Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kommunikasjon med Marte meo metode

Más Contenido Relacionado

Kommunikasjon med Marte meo metode

  1. 1. Marte meo metoden Hvorfor bruke den i din barnehage? Alven Ressurs- og kvalitetsveileder for barnehager
  2. 2. Hva går metoden ut på? Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland på 1980tallet. Marte meo kommer av ’mars martis’ = av egen kraft (http://www.martemeo.com/site/index.cfm)  Ta korte filmsekvenser av samspill barn – voksen.  Analysere med fokus på barnets behov.  Reflektere over hvilken støtte barnet trenger for å oppnå videre mestring og utvikling.  Ha fokus på når den voksnes kommunikasjon virker støttende for barnets utvikling = Utviklingsstøttende kommunikasjon www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  3. 3. ”Vår væremåte er vår arbeidsmåte” (Else Foss – doktorgrad i ’Gråt og omsorg i barnehagen’) http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Foss_Else.html  Marte meo metoden gir oss en måte å tenke på som vil påvirke vår væremåte.  Metoden implementeres i vår arbeidsmåte via våre tanker og vår væremåte.  Metoden kvalitetssikrer hvordan vi kommuniserer med barn, men også hvordan vi kommuniserer med andre voksne. www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010 Alle illustrasjonsfotos er tatt av Øyvind Sandvik
  4. 4. Utviklingsstøttende kommunikasjon handler blant annet om:  Hvordan vi møter barnets blikk  Hva slags stemmeleie vi har  Hvordan vi går fram i rytme og tempo  Hva slags mimikk vi har www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  5. 5. ..se og følge barnet!  Hvordan vi speiler barnet  Hva vi anerkjenner av barnets temperament  Hvordan vi følger barnets initiativ www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  6. 6. … felles oppmerksomhet! www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  7. 7. ”speiling”… www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  8. 8. Hvem har behov for at metoden brukes, og når?  De fleste, hver dag!  Voksne, for eksempel jeg: selv om jeg har jobbet spesialpedagogisk siden 1990, hadde jeg stort utbytte av å studere metoden i 2007/2008 og implementere den i min arbeidsmåte og væremåte.  Barn som faller litt utenfor (kanskje bare i perioder): og derfor trenger litt mer bevisst og tilrettelagt kommunikasjon.  Utrygge foreldre: enten fordi de er det i seg selv eller fordi de er utrygge på barna sine. www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010
  9. 9. Ingen kan få for mye av anerkjennelse og trygghet på seg selv! www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010 Bildene erhentet fra åpningen av Hanne Tharaldsens utstilling i gallerimariaveie.no
  10. 10. Ingen kan få for mye av anerkjennelse og trygghet på seg selv! www.alvens.no Marte meo presentasjon 2010 Bildene erhentet fra åpningen av Hanne Tharaldsens utstilling i gallerimariaveie.no

×