Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kỹ năng giao tiếp, học tập và lắng nghe

Tài liệu hay về Giao Tiếp bạn nên đọc: Kỹ năng giao tiếp, học tập và lắng nghe

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Kỹ năng giao tiếp, học tập và lắng nghe

 1. 1. mercury@Updatesofts.com Ebook Team
 2. 2. 1 Kỹ năng Tâm Việt Group
 3. 3. 2 Kỹ năng giao tiếp Khái niệm giao tiếp Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 4. 4. 3 Khái niệm giao tiếp Là một quá trình Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp Thích nghi với con người và môi trường
 5. 5. 4 Quá trình giao tiếp Ý tưởng Mã hoá Giải mã Hiểu Hồi đáp Gửi Nhận Người gửi Người nhận
 6. 6. 5 Sơ đồ giao tiếp hội thoại Hồi đáp Giải mã Thông điệp Người giao tiếp Người giao tiếp Giải mã Hồi đáp Nhiễu
 7. 7. 6 Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹnănglắngnghe Kỹ năng thuyết trình
 8. 8. 7 Tại sao học giao tiếp? Giao tiếp đời thường? Hiệu quả của công việc? Học nhiều = Giao tiếp tốt? Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp?
 9. 9. 8 Các cách giao tiếp Tự thoại Hai người Nhóm nhỏ Công cộng Đại chúng
 10. 10. 9 Ta không thể không giao tiếp
 11. 11. 10 Nhu cầu của khách hàng Gợi ý của phòng Marketing Ý kiến của phòng tài chính - kế toán Quyết định của lãnh đạo Mẫu của phòng thiết kế Phòng bảo quản bổ sung ??? Sản phẩm, xuất xưởng
 12. 12. 11 Kỹ năng giao tiếp Khái niệm giao tiếp Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 13. 13. 12 Nguyên nhân thất bại Suy diễn sai Nhầm lẫn nghĩa của từ Nhận thức khác nhau Thời gian không hợp Quá tải thông tin
 14. 14. 13 Sức mạnh của thông điệp Ngôn từ hay phi ngôn từ? Ngôn từ Giọng nói Hình ảnh
 15. 15. 14 Sức mạnh thông điệp N g « n tõ 7 % G iä n g n ã i 3 8 % H ×n h ¶ n h 5 5 %
 16. 16. 15 Thu nhận thông tin Nghe 12% Ch¹m 6% Ngöi 4% Nh×n 75% NÕm 3%
 17. 17. 16 Quan niệm sai về giao tiếp Giao tiếp là việc dễ Giao tiếp lúc nào cũng tốt Giải quyết được mọi chuyện Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn
 18. 18. 17 Kỹ năng giao tiếp Khái niệm giao tiếp Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 19. 19. 18 Hãy là chính cái mình muốn
 20. 20. 19 Giao tiếp thành công Logic từ trí não Tình cảm từ trái tim
 21. 21. 20
 22. 22. 21 IQ – Intelligence Quotient EI – Emotional Intelligence
 23. 23. 22 Vấn đề không phải nói cái gì mà nói thế nào. Quan trọng nhất là cảm nhận của người nghe.
 24. 24. 23 cao hơn
 25. 25. 24
 26. 26. 25 Tìm cách khác biệt tạo nên
 27. 27. 26 là
 28. 28. 27 Hành động chỉ là hệ quả của suy nghĩ.
 29. 29. 28 Thái độ là thể hiện bên ngoài của nội tâm.
 30. 30. 29 Luật hấp dẫn: Ai cũng thích người khác giống mình.
 31. 31. 30 Giao tiếp hiệu quả Nâng cao giá trị đối tác Đứng về phía đối tác Lắng nghe tích cực
 32. 32. 31 Keep It Short & Simple
 33. 33. 32
 34. 34. 33 Buôn có bạn, bán có phường Làm ăn có xóm, có chòm mới vui.
