Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

tt9-16s54-56tv_osto

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

tt9-16s54-56tv_osto

  1. 1. 54 Taloustaito 9/2016 S uomen antenni-tv- verkossa otetaan muutaman vuoden päästä käyttöön te- räväpiirtosisällöt mahdollistava lähetystekniik- ka. Maksu-tv-kanavilla tek- niikka vaihtuu jo aikaisemmin. Kaapeli- ja satelliittilähetyk- siä muutos ei koske, koska niissä teräväpiirtolähetyksiä ja -tekniikkaa jo tuetaan. Vastaanotin ajan tasalle Kaupalliset televisioyhtiöt il- moittivat elokuun puolivälissä, että kaikki vanhan tekniikan mukaiset lähetykset loppuvat antenniverkossa maaliskuun lopussa vuonna 2020. Yle on antanut vastaavan ilmoituksen omien lähetystensä osalta jo aikaisemmin keväällä. ”Yle on ilmoittanut lähettä- vänsä antennitalouksiin terävä- piirtoa rinnakkaislähetyksenä aikaisintaan noin vuosi ennen maaliskuun 2020 loppua”, pro- jektikoordinaattori Tiina Aalto- nenViestintävirastostatarkentaa. Muutos ei tarkoita, että kaik- ki ohjelmat olisivat välttämättä jatkossa teräväpiirtoa, vaan sitä, että antenniverkon lähe- tystekniikka muuttuu. ”Tärkein muistettava asia on, että television katseluun tarvitaan sopiva vastaanotin, jossa on DVB-T2-viritin. Se korvaa vanhan DVB-T1-tek- niikan, Tiina Aaltonen sanoo. Digiboksikin voi riittää Moni joutuu lähivuosina suun- taamaan tv-ostoksille. Antenniverkon kautta vas- taanottaa tv-lähetyksensä Suo- messa lähes miljoona kotitalo- utta. Viestintäviraston mukaan DVB-T2-virittimellä varustet- tu televisio tai digiboksi oli toukokuussa 37 prosentilla niistä talouksista, jotka vas- taanottavat tv-lähetykset pel- kästään antenniverkon kautta. Uutta televisiota ei silti ole pakko hankkia, jos vanhan too- san kuvanlaatuun on tyytyväi- nen. Riittää, jos hankkii DVB-T2-virittimellä varuste- tun digiboksin. Viestintäviras- ton mukaan varminta on ostaa Antenna Ready HD -testattu tv tai digiboksi. ”Jos merkintää ei ole, saattaa kohdata muun muassa seuraa- via haasteita: EPG (Electronic Programme Guide) -ohjelma- opas on väärin tai ei toimi lain- kaan, tekstitys on väärä tai puuttuu ja kanavat virittyvät väärille paikoille”, Gigantin myyntijohtaja Jarno Sainio luettelee ongelmia. Halpismalleissa riskejä Myymälöiden tapa esitellä lait- teiden ominaisuuksia vaihte- lee. Taloustaito teki elokuussa pienen pistokokeen Mikkelin Prismaan. Kaikista tv-malleis- ta löytyi maininta DVB-T2- ■ Kaisa Salminen Älä osta VANHENEVAA TELEVISIOTA Antenniverkon tv-kanavien lähetystekniikka on muuttumassa lähivuosina. Millainen televisio nyt pitäisi hankkia?
