Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Henkilöstöasioista vastaavien
yhteistyö- ja perehdytyspäivä
26.10.2016 Keva
Ohjelma
Klo
10.00 Tervetuloa!
Palveleva Keva
- asiakaspäälliköt Marja Nikama ja Sari Huunonen
11.00 Eläkemaksut ”Lyhyt opp...
Keva
• Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön
eläkeasioita
• Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta
• Kehittää elä...
Avainluvut 31.12.2015 (1/2)
3
KuEL palkkasumma 16,8 mrd eur
KuEL maksutulo 5,0 mrd eur
KuEL maksetut eläkkeet 4,6 mrd eur
...
Avainluvut 31.12.2015 (2/2)
5
Kunta-alan jäsenyhteisöt
- kunnat ja kuntayhtymät
- kunnalliset osakeyhtiöt, yhdistykset, sä...
Keva työeläkekentässä
2.11.2016 5
Keva 1 260 000
Ilmarinen 885 000
Varma 861 000
Asiakkaiden määrä 2015
Sijoitusten arvo, ...
Kevan palveluilla ratkaisuja
ASIAKAS
26.10.2016 5
Konsultointi
eläketurvan
rahoituksessa
0
- Yhtiöittäminen
- Eläkevastuid...
2.11.2016 8
Asiakaspäällikkö käytössäsi
• Jokaisella työnantaja-asiakkaalla on oma
asiakaspäällikkönsä
– tukena toimii Kevan asiantunt...
Asiakaspäälliköt alueittain
Asiakaspäällikkö Alue
Jaana Kekäläinen
Asiakkuuspäällikkö, yksikön vetäjä
Espoo, Helsinki, Van...
Asiointipalvelut työnantajille -
Asta-palvelut
Asta-palvelut
• Kirjautuminen Katso-tunnisteella
• Oman työnantajan Katso-pääkäyttäjä ylläpitää
käyttövaltuuksia
• Käyttöv...
Asta-palveluiden käyttäjät
• Palvelut helpottavat työnantajien eläkkeisiin ja
eläkemaksuihin liittyvää asiointia
• Astan k...
Tilastot-palvelu
• Omaa henkilöstöä ja sen eläkkeelle siirtymistä koskevia
tilastoja
• Kaikilla Katso-rooleilla näkyy kaik...
26.10.2016 16
26.10.2016 17
Eläkemaksut-palvelu
• Eläkemaksut-palvelussa voi tarkastella eläkevakuutus-
maksuihin liittyviä tietoja
– helpottaa eläkem...
2.11.2016 19
26.10.2016 20
Omat eläketietosi- palvelu
www.keva.fi
Hoida eläkeasiasi sujuvasti verkossa:
Omat eläketietosi -palvelu
• Käyttö helppoa, vaatii ainoastaan pankki-, siru- tai mo...
2.11.2016 23
2016 24
Ajankohtaista asiaa…
Kevan palvelut muutostilanteissa
• Työeläkevakuuttamisen konsultointi
– yleinen neuvonta muutoksen aiheuttamista vaikutuks...
Ajankohtaista eläkkeistä
• Yhtenäistämme eläkeasiamiesten sekä valtion, kirkon ja Kelan
henkilöstöasiainhoitajien nimikkei...
Keva sosiaalisessa mediassa
Facebook Keva Eläkeneuvoja
www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
Twitter
@Keva_fi
LinkedIn
www.lin...
Eläkemaksut
Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä
26.10.2016
Tony Blomster
KuEL:n eläkemaksun osat
• Palkkaperusteinen maksu
– Sisältää palkansaajan ja työnantajan osuudet
• Varhaiseläkemenoperuste...
Palkkaperusteinen eläkemaksu
• Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työntekijä että
työnantaja kaikesta työstä, jos...
Eläkemenoperusteinen maksu
• Eläkemenoon suhteutettu maksu, jolla kohdennetaan
eläkekustannuksia aiheuttamisperiaatteen mu...
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
• Varhaiseläkemenoperusteista maksua peritään 152 miljoonaa
euroa vuonna 2016
• Työnanta...
Kunnallinen eläkemaksu lukuina
2015 2016
Työnantajan eläkemaksut
Palkkaperusteinen maksu 17,20 % 17,10 %
Eläkemenoperustei...
Kunnallinen eläkemaksu vuonna 2017
Kokonaismaksun arvioidaan alenevan 0,86 %-yksiköllä;
työnantajien maksu alenisi keskimä...
Varhe-maksun määräytymisperuste ja
työnantajan palkkasumma 2015
26.10.2016 5
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
9...
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu
(Varhe)
• Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää ensimmäistä
kertaa
– Työkyvyttöm...
Varhe-maksun määräytyminen 2/2
• Varhe-maksua ei aiheudu osatyökyvyttömyyseläkkeestä
– Maksu aiheutuu, jos muuttuu täydeks...
Varhe-maksun maksaminen
• Kaikki alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan Varhe-maksuun
36 kk eläkkeen alkamisesta laskett...
Eläkemaksut Asta-palvelussa
26.10.2016 40Keva - Eläkevakuutusmaksut
Eläkemaksut-palvelu
• Eläkevakuutusmaksuihin liittyviä tietoja
• Palkkaperusteinen maksu
– Viitekirjeet, palvelussuhdereki...
Varhaiseläkemenoperusteinen ja
eläkemenoperusteinen maksu
Eläkemaksut-palvelussa
• Yhden vuoden maksuista julkaistaan Eläk...
Varhaiseläkemenoperusteinen ja
eläkemenoperusteinen maksu
Eläkemaksut-palvelussa
• Mitä tietoja palvelusta löytyy?
– Maksu...
Varhaiseläkemenoperusteinen ja
eläkemenoperusteinen maksu Eläkemaksut-
palvelussa
26.10.2016 44Keva - Eläkevakuutusmaksut
Varhe-maksujen arviointi varhe-
laskurilla
• www.keva.fi -sivuilla voi arvioida työkyvyttömyys-eläkkeestä
suurtyönantajall...
Valtion ja kirkon eläkemaksut lyhyesti
Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä
26.10.2016
Roman Goebel...
Tämän esityksen pääkohdat
• Valtion eläkejärjestelmän vakuutettujen piiri
• Miten valtion eläkemaksut lasketaan?
• Miksi j...
Valtion eläkejärjestelmän
erityispiirteet ja tunnusluvut
Eläkevakuutettuja 31.12.2015
- Valtio (pl. sotilaat)
- Sotilaat
-...
Valtion eläkemaksun yleiset
laskentaperiaatteet
• Valtion maksun yleisistä laskentaperiaatteista on
säädetty valtioneuvost...
Esimerkki: Työntekijän pysyvän työkyvyttömyyden kustannus
työeläkejärjestelmälle (2017)
TK-ikä
TK-kustannusten
kokonaisker...
• Työkyvyttömyysriskimaksu määritetään
maksuluokkamallilla
• Malli TyEL-yhtiöiltä soveltuvin osin
• Suurtyönantajat jaetaa...
Työkyvyttömyysriskimaksun
määräytyminen
• Kunkin työnantajan maksuluokkamaksu saadaan
kertomalla työkyvyttömyyseläkkeen ta...
Valtion eläkemaksun maksuluokat
2017 (vahvistamaton, arvio)
Maksuluokka Luokkakerroin
(kahden vuoden
riskisuhteen
keskiarv...
Valtion eläkemaksu käytännössä
• Jokaisella valtion eläkejärjestelmän työnantajalla on
oma eläkemaksuprosentti. Lisäksi ty...
Laskentavirhe valtion vuosien 2013-
2015 eläkemaksun laskennassa
• Kevassa havaittiin laskentavirhe valtion vuosien 2013-2...
Valtion eläkemaksu 2015-2017
2015
Toteuma
2016
Toteuma-arvio
2017
Arvio
Kokonaiseläkemaksu yhteensä 26,37 % 24,08 % 23,67 ...
Valtion eläkemaksu 2015-2017
sektoreittain
2015
Toteuma
2016
Toteuma-arvio
2017
Arvio
Kokonaiseläkemaksu yhteensä 26,37 % ...
Evankelis-luterilaisen kirkon
eläkemaksu 2016
Kirkon eläkemaksu koostuu
• Palkkaperusteinen maksu vuonna 2016
– seurakunnilta 24%
– kirkon keskusrahastolta ja kirkollis...
Kysymyksiä valtion eläkemaksuista voi
lähettää:
aktuaaripäällikkö Roman Goebel
roman.goebel@keva.fi
tai
matemaatikko Antti...
Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta
26.10.2016 Helsinki
Birgitta Moisala
26.10.2016 61
Eläkeuudistus 2017
• Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 uuden Julkisten
alojen eläkelain (JuEL). JuEL pitää sisällä...
Työeläketurva
• Osa-aikaeläke (viim. 1.1.2017 ->)
• Varhennettu vanhuuseläke (viim. 1.12.2016 ->)
• Vanhuuseläke
• Osittai...
Osa-aikaeläke
• Osa-aikaeläkkeelle voi jäädä vuonna 1955 tai sitä
ennen syntynyt siten, että se alkaa viimeistään
1.1.2017...
Työssäolo osa-aikaeläkkeellä
• Osa-aikaeläkkeen aikana ei saa olla yli kuusi viikkoa kestävää
yhdenjaksoista palkatonta ja...
Eläkeikä, eläkeuudistus 2017
• Alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta säilyy vuonna 1954 ja sitä ennen
syntyneillä.
• Vanhuuseläkk...
Eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen (Lähde: STM)
• Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin eläkeikä sidotaan
eliniän...
Eläkkeen karttumisen yläikäraja
• Nykyistä 68 vuoden vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaa
nostetaan myös asteittain.
• Yl...
Henkilökohtainen eläkeikä
- Huom! henkilökohtaiset eläkeiät (63-65 v) säilyvät
• Ennen v. 1960 syntyneellä työntekijällä o...
Palvelussuhteen yhdenjaksoisuus
• Yhdenjaksoisuus tutkitaan, kuten tähänkin saakka, myös
1.1.2017 jälkeen (KuEL, VaEL, KiE...
Vanhuuseläkeikä nousee 2017 alkaen
Syntymävuosi Alin eläkeikä Eläkkeen
karttuminen
päättyy
1954 tai ennen 63 v. 68 v.
1955...
Ammatillinen eläkeikä nousee 2018 alkaen
Ammatillinen eläkeikä täyttyy
nykysäännöin
Eläkeikä nousee
2018 + 3 kk
2019 + 6 k...
Eläkkeen kertyminen työansioista
Syntymävuosi 31.12.2016 asti v. 2017-> v. 2026 ->
-> 1953 1,9 %
4,5 %
1,5 %
1954-1972 1,5...
2017 muutoksia eläkkeen karttumiseen
Vuodet Ikä 17-52 Ikä 53-62 Ikä 63-
2017 - 2025 1,5 % 1,7 % 1,5 %
2026 - 1,5 % 1,5 % 1...
Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus
• Jos eläke alkaa alinta eläkeikää myöhemmin.
• Ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiseen menn...
Elinaikakerroin
• STM vahvistaa vuosittain seuraavalle vuodelle
• Alkavan eläkkeen määrä sopeutetaan elinaikakertoimella e...
Elinaikakerroin - vuoden 2015 väestöennuste
*arvio (Lähde: ETK)
Syntymä-
vuosi
Eliniän odote 63-
vuotiaana
62 v
Elinaikake...
26.10.2016 78
Tavoite-eläkeikä
• Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkkeen alaikäraja
ja tätä korkeampi tavoite-...
Syntynyt 15.8.1954
Kuntatyössä 1.1.1980 lukien
Ansiotaso 2 600 e/kk
Henkilökohtainen eläkeikä 64 vuotta 11 päivää:
täyttyy...
Eläke ikäluokan alimmassa iässä
-> ei lykkäyskorotusta
Eläke alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikää
 ei oikeutta lisäeläk...
Kertyneen eläkkeen määrä 1.9.2018 mennessä
- karttuma ajalta ennen 1995 täytenä 1 590 e/kk
Lykkäyskorotus 12 kuukauden aja...
Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)
• Alaikäraja 61 vuotta (vuodesta 2025 lähtien 62 vuotta)
• Myönnetään aikaisinta...
OVEsta lisää
• Työnteosta OVEn rinnalla kertyy normaalisti uutta eläkettä
– jos työ päättyy, OVEn maksaminen jatkuu silti....
Syntynyt 6.6.1956
- osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 61 vuoden
alaikäraja täyttyy vuonna 2017
Yksityisiä työsuhteita...
Esimerkki: Matti
Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)
Kertymät 31.12.2016 mennessä yhteensä 1 660 e/kk
osittainen var...
OVE työnantajan näkökulmasta (Lähde: ETK)
• Työnantajalla on velvollisuus yrittää järjestää osa-aikaista
työtä, jos OVE:ll...
Työuraeläke
• Alaikäraja 63 vuotta
• Edellyttää 38 vuoden työuraa, joka on tehty rasittavassa ja
kuluttavassa työssä
• Työ...
Työuraa tukemassa jatkossakin
• ammatillinen kuntoutus
– oikeutta kuntoutukseen ei ole, jos täyttänyt alimman
vanhuuseläke...
