Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rodzaje psychoterapii jej nurty i wiry cz.1

Jest to pierwsza część prezentacji, w której podjęłam próbę uporządkowania nurtów i systemów psychoterapeutycznych.Ta część zawiera systemy od psychoanalizy Freuda do systemów opartych na doświadczeniu i Gestalt, w drugiej jej części zakończę na podejściach integracyjno-eklektycznych.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Rodzaje psychoterapii jej nurty i wiry cz.1

 1. 1. www.karinaszczesna.pl NURTY I WIRY W PSYCHOTERAPII Karina Szczęsna Poznań, 2015-09-12 www.karinaszczesna.pl Część 1
 2. 2. www.karinaszczesna.pl PRZEGLĄDBADAŃ Wolberg (1966) p Teorie biologiczne p Psychologiczne (intrapsychiczne i behawioralne) p Filozoficzne ( fenomenologiczne) p Socjologiczne (interpersonalne) Lidia Grzesiuk (1976) p Psychoanalityczne p Behawioralno – poznawcze p Humanistyczno - egzystencjalne p Systemowe p Inne Helena Sęk (1991) p Dynamiczna (psychoanaliza i jej modyfikacje) p Poznawczo - behawioralna p fenomenologiczno - antropologiczna p systemowo – interakcyjna John C. Norcross (2006) p Terapie psychoanalityczne p Terapie psychodynamiczne p Terapie egzystencjalne p Terapie skoncentrowane no osobie p Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu Fritz Perls p Terapie interpersonalne – Analiza Transakcyjna p Terapie behawioralne p Terapie poznawcze p Terapie systemowe p Terapie integracyjne/ eklektyczne p Inne - np. : Bioenergetyka – praca z ciałem Lowen
 3. 3. www.karinaszczesna.pl PODZIAŁ 1976 ZA L. GRZESIUK • jako grupa koncepcji i teorii podkreślających rolę doświadczeń wczesnodziecięcych w powstawaniu zaburzeń, gdzie metodą leczenia jest analiza nieświadomych treści. Psychoanalityczne • jako grupa koncepcji i teorii bazująca na prawidłowościach rządzących procesem uczenia się, nabywania nowych zachowań, umiejętności Behawioralno poznawcze • w rozumieniu zaburzeń i sposobieuprawiania psychoterapii podejmujące wątki filozoficzne (znaczenie nieskrępowanego rozwojuosobowości,przyjmowania odpowiedzialnościza własne życie, poczucie autonomii, systemu wartości Humanistyczno– egzystencjalne • ukierunkowane na analizę oraz restrukturalizację patogennych interakcji społecznych jednostki, koncentracja na grupach społecznych Systemowe • opis znaczących dla rozwojupsychoterapii koncepcji, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować, a które mają walor oryginalności, dając początek nowym szkołom terapeutycznym Inne
 4. 4. www.karinaszczesna.pl PODZIAŁ 2006ZA J. NORCROS Psychoanaliza ortodoksyjna Psychodynamiczne Terapie egzystencjalne Terapie skoncentrowane no osobie Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczeniu Terapie interpersonalne Terapie behawioralne Terapie poznawcze Terapie systemowe Terapie integracyjne/ eklektyczne
 5. 5. www.karinaszczesna.pl PSYCHOANALIZA ORTODOKSYJNA Zygmunt  Freud   (1895) Josef  Breuer (1895) p Obrony p Eros  i  Tanatos p Przeniesienia p Regresja p Nieświadome  treści p Interpretacja p ID  (  pragnienia  seksualne)  – cała  energia  życiowa,   p EGO,  SUPEREGO p Wewnętrzne  konflikty   intrapersonalne p Lęk  
 6. 6. www.karinaszczesna.pl POCISNELI IM ZA p Subiektywna i nienaukowa brak badań nad jej skutecznością p Sama świadomość czy wgląd to za mało, albo za dużo p Dinozaur psychoterapeutyczny zbyt powolny by przetrwać p Człowiek- neurotyczny zbiór kompleksów, faz, obron i konfliktów ( dehumanizacja) p Patriarchalna, europocentryczna p Pomija kontekst społeczny, p Matki oskarża się o 70 rodzajów zaburzeń, gdzie ojcowie ? p Determinizm – biologia jest przeznaczeniem gdzie wolność, wybór, sprawczość p Zazdrość dziewczynek o penisa, a dlaczego nie mówi się o zazdrości chłopców o pochwę
