Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Welkom
Thema: ‘Wegwijzers gezocht!ʼ
voorganger:
ds Van Harten - Tip uit Smilde
organist:
Johannes de Vries
DIENST VAN ZOND...
Zingen voor de dienst:
Gezang 457: (1, 2, 3 en 4)
Heilig, heilig, heilig!
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: ①, 2, 3 en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: ①, 2, 3 en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, ②, 3 en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, ②, 3 en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, 2, ③ en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, 2, ③ en 4
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, 2, 3 en ④
Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
Gezang 457: 1, 2, 3 en ④
Afkondigingen
Zingen intochtslied:
Psalm 68: 7 en 11
(God richt zich op, de vijand vlucht)
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑦ en 11
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑦ en 11
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑦ en 11
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑦ en 11
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: 7 en ⑪
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: 7 en ⑪
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: 7 en ⑪
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: 7 en ⑪
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen als Gloria:
Psalm 68:12
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑫
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑫
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑫
Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
Psalm 68: ⑫
Verootmoedigingsgebed
Zingen:
Gezang 449: 1 en 2
God enkel licht,
God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
Gezang 449: ① en 2
God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
Gezang 449: 1 en ②
Genadeverkondiging
Zingen:
Gezang 449: 3 en 4
God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
Gezang 449: ③ en 4
God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
Gezang 449: 3 en ④
Wetslezing
Zingen:
Gezang 449: 5
God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803
Gezang 449: ⑤
Gebed om verlichting
met de Heilige Geest
Zingen kinderlied:
ELB 454:
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell
Kinderlied ELB 454: ①, 2 en 3
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell
Kinderlied ELB 454: 1, ② en 3
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell
Kinderlied ELB 454: 1, 2 en ③
Eerste schriftlezing:
Jesaja 55: 1 - 13
Uitnodiging tot het heil
(HSV)
1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prij...
4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de
volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.
5 Zie, U zult een volk roepen ...
7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan ...
10 Want zoals regen of sneeuw
neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt
en maakt dat ...
12 Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden.
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen
uitbr...
Zingen:
Psalm 100: 2 en 4
(Juicht Gode toe, bazuint en zingt)
Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
Psalm 100: ② en 4
Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
Psalm 100: 2 en ④
Tweede schriftlezing:
Handelingen 8: 26 - 40
Filippus en de kamerheer
(HSV)
26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus
en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op
die van Jeruzalem afdaalt ...
30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de
profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u
leest? 31 Maar hij zei: H...
Want Zijn leven wordt van de aarde
weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde
Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de...
Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden
beiden af in het water...
Zingen:
ELB 186a: 1 en 2
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
ELB 186a: ① en 2
Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
ELB 186a: ① en 2
Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
ELB 186a: 1 en ②
Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes
ELB 186a: 1 en ②
Verkondiging:
‘Wegwijzers
gezocht!ʼ
Zingen:
Opwekking 687: (1, 2, 3 en 4)
Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: ①, 2, 3 en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: ①, 2, 3 en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, ②, 3 en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, ②, 3 en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, 2, ③ en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, 2, ③ en 4
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
Lezen van het bevestigingsformulier
Bevestiging van
Zr J. Mulder-Troelstra
in het ambt van diaken
~
Staande toezingen van
...
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: ① en 2
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: ① en 2
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: ① en 2
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: ① en 2
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: 1 en ②
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: 1 en ②
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: 1 en ②
Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker
Opwekking 710: 1 en ②
Gebeden
Collecte
Zingen Gezang 481: 1, 2 en 3
O grote God die liefde zijt,
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: ①, 2 en 3
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: ①, 2 en 3
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: 1, ② en 3
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: 1, ② en 3
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: 1, 2 en ③
O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop
Gezang 481: 1, 2 en ③
Zegen
Zingen beantwoord met:
Gezang 456 vers 3
Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
Gezegende zondag gewenst
Vanavond dienst om 19:00,
met Ineke Baron uit Veenhuizen
over het thema:
‘Raak de wonden aan’
DIE...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2019 jul 19 - 09:30 - Ds van Harten-Tip - Wegwijzers gezocht!

26 visualizaciones

Publicado el

Bevestigingsdienst met verkondiging over Jesaja 55 en Handelingen 8

Publicado en: Meditación
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

2019 jul 19 - 09:30 - Ds van Harten-Tip - Wegwijzers gezocht!