Työkyvyttömyyseläkkeeltä
vanhuuseläkkeelle
26.10.2016 89
Töissä (Osa)työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke
<- Tuleva aika ->
Tö...
26.10.2016 9090
Työurien tukeminen on Kevan
strateginen tavoite
Huolehtia
vakuutettujen
eläketurvasta ja
eläkkeiden
maksam...
Eläkkeen määrään vaikuttavat
• Työura
– (23 v), 2005 alkaen: 18 v -> 68 v, 2017 lukien 17 v -> yläikäraja
• Ansiot
• Kartt...
Palkattomien aikojen (etuusansioiden)
eläketurva 1.1.2005 jälkeen 1,5 %
• Etuuden perusteena olevasta ansiosta:
– vuorotte...
• vuodessa työansioista kertyy eläkettä n. 50 €/kk
• vuoden työttömyysajalta (ansiosidonnainen) kertyy eläkettä n. 31 €/kk...
Eläkkeiden hakemisesta
• Viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet alkavat 1.1.2017 ja sitä
suunnittelevien on syytä selvittää edel...
Muutokset palvelussuhde- ja
vuosiansiotietojen ilmoittamisessa
rekisteriin vuoden 2017 alusta, JuEL
• Lakimuutos ei aiheut...
Kiitos osallistumisesta!
25.10.2016 96
Kevan työelämäpalvelut työuria
pidentämässä
Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivät
26.10.2016
2.11.2...
Kun meillä puhutaan
työhyvinvoinnista..
• Meillä puhutaan paljon…..
• Meillä puhutaan liian vähän….
• -> miten Kevan
työel...
Esityksen sisältö
1. Mielen päällä tänään…
2. Kevan tehtävänä työurien tukeminen
3. Yhteiskunnallisesti merkittävää
työhyv...
Kevan tehtävät
2.11.2016 100
Työurien tukeminen on Kevan strateginen tavoite
2.11.2016 101
Huolehtia
vakuutettujen
eläketurvasta ja
eläkkeiden
maksamis...
Eläkejärjestelmä ja
työhyvinvointi
• Eläkejärjestelmällä on aikaisemmin hoidettu työvoimapolitiikkaa.
• Eläkejärjestelmän ...
Millainen työhyvinvointijohtaminen on
yhteiskunnallisesti merkittävää ?
• Lisää työn sujuvuutta ja tätä kautta työn tuotta...
Kustannukset
mielessä
2.11.2016 104
Työhyvinvointijohtamisen ongelmat
taloudellisessa mielessä
• STM:n tekemien laskelmien mukaan tekemättömän työn kustannuks...
Välittömät kustannukset:
• Poissaolojen hallinnointi (tilastointi,
kuntoutus, työn uudelleen järjestely,
rekrytointikulut)...
Työkyvyttömyyden
aiheuttamien välittömien
kustannusten jakautuminen
suurissa kaupungeissa, %.
61
7
6
25
Sairauspoissaoloku...
Pieni määrä henkilöitä on pitkillä sairauspoissaoloilla – mutta
kustannuksista lähes kolmannes muodostuu näistä
poissaoloi...
Yksilö & työhyvinvoinnin
merkitys
2.11.2016 109
110
Mitä jos sinulla on työssä ihminen, joka
• on ammattilainen, osaamiseensa
panostanut
• unelma-ammatissaan työskentelev...
111
Työkyky ei ole pelkästään (työ)terveyttä
Kyky ansaita
ansiotuloja
Ihmisen
toimintakyky
työympäris-
tössä
Työn
ominaisu...
Selitysosuus
33%
Selitysosuus 14%
Selitysosuus
13%
Selitysosuus 39%
yksilön
henkilökohtaisia
voimavaroja
työ ja työolot
Ju...
Työhyvinvoinnilla on merkitystä
Työkyvyn- ja työhyvinvoinnin strategisella
johtamisella voidaan
• Vaikuttaa työn mielekkyy...
Hyvän työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen piirteitä
Seuranta ja
arviointi
Strategisuu
s
Rakentamine
n
Aktiivinen
tuki
Hen...
Strategisuus työhyvinvointi- ja työkykyasioissa?
• Henkilöstövoimavarojen merkitys organisaation tavoitteiden
saavuttamise...
Strateginen työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen
Henkilöstötalous
Palvelut
Henkilö
stö
Talous
Resurssijohtaminen
• tulokse...
Työhyvinvointijohtaminen on eri toimijatasojen
yhteistyötä ja työnjakoa
4
Kehittää työkykyä tukevia
toimintatapoja yhteist...
2.11.2016 Kaari - Työurapalvelut
Työkyvyttömyyttä koskevaa tietoa ei käytetä suunnitelmallisesti
120
98
56
78
91
57
95
40
67
81
61
64
15
79
64
32
1
43
21
8...
Mitä toimenpiteitä kuntaorganisaatioissa seurataan ja ennakoidaan
säännöllisesti? % (Pekkarinen & Pekka, Keva 2015)
2.11.2...
Tietoa on, mutta…
• Kunnissa kerättävää tietoa työhyvinvoinnista,
työkyvystä ja työkyvyttömyyden kustannuksista ei
aina os...
Työelämäpalve
lut
2.11.2016 123
Työelämäpalvelujen ydin on työhyvinvoinnin ja
työkyvyn strateginen johtaminen
• Keva auttaa asiakkaitaan työhyvinvoinnin j...
Kevan palvelut työuran eri vaiheissa
2.11.2016 125
Työhyvinvointi- ja työkyky-
johtamisen edistäminen
Aktiivisen tuen
palv...
Konsultointipalvelu
Työhyvinvointi- ja
työkykyjohtamisen tuki
Aktiivinen tuki
(edistävä ja reagoiva)
Työkyvyttömyyskus-
ta...
Lähtökohtanamme konsultatiivinen kumppanuusyhteistyö
2.11.2016
Palvelu-
pyyntö /
-tarjoius
Palvelu-
tarpeen
täsmentä-
mine...
1.TILANNE/MITEN
ASIAT OVAT?
• tiedon koonti mm. henkilöstön tilasta ja
riskeistä, taloudesta, toiminnasta
• tiedon analyys...
Ajankohtaista nyt
• Sähköisten verkkopalvelujen kehittäminen
– Sähköinen työkyvyttömyyskustannusten laskentapalvelu,
testa...
Työelämäpalvelut (TEP) –yksikkö
elokuussa 2016
2.11.2016 130
Htv 2016 15,5
Kaksi tiimiä: TEP 1
ja TEP 2
Ammatillinen kuntoutus kannattaa
Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja
perehdytyspäivä
26.10.2016 Keva
Sirpa Reijone...
Ammatillinen kuntoutus
• Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on,
että osatyökykyinen työntekijä voi jatkaa
työelämässä t...
Työeläkelaitoksen ammatillinen
kuntoutus
2.11.2016
Kenelle?
• alle 63-vuotias*
• työkyvyttömyyseläkkeen uhka
• ansioita ed...
Ammatillinen kuntoutus kannattaa
HENKILÖ
•Työelämässä
jatkaminen on
taloudellisesti
kannattavaa
•Kuntoutuksen aikainen
toi...
2.11.2016
Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat
Kevassa 2015
• Hakijoiden keski-ikä 46,7 vuotta
• Naisia 82,5% hakijoista
• ...
Onnistumisedellytyksiä
• Aktiivisen tuen toimintatapa juurrutettu,
roolit ja vastuut selkeät
– Toimitaan oikea-aikaisesti
...
Oikeat toimet oikeaan aikaan -
Mitä toimia missäkin vaiheessa?
Terveydelliset rajoitteet lisääntyvät, työkykyriski kasvaa
...
30-60-90 tarkistuspisteet
30: Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon kun
sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden
60...
Pitkittyvät sairauspoissaolot
- tarkistuslista 90 – 300 –päivän välille
 Käydäänkö 30-60-90 –lausunnon laatimisen yhteyde...
30-60-90 -kuntoutusselvittely
30-60-90 -kuntoutusselvittely
• Kaari-laskurin kautta on havaittu, että työnantajilla haasteita
pitkittyvien sairauspoissa...
Työkyvyttömyyseläke-hakemukseen
johtava prosessi
Ammatillinen kuntoutus ensisijaista
työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden -
lakimuutos 1.1.2015
• Työkyvyttömyyseläkettä hakene...
Työkyvyttömyyseläkehakemukseen johtava
prosessi
• Lyhytaikaiset sairauspoissaolot:
– Työnantajan on ilmoitettava työtervey...
• Pitkittyvät sairauspoissaolot:
– Kela edellyttää sv-päivärahan maksamisen jatkumiseksi
työterveyshuollon lausunnon, kun ...
Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen
• Pitkät sairauspoissaolot (yli vuoden):
– Kelan sairauspäivärahakausi (max. 300 päivää) ...
Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat
• Osakuntoutustuki (määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke)
• Osatyökyvyttömyyseläke
• Kuntoutu...
Eläkehakemuksen liitteet
• Hakemuksen liitteenä on oltava B-lääkärinlausunto/-lausunnot,
joista käy ilmi vuoden yhdenjakso...
• Työnantajan lausunto työntekijän työtehtävistä ja työssä
suoriutumisesta
– Sairauspoissaolot
– Työnantajan mahdollisuude...
Kiitos ja mukavaa loppusyksyä
2.11.2016
Palveleva Keva henkilöstöasioista vastaaville 26.10.2016
Palveleva Keva henkilöstöasioista vastaaville 26.10.2016
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Palveleva Keva henkilöstöasioista vastaaville 26.10.2016

770 visualizaciones

Publicado el

Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016

Publicado en: Servicios
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Palveleva Keva henkilöstöasioista vastaaville 26.10.2016

 1. 1. Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Keva
 2. 2. Ohjelma Klo 10.00 Tervetuloa! Palveleva Keva - asiakaspäälliköt Marja Nikama ja Sari Huunonen 11.00 Eläkemaksut ”Lyhyt oppimäärä” - KuEL : asiakaspäällikkö Tony Blomster - VaEL ja KiEL: aktuaaripäällikkö Roman Goebel (Unioni 1- 2) 11.30 Eläkeuudistus 2017 - kouluttaja Birgitta Moisala 12.15 Lounas 13.00 Keva työurien edistäjänä - työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister - kuntoutuspalvelupäällikkö Sirpa Reijonen 14.30 Kokemusten vaihtoa iltapäiväkahvin lomassa 15.00 Näkemisiin! 26.10.2016 2
 3. 3. Keva • Hoitaa koko julkisen sektorin henkilöstön eläkeasioita • Vastaa kunta-alan eläketurvan rahoituksesta • Kehittää eläketurvaa ja työelämää • Tehokas eläkeasioiden käsittelijä ja tuottava sijoittaja • Ylläpitää osaltaan suomalaista sosiaaliturvaa • Vakavaraisuus perustuu kuntien yhteisvastuuseen • Valtiovarainministeriön, Finanssivalvonnan ja Valtiontalouden tarkastusviraston valvoma • Valtuuskunnassa 26 jäsentä Kuntaliiton ehdotuksesta ja 4 jäsentä pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta, hallituksessa 9 jäsentä 2.11.2016 2
 4. 4. Avainluvut 31.12.2015 (1/2) 3 KuEL palkkasumma 16,8 mrd eur KuEL maksutulo 5,0 mrd eur KuEL maksetut eläkkeet 4,6 mrd eur VaEL maksetut eläkkeet 4,4 mrd eur KiEL maksetut eläkkeet 180 milj. eur KelaL maksetut eläkkeet 93 milj. eur Henkilöasiakkaita 1,3 milj. Vakuutettuja (KuEL) 522 000 Vakuutettuja (VaEL, KiEL, KelaL) 172 000 Eläkkeensaajia (KuEL) 368 000 Eläkkeensaajia (VaEL, KiEL, KelaL) 272 000
 5. 5. Avainluvut 31.12.2015 (2/2) 5 Kunta-alan jäsenyhteisöt - kunnat ja kuntayhtymät - kunnalliset osakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt 1 023 465 558 Valtion ja kirkon työnantajat 1 329 Eläke- ja etuuspäätökset 67 701 kpl Toimintakulut 81,5 milj.eur Kevan vakinainen henkilöstö 530 Sijoitusten arvo (31.12.2015) 44,2 mrd eur Sijoitusten tuotto (2015) 4,8 % Reaalituotto v. 1988-2015 - pääomapainotettu - pääomapainottamaton 4,0 % 5,3 %
 6. 6. Keva työeläkekentässä 2.11.2016 5 Keva 1 260 000 Ilmarinen 885 000 Varma 861 000 Asiakkaiden määrä 2015 Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 * * Varman tilinpäätöskertomus 11.2.2016 ** Ilmarisen tilinpäätös 19.2.2016 ** Maksutulo, mrd euroa 2015 Eläkehakemusten kokonais- käsittelyaika ja hylkäysprosentit 2015 Lähde, ETK 2015 KuEL VaEL KiEL KelaL Yksityinen Vanhuuseläke 23 22 24 23 46 Osa-aikaeläke 19 23 19 14 53 Perhe-eläke 10 9 22 8 21 Tk-eläke 38 39 42 34 63 Kuntoutuslupaukset 13 15 14 12 32 2015 KuEL VaEL KiEL KelaL Yksityinen Uusi tk-eläke 21,8 % 17,6 % 26,1 % 24,7 % 30,8 % 44,2 41,3 35,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Keva Varma * Ilmarinen ** 5 4,6 4,3 0 1 2 3 4 5 Keva Varma * Ilmarinen **
 7. 7. Kevan palveluilla ratkaisuja ASIAKAS 26.10.2016 5 Konsultointi eläketurvan rahoituksessa 0 - Yhtiöittäminen - Eläkevastuiden jakautuminen - Vaikutukset henkilöstön eläketurvaan Konsultointi työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa O - Työkyvyttömyyden kustannukset - Työurien tukeminen - Toimintamallit sujuvaan työhön (Aktiivinen tuki) - Työhyvinvoinnin johtaminen - Työterveyshuollon hyödyntäminen Koulutukset, valmennukset, seminaarit Sähköiset palvelut
 8. 8. 2.11.2016 8
 9. 9. Asiakaspäällikkö käytössäsi • Jokaisella työnantaja-asiakkaalla on oma asiakaspäällikkönsä – tukena toimii Kevan asiantuntijoista koottu asiakasryhmä • Asiakaspäällikkö toimii yhteyshenkilönä kaikissa Kevan palveluita koskevissa asioissa ja vastaa asiakkuuden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta 26.10.2016 9