 7. 7. www.karinaszczesna.pl PSYCHODYNAMICZNE Neofreudowskie •Ego •Interpersonalne •Poczucie   sprawczości,   adaptacja •Społeczne •Analiza  charakteru • Anna  Freud,  Erich   Fromm  Harry  S.   Sullivan  Clara Thompson,  Frieda Fromm-­ Reichmann  Karen   Horney Jungowskie   •Archetypy •Zdolność  do   integracji   przeciwieństw •Anima Animus •Świadomość   zbiorowa •Introwersja •Ekstrawersja Terapia   adlerowska   •Dążenie  do   mocy •Ja  idealne •Poczucie   niższości  – kompleks   niższości   •Style  życia •Rudolf   Dreikurs, •Roger  Sperry Psychologia   ego •Istnieje  Ego   niezależne  od   ID •Poczucie   sprawczośc •Poczucie   tożsamości •Integracja  Ego •Heinz   Hartmann,  Kris   Loewenstein Erik  Erikson,   Rene  Spitz Relacji  z   obiektem •Margaret   Mahler,  Otto   Kernberg,   Heinz  Kohut •Superego  -­ rodzicami   wyidealizowa nymi •Pozycja   schizoidalno-­ paronidalna Krótko-­ terminowa     psychodynami czna •Teoria   psychoanalizy •Cel  osiągalny  i   ograniczony •Interpretacje   przeniesieniowe •Lester Luborsky Carl  Gustaw   Jung Wilhelm   Reich Melanie  KleinAlfred  Adler Edith Jacobson Habiba Davonloo
 8. 8. www.karinaszczesna.pl POCISNELI IM ZA p Nie mogą się zdecydować czy przypisują psychopatologię społecznemu uczeniu czy zachowaniom konstelacji rodzinnych p Dużo rozmytych nie definiowalnych i nie badalnych terminów : twórcza jaźń, dążenie do mocy, Anima, Animus, Wielka matka itp. p Seksistowska, intrapsychiczna perspektywa przedstawiana w terminach bardziej społecznych p Źródeł problemów szuka się tylko w jednostce ( pacjent jest sam odpowiedzialny za chorobę i wyleczenie) p Błędem jest zakładać, że pełnię życia można odnaleźć podporządkowując je interesom społecznym, a nigdy swoim własnym
 9. 9. www.karinaszczesna.pl TERAPIE EGZYSTENCJALNE Egzystencjalne • Istnienie  jest  czymś  co   się  wyłania • Umwelt,  Mitwelt,   Eigenwelt • Autentyczne  istnienie • Lęk    jest  pojęciem   podstawowym • Tło  i  figura • Ludwig  Binswanger,   James  Bugental,   Merdard Boss,  Irvin   Yalom,  Ernst  Keen Egzystencjalno  – humanistyczne • egzystencjalizm  i  teoria   humanistyczna • Potencjał • Swiadomość • Doświadczanie • samorealizacja,   • Ja  – Ty • Spotkanie Logoterapia • Logo  – sens  jest   podstawą  istnienia • Dajcie  człowiekowi   sens  a  będzie  istniał • Skupia  się  na   przyszłości • Praca  nad   odpowiedzialnością • Technika  intencji   paradoksalnej Terapia   skoncentrowana  na   rzeczywistości • Mieszanka  technik   behawioralnych  i  filozofii   egzystencjonalnej • Odpowiedzialność James  F.   BugentalRollo May William   Glaser Voctor Frankl
 10. 10. www.karinaszczesna.pl p Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki p Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji społeczeństw p Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali p To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu, rozpaczy i tak dalej p Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw p Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno p Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za skuteczność swojej pracy POCISNELI IM ZA
