Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

2019 apr 28 - 19:00 - Ds Rozeboom - Nemen, zegenen, geven

15 visualizaciones

Publicado el

over Lucas 24: 13 – 35

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

2019 apr 28 - 19:00 - Ds Rozeboom - Nemen, zegenen, geven

 1. 1. Welkom Voorganger: Ds. P. Rozeboom Organist: Johannes de Vries Thema: “Nemen, zegenen, geven”
 2. 2. Lied voor de Dienst Zingende Gezegend 158: Het graf is leeg - Christus is opgestaan,
 3. 3. 1. Het graf is leeg – Christus is opgestaan! Nu kan het leven lachend nieuw beginnen! De hemel zweeg –nu kondigt God ons aan het licht dat elke nacht zal overwinnen: het rijk dat is en komen zal weldra – halleluja!
 4. 4. 2. De aarde beeft – God zelf schuift aan de kant de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen De Vader geeft zijn Zoon de rechterhanden geen soldaat, geen legioen houdt tegen het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja!
 5. 5. 3. Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht! Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen, en meer en meer zien wij uw aangezicht nu Gij ons leven tot uw licht laat komen: het rijk dat is en komen zal, weldra – halleluja!
 6. 6. Welkom en Mededelingen Zingen Aanvangslied Psalm 100: 1, 3 en 4 Juich Gode toe,
 7. 7. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 8. 8. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 9. 9. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 10. 10. Zingen als gloria Psalm 100: 2 (Juich Gode toe,) Stil gebed Aanvangswoord en groet
 11. 11. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 12. 12. Zingen ELb 130: Juicht, want Jezus is Heer, Gebed
 13. 13. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 14. 14. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 15. 15. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 16. 16. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 17. 17. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 18. 18. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 19. 19. Juicht, want Jezus is Heer (EL 130) t. & m. G. Spijker
 20. 20. Eerste schriftlezing Lucas 24: 13 - 35 Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel (NBV) Gebed om de Heilige Geest
 21. 21. 13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’
 22. 22. 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,
 23. 23. 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
 24. 24. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
 25. 25. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
 26. 26. Zingen Gezang 73: (1, 2, 3 en 4) De Heer is onze reisgenoot,
 27. 27. De Heer is onze reisgenoot (LvdK 73) t. J.R. Zijlstra; m. J. Pasveer
 28. 28. De Heer is onze reisgenoot (LvdK 73) t. J.R. Zijlstra; m. J. Pasveer
 29. 29. De Heer is onze reisgenoot (LvdK 73) t. J.R. Zijlstra; m. J. Pasveer
 30. 30. De Heer is onze reisgenoot (LvdK 73) t. J.R. Zijlstra; m. J. Pasveer
 31. 31. Verkondiging Nemen, zegenen, geven
 32. 32. Zingen Opwekking 461: Juich voor de Heer,
 33. 33. Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U. Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer. Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.
 34. 34. Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. Zing van de Koning en zijn heerschappij. Bergen aanbidden, de zee juicht mee bij het horen van uw naam. U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; mijn leven lang loven, want U heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
 35. 35. Dienst der gebeden Inzameling van de gaven Zingen slotlied ELb 289: 1, 2 en 3 Ik geloof in God de Vader,
 36. 36. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 37. 37. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 38. 38. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 39. 39. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 40. 40. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 41. 41. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J.R. Zijlstra; m. J. Zundel
 42. 42. Zegen
 43. 43. Zingen van het Wilhelmus (Gezang 411: 1 en 6)
 44. 44. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 45. 45. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 46. 46. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 47. 47. Wilhelmus van Nassouwe (LvdK 411) t. M. van st. Aldegonde (?); m. Valerius
 48. 48. Gezegende week gewenst

×