 10. 10. Asiakaspäälliköt alueittain Asiakaspäällikkö Alue Jaana Kekäläinen Asiakkuuspäällikkö, yksikön vetäjä Espoo, Helsinki, Vantaa, HUS, Turku, Tampere, Oulu Marja-Leena Suhonen Valtion organisaatiot, Kirkko, Kela Tony Blomster Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa Sari Huunonen Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa Jorma Rautakoski Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi Minna Rihtniemi Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi Marja Nikama Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Jutta Jylhä Jorma Rautakoski Kaikki alueet: yhtiöittämiset ja ulkoistamiset 26.10.2016 10
 11. 11. Asiointipalvelut työnantajille - Asta-palvelut
 12. 12. Asta-palvelut • Kirjautuminen Katso-tunnisteella • Oman työnantajan Katso-pääkäyttäjä ylläpitää käyttövaltuuksia • Käyttövaltuudet työtehtävien mukaan • Keskeinen sisältö: – Eläkemaksut-palvelu – Tilastot – Palvelussuhderekisteri – Sähköinen eläkehakemus vrt. Omat eläketietosi –palvelu 26.10.2016 12
 13. 13. Asta-palveluiden käyttäjät • Palvelut helpottavat työnantajien eläkkeisiin ja eläkemaksuihin liittyvää asiointia • Astan käyttäjiä ovat: – ylin johto, talous- ja henkilöstöjohto – henkilöstö- ja työsuojeluasioista vastaavat – palkanlaskijat ja palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen hoitajat – kirjanpitäjät ja maksuliikenteen hoitajat – eläkeasiamiehet 1426.10.2016
 14. 14. Tilastot-palvelu • Omaa henkilöstöä ja sen eläkkeelle siirtymistä koskevia tilastoja • Kaikilla Katso-rooleilla näkyy kaikki tilastot – tilastoista on poistettu henkilön suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot esimerkiksi eläkelajikohtaiset eläketilastot julkaistaan tilastopalvelussamme vain niille työnantajille, joilla on vähintään 1000 vakuutettua – jos eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä on vähemmän kuin 4, keski-ikää ei julkaista • Tilastot – Eläketilastot – Vakuutettujen tilastot – Eläköitymisennuste 26.10.2016 15
 15. 15. 26.10.2016 16
 16. 16. 26.10.2016 17
 17. 17. Eläkemaksut-palvelu • Eläkemaksut-palvelussa voi tarkastella eläkevakuutus- maksuihin liittyviä tietoja – helpottaa eläkemaksulaskujen tarkistamista – esimerkiksi palkkaperusteisen maksun osalta nähtävissä ennakkomaksun viite- ja eräpäivätiedot, lopullisen maksun määräytymiseen liittyviä palvelussuhderekisteri- listauksia sekä oikaisulaskujen tietoja • Työnantajakohtaiset tulosteet on ryhmitelty sivuilla eri eläkelakien (KuEL, KiEL ja VaEL) maksurakenteen mukaisesti • Tulosteiden lukuohjeet ovat Eläkemaksut-palvelussa 26.10.2016 18
 18. 18. 2.11.2016 19
 19. 19. 26.10.2016 20
 20. 20. Omat eläketietosi- palvelu www.keva.fi
 21. 21. Hoida eläkeasiasi sujuvasti verkossa: Omat eläketietosi -palvelu • Käyttö helppoa, vaatii ainoastaan pankki-, siru- tai mobiili- tunnisteen • Eläkkeen hakeminen nopeaa ja vaivatonta • Vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen laskurit käytettävissä toukokuussa • Ajan tasalla pysyminen tilaamalla tekstiviestin saapuneista asiakirjoista 2226.10.2016
 22. 22. 2.11.2016 23
 23. 23. 2016 24
 24. 24. Ajankohtaista asiaa…
 25. 25. Kevan palvelut muutostilanteissa • Työeläkevakuuttamisen konsultointi – yleinen neuvonta muutoksen aiheuttamista vaikutuksista eläkemaksuihin ja henkilöstön eläketurvaan – eläköitymisennusteet – arvio lisäeläke-etuuksien kustannuksista • Työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen tuki – työkyvyn ja työkyvyttömyyskustannusten riskien ennakointi ja tunnistaminen – työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen malli, aktiivisen tuen prosessi ja työterveyshuoltoyhteistyö – työpajat ja koulutustilaisuudet • Asiointiin liittyvä neuvonta – Ilmoitusliikenne ja eläkemaksut palvelussuhteiden päättyessä • Ota ajoissa yhteyttä joko asiakaspäällikköösi tai Jutta Jylhään, Jorma Rautakoskeen tai Jaana Kekäläiseen 2.11.2016 26
 26. 26. Ajankohtaista eläkkeistä • Yhtenäistämme eläkeasiamiesten sekä valtion, kirkon ja Kelan henkilöstöasiainhoitajien nimikkeitä. Yhteinen uusi nimike on eläkeasioiden yhteyshenkilö. • Digitalisoimme palvelujamme ja esimerkiksi eläkkeen hakemisesta Omat eläketietosi -verkkopalvelussa on tulossa entistä helpompaa; – asiakkaan kannattaa hoitaa omat eläkeasiat verkossa. – mahdollisuus tilata tekstiviesti-ilmoitus, kun Omat eläketietosi - palveluun tulee hänelle postia. – myös työnantaja voi edesauttaa eläkeasioiden hoitamisen sujuvuutta: palvelussuhteen päättymisen voi ilmoittaa ennakolta Kevaan, jolloin vanhuuseläkkeeseen ei tarvitse erikseen täyttää VE-liitettä. • Astassa oleva eläkehakemuspalvelu poistuu käytöstä kesän 2017 aikana. • Verkkopalvelujen lisäksi tarjoamme palvelua neuvontapalvelut puhelimitse ja ajanvarauksella myös henkilökohtaisesti • Eläkeuudistus tulee voimaan 1.1.2017. Mahdollisuus hyödyntää eläketietoa intrassa tai muissa sähköisissä kanavissa, joilla viestit henkilöstölle eläkeasioista. Intrapakettiin on koottu tietoa eläkkeen hakemisesta ja eläkeuudistuksesta. 2.11.2016 27
 27. 27. Keva sosiaalisessa mediassa Facebook Keva Eläkeneuvoja www.facebook.com/kevaelakeneuvoja Twitter @Keva_fi LinkedIn www.linkedin.com/company/keva Kaari-blogi kevakaari.blogspot.fi/ 2.11.2016 28
 28. 28. Eläkemaksut Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Tony Blomster
 29. 29. KuEL:n eläkemaksun osat • Palkkaperusteinen maksu – Sisältää palkansaajan ja työnantajan osuudet • Varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu (Varhe) • Eläkemenoperusteinen eläkemaksu (Emeno) – Euromääräinen lasku perustuu ennen vuotta 2005 karttuneisiin maksussa oleviin eläkkeisiin – Maksua ei muodostu v. 2004 jälkeen KuEL:in piiriin tulleille työnantajille 26.10.2016 30Keva - Eläkevakuutusmaksut
 30. 30. Palkkaperusteinen eläkemaksu • Palkkaperusteista eläkemaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. • Eläkettä karttuu työntekijälle 18 ikävuodesta lähtien siihen asti kun hän täyttää 68 vuotta. Palkkaperusteista eläkemaksua maksetaan myös eläkkeellä tehdystä työstä 68-vuotiaaksi asti. • Palkkaperusteiset eläkemaksut vuonna 2016: – työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu 17,10 % (vuonna 2015 17,20 %) – palkansaajan palkkaperusteinen eläkemaksu • alle 53-vuotiailla 5,70 % • 53 vuotta täyttäneillä 7,20 % • Palkansaajan eläkemaksu peritään korotettuna 53 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. 26.10.2016 31Keva - Eläkevakuutusmaksut
 31. 31. Eläkemenoperusteinen maksu • Eläkemenoon suhteutettu maksu, jolla kohdennetaan eläkekustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaan • Eläkemenoperusteisen maksun jakoperusteena käytetään sitä osuutta maksussa olevasta eläkkeestä, joka on karttunut ennen v. 2005 • Jäsenyhteisöille ei aiheudu eläkemenoperusteista maksua vuoden 2004 jälkeen tehdystä työstä  1.1.2005 ja sen jälkeen perustetut jäsenyhteisöt eivät maksa lainkaan eläkemenoperusteista maksua • Eläkemenoperusteista maksua peritään 880 miljoonaa euroa v. 2016 eli 66 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. 26.10.2016 3Keva - Eläkevakuutusmaksut
 32. 32. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu • Varhaiseläkemenoperusteista maksua peritään 152 miljoonaa euroa vuonna 2016 • Työnantajan koko vaikuttaa varhe-maksun määrään – Pienimmillä työnantajilla palkkasummaperusteinen osa, 0,90% vuonna 2016 • Maksua aiheuttavat eläkkeet – työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, [työttömyyseläke tai yksilöllinen varhaiseläke] – eläkkeeseen liittyy tuleva aika • Maksua ei aiheudu osatyökyvyttömyyseläkkeestä 26.10.2016 33Keva - Eläkevakuutusmaksut
 33. 33. Kunnallinen eläkemaksu lukuina 2015 2016 Työnantajan eläkemaksut Palkkaperusteinen maksu 17,20 % 17,10 % Eläkemenoperusteinen maksu 946 milj. 880 milj. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 134 milj. 152 milj. Palkkaperusteinen osa: • pientyönantajat • keskisuuret työnantajat 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % Työntekijän eläkemaksu Palkansaaja alle 53 vuotta 5,70 % 5,70 % Palkansaaja täyttänyt 53 vuotta 7,20 % 7,20 % 27.10.2016 Keva tutuksi 2016 - Oulu 34
 34. 34. Kunnallinen eläkemaksu vuonna 2017 Kokonaismaksun arvioidaan alenevan 0,86 %-yksiköllä; työnantajien maksu alenisi keskimäärin 1,26 %-yksikköä ja työntekijäin maksu kasvaisi keskimäärin 0,4 %-yksikköä Työnantajan eläkemaksut 2016 2017 (arvio) Palkkaperusteinen maksu 17,10 % 17,05 % Eläkemenoperusteinen maksu 880 milj. (n. 5,21 %) 663 milj. (n. 4,00 %) Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 152 milj. (n. 0,90 %) 149 milj. (n. 0,90 %) Työnantajat keskimäärin n. 23,21 % n. 21,95 % 27.10.2016 Työntekijän eläkemaksu 2016 2017 (arvio) Palkansaaja alle 53 vuotta 5,70 % 6,15 % Palkansaaja täyttänyt 53 vuotta 7,20 % 7,65 % Työntekijät keskimäärin 6,15 % 6,55 % Keva tutuksi 2016 - Oulu 35 -1,26%= n.260m€
 35. 35. Varhe-maksun määräytymisperuste ja työnantajan palkkasumma 2015 26.10.2016 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 palkkasumma- perusteinen osa eläkemenoon perustuva osa * Pienet alle 2,04 milj. euroa Suuret yli 32,71 milj. euroa Esimerkki keskisuuresta työnantajasta: 60 % KuEL- palkkasumman perusteella 40 % jäsenyhteisön varhaiseläkkeestä maksetun eläkemenon perusteella * Eläkemenoon perustuva osa lasketaan jäsenyhteisön palveluksen perusteella alkaneista varhaiseläkkeistä maksetun eläkemenon perusteella Keva - Eläkevakuutusmaksut
 36. 36. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu (Varhe) • Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää ensimmäistä kertaa – Työkyvyttömyyseläkkeelle (KuEL) – tai alkaa saada kuntoutustukea (KuEL) • eläkkeeseen liittyy tuleva aika • Jos henkilö on viimeisinä työssäolovuosinaan ollut usean kuntatyönantajan palveluksessa, Varhe-maksu jaetaan näiden työnantajien kesken. (Ns. tuleva aika: Työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneet viisi kalenterivuotta) 26.10.2016 37Keva - Eläkevakuutusmaksut
 37. 37. Varhe-maksun määräytyminen 2/2 • Varhe-maksua ei aiheudu osatyökyvyttömyyseläkkeestä – Maksu aiheutuu, jos muuttuu täydeksi eläkkeeksi • Varhe-maksua ei myöskään aiheudu – omais- ja perhehoitajista, jotka eivät ole muussa kunnallisessa palvelusuhteessa – työhallinnon työllistämisvaroilla työskentelevistä, joista Keva saa tiedon työ- ja elinkeinoministeriöstä 26.10.2016 38Keva - Eläkevakuutusmaksut
 38. 38. Varhe-maksun maksaminen • Kaikki alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan Varhe-maksuun 36 kk eläkkeen alkamisesta laskettuna – yksittäistä varhe-maksua maksetaan 36 kk, siis 3-4 vuoden aikana – Yhdestä henkilöstä yksi 36 kk:n jakso – Kuntoutumishyvitys, jos henkilö palaa kuntoutustuelta 36 kk:n jakson aikana 3926.10.2016 Keva - Eläkevakuutusmaksut
 39. 39. Eläkemaksut Asta-palvelussa 26.10.2016 40Keva - Eläkevakuutusmaksut