 35. 35. 34 Sự ăn cho ta cái lực Sự ở cho ta cái chí Sự bang giao cho ta cái nghiệp
 36. 36. 35 quen, thân, thấu hiểu bao nhiêu người? Ta đã:
 37. 37. 36 Bất đẳng thức cuộc đời 1 + 1 = 11 >> 2 2 : 2 << 1
 38. 38. 37 Các phép tính Toán học ÷ x - + Cuộc đời - ÷ x +
 39. 39. 38 “Sóng gió” Hình thành chuẩn mực Hoạt động, thành công Thành lập
 40. 40. 39 Tu thân Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ
 41. 41. 40 Kỹ năng giao tiếp Khái niệm giao tiếp Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 42. 42. 41 Chất lượng giao tiếp tạo nên chất lượng cuộc sống.
 43. 43. 42 Suy nghĩ Hành động Thói quen Số phậnTính cách
 44. 44. 43 Tập trung Tham dự Hiểu Ghi nhớ Hồi đáp Phát triển Mong muốn thấu hiểu Thượng đế Chu trình lắng nghe
 45. 45. 44 V−¬ng NhÜ Nh·n NhÊt T©m Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Lắng nghe là hùng biện nhất
 46. 46. 45
 47. 47. 1 Kỹ năng Tâm Việt Group
 48. 48. 2 Kỹ năng lắng nghe Khái niệm và tầm quan trọng Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 49. 49. 3 Khái niệm Sãng ©m Mµng nhÜ N∙o NghÜa Nghe thÊy L¾ng nghe Chú ý - Hiểu - - Hồi đáp - Ghi nhớ
 50. 50. 4 Lợi ích của việc biết lắng nghe Ai cần biết lắng nghe nhất? Lãnh đạo, tư vấn, bán hàng, luật sư, thư ký... Giới tính và việc lắng nghe? Phụ nữ thích dãi bày Nghe hay là nói hiệu quả hơn? Giải quyết xung đột
 51. 51. 5 Xung đột là xấu? Cao Mức độ xung đột Cao Thấp Hiệuquảcôngviệc Thấp
 52. 52. 6 Nãi 16% §äc 17% ViÕt 14% Nghe 53% Thời lượng dùng các kỹ năng Joshua D. Guilar - 2001
 53. 53. 7 Hiệu suất nghe?
 54. 54. 8 So sánh các hoạt động giao tiếp Nghe Nãi §äc ViÕt Ph¶i häc §Çu tiªn Thø hai Thø ba Cuèi cïng Ph¶i sö dông NhiÒu nhÊt T−¬ng ®èi nhiÒu T−¬ng ®èi Ýt Ýt nhÊt §−îc d¹y ? T−¬ng ®èi Ýt T−¬ng ®èi nhiÒu NhiÒu nhÊt
 55. 55. 9 Phân loại theo chức năng Nghe thông tin Nghe phân tích Nghe đồng cảm
 56. 56. 10 Phớt lờ Gi¶ vê Tõng phÇn Chó ý ThÊu c¶m Thành công
 57. 57. 11 Ví dụ về tác hại của lỗi nghe Câu chuyện "Cây Thì là" Phi thuyền con thoi Challenger 28 tháng 01 năm 1986
 58. 58. 12 Điếc hơn người điếc là người không muốn nghe
 59. 59. 13 Kỹ năng lắng nghe Khái niệm và tầm quan trọng Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 60. 60. 14 Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Nghe không nỗ lực/ tập trung Nghe phục kích (dự án) Nghe một phần Giả vờ nghe
 61. 61. 15 Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Quá nhiều thông điệp Nhiễu tâm lý Nhiễu vật lý Nghe nhanh hơn nói
 62. 62. 16 Ta đang nghĩ gì? Ta nên nghĩ gì?
 63. 63. 17 Ta là hiện thân của cách ta nghĩ.
 64. 64. 18 Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Có vấn đề về thính giác Nghe phòng thủ Võ đoán, ngộ nhận Cho rằng nói có lợi hơn nghe
 65. 65. 19 Ta đã bao giờ chuẩn bị lắng nghe chưa?