  2. 2. 9/2016 Taloustaito 55 virittimestä. Antenna Ready HD -testauksesta ei osattu aina edes kysyttäessä kertoa. Asia luvattiin kuitenkin varmistaa tarvittaessa netistä. Testauspäällikkö Teemu Sy- sioja Kuluttaja-lehdestä arvioi, että markkinoilla on aika vähän televisioita, joissa ei ole DVB-T2-viritintä. Lähinnä ky- se on joistakin halvoista mal- leista. TiinaAaltonen sanoo, että ke- säkuun myyntitilastojen perus- teella DVB-T2-viritin puuttui noin10prosentistatelevisioitaja 10 prosentista digiboxeja. ”Voi toki olla, että osa lait- teista on myyty kaapeliverk- koon, jossa tarvitaan omanlai- sensa DVB-C-viritin.” ● DVB-T2 on uusi lähetystekniikka, joka lisää antenniverkon kapasiteettia. ● ANTENNA READY HD -merkintä kertoo, että laite on testattu Suomessa ja siitä voi katsoa antenniverkon televisiolähetyksiä niin perus- kuin teräväpiirtotasoisena. Luettelo testatuista vastaanottimista löytyy osoitteesta testatutlaitteet.fi. ● 4K-televisio tarjoaa nelinkertaisen tarkkuuden teräväpiirtotelevisioon nähden. Ostajan kannattaa tarkistaa, että kotona liitäntä- mahdollisuudet ja kopiosuojausasiat ovat ajan tasalla ja käytössä on nopea nettiyhteys. ● HDR on lyhenne sanoista High Dynamic Range. HDR-kuva on tavallista kuvaa kirkkaampi ja sävykkäämpi. ➤ Useimmista televisioista löytyy sisäänrakennettu digivi- ritin sekä antenni- että kaape- liverkkoon. Tämä helpottaa muuttamista esimerkiksi an- tennitaloudesta kaapelitalou- teen tai toisinpäin. Joissakin malleissa on jopa tuplavirittimet. ”Televisiossa voi olla esi- merkiksi kaksi DVB-T2-viri- tintä, kaksi kaapeliviritintä ja kaksi satelliittiviritintä. Jos laitteeseen kytkee lisäksi ul- koisen usb-kovalevyn, voi sa- maan aikaan katsoa yhtä ja nauhoittaa toista kanavaa”, Teemu Sysioja vinkkaa. Katseluetäisyydellä on väliä Televisiokaupassa ei voi olla huomaamatta, että ruutukoot ovat kasvaneet ja hinnat tulleet alaspäin. Jopa yli 65-tuumais- ten televisioiden kysyntä on joissakin liikkeissä kasvussa. Myös standardikokona pidetty 55-tuumainen televisio näyttää todella isolta. Ennen jättitelevision hankki- mista sen kokoa kannattaa kui- tenkin hieman mallata kotona paikassa, johon laite aiotaan si- joittaa. Avuksi voi ottaa mitta- nauhan: yksi tuuma vastaa 2,54 senttimetriä. Tv:n tuumakoko lasketaan etäisyytenä alanurkas- ta vastakkaiseen ylänurkkaan. ”Esimerkiksi 78 tuuman te- levisiota ei kannata katsoa kah- den metrin etäisyydeltä, koska silmä puutuu joutuessaan liik- kumaan reunasta reunaan, Gi- gantin Jarno Sainio neuvoo. Tuotepäällikkö Eric Reich- mutVeikon Koneesta suositte- lee kahden metrin katseluetäi- syyteen alle 40 tuuman kuva- ruutua. Kolmen metrin päästä sopii katsella 50-tuumaista Saattaa riittää, jos hankkii DVB-T2-virittimellä varustetun digiboksin. Termit tutuiksi Myydyimpiä tv-merkkejä Gigantti Veikon kone 1.Samsung 1.Sony 2. LG 2.Samsung 3.Sony 3. Philips Myydyimpiä tv-malleja Gigantti Verkkokauppa Power Finland 1. LG 55UH750V** 1.Samsung T32E31* 1.Samsung 40J5005* 2. Samsung UE55KU6075XXE ** 2.LG 58UH635V** 2.Grundig 40VLE4520* 3. Sony KDL40R453 * 3.Samsung UE40J5202* 3.LG 55UH850** 4. Samsung UE65JS8505XXE*** 4.ProCaster LE-‐49F447* 4.Panasonic 50DX700** *= full hd, teräväpiirto, 32”-49”, 230-500 e **= 4K, HDR, 50”-58”, 900-1 400 e ***= 4K, HDR, kaareva näyttö, 65”, 2 500 e sininen = näyttö yli 55” punainen = ei älytv Lähde: liikkeet, 8/2016