 40. 40. Eläkemaksut-palvelu • Eläkevakuutusmaksuihin liittyviä tietoja • Palkkaperusteinen maksu – Viitekirjeet, palvelussuhderekisteriin ilmoitettujen ansioiden tarkistuslistat, lopullisten maksun määräytyminen • Emeno- ja varhe-maksut (vain KuEL-työnantajille) • Eläkemaksut-palvelu käytettävissä rooleilla: – Kirjanpitäjän palvelut, taloussuunnittelusta vastaavan palvelut, henkilöstöhallinnon palvelut_laaja – Hieman eri tietosisältö eri rooleilla 4126.10.2016 Keva - Eläkevakuutusmaksut
 41. 41. Varhaiseläkemenoperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksu Eläkemaksut-palvelussa • Yhden vuoden maksuista julkaistaan Eläkemaksut-palvelussa useamman kerran tietoja – Lokakuussa tulevaa vuotta koskeva ennuste, jota työnantaja voi käyttää budjetoinnin tukena – Tammikuussa alkavan vuoden ennakkomaksut varhe ja emeno (tilitetään kuukausittain, kuten palkkaperusteinen maksukin) – Syksyllä seurantalaskelmat koskien kuluvaa vuotta – Tammikuussa edellisen vuoden tilinpäätösarvio – Elokuussa edellisen vuoden lopullinen maksu 26.10.2016 42Keva - Eläkevakuutusmaksut
 42. 42. Varhaiseläkemenoperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksu Eläkemaksut-palvelussa • Mitä tietoja palvelusta löytyy? – Maksun jakautuminen kustannuspaikoittain – Yhteenveto eläkelajeittain – Maksu henkilötasolla – Kuntoutumishyvitykset henkilötasolla -> Varhen osalta pientyönantajalla ei tietoja em. tarkkuustasolla 26.10.2016 43Keva - Eläkevakuutusmaksut
 43. 43. Varhaiseläkemenoperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksu Eläkemaksut- palvelussa 26.10.2016 44Keva - Eläkevakuutusmaksut
 44. 44. Varhe-maksujen arviointi varhe- laskurilla • www.keva.fi -sivuilla voi arvioida työkyvyttömyys-eläkkeestä suurtyönantajalle aiheutuvien varhe-maksujen yhteismäärää varhe- taulukon ja varhe-laskurin avulla • Löytyy kohdasta www.keva.fi/tyonantajille > Eläkemaksut > Kunnallinen eläkelaki > Varhaiseläkemeno-perusteinen eläkemaksu > Varhe-maksujen arviointi • Tarkemmat arviot työnantajan pyynnöstä: – Pyyntö elakevakuutusmaksut@keva.fi – Henkilön tiedot, alkamisajankohta • Linkki: http://www.keva.fi/fi/tyonantajille/elakemaksut/kunta/varhaiselakemenoperusteinen _elakemaksu/maksujen_arviointi/Sivut/Default.aspx 26.10.2016 Keva - Eläkevakuutusmaksut 45
 45. 45. Valtion ja kirkon eläkemaksut lyhyesti Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Roman Goebel aktuaaripäällikkö
 46. 46. Tämän esityksen pääkohdat • Valtion eläkejärjestelmän vakuutettujen piiri • Miten valtion eläkemaksut lasketaan? • Miksi ja miten työkyvyttömyys vaikuttaa työnantajan maksuun? • Kuinka valtion eläkemaksu peritään käytännössä? • Valtion eläkemaksut 2017 (vahvistamaton) • Lyhyesti myös KiEL:n eläkemaksusta 26.10.2016
 47. 47. Valtion eläkejärjestelmän erityispiirteet ja tunnusluvut Eläkevakuutettuja 31.12.2015 - Valtio (pl. sotilaat) - Sotilaat - Kuntien opettajat - Yliopistot - Muut yksityiset työnantajat Noin 138 000 77 000 10 000 25 000 22 000 4 000 Palkkasumma 2015 6,2 mrd. € Eläkemaksut 2015 1,6 mrd. € Eläkkeensaajia 31.12.2015 380 000 Eläkemeno 2015 4,4 mrd. € Eläkevastuu 31.12.2015 95,7 mrd. € 26.10.2016
 48. 48. Valtion eläkemaksun yleiset laskentaperiaatteet • Valtion maksun yleisistä laskentaperiaatteista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (863/2012): – Työnantajan eläkemaksu määrätään prosentteina palkkasummasta – Eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden vahvistaa valtiovarainministeriö • Valtion eläkelain (VaEL 1295/2006) 135 § mukaan työnantajan eläkemaksuprosentit vahvistaa valtiovarainministeriö kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä • Lakiviitteet muuttuvat 2017, periaatteet säilyvät 26.10.2016
 49. 49. Esimerkki: Työntekijän pysyvän työkyvyttömyyden kustannus työeläkejärjestelmälle (2017) TK-ikä TK-kustannusten kokonaiskerroin / tulevan ajan kerroin Palkka €/kk 35 15,102 1 500 3 000 12,657 4 500 6 000 45 11,926 1 500 3 000 8,113 4 500 6 000 55 7,366 1 500 3 000 3,924 4 500 6 000 Esimerkiksi 55-vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Hänen palkkansa on 2 500 €/kk. Työkyvyttömyyseläkkeen kokonaiskustannukset eläkejärjestelmälle ovat 7,366 x 12 x 2 500 € = 220 983 €. Tulevan ajan eläkkeen kustannukset ovat 3,924 x 12 x 2 500 € = 117 727 €. Oletukset: Työskentely alkaa 25-vuotiaana, palkka työuran keskimääräisellä tasolla, eläketapahtuma eläkkeen alkamista edeltävänä vuonna, vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaiset eläkeiät ja elinaikakerroin. Kustannuskerroin laskettu miesten ja naisten keskiarvona olettaen, että sijoituksille saadaan vuosittain tuotto, joka ylittää eläkkeiden indeksikorotukset 2,5 prosentilla. Elinajan piteneminen ja matalampi sijoitustuotto korottaa kustannusta ja vastakkainen kehitys laskee kustannusta. 280 000 210 000 140 000 70 000 580 000 440 000 290 000 150 000 910 000 680 000 460 000 230 000 530 000 400 000 260 000 130 000 850 000 650 000 430 000 220 000 1 090 000 810 000 550 000 270 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 Karttuneen eläkkeen osuus Tulevan ajan kustannus 26.10.2016
 50. 50. • Työkyvyttömyysriskimaksu määritetään maksuluokkamallilla • Malli TyEL-yhtiöiltä soveltuvin osin • Suurtyönantajat jaetaan maksuluokkiin työkyvyttömyysriskinsä mukaan laskemalla jokaiselle suurtyönantajalle riskisuhde – Riskisuhde kuvaa työnantajan työkyvyttömyysriskiä suhteessa valtion eläkejärjestelmän keskimääräiseen työkyvyttömyysriskiin • Työnantajan maksuluokka määräytyy kahden peräkkäisen vuoden toteutuneiden riskisuhteiden keskiarvona – Keskiarvomenettely tasaa vuosittaisia vaihteluja Työkyvyttömyysriskimaksun määräytyminen 1(2) 26.10.2016
 51. 51. Työkyvyttömyysriskimaksun määräytyminen • Kunkin työnantajan maksuluokkamaksu saadaan kertomalla työkyvyttömyyseläkkeen taulukkomaksu (riskimaksutariffi) maksuluokkakertoimella • Työnantajan maksuluokkaan vaikuttavat toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet • Kuntoutustuet (rahastoimattomat osat) rahoitetaan maksuperusteisesti kuntoutustukimaksulla, joka on kaikille työnantajille sama prosenttiosuus palkkasummasta 2(2) 26.10.2016
 52. 52. Valtion eläkemaksun maksuluokat 2017 (vahvistamaton, arvio) Maksuluokka Luokkakerroin (kahden vuoden riskisuhteen keskiarvo) Maksuluokka- kerroin Vuoden 2017 omavastuisten työnantajien keski- määräinen tk- riskimaksu (% palkasta) 11 vähintään 4,00 4,50 0,88 10 3,00 - 3,99 3,50 0,80 9 2,00 - 2,99 2,50 1,32 8 1,50 - 1,99 1,75 1,05 7 1,20 - 1,49 1,35 0,85 6 0,80 - 1,19 1,00 0,59 5 0,60 - 0,79 0,70 0,47 4 0,40 - 0,59 0,50 0,38 3 0,20 - 0,39 0,30 0,51 2 0,10 - 0,19 0,15 0,39 1 alle 0,10 0,05 0,53 26.10.2016
 53. 53. Valtion eläkemaksu käytännössä • Jokaisella valtion eläkejärjestelmän työnantajalla on oma eläkemaksuprosentti. Lisäksi työnantaja tilittää työntekijän eläkemaksut. • Eläkemaksut tilitetään kuukausittain VER:n tilille Kevan ilmoittamilla viitenumeroilla ja eräpäivillä. • Työnantajille tiedotetaan seuraavan vuoden maksuista – ennakkotieto (budjetointiohje) kesäkuussa – vahvistettu eläkemaksu ja tilisiirtolomakkeet joulukuussa • Eläkemaksukirjeessä kerrotaan lisäinformaationa myös työnantajan työkyvyttömyysriskimaksun maksuluokka. 26.10.2016
 54. 54. Laskentavirhe valtion vuosien 2013- 2015 eläkemaksun laskennassa • Kevassa havaittiin laskentavirhe valtion vuosien 2013-2015 eläkemaksun laskennassa • Laskennassa työntekijän eläkemaksun vähennys eläkeoikeutta kartuttavista ansioista kumoutuu, kun karttunut eläkeoikeus suhteutetaan palkkasummaan, josta on myös vähennetty työntekijän eläkemaksu • Valtion eläkemaksut ovat vuosina 2013-2015 olleet yhteensä noin 202 milj. euroa lain asettamaa vähimmäistasoa suuremmat • Laskentavirhe on syntynyt vuonna 2012 toteutetun laskentaohjelmiston kokonaisuudistuksen yhteydessä ja jäi silloin laskenta-aineistossa tapahtuneiden merkittävien muutosten (mm. yliopistot) takia huomaamatta • Valtion eläkemaksu laskee merkittävästi vuonna 2016, koska – Virheen jatkuminen on estetty – Valtion eläkemaksun kertymää vähennetään 68 milj. euroa vuonna 2016 (ja 67 milj. euroa vuosina 2017 ja 2018) 26.10.2016
 55. 55. Valtion eläkemaksu 2015-2017 2015 Toteuma 2016 Toteuma-arvio 2017 Arvio Kokonaiseläkemaksu yhteensä 26,37 % 24,08 % 23,67 % Vanhuuseläkeosa 21,38 % 19,66 % 18,50 % Perhe-eläkeosa 2,32 % 2,13 % 2,28 % Työkyvyttömyyseläkeosa 2,31 % 1,97 % 2,57 % Hoitokuluosa 0,36 % 0,33 % 0,32 % Työntekijän eläkemaksu yhteensä 6,26 % 6,26 % 6,65 % Palkansaaja alle 53 vuotta 5,70 % 5,70 % 6,15 % Palkansaaja täyttänyt 53 vuotta 7,20 % 7,20 % 7,65 % Työnantajan eläkemaksu yhteensä 20,11 % 17,82 % 17,02 % 26.10.2016
 56. 56. Valtion eläkemaksu 2015-2017 sektoreittain 2015 Toteuma 2016 Toteuma-arvio 2017 Arvio Kokonaiseläkemaksu yhteensä 26,37 % 24,08 % 23,67 % Valtio 26,53 % 24,51 % 24,18 % Yliopistot 24,81 % 22,23 % 22,12 % Yksityiset 25,43 % 22,96 % 22,56 % Kunnat 27,35 % 24,62 % 23,66 % 26.10.2016
 57. 57. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksu 2016
 58. 58. Kirkon eläkemaksu koostuu • Palkkaperusteinen maksu vuonna 2016 – seurakunnilta 24% – kirkon keskusrahastolta ja kirkollisilta yhdistyksiltä 28 % – työntekijältä 5,7 % tai 7,2 % • Omavastuumaksua ei peritä vuonna 2016 • Eläkemaksun ohella seurakunnat maksavat eläkerahastomaksua, joka vuonna 2016 on 4,0 % vuoden 2014 kirkollisverosta (tämän perii Kirkkohallitus) • Kirkolliskokous päättää vuosittain kirkon eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyvistä maksuista lukuun ottamatta työntekijän maksua, joka on sama kuin TyEL- järjestelmässä 26.10.2016
 59. 59. Kysymyksiä valtion eläkemaksuista voi lähettää: aktuaaripäällikkö Roman Goebel roman.goebel@keva.fi tai matemaatikko Antti Soininen antti.soininen@keva.fi Kiitos! 26.10.2016
 60. 60. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta 26.10.2016 Helsinki Birgitta Moisala 26.10.2016 61
 61. 61. Eläkeuudistus 2017 • Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2016 uuden Julkisten alojen eläkelain (JuEL). JuEL pitää sisällään vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen säännökset. • JuEL koskee henkilöitä, jotka työskentelevät kunta-alalla, valtiolla, evankelis-luterilaisessa kirkossa, Kelassa – soveltamiskäytännöt saadaan ajan kanssa 26.10.2016 62
 62. 62. Työeläketurva • Osa-aikaeläke (viim. 1.1.2017 ->) • Varhennettu vanhuuseläke (viim. 1.12.2016 ->) • Vanhuuseläke • Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2017 -> • Ammatillinen kuntoutus/kuntoutusraha • Osakuntoutustuki/kuntoutustuki • Osatyökyvyttömyyseläke/työkyvyttömyyseläke • Työuraeläke 2018 -> • Työttömän vanhuuseläke • Perhe-eläke • Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus) Työkyvyn heikentyessä Iän karttuessa Työttömyyden uhatessa 6326.10.2016 Perheenhuoltajan kuoltua
 63. 63. Osa-aikaeläke • Osa-aikaeläkkeelle voi jäädä vuonna 1955 tai sitä ennen syntynyt siten, että se alkaa viimeistään 1.1.2017 • Alaikäraja 61 vuotta • Sovitaan työnantajan kanssa • Osa-aikatyössä on ansiorajat, joita ei saa ylittää eikä alittaa • Myönnetyt osa-aikaeläkkeet jatkuvat entisellään ja niiden maksamisen edellytykset säilyvät ennallaan  osa-aikaeläkkeen rinnalla tehtävästä työstä kertyy eläkettä 1.1.2017 lukien 1,7 % / 1,5 % vuodessa 26.10.2016 64 Myönnetyt osa- aikaeläkkeet säilyvät ennallaan.
