Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin julkaistaan
syksyn 2016 aikana sivuillamme www.keva.fi/tapahtumat
Tilais...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Kevan työpajat kevät 2017

142 visualizaciones

Publicado el

Kevan työnantaja-asiakkaille järjestämät työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen työpajat ja verkostotapaamiset kevät 2017

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Kevan työpajat kevät 2017

  1. 1. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin julkaistaan syksyn 2016 aikana sivuillamme www.keva.fi/tapahtumat Tilaisuudet ovat maksuttomia. Matkakuluista vastaa työn- antaja. AKTIIVISEN TUEN AJANKOHTAISPÄIVÄ Työpajassa keskitytään siihen, miten aktiivisen tuen toiminta- tapaan saadaan lisättyä tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelemme, miten seuranta- ja arviointikäytäntöjä voidaan tehostaa ja miten seurannasta saatua tietoa hyödynnetään aktiivisen tuen toimintatavan kehittämisessä. Tutkimme myös, millaisia mittareita on jo käytössä ja millaisilla mittareilla aktiivi- sen tuen käytäntöjä voitaisiin edelleen parantaa. Työpaja on tarkoitettu kuntien ja kirkon henkilöstöjohdolle ja -kehittäjille, työkykykoordinaattoreille sekä työterveyshuol- lolle. 26.1. Helsinki ESIMIESTYÖ MUUTOKSESSA -OPPIMISVERKOSTO Verkostotapaamisessa tarkastellaan positiivista työn psykolo- giaa ja perehdytään työn tuunaamiseen. Tuunata voi niin työn sisältöjä ja työtapoja, työhön liittyvää vuorovaikutusta kuin omaa näkökulmaa työhön - saat neuvot ja niksit esimiestyön tuunaamiseen. Tavoitteena on vahvistaa voimavaralähtöistä työhyvinvointiajattelua ja sitä kautta tukea esimiesten muutos- työtä. Verkosto on tarkoitettu kuntien, kirkon, valtion ja Kelan esimiehille, henkilöstökehittäjille ja työsuojelun yhteistyötoimi- joille. 9.2. Helsinki TYÖHYVINVOINTI- JA TYÖKYKYJOHTAMINEN SOTE- JA MAAKUNTA-UUDISTUKSISSA Työpajassa tarkastellaan muun muassa case-esimerkkien kautta minkälaisin edellytyksin uusissa organisaatioissa rakennetaan tuloksellista työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista, hallitaan työ- kyvyttömyyskustannuksia sekä tunnistetaan työkykyriskejä. Työpaja on tarkoitettu kuntien henkilöstöjohdolle ja -henki- löstön kehittäjille sekä tuleville sote- ja maakuntatoimijoille ja työterveyshuolloille. 30.3. Helsinki KAIKKI IRTI TYÖHYVINVOINTIKYSELYSTÄ! Työpajassa tarkastellaan työhyvinvointikyselyä kehittämistyön välineenä osana organisaation tuloksellista työhyvinvointitoi- mintaa. Pohdimme aihetta eri näkökulmista, esimerkiksi mikä merkitys työhyvinvointikyselyllä on strategisessa työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisessa. Lisäksi pohdimme minkälaisia asioita työhyvinvointikyselyn prosessissa on konkreettisesti hyvä ottaa huomioon, jotta se tukee toiminnan kehittämistä kaikilla orga- nisaation tasoilla. Työpaja on suunnattu organisaatioille, jotka kaipaavat tietoa ja uusia näkökulmia työhyvinvointikyselyn ja siitä saatavan tiedon hyödyntämiseen työhyvinvoinnin kehittämistyössä. Lisäksi työpajassa kuullaan, miten esimerkiksi Kevan työhy- vinvointikyselyn avulla on nostettu työhyvinvointiasiat virka- mies- ja poliittisen johdon väliseen vuoropuheluun. Työpaja on tarkoitettu kuntien, kirkon ja valtion henkilöstö- johdolle ja -kehittäjille, toimialajohdolle sekä esimiehille. 18.5. Helsinki KUTSUTILAISUUDET TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUSTEN ANALYYSI Tilaisuudessa keskitytään työkyvyttömyyskustannusten analyy- sin ja kustannuksiltaan parhaiden käytäntöjen vertailuun. Kutsutilaisuus on tarkoitettu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Salon kau- punkien henkilöstöjohtajille, työterveyshuollon vastuuhenkilöil- le sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämisestä vastuussa oleville. 19.1. Helsinki TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUSTEN ANALYYSI Tilaisuudessa työstetään työkyvyttömyyskustannusten analyysiä ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia työkyky- ja työhyvinvointi- johtamisen kehittämiseksi. Kutsutilaisuus on tarkoitettu työkyvyttömyyskustannusten laskennan keväällä 2017 saaneiden organisaatioiden henkilös- tö- ja talousjohdolle, työhyvinvointipäälliköille ja työterveys- huollon yhteistyökumppaneille. 23.3. Helsinki TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUSTEN ANALYYSISTÄ KEHITTÄMISTOIMINTAAN Tilaisuudessa käsitellään Kevan toteuttamaa analyysiä työkyvyt- tömyyskustannuksista ja työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisesta. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita, tehdä johtopää- töksiä ja konkretisoida kehittämissuunnitelmaa toimenpiteiksi. Kutsutilaisuus on tarkoitettu työkyvyttömyyskustannusten laskennan ja työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen analyy- sin keväällä 2017 saaneiden organisaatioiden henkilöstö- ja talousjohdolle, työhyvinvointipäälliköille, toimialajohdolle ja työterveyshuollon yhteistyökumppaneille. 13.6. Helsinki KEVAN MUUT TAPAHTUMAT Katso myös Kevan muut tapahtumat! Saat ajankohtaista tietoa Kevan toiminnasta ja palveluista sekä eläketurvasta. www.keva.fi/tapahtumat Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen työpajat kevät 2017

×