 11. 11. www.karinaszczesna.pl TERAPIE SKONCENTROWANE NA OSOBIE Skoncentrowana  na  osobie • Dążenie  do  samorealizacji   • potrzeba  akceptacji • Podstawa  psychopatologii  to   rozdźwięk  pomiędzy  ja  a  potrzebą   akceptacji  ze  strony  innych • warunkowa  miłości  ze  strony  innych     -­ organizmiczny proces   wartościowania • Autentyczność • Empatia • Poszerzanie  samoświadomości   emocji  i  uczuć Krótkoterminowa   skoncentrowana  na  osobie   (1988) Wszystkie  przejęte  z  teorii   założenie • Długotrwała  terapia  nie  jest   konieczna  – naturalne  dążenie   do    samorealizacji • Terapeuta  jest  bardziej   dyrektywny Wywiad  motywujący Ÿ Krótkoterminowe  dyrektywne   podejście  skoncentrowane  na   kliencie Ÿ Zmiana  zachowania Ÿ Usuwanie  ambiwalencji Ÿ Cele  dotyczące  pożądanych   zmian Carl  Rogers Arthur  Combs William  Miller    
 12. 12. www.karinaszczesna.pl p Poświęcanie społeczeństw w imię elitarnej autentycznej jednostki p Nacisk na mity wolności i godności może doprowadzić do stałej dezintegracji społeczeństw p Poważnie krzywdzi pacjentów uwikłanych w konflikty wewnętrzne twierdząc, że są za nie odpowiedzialni i sobie je wybrali p To skomlenie intelektualistów na kosmiczną skalę ( Maslow 1960) o lęku, bólu, rozpaczy i tak dalej p Łagodne egzystencjalistyczne zaniedbanie może sprowokować kilka samobójstw p Egzystencjalizm może się zdegenerować w anarchię, w której wszystko wolno p Egzystencjalne odrzucenie naukowej ewaluacji psychoterapii zachęca do irracjonalizmu i w efekcie wielu psychoterepeutów nie bierze odpowiedzialności za skuteczność swojej pracy POCISNELI IM ZA
 13. 13. www.karinaszczesna.pl Terapie Gestalt i oparte na doświadczeniu Krótkoterminowa   Gestalt • Krótkoterminowa,   zogniskowana • Faza  pierwsza  wybór   zagadnień  nad  którym   klient  chce  pracować • Aktywne  i  dyrektywnie   techniki  – np.  dialog  z   pustym  krzesłem   służące  rozwiązaniu   „niedokończonych   spraw” Inne  oparte  na   doświadczeniu • Zogniskowana  na   emocjach  terapia  par  – dotarcie  do  problemów   emocjonalnych   ujawniających  się  w  relacji  i   przepracowanie  ich • Symboliczna  Carl  Whitaker,   Bumbery,  Keith • Motoda ogniskowa  Eugene Gendlina Terapie  oparta  na  doświadczeniu Centralna  oś  zmiany    to  doświadczenie • I  etap  bycie  w  chwili  silnych  uczuć  i   docieranie  do  wewnętrznego   doświadczenia • II  etap  – integrująca  dobra  relacja  z   wewnętrznym  doświadczeniem  (  np.   akceptacja  złości) • III  utożsamianie  się  z  tym  wewnętrznym   doświadczeniem  w  scenach  z   wcześniejszego  okresu • IV  – stawanie  się  nową  osobą  w   teraźniejszości • Sesje  trwają  od  75  – 120  minut  w   pomieszczeniu  z  izolacją  akustyczną  i   przy  słabym  świetle • Fotele  ustawione  obok  nie  równolegle Dr  Leslie Greenberg Dr  Alvin   MahrerDr    Sue   Johnson
 14. 14. www.karinaszczesna.pl p Ostatecznym rezultatem oddziaływań terapii Gestalt byłaby anarchia p Sprzyjamy postawie narcystycznej i egocentrycznej p Co z odpowiedzialnością rodziców za rozwój społeczny dzieci ? p Terapia ta jest skierowana dla osób zsocjalizowanych, którzy odrzucili przemoc jako narzędzie zaspakajania potrzeb organizmicznych ( co z więźniami lub osobami psychopatycznymi) p Zachęcamy klientów do odpowiedzialności, sami nie bierzemy odpowiedzialności za proces i zmiany w kliencie p Błędnie lokujemy źródło problemu w jednostce i składamy obietnice, że praca nad uwolnieniem emocji uwolni ofiary od katów, od działań społecznych, kontekstu rodzinnego itd. p Perls krytykował dualizm, a sam go odwrócił przypisał nadmierną wartość ciału kosztem umysłu ( ciało w roli Pana) POCISNELI NAM ZA
 15. 15. www.karinaszczesna.pl Koniec części 1 Dziękuję za uwagę www.karinaszczesna.pl

×