Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

2019 apr 28 - 09:30 - Ds Scholing - Leef je uit

14 visualizaciones

Publicado el

over Johannes 20:19-29

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

2019 apr 28 - 09:30 - Ds Scholing - Leef je uit

 1. 1. Welkom Voorganger: ds H. Scholing Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de Dienst Zingende Gezegend 157: 1, 2 en 4 Heden gaat de hemel open,
 3. 3. 1. Heden gaat de hemel open, wij herkennen Gods gezicht; Pasen doet ons vurig hopen dat nu al het duister zwicht - halleluja, halleluja, hier komt liefde aan het licht!
 4. 4. 2. Heden is de Zoon herboren die om onze zonden kwam, hart van God, aan ons verloren, kind, dat zelf het brandhout nam - halleluja, halleluja, herder, priester, offerlam!
 5. 5. 4. Heden meer dan ooit tevoren, mensen, ziet: de dag begint! Heel de hemel staat te gloren, Licht-der-wereld heet dit kind halleluja, halleluja, zon die stralend overwint!
 6. 6. Mededelingen Intochtslied Psalm 100: 1 en 2 Juicht Gode toe, bazuint en zingt,
 7. 7. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 8. 8. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 9. 9. Stil Gebed Votum en Groet Zingen Psalm 100: 3 en 4
 10. 10. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 11. 11. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 12. 12. Verootmoediging Zingen Gezang 451: 2 en 3 (Alle roem is uitgesloten)
 13. 13. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 14. 14. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 15. 15. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 16. 16. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 17. 17. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 18. 18. Alle roem is uitgesloten (LvdK 451) t. J. Scharp; m. J. Schop
 19. 19. Gebed om Verlichting Heilige Geest Zingen Gezang 259: (1 en 2) Halleluja! Lof zij het Lam,
 20. 20. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 21. 21. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 22. 22. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 23. 23. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 24. 24. Zingen Kinderlied ELb 427: De Heer is waarlijk opgestaan,
 25. 25. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 26. 26. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 27. 27. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 28. 28. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 29. 29. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 30. 30. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 31. 31. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 32. 32. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 33. 33. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 34. 34. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 35. 35. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 36. 36. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 37. 37. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 38. 38. De Heer is waarlijk opgestaan (OT1-427) t. naar H.J.W. Modderman; m. W. ter Burg
 39. 39. Eerste Schriftlezing Johannes 20: 19 - 23 De verschijning aan de discipelen (NBG’51)
 40. 40. 19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.
 41. 41. 21 [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.
 42. 42. Zingen ELb 79: 1, 2 en 3 Vrede zij U,
 43. 43. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 44. 44. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 45. 45. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 46. 46. Tweede Schriftlezing Johannes 20: 24 - 29 De verschijning aan Tomas (NBG’51)
 47. 47. 24 En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. 26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen.
 48. 48. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
 49. 49. Zingen Gezang 365: (1 en 2) De zonden zijn vergeven!
 50. 50. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 51. 51. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 52. 52. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 53. 53. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 54. 54. Verkondiging "Leef je uit"
 55. 55. Zingen ELb 218: (1, 2 en 3) Samen in de naam van Jezus,
 56. 56. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 57. 57. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 58. 58. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 59. 59. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 60. 60. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 61. 61. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 62. 62. Dankgebed & Voorbede Collecte Slotlied Zingen ELb 140: (1, 2 en 3) Kroon Hem met gouden kroon,
 63. 63. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 64. 64. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 65. 65. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 66. 66. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 67. 67. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 68. 68. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 69. 69. Zegen Zingen Gezang 456: 3
 70. 70. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 71. 71. Zingen van het Wilhelmus (Gezang 411: 1 en 6)
 72. 72. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 73. 73. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 74. 74. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 75. 75. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 76. 76. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 met ds Rozeboom over “nemen, zegenen, geven”

×