 1. 1. Welkom Thema: ‘Wegwijzers gezocht!ʼ voorganger: ds Van Harten - Tip uit Smilde organist: Johannes de Vries DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 21 JULI 2019
 2. 2. Zingen voor de dienst: Gezang 457: (1, 2, 3 en 4) Heilig, heilig, heilig!
 3. 3. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: ①, 2, 3 en 4
 4. 4. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: ①, 2, 3 en 4
 5. 5. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, ②, 3 en 4
 6. 6. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, ②, 3 en 4
 7. 7. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, 2, ③ en 4
 8. 8. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, 2, ③ en 4
 9. 9. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, 2, 3 en ④
 10. 10. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes Gezang 457: 1, 2, 3 en ④
 11. 11. Afkondigingen Zingen intochtslied: Psalm 68: 7 en 11 (God richt zich op, de vijand vlucht)
 12. 12. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑦ en 11
 13. 13. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑦ en 11
 14. 14. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑦ en 11
 15. 15. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑦ en 11
 16. 16. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: 7 en ⑪
 17. 17. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: 7 en ⑪
 18. 18. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: 7 en ⑪
 19. 19. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: 7 en ⑪
 20. 20. Stil gebed Votum en Groet Zingen als Gloria: Psalm 68:12
 21. 21. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑫
 22. 22. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑫
 23. 23. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑫
 24. 24. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 68: ⑫
 25. 25. Verootmoedigingsgebed Zingen: Gezang 449: 1 en 2 God enkel licht,
 26. 26. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 Gezang 449: ① en 2
 27. 27. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 Gezang 449: 1 en ②
 28. 28. Genadeverkondiging Zingen: Gezang 449: 3 en 4
 29. 29. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 Gezang 449: ③ en 4
 30. 30. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 Gezang 449: 3 en ④
 31. 31. Wetslezing Zingen: Gezang 449: 5
 32. 32. God enkel licht (LvdK 449) t. C.F.D. Schubart; v. A.C. den Besten; m. anoniem 1803 Gezang 449: ⑤
 33. 33. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen kinderlied: ELB 454: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
 34. 34. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell Kinderlied ELB 454: ①, 2 en 3
 35. 35. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell Kinderlied ELB 454: 1, ② en 3
 36. 36. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht (EL 454) t. anoniem; m. E.O. Excell Kinderlied ELB 454: 1, 2 en ③
 37. 37. Eerste schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 13 Uitnodiging tot het heil (HSV)
 38. 38. 1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Jesaja 55: 1 - 13
 39. 39. 4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Jesaja 55: 1 - 13
 40. 40. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Jesaja 55: 1 - 13
 41. 41. 10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Jesaja 55: 1 - 13
 42. 42. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Jesaja 55: 1 - 13
 43. 43. Zingen: Psalm 100: 2 en 4 (Juicht Gode toe, bazuint en zingt)
 44. 44. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551) Psalm 100: ② en 4
 45. 45. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551) Psalm 100: 2 en ④
 46. 46. Tweede schriftlezing: Handelingen 8: 26 - 40 Filippus en de kamerheer (HSV)
 47. 47. 26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. Handelingen 8: 26 - 40
 48. 48. 30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32 En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Handelingen 8: 26 - 40
 49. 49. Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Handelingen 8: 26 - 40
 50. 50. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Handelingen 8: 26 - 40
 51. 51. Zingen: ELB 186a: 1 en 2 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 52. 52. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes ELB 186a: ① en 2
 53. 53. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes ELB 186a: ① en 2
 54. 54. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes ELB 186a: 1 en ②
 55. 55. Leid mij Heer (EL 186a) v. T.M. Everaerts; m. J. Hughes ELB 186a: 1 en ②
 56. 56. Verkondiging: ‘Wegwijzers gezocht!ʼ
 57. 57. Zingen: Opwekking 687: (1, 2, 3 en 4) Heer, wijs mij uw weg
 58. 58. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: ①, 2, 3 en 4
 59. 59. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: ①, 2, 3 en 4
 60. 60. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, ②, 3 en 4
 61. 61. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, ②, 3 en 4
 62. 62. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, 2, ③ en 4
 63. 63. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, 2, ③ en 4
 64. 64. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
 65. 65. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
 66. 66. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt Opwekking 687: 1, 2, 3 en ④
 67. 67. Lezen van het bevestigingsformulier Bevestiging van Zr J. Mulder-Troelstra in het ambt van diaken ~ Staande toezingen van Opwekking 710 (aangepaste tekst):
 68. 68. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: ① en 2
 69. 69. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: ① en 2
 70. 70. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: ① en 2
 71. 71. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: ① en 2
 72. 72. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: 1 en ②
 73. 73. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: 1 en ②
 74. 74. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: 1 en ②
 75. 75. Zegen mij op de weg (Opw 710) t. H. Maat; m. G. Dekker Opwekking 710: 1 en ②
 76. 76. Gebeden Collecte Zingen Gezang 481: 1, 2 en 3 O grote God die liefde zijt,
 77. 77. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: ①, 2 en 3
 78. 78. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: ①, 2 en 3
 79. 79. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1, ② en 3
 80. 80. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1, ② en 3
 81. 81. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1, 2 en ③
 82. 82. O grote God die liefde zijt (LvdK 481) t. J. Wit; m. J. Schop Gezang 481: 1, 2 en ③
 83. 83. Zegen Zingen beantwoord met: Gezang 456 vers 3
 84. 84. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 85. 85. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00, met Ineke Baron uit Veenhuizen over het thema: ‘Raak de wonden aan’ DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 21 JULI 2019

×