektiva: uppfattningar, attityder, självförtroende, nöjdhet – man kan vilja att målgruppen ska känna större självtillitBeteenderelaterade: göra saker – man kan vilja att målgruppen ska göra nya saker, eller på ett annat sätt, sluta göra något, etc. Kunskapsrelaterade: vetande, känna tillFärdighetsrelaterade: vilka färdigheter man har, eller behöver ha, göra saker mer effektivt, på ett kvalificerat sätt, bättre(Se Markless & Streatfield 2006)När det gäller mål 1, har vi under det första lärandeseminariet hört (av Henrik Kock bl a) om vikten av att skapa en god lärmiljö, eftersom alla modeller för kompetensutveckling hade bättre resultat i en sådan miljö. ju mer vi har en stödjande lärmiljö, ju bättre utfallet för kompetensutveckling, och ju mer fruktbart försöket att implementera en modell för kontinuerligt lärande bör vara. Eller tillspetsat – om vi inte skapar goda lärmiljöer så kan vi ha en så fin modell för ”integrerat lärande” som vi vill, vi kommer ändå inte att vara lärande organisationer. Så: Stödjande lärmiljöer har bl a stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter- en organisation som inbjuder till samverkan- möjligheter till feedback och reflektion- högt deltagande i förändring av arbetet- motiverad personal.Vi kan ju också vilja ha effekter som inte är så fast knutna till människors kunskaper och beteenden, t ex att ”det finns stimulerande arbetsuppgifter” eller ”det finns möjligheter för reflektion i det vardagliga arbetet”. Men till syvende och sist så är det ändå människor som måste se till att det gör det, och fortsätter att göra det…
 6. ”alla kan höja sig oavsett var man startar”… men för att veta om man har höjt sig, måste man veta var man startat – dvs: Hur stödjande är lärmiljön idag? Hur ser kunskaper, färdigheter, motivation och beteenden ut idag?
 7. Detta var ju en av framgångsfaktorerna för lärande organisationer enligt Kock. Hur ser det ut hos er?
 8. Det är mycket som utgör en bra lärmiljö. Viktigast att hålla koll på i detta sammanhang är indikatorer som vi kan komma att förändra genom våra aktiviteter i projektet. Detta exempel, med att skapa mer stimulerande arbetsuppgifter, kan vara det som du som chef fastnar för att undersöka och att försöka göra något åt, men det kan också vara något av de andra målen som du fastnat för. Det bästa vore att göra en mer allmän ”nollmätning” för att se var du kan utveckla verksamheten mest till att bli lärande, och var du kan använda dig av KUB-aktiviteterna mest för att göra en skillnad i din verksamhet. En del av detta kanske ni redan har gjort/samlat in i era SWOT-analyser, annat har ni egna källor till som ni kan titta över mer systematiskt (utvecklingssamtal, arbetsbeskrivningar, personalbarometrar…?), annat igen kan ni komma åt genom samtal, observationer, en egen enkät etc…
 9. 1: Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som är anpassad efter den lokala kontexten.
 10. Tanken är att de flesta av dessa ”indikatorer” borde ha en positiv utveckling, eller i alla fall inte en negativ utveckling, under projektets gång. Om t ex det visar sig att entusiasmen för att delta i kompetensutveckling avtar efter en tid i projektet, är det en varningsklocka – vi gör någonting fel, eller omständigheterna har ändrats och vi måste anpassa oss efter dessa.
 11. Tanken är att ha en diskussion i mindre grupper. Beroende på hur mycket tid som finns – bikupor eller gruppdiskussioner. Hur kan alla se alla tre sidor med indikatorer samtidigt med frågorna?