Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

28.07.2019 09.30 Als je bid.... Dhr. Warnar

26 visualizaciones

Publicado el

Voorganger Dhr Warnar

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

28.07.2019 09.30 Als je bid.... Dhr. Warnar

 1. 1. Welkom Voorganger: Dhr. Warnar Organist: Joh. de Vries Thema: Als je bid……
 2. 2. Zingen voor de dienst: Elb: 362: 1,3,4,5
 3. 3. God in ons midden (EL 362)(ZGz 113) t. A.F. Troost; m. Duits
 4. 4. God in ons midden (EL 362)(ZGz 113) t. A.F. Troost; m. Duits
 5. 5. God in ons midden (EL 362)(ZGz 113) t. A.F. Troost; m. Duits
 6. 6. God in ons midden (EL 362)(ZGz 113) t. A.F. Troost; m. Duits
 7. 7. Welkom en Mededelingen Voorganger: Dhr. Warnar Organist: Joh. de Vries Thema: Als je bid……
 8. 8. Zingen: Ps. 138: 1 U loof ik Heer
 9. 9. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 10. 10. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 11. 11. Mededelingen Zingen: Ps 138:4 Als ik omringt
 12. 12. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Stil gebed Votum Klein Gloria
 15. 15. Ere zij de Vader - Klein Gloria(EL 254) m. anoniem
 16. 16. Zingen: Gez.380: 1,2,6 Ontwaak o mens de dag
 17. 17. Ontwaak, o mens (LvdK 380) t. J. Keble; m. S. Webbe; v. J.J. Thomson, W. Barnard
 18. 18. Ontwaak, o mens (LvdK 380) t. J. Keble; m. S. Webbe; v. J.J. Thomson, W. Barnard
 19. 19. Ontwaak, o mens (LvdK 380) t. J. Keble; m. S. Webbe; v. J.J. Thomson, W. Barnard
 20. 20. Wetslezing
 21. 21. Zingen: Ps 25: 2,3,7 Here maak mij uwe wegen
 22. 22. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 23. 23. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 24. 24. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 25. 25. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 26. 26. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 27. 27. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 28. 28. Gebed
 29. 29. Kinderlied: Elb 459
 30. 30. Wijs: Lees je Bijbel God wil jou een lichtje doen zijn (3x) God wil jou een lichtje doen zijn als je Hem maar volgt (3x) God wil jou een lichtje doen zijn als je hem maar volgt
 31. 31. Les dyn bibel bid elste dei (EL 459) t & m: H.D. Clarke
 32. 32. Les dyn bibel bid elste dei (EL 459) t & m: H.D. Clarke
 33. 33. Lezing Gen 18:16-33 HSV
 34. 34. Verwoesting van Sodom en Gomorra aangekondigd 16Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en ​Abraham​ ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. 17De HEERE zei: Zal Ik voor ​Abraham​ verbergen wat Ik ga doen?
 35. 35. 18Immers, ​Abraham​ zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden.
 36. 36. 19Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn ​kinderen​ en zijn ​huis​ na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door ​gerechtigheid​ en recht te doen, opdat de HEERE over ​Abraham​ zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.
 37. 37. 20Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun ​zonde​ heel zwaar. 21Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten.
 38. 38. 22Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar ​Abraham​ bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. Abraham bidt voor Sodom 23En ​Abraham​ kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?
 39. 39. 24Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn?
 40. 40. 25Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardigesamen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?
 41. 41. 26Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen. 27Abraham​ antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben!
 42. 42. 28Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind.
 43. 43. 29Hij sprak opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig.
 44. 44. 30Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind.
 45. 45. 31Hij zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig.
 46. 46. 32Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.
 47. 47. 33Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met ​Abraham​ te spreken, en ​Abraham​ keerde terug naar zijn woonplaats.
 48. 48. Zingen: Ps. 102:1,13 Heer, hoor mijn gebed
 49. 49. Psalm 102 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 50. 50. Psalm 102 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 51. 51. Psalm 102 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 52. 52. Psalm 102 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 53. 53. Lezen: Lucas 11:1-13 HSV
 54. 54. Het gebed des Heeren 111En het gebeurde, toen Hij ergens aan het ​bidden​ was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons ​bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
 55. 55. 2Hij zei tegen hen: Wanneer u ​bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelenzijt. Uw Naam worde ​geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
 56. 56. 4En ​vergeef​ ons onze ​zonden, want ook wij ​vergeven​ aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
 57. 57. Gebedsverhoring 5En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden,
 58. 58. 6want mijn vriend is van een ​reis​ bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, 7en dat die vriend van binnen uit het ​huis​ dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn ​kinderen​ zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.
 59. 59. 8Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. 9En Ik zeg u: ​Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
 60. 60. 10Want ieder die ​bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een ​vis​ vraagt, hem in plaats van een ​vis​ een slang geven,
 61. 61. 12of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13Als u die slecht bent, uw ​kinderen​ dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de ​Heilige​ Geest​ geven aan hen die tot Hem ​bidden?
 62. 62. Zingen Gez. 328: 1,3 Here Jezus om Uw woord
 63. 63. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 64. 64. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 65. 65. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 66. 66. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 67. 67. Preek: Als je bid……………
 68. 68. Zingen: Elb 420 Als je Bid zal Hij je geven
 69. 69. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 70. 70. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 71. 71. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 72. 72. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 73. 73. Als je bidt zal Hij je geven (EL 420) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 74. 74. Dankgebed
 75. 75. Collecte: 1. Evangelisatie rondom de spokeplas 2. Kerk
 76. 76. Zingen: Gez. 479: 1,3,4 Aan U behoort o Heer
 77. 77. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 78. 78. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 79. 79. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 80. 80. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 81. 81. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 82. 82. Aan U behoort, o Heer der heren (LvdK 479) t. J. Wit; m. Hamburg 1690
 83. 83. Zegenbede 3 x Amen

×