 64. 64. Työssäolo osa-aikaeläkkeellä • Osa-aikaeläkkeen aikana ei saa olla yli kuusi viikkoa kestävää yhdenjaksoista palkatonta jaksoa. • Sairaus- tai vuosiloma eivät vaikuta osa-aikaeläkeoikeuteen. • Osa-aikaeläkkeen voi keskeyttää 1-6 kuukauden ajaksi siten, että eläkettä voi jatkaa entisin perustein – (keskeytys mahdollinen, jos oae jatkunut vähintään kuukauden) – ilmoitettava kirjallisesti – jos uudelleen maksamista ei ole haettu 6 kuukauden kuluessa, eläke lakkautetaan. – Jos 1.1.2017 jälkeen 6 kk keskeytysaikaraja on ylitetty, ei voi enää palata uudelleen osa-aikaeläkkeelle. 26.10.2016 65
 65. 65. Eläkeikä, eläkeuudistus 2017 • Alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta säilyy vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneillä. • Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee portaittain vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. • Julkisen alan henkilökohtaiset eläkeiät (63–65 v.) säilyvät. • Ammatillisiin eläkeikiin tulee korotuksia. • Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ala- ja yläikäraja vahvistetaan sinä vuonna, kun henkilö täyttää 62 vuotta. • Vuoden 2017 eläkeikäkorotuksista on säädetty julkisen alan eläkelain 10 §:n 2 momentissa. Eläkeuudistus ei vaikuta ennen vuotta 2017 eläkkeelle siirtyviin. 26.10.2016 66
 66. 66. Eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen (Lähde: STM) • Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen. • Alinta eläkeikää nostetaan enintään 2 kuukautta vuodessa. • Nostaminen perustuu laskukaavaan, joka säädetään laissa. Sen pohjalta eläkeikä vahvistetaan asetuksella ikäluokittain ennen sitä vuotta, jona kukin ikäluokka täyttää 62 vuotta. • Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan suhde pysyy samana kuin se on vuonna 2025. 26.10.2016 67
 67. 67. Eläkkeen karttumisen yläikäraja • Nykyistä 68 vuoden vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaa nostetaan myös asteittain. • Yläikäraja nousee – 1958 -1961 syntyneillä 69 vuoteen – 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuoteen • Virkamieslain säännöksiä eroamisiästä on muutettu vastaavasti. 26.10.2016 68
 68. 68. Henkilökohtainen eläkeikä - Huom! henkilökohtaiset eläkeiät (63-65 v) säilyvät • Ennen v. 1960 syntyneellä työntekijällä on henkilökohtainen eläkeikä, jos palvelussuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. – Jos jää eläkkeelle henkilökohtaisen eläkeiän saavutettuaan, eläke on kertynyt ajalta ennen v. 1995 parempitasoisena. – Vanhuuseläkeikä on sitä lähempänä 63 ikävuotta, mitä enemmän työvuosia on ollut ennen vuotta 1995. • Henkilökohtaiseen eläkeikään ei ole itse voinut vaikuttaa, vaan se on määräytynyt työvuosien perusteella. • Huom! – Ammatillinen eläkeikä perustuu 1990-luvulla tehtyyn valintaan. 6926.10.2016
 69. 69. Palvelussuhteen yhdenjaksoisuus • Yhdenjaksoisuus tutkitaan, kuten tähänkin saakka, myös 1.1.2017 jälkeen (KuEL, VaEL, KiEL, KelaL). • Henkilökohtainen tai ammatillinen eläkeikä säilyy, jos lakikohtaisia ansioita on 1.1.2005 alkaen jokaisena vuonna eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun minimimäärä (6000 e vuonna 2005) 8238 euroa vuonna 2016, TAI • mikäli lakikohtainen ansioraja ei täyty, tutkitaan palvelussuhteen katkeamaton voimassaolo eläketapahtumaan saakka (työkyvyttömyyden alkamiseen tai henkilökohtaisen eläkeiän täyttämiseen). 26.10.2016 70
 70. 70. Vanhuuseläkeikä nousee 2017 alkaen Syntymävuosi Alin eläkeikä Eläkkeen karttuminen päättyy 1954 tai ennen 63 v. 68 v. 1955 63 v. 3 kk 68 v. 1956 63 v. 6 kk 68 v. 1957 63 v. 9 kk 68 v. 1958 64 v. 69 v. 1959 64 v. 3 kk 69 v. 1960 64 v. 6 kk 69 v. 1961 64 v. 9 kk 69 v. 1962-1964 65 v. 70 v. 1965- Vahvistetaan myöhemmin Vahvistetaan myöhemmin 26.10.2016 71
 71. 71. Ammatillinen eläkeikä nousee 2018 alkaen Ammatillinen eläkeikä täyttyy nykysäännöin Eläkeikä nousee 2018 + 3 kk 2019 + 6 kk 2020 + 9 kk 2021 + 1 v 2022 + 1 v 3 kk 2023 + 1 v 6 kk 2024 + 1 v 9 kk 2025 ja sen jälkeen + 2 v Alempi ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään. 26.10.2016 72
 72. 72. Eläkkeen kertyminen työansioista Syntymävuosi 31.12.2016 asti v. 2017-> v. 2026 -> -> 1953 1,9 % 4,5 % 1,5 % 1954-1972 1,5 % 1,9 % 1,5 % 1,7 % 53-62 v. 1,5 % 1973 -> 1,5 % 1,5 % 1,5 % 26.10.2016 73
 73. 73. 2017 muutoksia eläkkeen karttumiseen Vuodet Ikä 17-52 Ikä 53-62 Ikä 63- 2017 - 2025 1,5 % 1,7 % 1,5 % 2026 - 1,5 % 1,5 % 1,5 % - Työeläkettä kertyy kaikista vuosityöansioista - Esim. 20 000 e/vuosi kertyy 1,5 %:n mukaan 25 e/kk eläkettä - Esim. 20 000 e/vuosi kertyy 1,7 %:n mukaan 28 e/kk eläkettä 26.10.2016 74
 74. 74. Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus • Jos eläke alkaa alinta eläkeikää myöhemmin. • Ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä karttuneeseen eläkkeeseen. • Tarkoituksena on kannustaa jatkamaan työssä vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen. • 0,4 %/kuukausi ikäluokan alimmasta eläkeiästä – esim. jos lykkää eläkkeen hakemista 9 kk -> lykkäyskorotusta eläkkeeseen 9 x 0,4 = 3,6 % 26.10.2016 75
 75. 75. Elinaikakerroin • STM vahvistaa vuosittain seuraavalle vuodelle • Alkavan eläkkeen määrä sopeutetaan elinaikakertoimella elinajan odotteen kehittymiseen. • Eläkettä laskettaessa karttunut eläke tarkistetaan elinaikakertoimella. • Sovelletaan 2010 ja sen jälkeen alkaviin eläkkeisiin – eläkkeen laskennassa käytetään 62-vuotiaalle vahvistettua kerrointa – mikäli jää aikaisemmin eläkkeelle käytetään eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua kerrointa – työkyvyttömyyseläkkeessä käytetään eläketapahtumavuoden kerrointa, ja vain työstä karttuneeseen osuuteen • Eläkkeen tasoa voi parantaa jatkamalla työntekoa 7626.10.2016
 76. 76. Elinaikakerroin - vuoden 2015 väestöennuste *arvio (Lähde: ETK) Syntymä- vuosi Eliniän odote 63- vuotiaana 62 v Elinaikakerroin 62- vuotiaana 1948 21,2 vuotta 2010 0,99170 1949 21,2 vuotta 2011 0,98689 1950 21,4 vuotta 2012 0,98351 1951 21,5 vuotta 2013 0,97914 1952 21,7 vuotta 2014 0,97552 1953 21,9 vuotta 2015 0,97200 1954 22,0 vuotta 2016 0,96800 1955 22,2 vuotta 2017 0,96212* 1956 22,3 vuotta 2018 0,95738* 1957 22,5 vuotta 2019 0,95143* 1958 22,6 vuotta 2020 0,94581* 26.10.2016 77
 77. 77. 26.10.2016 78 Tavoite-eläkeikä • Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkkeen alaikäraja ja tätä korkeampi tavoite-eläkeikä. • Tavoite-eläkeiässä eläkkeen kertyminen on vähintään yhtä suuri, kuin elinaikakertoimen aiheuttama vähennys ikäluokan alimmassa eläkeiässä. • Arvio lähetetään noin kuusi vuotta ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää – 1954 – 1958 syntyneille arvio vuonna 2017.