 66. 66. 20 Nói là bạc, lắng nghe là kim cương im lặng là vàng,
 67. 67. 21 Kỹ năng lắng nghe Khái niệm và tầm quan trọng Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 68. 68. 22 Tập trung Tham dự Hiểu Ghi nhớ Hồi đáp Phát triển Mong muốn thấu hiểu Thượng đế Chu trình lắng nghe
 69. 69. 23 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả ☺ Nghe xong hãy nói ☺ Gác tất cả các việc khác lại ☺ Kiểm soát cảm xúc bản thân ☺ Hồi đáp để ủng hộ người nói
 70. 70. 24 Hướng dẫn hồi đáp Chú ý lắng nghe, ủng hộ bằng cử chỉ, tiếng đế Hỏi để làm rõ người khác muốn gì ở ta Hãy cụ thể, đừng chung chung Không so sánh hoặc dẫn lời người khác Hãy nói cái tốt trước, đề xuất thay đổi sau
 71. 71. 25 Cấp độ “gặt“ Tâm phục, khẩu chửi Tâm phục, khẩu tịt Tâm phục, khẩu phục Tâm chửi, khẩu chửi Tâm chửi, khẩu tịt Tâm chửi, khẩu phục Thiện tai, thiện tai
 72. 72. 26 Vấn đề Hîp t¸c Chóng taĐối tác
 73. 73. 27
 74. 74. 28 Ta cần thắng hay cùng thành công?
 75. 75. 29 Hướng dẫn hồi đáp Hãy mô tả, đừng đánh giá, cáo buộc Hãy tính đến nhu cầu của hai bên Đưa hồi đáp rõ ràng và kiểm tra lại Đừng đưa quá nhiều ý kiến Tin tưởng người nhận sẽ tiếp thu và thay đổi
 76. 76. 30 Lời chưa nói ra, ta là chủ nó Lời nói ra rồi, nó là chủ ta
 77. 77. 31 Đạo Phật Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe, biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến.
 78. 78. 32 Đạo Phật Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.
 79. 79. 33 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả ☺ Nhìn vào người nói ☺ Không ngắt lời khi chưa thật cần ☺ Không vội vàng tranh cãi hay phán xét ☺ Hỏi để hiểu rõ vấn đề
 80. 80. 34 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả ☺ Nhắc lại nội dung ☺ Diễn giải nội dung ☺ Nỗ lực và tập trung
 81. 81. 35 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả ☺ Tìm ra ý chính ☺ Không võ đoán ☺ Ghi chép thông tin cơ bản
 82. 82. 36 Kỹ năng lắng nghe Khái niệm và tầm quan trọng Nguyên nhân nghe kém hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 83. 83. 37 V−¬ng NhÜ Nh·n NhÊt T©m Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Lắng nghe là hùng biện nhất
 84. 84. 38 Người hạnh phúc nhất là người biết lắng nghe tốt nhất.
 85. 85. 1 Kỹ năng Ts. Phan Quốc Việt Ths.Nguyễn Huy Hoàng
 86. 86. 2 Kỹ năng học Xác định mục đích học Kỹ năng học hiệu quả
 87. 87. 3 Kỹ năng học Xác định mục đích học Kỹ năng học hiệu quả
 88. 88. 4 Thi
 89. 89. 5 Học để làm gì? Học để biết Học để thi Học để làm
 90. 90. 6
 91. 91. 7 Định hướng
 92. 92. 8 Thang dựa vào đâu?
 93. 93. 9 Dự đoán tương lai chính xác nhất là tạo ra nó.
 94. 94. 10
 95. 95. 11 Nếu không có định hướng Chọn những gì trước mắt Làm những việc cấp bách Chịu sự hối thúc của thời gian Chọn theo cảm tính Bị cuốn theo sự cấp bách của người khác
 96. 96. 12 Môc ®Ých Méng m¬+ = Hµnh ®éng Qua ngµy+ = Môc ®Ých Hµnh ®éng Sèng ®Ñp + =
 97. 97. 13 Muốn phóng nhanh thì phải
 98. 98. 14
 99. 99. 15
 100. 100. 16 Nếu ta không biết đi đâu thì sẽ chẳng bao giờ đến nơi.