  3. 3. 56 Taloustaito 9/2016 ruutua.Yli viiden metrin katse- luetäisyyttä varten voi valita 55-tuumaisen tai sitä suurem- man kuvakoon. Teräväpiirrollakin pärjää hyvin Isoa 65-tuumaista jättitelevisi- ota on vaikea ostaa ilman 4K- ominaisuutta, koska se tulee useimmiten kaupan päälle. Tässä ominaisuudessa kuva- tarkkuus on nelinkertainen te- räväpiirtoon nähden. ”Teräväpiirtotelevisiollakin pärjää oikein hyvin vielä mon- ta vuotta. Jos katseluetäisyys kasvaa 4-5 metriin, silmä ei havaitse isolla näytöllä terävä- piirron ja 4K-kuvan tarkkuu- dessa juurikaan eroja”, Teemu Sysioja arvioi. Pikselimääriä enemmän ku- vanlaatuun vaikuttavat katselu- kulmat, kontrastit ja liikkeen- toisto. ”Laadukas liikkeentoisto il- menee erityisesti sivusuunnassa liikkuvan kuvan tarkkuutena, eli kuva ei nyi eikä sumennu. ” Yrittäjä Jarkko Jokelaisen mukaan 4K-televisiota ei kan- nata hankkia, jos laitetta on tar- koitus katsella yli kolmen met- rin päästä. Näin kaukaa ei huo- maa eroa teräväpiirtoon. Joke- lainen on Kuori Oy:n tiimei- neen toimittanut 4K-näytöllä varustettuja jättitablettejaan esimerkiksi vanhainkoteihin. ”Kontrastin eli sävykkyyden ohella näytön tärkeimpiä omi- naisuuksia on adaptiivinen, ympäristön mukaan muuttuva kirkkaus. Se säästää silmiä, sähköä ja rahaa.” Pimeässä huoneessa vakio- kirkkaudella posottava näyttö ei tunnu silmille miellyttävällä eikä ole kovin ekologinenkaan, Jokelainen sanoo. Älyä telkkariin Television älyominaisuus eli nettiyhteys on nykyisin haluttu ominaisuus. Useimmista tele- visioista, halvimpia malleja lukuun ottamatta, löytyvät suo- situimmat nettivideopalvelut kuten Netflix ja Youtube. Paremmista malleista löytyy Jarno Sainion mukaan lähes mitä vain. ”Eniten eroja on käyttöjär- jestelmissä: Samsung käyttää Tizen-nimistä smart-tv-alus- taa, mille on omat sovelluksen- sa. Sony ja Philips käyttävät Android-alustaa, mihin Goog- le tarjoaa televisiolle optimoi- tuja sovelluksia. LG:llä on oma WEB OS -niminen käyt- töalusta.” ”Älytelevision” voi rakentaa itsekin katsomalla vaikkapa Netflixiä pelikonsolin, media- soittimen tai esimerkiksi suo- ratoistotikun kautta. Toisaalta älytv:n sisäänrakennetussa yh- teydessä voi olla käyttöä hel- pottavia ominaisuuksia. Liikeohjaimella toimiva kaukosäädin eli pointteri hel- pottaa ruudulla navigointia samaan tapaan kuin tietoko- neen hiiri. Käyttökokemustaan voi parantaa myös älykkäällä langattomalla näppäimistöllä, jonka kosketuslevyä voi käyt- tää hiiren tapaan. Tämän vuoden uutuus on HDR (High Dynamic Range)- televisio. HDR-ominaisuus tuottaa entistä enemmän ja kirkkaampia värisävyjä. Teräväpiirron haastajien (4K, HDR) kääntöpuolena pi- tää muistaa, että ohjelmatar- jontaa on rajallisesti ja käyt- töön tarvitaan nopea nettiyh- teys. Esimerkiksi suoratoisto- palveluja voi todennäköisesti katsoa kätevämmin teräväpiir- totelevisiolla, jonka kuva ei pätki tavanomaisellakaan net- tiyhteydellä. Markkinoille on tullut kaare- via televisioita, joita on muka- va katsoa suoraan edestä. Kaa- revuus kostautuu sivussa istu- valle. Myös 3D-televisioita on yritetty tuoda markkinoille, mutta suurta läpimurtoa ei ole tapahtunut. ■ ST1

×