 78. 78. Syntynyt 15.8.1954 Kuntatyössä 1.1.1980 lukien Ansiotaso 2 600 e/kk Henkilökohtainen eläkeikä 64 vuotta 11 päivää: täyttyy 26.8.2018 -> vanhuuseläke 1.9.2018 Anneli voi syntymävuotensa perusteella hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan 63 vuoden iässä - eläkettä kertyy 68-vuotiaaksi asti. Esimerkki: Anneli, vanhuuseläke eri-ikäisenä 26.10.2016 79
 79. 79. Eläke ikäluokan alimmassa iässä -> ei lykkäyskorotusta Eläke alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikää  ei oikeutta lisäeläkeosuuteen Kertyneen eläkkeen määrä 31.8.2017 mennessä 1 480 e/kk jota elinaikakerroin vähentää – 52 e/kk Annelin vanhuuseläke 1.9.2017 1 428 e/kk 26.10.2016 80 Esimerkki: Anneli, vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana
 80. 80. Kertyneen eläkkeen määrä 1.9.2018 mennessä - karttuma ajalta ennen 1995 täytenä 1 590 e/kk Lykkäyskorotus 12 kuukauden ajalta + 4,8 % +76 e/kk yhteensä 1 666 e/kk Elinaikakertoimen vaikutus - 59 e/kk Annelin vanhuuseläke 1.9.2018 1 607 e/kk 26.10.2016 81 Esimerkki: Anneli, vanhuuseläkkeelle 64-vuotiaana
 81. 81. Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) • Alaikäraja 61 vuotta (vuodesta 2025 lähtien 62 vuotta) • Myönnetään aikaisintaan 1.2.2017 lukien (ei takautuvasti) • Ei palkka- tai työaikarajoituksia • Ei oikeutta, jos täyttänyt ammatillisen eläkeiän tai eroamisiän, mutta ei alinta yleistä vanhuuseläkeikää (=suojasäännös) • Maksuun 25 %, 2 x 25 %, tai 50 % karttuneesta eläkkeestä • Varhennusvähennys 0,4 % varhennuskuukautta kohti – varhennusaika lasketaan kunkin ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä • Mikäli OVE alkaa ennen henkilökohtaista eläkeikää, julkisen alan vanhoihin parempiin karttumiin tehdään vähennys ajalta ennen v. 1995 – eläkekarttuma 2,2 % vuodessa -> 1,8 % 26.10.2016 82
 82. 82. OVEsta lisää • Työnteosta OVEn rinnalla kertyy normaalisti uutta eläkettä – jos työ päättyy, OVEn maksaminen jatkuu silti. • Vuosilomaoikeus kertyy jäljellä olevan työn perusteella. • OVElta voi hakeutua kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. • OVE ei muunnu vanhuuseläkkeeksi, vaan se myönnetään hakemuksesta. 26.10.2016 83
 83. 83. Syntynyt 6.6.1956 - osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 61 vuoden alaikäraja täyttyy vuonna 2017 Yksityisiä työsuhteita vuosina 1978-1981 Valtion palvelusta vuodesta 1982 alkaen Ansiotaso työuralla keskimäärin 2 800 e/kk Henkilökohtainen eläkeikä 64 v 4 kk täyttyy 6.10.2020  vanhuuseläke 1.11.2020 Matti voi syntymävuotensa perusteella hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan 63 v 6 kk iässä Esimerkki: Matti Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) 26.10.2016 84
 84. 84. Esimerkki: Matti Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) Kertymät 31.12.2016 mennessä yhteensä 1 660 e/kk osittainen varhennettu vanhuuseläke 50 % = 830 e/kk - vähennys ennen 1995 kertyneeseen eläkkeeseen - 35 e/kk - varhennusvähennys - 95 e/kk - elinaikakerroin (=eläkkeen alkamisvuoden kerroin) - 35 e/kk Osittainen varhennettu vanhuuseläke 1.7.2017 665 e/kk Matti jatkaa ove:lla töitä puoliaikaisesti eläkeikäänsä asti arvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 680 e/kk Matti jatkaa ove:lla kokoaikatyössä eläkeikäänsä asti arvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 776 e/kk Matti siirtyy ilman ove:a vanhuuseläkkeelle eläkeiässään arvio eläkkeestä 64 v 4 kk iässä, 1.11.2020 1 970 e/kk 26.10.2016 85
 85. 85. OVE työnantajan näkökulmasta (Lähde: ETK) • Työnantajalla on velvollisuus yrittää järjestää osa-aikaista työtä, jos OVE:lle siirtyvä sellaista haluaa. • OVE:n määrällä ja palkalla ei ole suoraa kytköstä toisiinsa, eikä työnantajan tarvitse sopia jostain tietyn suuruisesta palkasta OVE:n johdosta. • Työntekijä voi ottaa OVE:n kertomatta siitä työnantajalle. 26.10.2016 86
 86. 86. Työuraeläke • Alaikäraja 63 vuotta • Edellyttää 38 vuoden työuraa, joka on tehty rasittavassa ja kuluttavassa työssä • Työuraeläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2018 • Eläkkeen määrä on eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke – ei ns. tulevaa aikaa. Eläkkeen taso voi olla matalampi kuin työkyvyttömyyseläke. Saantiedellytykset työkyvyttömyyseläkettä lievemmät. • Työkyvyn arviointi – työkyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt – mahdollisuus jatkaa työssä on pysyvästi heikentynyt – työ jatkuu tai sen päättymisestä on enintään vuosi 26.10.2016 87
 87. 87. Työuraa tukemassa jatkossakin • ammatillinen kuntoutus – oikeutta kuntoutukseen ei ole, jos täyttänyt alimman vanhuuseläkeikänsä • osakuntoutustuki (määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke) • osatyökyvyttömyyseläke • kuntoutustuki (määräaikainen täysi työkyvyttömyyseläke) • työkyvyttömyyseläke (täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi)  Jos työkyvyn alenema sattuu vuodelle 2017 tai sen jälkeen ja esim. täysi työkyvyttömyyseläke tulee myönnettäväksi, muuttuu se saman suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi alimmassa vanhuuseläkeiässä. 26.10.2016 88
 88. 88. Työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle 26.10.2016 89 Töissä (Osa)työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke <- Tuleva aika -> Töissä tk-eläkkeellä
 89. 89. 26.10.2016 9090 Työurien tukeminen on Kevan strateginen tavoite Huolehtia vakuutettujen eläketurvasta ja eläkkeiden maksamisesta Turvata eläkkeiden rahoitus Kevan perus- tehtävä Mahdollisimman moni jatkaa työssä omaan eläkeikäänsä tai sen yli Mahdollisimman harva jää työkyvyttömyys- eläkkeelle Mahdollisimman moni jatkaa työssä vaikka työkyky on alentunut Työurien tukemisen tavoitteet
 90. 90. Eläkkeen määrään vaikuttavat • Työura – (23 v), 2005 alkaen: 18 v -> 68 v, 2017 lukien 17 v -> yläikäraja • Ansiot • Karttumisprosentit • Palkattomilta ajoilta karttuva eläke • Indeksitarkistukset • Elinaikakerroin • Työntekijän eläkemaksu 2016 – 18 - 52-vuotiaat 5,7 % – 53 - 68-vuotiaat 7,2 % • 2017: työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista ansioista – 53‒62-vuotiailla korotettu eläkemaksu ajalla 2017 – 2025 • Eläkkeen rinnalla tehty työ 26.10.2016 91
 91. 91. Palkattomien aikojen (etuusansioiden) eläketurva 1.1.2005 jälkeen 1,5 % • Etuuden perusteena olevasta ansiosta: – vuorotteluvapaan osalta 55 % – äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausilta 117 % – ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan osalta 75 % – muiden ansiosidonnaisten päiväraha-aikojen mm. kuntoutusrahan osalta 65 % • Muut palkattomat etuudet: – tutkintoon johtava opiskelu; enintään 5 vuodelta, peruste 718,93 euroa/kk (vuoden 2016 taso) – alle 3-vuotiaan lapsen hoito, peruste 718,93 e/kk (v. 2016 ) – kertynyt eläke myönnetään, jos ennen eläkkeelle jäämistä työansioita ollut työuran aikana vähintään 17 254,08 euroa (v. 2016) – karttuneen eläkkeen määrä vuodessa noin 10 e/kk • 2017: palkattomien jaksojen osalta alaikäraja on 17 v., alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 18 v. 26.10.2016 92
 92. 92. • vuodessa työansioista kertyy eläkettä n. 50 €/kk • vuoden työttömyysajalta (ansiosidonnainen) kertyy eläkettä n. 31 €/kk • vuodessa sairaspäivärahasta kertyy eläkettä n. 27 €/kk • 6 kk vuorotteluvapaa + 6 kk työssä, eläkettä 12+24 = n. 36 €/kk 0 20 40 60 Työttömyys SV 6kk v-vapaa + 6kk työssäTyöansio Esimerkki: Henkilö on yli 53-vuotias ja vuosiansiot ovat n. 35.000 €/v 26.10.2016 93
 93. 93. Eläkkeiden hakemisesta • Viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet alkavat 1.1.2017 ja sitä suunnittelevien on syytä selvittää edellytykset Kevasta ja sopia asiat työnantajan kanssa. Jos osa-aikaeläke alkaa 1.1.2017, työnantajalta tarvitaan vuoden 2016 ansiotiedot Kevaan. • Osittainen varhennettu vanhuuseläke: voi hakea vuoden 2016 lopulla, ensimmäiset päätökset voidaan antaa tammikuussa 2017 • Työuraeläke: ennakkopäätös aikaisintaan 9/2017, eläke 1.2.2018 -> – Hakemuslomake (julkaistaan 5/2017) + lomakkeeseen liitettävä: työterveyshuollon lausunto, työnantajan kuvaus. Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. • Lakimuutokset 2017 vaikuttavat kaikkien muidenkin eläkelajien laskentasääntöihin. Tämä näkyy ensin uusien vanhuus- ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden päätöksissä. – Jos näissä lajeissa hakee helmikuussa 2017 tai sen jälkeen alkavaa eläkettä, päätös voidaan tehdä vasta tammikuussa 2017. 26.10.2016 94
 94. 94. Muutokset palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa rekisteriin vuoden 2017 alusta, JuEL • Lakimuutos ei aiheuta montaa muutosta ilmoitusliikenteeseen. • Vuoden 2017 alusta muuttuu vakuuttamis- ja ilmoittamis- velvollisuuden alaikäraja nykyisestä 18 vuodesta 17 ikävuoteen. • Kunnan kokouspalkkiot oikeuttavat eläkkeeseen 2017 alkaen. • Kevan palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteessä ei oteta käyttöön JuEL–lakikoodia. Ilmoituksissa käytetään nykyisiä tietoja, esim. KuEL kunnan eläketurvan ja VaEL valtion eläketurvan piiriin kuuluvista. • Keva julkaisee alkuvuodesta 2017 uusitut ilmoitusliikenteen ohjeet. Ota yhteyttä sähköpostilla palvelussuhderekisteri@keva.fi osoitteeseen, kun tarvitset neuvoja rekisteritietojen ilmoittamiseen tai soita 020 6142858 (kunnan, kirkon eläketurva) ja 020 614 2854 (valtion eläketurva). 26.10.2016 95
 95. 95. Kiitos osallistumisesta! 25.10.2016 96
 96. 96. Kevan työelämäpalvelut työuria pidentämässä Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivät 26.10.2016 2.11.2016 97
 97. 97. Kun meillä puhutaan työhyvinvoinnista.. • Meillä puhutaan paljon….. • Meillä puhutaan liian vähän…. • -> miten Kevan työelämäpalvelut vastaavat näihin kysymyksiin? 2.11.2016 98
 98. 98. Esityksen sisältö 1. Mielen päällä tänään… 2. Kevan tehtävänä työurien tukeminen 3. Yhteiskunnallisesti merkittävää työhyvinvoinnin johtamista 4. Kustannusnäkökulma – lyhyesti 5. Yksilö – mitä työhyvinvointi tarkoittaa? 6. Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen 7. Kevan työelämäpalvelut, palveluksessasi! 2.11.2016 99
 99. 99. Kevan tehtävät 2.11.2016 100
 100. 100. Työurien tukeminen on Kevan strateginen tavoite 2.11.2016 101 Huolehtia vakuutettujen eläketurvasta ja eläkkeiden maksamisesta Turvata eläkkeiden rahoitus Kevan perus- tehtävä Mahdollisimm moni jatkaa omaan eläkeikäänsä sen yli Mahdollisimm harva jää työkyvyttöm eläkkeelle Mahdollisimm moni jatkaa vaikka työky alentunut Työurien tukemisen tavoitteet
 101. 101. Eläkejärjestelmä ja työhyvinvointi • Eläkejärjestelmällä on aikaisemmin hoidettu työvoimapolitiikkaa. • Eläkejärjestelmän kautta mahdollisuus aikaiseen työnjättöön: alhaiset eläkeiät, joustavat eläkemuodot. • Viime aikaisissa eläkeuudistuksissa varhaisen eläkkeellesiirtymisen mahdollisuuksia on johdonmukaisesti tiukennettu. • ”Kiristyvä” eläkepolitiikka on osaltaan korostanut työhyvinvoinnin merkitystä: ilman työhyvinvointia ei ole pitkiä työuria. 2.11.2016
 102. 102. Millainen työhyvinvointijohtaminen on yhteiskunnallisesti merkittävää ? • Lisää työn sujuvuutta ja tätä kautta työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta. • Parantaa organisaatioiden valmiuksia johtaa työhyvinvointia ja työkykyä. – Ennaltaehkäisy – Työkykyprosessit – Seuranta, arviointi ja suunnitelmallinen parantaminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn alueella. • Vähentää työkyvyttömyyttä ja sitä kautta kustannuksia: – Sairauspoissaolot – Työtapaturmat – Työkyvyttömyyseläkkeet. 2.11.2016
 103. 103. Kustannukset mielessä 2.11.2016 104
 104. 104. Työhyvinvointijohtamisen ongelmat taloudellisessa mielessä • STM:n tekemien laskelmien mukaan tekemättömän työn kustannukset Suomessa ovat vuositasolla noin 25 mrd euroa. • Työkyvyttömyyden aiheuttamat menot kunnille ovat noin 2,2 mrd euroa vuodessa. • Kunta-alan työkyvyttömyysmenot ovat noin 440 miljoonaa euroa. • Suurissa kaupungeissa menot kymmeniä miljoonia euroja vuosittain. 2.11.2016
 105. 105. Välittömät kustannukset: • Poissaolojen hallinnointi (tilastointi, kuntoutus, työn uudelleen järjestely, rekrytointikulut) • Poissaolojen korvaamisesta aiheu- tuvat välittömät kustannukset (sijai- set, ylityöt, ylimääräinen henkilöstö) • Poissaolevan työntekijään liittyvät palkka, vastikkeettomat vuosilomat, edellä mainittuihin liittyvät lomarahat ja sivukulut. • Työterveyshuoltokustannukset Työkyvyttömyysmaksut Välilliset kustannukset: • Palveluille aiheutuvat kustannukset, kuten työssä olevien tuottavuuden aleneminen ja palvelujen toimitusvaikeudet. • Tuotannon ja palvelujen laadun heikkenemisestä aiheutuvat välilliset kustannukset, kuten reklamaatioiden käsittely, virheiden tarkistamisen ja korjaaminen. • Muut välilliset kustannukset, kuten työilmapiirin heikentyminen, kilpailukyvyn heikentyminen ja maineen tai imagon heikentyminen. * EK: Sairauspoissaolojen hallinta , 2009 Tapaturmamaksut Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset (EK:n malli)* 106
 106. 106. Työkyvyttömyyden aiheuttamien välittömien kustannusten jakautuminen suurissa kaupungeissa, %. 61 7 6 25 Sairauspoissaolokustan nukset Työterveyshuollon kustannukset Työtapaturmavakuutus maksut Työkyvyttömyyseläkem aksut 2.11.2016 107
 107. 107. Pieni määrä henkilöitä on pitkillä sairauspoissaoloilla – mutta kustannuksista lähes kolmannes muodostuu näistä poissaoloista 67 26 7 1-14 pv 15-60 pv 2.11.2016 Sairauspoissaolojen määrä keston mukaan 24 47 29 1-14 pv 15-60 pv Kustannusten jakautuminen sairauspoissaolojen keston mukaan 108
 108. 108. Yksilö & työhyvinvoinnin merkitys 2.11.2016 109
 109. 109. 110 Mitä jos sinulla on työssä ihminen, joka • on ammattilainen, osaamiseensa panostanut • unelma-ammatissaan työskentelevä • oikea helmi, josta et halua luopua? ….. Mitä jos itse olet sellainen? • Minkälaista työhyvinvointia hän ansaitsee? • Mikä saa hänet loistamaan ja onnistumaan? • Mikä saa työnantajan antamaan parastaan? Ajatuksen äiti: Raija Hätinen, Nykyään eläkkeellä oleva ent. Hämeenlinnan kaup. hlöstöjoht. Näkökulma: kenen hyvinvointi?