 101. 101. 17 Viết tạo nên suy nghĩ Suy nghĩ tạo nên hình ảnh Hình ảnh tạo nên cảm nhận Cảm nhận dẫn đến hành động Hành động tạo ra kết quả
 102. 102. 18 Học cái gì? Thái độ Kỹ năng Kiến thức
 103. 103. 19 ASK KiÕn thøc (Knowledge) Kün¨ng(Skills) Th¸i®é(Attitude)
 104. 104. 20 Thái độ Kỹ năng & Kiến thức
 105. 105. 21 Nếu ta cứ suy nghĩ và hành động như cũ, ta sẽ nhận được kết quả như cũ Hãy thay đổi để thành công!
 106. 106. 22 Học ở đâu? Thời gian và không gian là tương đối
 107. 107. 23 Lo lắng giống như ngồi xích đu. Ta rất nỗ lực nhưng không đưa ta đến đâu cả.
 108. 108. 24 Không làm cũng được Không làm Không làm không được Làm ngay tức thì
 109. 109. 25 Ai cũng có cùng một tài sản: phút/ngày Cách sử dụng tài sản đó làm nên sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo, người thành công và kẻ thất bại.
 110. 110. 26 Suy nghÜ Hµnh vi Thãi quen TÝnh c¸ch Số phận
 111. 111. 27 Thành công lớn với bước nhỏ hơn là thành công nhỏ với bước lớn
 112. 112. 28 Kỹ năng học Xác định mục đích học Kỹ năng học hiệu quả
 113. 113. 29 Không thầy đố mày làm nên
 114. 114. 30 không tày
 115. 115. 31 Thà dốt 5 phút Thà dốt trước vài người Còn hơn ngu trước thiên hạ Còn hơn ngu cả đời
 116. 116. 32 Quy tắc học tập Tham gia tích cực và nhiệt tình Lắng nghe mọi người Đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm Hỏi lại những gì chưa rõ Vào lớp đúng giờ
 117. 117. 33 N Õu? C ¸ig×? C ¸ch nµo? T¹isao? Ai? Khi nµo?
 118. 118. 34 D¹y ng−êi kh¸c/ dïng ngay ®iÒu ®∙ häc Thùc hµnh Th¶o luËn nhãm ¢m thanh, H×nh ¶nh §äc Nghe 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Minh häa Hiệu quả học tập
 119. 119. 35 Nghe Quên Nhìn Nhớ Trải nghiệm Thấu hiểu
 120. 120. 36 Mắc lỗi là tất yếu trong học tập
 121. 121. 37 &
 122. 122. 38
 123. 123. 39 Có đá bóng mới thành cầu thủ
 124. 124. 40 Có bao nhiêu hình vuông? 1 2 3 4 16 9 4 1 30
 125. 125. 41 1 212 3 3
 126. 126. 42 Hãy bắc một cây cầu đi từ A sang B và phải vuông góc với bờ sông. A B
 127. 127. 43 Vẽ vẽ một nét không quá 4 đoạn thẳng đi qua 9 điểm
 128. 128. 44 Cách học truyền thống Gi¶ng viªn Häc viªnHäc viªn Häc viªn Häc viªn Häc viªn No Action, Talk Only
 129. 129. 45 Học thầy không tày học bạn
 130. 130. 46 Học qua trải nghiệm Gi¶ng viªn Häc viªn Häc viªn Häc viªn Häc viªn Häc viªn Action First, Talk After
 131. 131. 47 education = e – ducere rút từ bên trong ta
 132. 132. 48
 133. 133. 49 Tiềm năng của ta Tiềm năng của ta Cover
 134. 134. 50 Tôi tham gia Tôi đóng góp
 135. 135. 51 Nghe Nh×n Hái Th¶o luËn Thay ®æi suy nghÜ Thay ®æi hµnh vi Thμnh c«ng
 136. 136. 52 Kỹ năng học Xác định mục đích học Kỹ năng học hiệu quả
 137. 137. 53 Thành công: Biết mình muốn gì Trả giá để có nó
 138. 138. 54 Cùng nhau Bốc cháy Bừng tỏa sáng
 139. 139. 55 Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến Việc tuy nhỏ, chẳng làm chẳng nên Tuân Tử
 140. 140. 56 Ý nghĩ xác định cái ta mong muốn Hành động xác định cái ta nhận được Bắt đầu là thắng lợi một nửa!
 141. 141. 57 Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Chủ tịch Hồ Chí Minh

×