 110. 110. 111 Työkyky ei ole pelkästään (työ)terveyttä Kyky ansaita ansiotuloja Ihmisen toimintakyky työympäris- tössä Työn ominaisuudet Ihmisen voimavarat ovat tasapainossa Työkyky kuvastaa ihmisen toimintakykyä työympäristössä. Se kertoo mitä työntekijä tarvitsee suoriutuakseen työssä & työelämässä: • Riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. • Työtehtävien osaamista ja hallitsemista. Lisäksi työkykyyn vaikuttavat • Koulutus, ikä sekä henkilökohtaisen elämän tilanteet ja motivaatio. • Työn ominaisuudet, työyhteisö ja johtaminen. • Yhteiskunnan arvot ja vaatimukset TYÖKYKY Käsitteenä työkyky on monimutkainen, tilanne- ja kulttuurisidonnainen käsite. Sen ymmärtämiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan myös muita kuin terveydenhuollon toimenpiteitä. (Ropponen/Keva 2015, Seuri & Suominen 2010, Ilmarinen ym. 2006 ja 2003, Goud ym. 2006)
 111. 111. Selitysosuus 33% Selitysosuus 14% Selitysosuus 13% Selitysosuus 39% yksilön henkilökohtaisia voimavaroja työ ja työolot Juhani Ilmarisen Työkykytalo; Keva Hyvä työkyky, hyvät työnteon edellytykset ja hyvä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat työssä onnistumiseen ja hyviin tuloksiin. Lopputuloksena on tyytyväinen asiakas.
 112. 112. Työhyvinvoinnilla on merkitystä Työkyvyn- ja työhyvinvoinnin strategisella johtamisella voidaan • Vaikuttaa työn mielekkyyteen ja sujumiseen sekä asiakkaan saaman palvelun laatuun. • Tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. • Vaikuttaa työkyvyttömyys- kustannuksiin ja työnteon laatuun. • Auttaa työntekijöitä tiedostamaan työkyvyn alenemisen tai sen menettämisen seuraukset esim. toimeentulossa. • Vahvistaa ennakoivaa henkilöstöjohtamista ja tukea työterveysyhteistyötä ja aktiivisen tuen toimintatapaa. 113 Ihmise t voivat hyvin Työilm a-piiri on myön- teinen Esimie s-työ on oikeud enmuk aista Omaan työhön voi vaikuttaa Työ joustaa Hyvässä & tuloksellisessa työpaikassa STM:n raportti 2015:5 Inhimillinen pääoma – Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria?
 113. 113. Hyvän työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen piirteitä Seuranta ja arviointi Strategisuu s Rakentamine n Aktiivinen tuki Henkilöstöjohtamisen tavoitteet näkyvät strategiassa ja taloudellisessa suunnittelussa, toimialajohto ohjaa esimiehiä, henkilöstöjohto on aktiivinen, työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö on tavoitteellista. Tavoitteet on kirjattu muutostavoitteina ja niiden onnistumisen arvioinnille on selkeät mittarit. Arvioinnin tueksi esimies, henkilöstöjohto ja toimiala- johto saavat HR-järjestelmistä raportteja. Esimiehillä on hälytysjärjestelmä sairauspoissaolojen seurantaan. Organisaatio pyrkii suunnitelmallisesti parantamaan tuloksellisuutta, työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Organisaatio on rakentanut käyttöönsä aktiivisen tuen toimintamallin. Malli on rakennettu yhdessä: ylin johto, työterveyshuolto, työntekijöiden edustaja, työsuojeluvaltuutetut. Toimintatapa on käsitelty poliittisessa johdossa. Tuen osat on kuvattu selkeästi, eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeät. Esimiehet ja työntekijät on koulutettu aktiivisen tuen toimintatapaan. Toimintamallin yhtenäistä käyttöä arvioidaan säännöllisesti. Kevan Kaari- työurapalvelut
 114. 114. Strategisuus työhyvinvointi- ja työkykyasioissa? • Henkilöstövoimavarojen merkitys organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ymmärretään. Strategialähtöisyys. • Henkilöstövoimavarojen johtaminen on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Ihmisten hyvinvointi. – Roolit ja vastuut organisaation eri tasoilla ovat selviä. – Toimintaa tukevat toimintamallit tunnettuja ja käytössä. – Mittarit, seuranta, arviointi. – Kehittämistoiminta on proaktiivista. 115
 115. 115. Strateginen työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen Henkilöstötalous Palvelut Henkilö stö Talous Resurssijohtaminen • tuloksellisuus • tuottavuus • riskien hallinta
 116. 116. Työhyvinvointijohtaminen on eri toimijatasojen yhteistyötä ja työnjakoa 4 Kehittää työkykyä tukevia toimintatapoja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Raportoi sairauspoissaoloista, verkostoneuvotteluista jne. Ammattijohto - Ylin johto - Talous ja rahoitus - Henkilöstöjohto - Toimialajohto - Luottamusmiehet Työyhteisöt & työntekijät Esimiehet Poliittinen johto Työssä jatkamisen tukeminen strategisena kysymyksenä: päätökset tavoitteista, linjaukset, resursointi ja seuranta Työterveys Valmistelee linjaukset strategiselle tasolle sekä ja vastaa toimeenpanosta ja käytäntöjen kehittämisestä osana henkilöstöjohtamista. Luo edellytyksiä henkilöstön osallistumiselle Vastuu työn sujumisesta ja työnteon edellytyksistä huolehtiminen omassa yksikössä. Työyhteisön toimivuudesta huolehtiminen. Omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen Innovointi toiminnan kehittämiseksi
 117. 117. 2.11.2016 Kaari - Työurapalvelut
 118. 118. Työkyvyttömyyttä koskevaa tietoa ei käytetä suunnitelmallisesti 120 98 56 78 91 57 95 40 67 81 61 64 15 79 64 32 1 43 21 8 41 4 58 30 15 34 30 79 17 28 60 1 1 1 1 2 1 2 1 4 5 6 6 4 8 8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sairauspoissaolot Säännöllinen seuranta Lukumääräinen tavoite Kustannusten seuranta Syiden tunnistaminen Suunnitelma vähentämiseksi Työtapaturmat Säännöllinen seuranta Lukumääräinen tavoite Kustannusten seuranta Syiden tunnistaminen Suunnitelma ehkäisemiseksi Työkyvyttömyyseläkkeet Säännöllinen seuranta Lukumääräinen tavoite Varhe-maksun seuranta Syiden selvittäminen Suunnitelma ehkäisemiseksi kyllä ei en osaa sanoa Laura Pekkarinen ja Toni Pekka, Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveyshuoltoyh teistyöKevan tutkimuksia Miten tietoa osataan käyttää hyväksi? Mitä seurannasta seuraa? Suunnitelmia, tavoitteita, etenemistä strategian suunnassa?
 119. 119. Mitä toimenpiteitä kuntaorganisaatioissa seurataan ja ennakoidaan säännöllisesti? % (Pekkarinen & Pekka, Keva 2015) 2.11.2016 81 80 77 71 68 61 59 53 51 0 20 40 60 80 100 Työntekijöiden siirtymistä eri eläkelajeille 5 vuoden aikana Kehityskeskustelujen tavoitteiden ja toimien toteutumista Työhyvinvointia tai työkykyä kyselyjen avulla Organisaation osaamistarpeita Henkilöstöraportti perustuen esim. kunta- alan suosituksiin Henkilöstön osaamista Kunta- ja palvelurakenteen muutoksia ja henkilöstövaikutuksia Työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia Työhyvinvointi- tai työkykyriskejä muutostilanteissa säännöllisesti (esimerkiksi vuosittain) Kaari - Työurapalvelut Strategisesti merkittäväksi koettiin työhyvinvointikyselyt Työhyvinvointi- ja työkykyriskit muutostilanteissa -> apua toivotaan työterveyshuollosta
 120. 120. Tietoa on, mutta… • Kunnissa kerättävää tietoa työhyvinvoinnista, työkyvystä ja työkyvyttömyyden kustannuksista ei aina osata muuttaa tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. • Poliittisilla päättäjillä on harvoin käytössään mittareita työhyvinvoinnin seurantaan. • Työkyvyn aktiivinen tuki edellyttää toimivaa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, mutta toimintatapaa kehitetään silti usein itsenäisesti. Myös esimiesten kouluttamisesta on huolehdittava. • Lähtökohdat työterveysyhteistyölle ovat kunta-alalla hyvät. • Työterveyshuollon painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäiseviin toimiin. Kunnissa kaivataan myös Laura Pekkarinen & Toni Pekka: Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö kunta-alalla 2015
 121. 121. Työelämäpalve lut 2.11.2016 123
 122. 122. Työelämäpalvelujen ydin on työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen • Keva auttaa asiakkaitaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn strategisessa johtamisessa. Tässä on seuraavat näkökulmat: – Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen kehittämisen tuki – Työkyvyttömyyskustannusten hallinta – Työurien tukeminen (työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen prosessit) • Teemat toistuvat eri palveluissa ja tutkimuksissa. 2.11.2016 124
 123. 123. Kevan palvelut työuran eri vaiheissa 2.11.2016 125 Työhyvinvointi- ja työkyky- johtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan vastuuyksikkö Kevan tavoite Työelämäpalvelut Työelämäpalvelu t ja VAKU TKE-yksikkö, VAKU ja Työelämäpalvelut Eläkeyksikkö, TKE ja VAKU Työuran vaihe Ei työkykyongelmia, mahdollisesti ajoittaisia työhyvinvoinnin haasteita Työkykyongelmia, jotka kehittyessään saattavat uhata työuran jatkoa Työkyky on alentunut niin, että työssä jatkaminen on vaarantunut. Ei työkykyä tai täyttää eläkeiän, ei halua jatkaa työssä Ammatillinen kuntoutus ja eläkeratkaisut Eläkeratkaisut Työhyvinvointi, tuottavuus Ongelmien ennakointi, havaitseminen ja hoitaminen Työhyvinvoinni n turvaaminen Työkyvyttömyyde n ehkäisy Työssä jatkaminen Lakisääteisen tehtävän toteutus Työkyvyttömyys- kustannusten hallinta ja työhyvinvointi EläköityminenTyönantajan tavoite Työntekijä n tavoite Hyvinvointi työssä Työkyvyn säilyttäminen Työssä jatkaminen Toimeentulon turvaaminen
 124. 124. Konsultointipalvelu Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tuki Aktiivinen tuki (edistävä ja reagoiva) Työkyvyttömyyskus- tannusten hallinta Työterveysyhteistyö Tilaisuudet Keva-päivä Työelämäpalvelujen työpajat, seminaarit ja webinaarit Erityispalvelut Kyselystä kehittämiseen- palvelu Työkyvyttömyys- kustannusten laskentapalvelu Työhyvinvointia strategisesti -valmennus Verkkopalvelut Työkyvyttömyys- kustannusten analyysipalvelu Työhyvinvointi- johtamisen arviointityökalu Työhyvinvointikysely verkossa Aktiivisen tuen itsearviointi Hankkeet EKJ-koulutusohjelma (KT, Kuntaliitto, FCG ja Keva) Helsinki-pilotti (2015-2016) Muutoksen tuen oppimisverkosto (Kunteko) Aktiivisen tuen oppimisverkosto (Kirteko) Tutkimukset Teemat: työhyvinvointi, työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen, työterveysyhteistyö, toimintaympäristön muutos 126 Kevan työelämäpalvelujen muodot Taloudellinen tuki Työelämän kehittämisraha
 125. 125. Lähtökohtanamme konsultatiivinen kumppanuusyhteistyö 2.11.2016 Palvelu- pyyntö / -tarjoius Palvelu- tarpeen täsmentä- minen* Palvelu- suunni- telma Sovittua kehittämis- työtä Yhteinen arviointi Asiakkaan yhteydenotto Kevaan tai Kevan asiakkaaseen Kartoitetaan asiakkaan kanssa lähtötilanne Kevan konsultoivan tuen avulla Täsmennetään palvelutarve ja laaditaan suunnitelma Kevan asiantuntijoiden kanssa Tehdään yhdessä asiakkaan ja Kevan asiantuntijan kanssa *Joihinkin palveluihin on hakumenettely
 126. 126. 1.TILANNE/MITEN ASIAT OVAT? • tiedon koonti mm. henkilöstön tilasta ja riskeistä, taloudesta, toiminnasta • tiedon analyysi suhteessa asetettuihin strategisiin tavoitteisiin, riskien tunnistaminen • johtopäätökset – mitä tiedot kertovat ja merkitsevät suhteessa nykyhetken ja tulevaisuuden toiminnallisiin tavoitteisiin 3. TOIMINTA/MITÄ TEHDÄÄN / MITÄ YHDESSÄ KEVAN KANSSA Miten toimimme tavoiteltujen muutosten aikaansaamiseksi? • millä toimin halutut tulokset saadaan ajoiksi? • millä tavoin, millä mittareilla prosessin toimivuutta ja käyttöä arvioidaan ja seurataan? 2. TAVOITE / MITEN ASIOIDEN TULISI OLLA? • Missä asioissa tavoitellaan muutosta ja millaista? • Miten muutos kuvataan konkreetteina tunnuslukuina tai laadullisena muutoksena? • Millä mittareilla muutosta mitataan, todennetaan? (sov. P. Liukkonen 2006 ) 1b. ARVIOINTI/MITEN ASIAT OVAT NYT? Seurannan ja arvioinnin johtopäätökset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja suhteessa toimintaympäristöön. Palveluotteemme konsultoiva tuki – yhteiskehittäminen asiakkaan kanssa P HT P= palvelut H= henkilöstö T= talous 28.3.2014 Keva
 127. 127. Ajankohtaista nyt • Sähköisten verkkopalvelujen kehittäminen – Sähköinen työkyvyttömyyskustannusten laskentapalvelu, testaus keväällä 2017 – Sähköinen työhyvinvointikyselypalvelu, testaus syksyllä 2016 – Sähköinen palvelu työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen kehittämiseen – Aktiivisen tuen verkkopalvelujen kehittäminen (mm. itsearviointilomakkeen kehittäminen) • Työelämäasiantuntijoiden konsultoinnin tueksi työhyvinvointijohtamisen analyysityökalun rakentaminen, pilotointi syksyllä 2016 • Julkisen alan työhyvinvointi –tutkimus • Keva tukee muutoksessa -työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen 28.3.2014 129
 128. 128. Työelämäpalvelut (TEP) –yksikkö elokuussa 2016 2.11.2016 130 Htv 2016 15,5 Kaksi tiimiä: TEP 1 ja TEP 2
 129. 129. Ammatillinen kuntoutus kannattaa Henkilöstöasioista vastaavien yhteistyö- ja perehdytyspäivä 26.10.2016 Keva Sirpa Reijonen kuntoutuspalvelupäällikkö
 130. 130. Ammatillinen kuntoutus • Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että osatyökykyinen työntekijä voi jatkaa työelämässä terveydellisistä rajoitteistaan huolimatta • Vakiintuneen työhistorian omaavat hakevat ammatillista kuntoutusta työeläkelaitoksestaan • Julkisen sektorin työntekijöiden ammatillista kuntoutusta hoitaa Keva 2.11.2016
 131. 131. Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus 2.11.2016 Kenelle? • alle 63-vuotias* • työkyvyttömyyseläkkeen uhka • ansioita edeltävältä 5 vuodelta yhteensä vähintään 34 508,16€ * • ammatillinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista • taustalla ei ole työtapaturmaa, liikennevahinkoa tai ammattitautia Mitä korvataan? • työkokeiluja • koulutusta • elinkeinotukea • kuntoutussuunnitelman laadintaan tarvittavia palveluja * 1.1.2017 alkaen edellytyksenä on, että henkilö ei ole saavuttanut alinta mahdollista vanhuuselkeikäänsä, ** summaa korotetaan vuosittain indeksikorotuksella
 132. 132. Ammatillinen kuntoutus kannattaa HENKILÖ •Työelämässä jatkaminen on taloudellisesti kannattavaa •Kuntoutuksen aikainen toimeentulo parempi kuin eläke •Työllä on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille (myös sosiaalinen näkökulma) TYÖNANTAJA •Keino vaikuttaa eläke- maksuihin ja vaihtuvuus- kustannuksiin •Mahdollisuus säilyttää työntekijän osaaminen organisaatiossa •Ei käytännössä aiheuta kustannuksia työnantajalle YHTEISKUNTA •Edistetään työurien pidentämistavoitetta •Riittävän eläketason turvaaminen 2.11.2016
 133. 133. 2.11.2016 Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat Kevassa 2015 • Hakijoiden keski-ikä 46,7 vuotta • Naisia 82,5% hakijoista • Yleisimmät asiakasryhmät: – lähi- ja perushoitajat – sairaanhoitajat – lastenhoitajat • Yleisin ikäryhmä 55-59 –vuotiaat, yli 60-vuotiaita asiakkaitakin lähes 300 • Yleisimmät terveydelliset rajoitteet – tuki- ja liikuntaelinsairaudet – mielenterveydelliset syyt
 134. 134. Onnistumisedellytyksiä • Aktiivisen tuen toimintatapa juurrutettu, roolit ja vastuut selkeät – Toimitaan oikea-aikaisesti – Esimies tuntee aktiivisen tuen toimintatavan ja toimii sen mukaisesti – Työterveysyhteistyö toimivaa – Toimintatavat selvät esimerkiksi pitkittyvien sairauspoissaolojen suhteen • Työntekijällä itsellään merkittävä rooli ammatillisen kuntoutuksen onnistumisessa – Uskallusta ”hypätä tuntemattomaan” – Halua ammattitaidon kehittämiseen ja työuran jatkamiseen • Työnantajalla näkemys tulevista kehityssuunnista/- tarpeista 2.11.2016
 135. 135. Oikeat toimet oikeaan aikaan - Mitä toimia missäkin vaiheessa? Terveydelliset rajoitteet lisääntyvät, työkykyriski kasvaa Korvaava työ Kelan osasairaus- päiväraha Ammatillinen kuntoutus Osatk-eläke Kuntoutus- tuki Työkyvyttömyys- eläke Onhan varhaisen tuen keskustelu käyty? Onko työjärjestelyjä mietitty? Onko työajan lyhennys riittävä toimi vai pitääkö työnkuvaa muuttaa? Viikkoja Kuukausi-pari Työkyvyttömyys jatkunut vuoden 2.11.2016
 136. 136. 30-60-90 tarkistuspisteet 30: Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon kun sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden 60: Kela selvittää kuntoutustarpeen, svpäiväraha haettava 90: Sv-päivärahan maksaminen edellyttä B-lausuntoa, jossa otettu kantaa työkykyyn 2.11.2016
 137. 137. Pitkittyvät sairauspoissaolot - tarkistuslista 90 – 300 –päivän välille  Käydäänkö 30-60-90 –lausunnon laatimisen yhteydessä aina työterveysneuvottelu työhön paluun mahdollisuuksista?  Jos 90pv kohdalla ei synny konkreettista työhön paluun suunnitelmaa: - miten varmistutaan siitä, ettei yhteys työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon välillä katkea?  Onko suunnitelma yhteydenpidosta tehty?  Miten työterveyshuolto koordinoi hoitoa erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen suuntaan ja miten tästä siirtyy tieto (salassapito huomioiden) työpaikalle?  Milloin ja kuka kutsuu koolle seuraavan työterveysneuvottelun ratkaisun löytämiseksi?  Miten työpaikalla pystytään hyödyntämään osatyökykyisten työpanos? Onko selvitetty:  Työpaikan omat joustot ja työterveyshuollon kanssa sovittavat korvaavan työn käytännöt ja osasairauspoissaolon hyödyntäminen  Eläkelaitosyhteistyö osatyökykyisen työntekijän työpanoksen hyödyntämiseksi: ammatillinen kuntoutus (työkokeilu, uudelleenkoulutus) sekä osakuntoutustuki- ja osatyökyvyttömyyseläkeratkaisut  Ennen 300pv täyttymistä työterveysneuvottelu ja työnantajan lausunto lääkärin B- lausunnon liitteeksi eläkelaitokselle, mikäli päädytään hakemaan eläkettä määräaikaisesti tai toistaiseksi. 2.11.2016
 138. 138. 30-60-90 -kuntoutusselvittely
 139. 139. 30-60-90 -kuntoutusselvittely • Kaari-laskurin kautta on havaittu, että työnantajilla haasteita pitkittyvien sairauspoissaolojen hallinnassa • Keva tarjonnut osalle työnantajille ns. 30-60-90 – kuntoutusselvittelyä, jonka tarkoituksena on löytää ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttävät asiakkaat jo hyvissä ajoin ennen sairauspäivärahakauden pitkittymistä • Käytännössä: 90 –päivän kohdalla tehtävä B-lausunto lähetetään Kelan lisäksi Kevaan. Kevan kuntoutusasiantuntija selvittää kriteerien täyttymisen ja ohjaa asiakas ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa. 2.11.2016
 140. 140. Työkyvyttömyyseläke-hakemukseen johtava prosessi
 141. 141. Ammatillinen kuntoutus ensisijaista työkyvyttömyyseläkkeisiin nähden - lakimuutos 1.1.2015 • Työkyvyttömyyseläkettä hakeneelle annetaan päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen suoraan, jos ammatillisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät • Tämä kuitenkin usein liian myöhäinen vaihe – Motivaatio ammatilliseen kuntoutuksen ja työhön paluuseen yleensä laskee merkittävästi sairausloman pitkittyessä 2.11.2016
 142. 142. Työkyvyttömyyseläkehakemukseen johtava prosessi • Lyhytaikaiset sairauspoissaolot: – Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon, kun sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden (30 päivän sääntö) – Kela selvittää kuntoutustarpeen, kun sv-päivärahaa on maksettu 60 päivää – Työnantajan on haettava Kelalta sv-päivärahaa maksamansa palkan korvaamiseksi viimeistään 2 kuukauden sisällä työkyvyttömyyden alkamisesta (60 päivän sääntö) 2.11.2016 144
 143. 143. • Pitkittyvät sairauspoissaolot: – Kela edellyttää sv-päivärahan maksamisen jatkumiseksi työterveyshuollon lausunnon, kun sv-päivärahaa on maksettu 90 päivää. Lausunnossa on otettava kantaa jäljellä olevaan työkykyyn ja työntekijän mahdollisuuksiin jatkaa työssä (90 päivän sääntö) – 150 sv-päivärahapäivän jälkeen Kela ohjaa tarvittaessa hakemaan eläkettä, mikäli työkyvyttömyys tulisi jatkumaan yli 300 päivää 2.11.2016
 144. 144. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen • Pitkät sairauspoissaolot (yli vuoden): – Kelan sairauspäivärahakausi (max. 300 päivää) edeltää yleensä täyttä työkyvyttömyyseläkettä – Eläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työkyvyttömyys jatkuu tai sen arvioidaan jatkuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajan • Eläkettä haetaan työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeella • Osatyökyvyttömyyseläkkeestä mahdollisuus hakea ennakkopäätös (voimassa 9 kk) 2.11.2016
 145. 145. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat • Osakuntoutustuki (määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke) • Osatyökyvyttömyyseläke • Kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) • Täysi työkyvyttömyyseläke 2.11.2016
 146. 146. Eläkehakemuksen liitteet • Hakemuksen liitteenä on oltava B-lääkärinlausunto/-lausunnot, joista käy ilmi vuoden yhdenjaksoinen työkyvyttömyysaika • Työterveyslääkärin lausunto on suositeltava • Mukaan voi liittää myös muita lääketieteellisiä selvityksiä, jotka selventävät hakijan työkykyä 2.11.2016
 147. 147. • Työnantajan lausunto työntekijän työtehtävistä ja työssä suoriutumisesta – Sairauspoissaolot – Työnantajan mahdollisuudet järjestää osa-aikatyötä – Valmis lomake mm. Kevan nettisivuilla • Muistiot mahdollisista työkykyneuvotteluista työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken – Hyvä olla kirjattuna ne työssä selviytymistä tukevat toimenpiteet, joita työpaikalla on tehty 2.11.2016
 148. 148. Kiitos ja mukavaa loppusyksyä 2.11.2016

×