Metabolizam

Klara Kakučka
Klara Kakučkaprofesor at Mačvanska srednja škola en Mačvanska srednja škola
METABOLIZAM
ANABOLIZAM I KATABOLAIZAM
Stvaranje ATP
KLARA KAKUČKA, prof.
hemije
MAČVANSKA SREDNJA
ŠKOLA
živi organizmi
 Svi živi organizmi imaju potrebu za konstantnim
prilivom energije kako bi održali ćelijsku
strukturu i rast.
 Hemotrofni organizmi; dobivaju slobodnu
energiju
oksidacijom hranjivih supstanci
 Fototrofni organizmi; dobivaju slobodnu energiju
od
svetlosne energije
Dobivenu energiju koriste za
 Kretanje
 Aktivni prenos
 Biosintezu
uloga metabolizma
Osnovna uloga metabolizma
 Obezbeđivanje i potrošnja energije
 Sinteza molekula za izgradnju ćelijskih
struktura i molekula potrebnih za rad i
funkciju stanice.
 Odstranjivanje otpadnih produkata
Metabolizam
Metabolizam je definisan kao suma
svih hemijskih reakcija koje organizam
koristi za rast, prehranu, kretanje i
izbacivanje otpadnih jedinjenja i za
komunikaciju.
Metabolizam se sastoji od dva glavna
dela,
katabolizma i anabolizma.
metaboličke šeme.
Sve reakcije ćelije i organizma su
organizovane u pažljivo reguliranim
sekvencama, koje su poznate kao
metaboličke šeme.
 Svaki metabolizam se sastoji od
serije koraka koji prevode početni
materijal do konačnog produkta
Katabolizam
 Katabolizam je grupa metabolitičkih
procesa koji razgrađuju velike
složene molekule.
 Glavna svrha razgradnje složenih
molekula je dobijanje manjih molekula
koji kasnij služe kao „materijal“ za
izgradnju složenih jedinjenja za
potrebeorganizma (anaboličke
reakcije), a procesi se koriste za
dobijanje energije
Anabolizam
 Anabolizam je niz metaboličkih proces izgradnje složenih
molekula, za koje se troše prekursori i energija nastala
katabolizmom. Složene molekule koje uglavnom čine stanične
strukture, nastaju postepeno, korak po korak iz malih
jednostavnih molekula.
 Anabolizam se odvija u tri osnovna koraka.
 u prvom koraku nastaju prekursori složenih molekula kao što su
aminokiseline, monosaharidi, izoprenoidi i nukleotidi.
 u drugom koraku prekursori se aktiviraju, vezanjem energije iz
ATP-a.
 u trećem koraku se prekursori spajaju u složene spojeve
kao što su proteini, polisaharidi, lipidi i nukleinske kiseline.
Anabolizam
 Anabolički procesi:
◦ Povezivanje šećera u glikogen
◦ Povezivanje aminokiselina u proteine
◦ Povezivanje masnih kiselina u trigliceride
Heterotrofni organizmi
Heterotrofni organizmi uzimaju gotove
organske materije hranom i
sagorijevanjem tih materija obezbeđuju
potrebnu energiju. Hrana heterotrofa
direktno ili indirektno potiče iz organskih
materija nastalih fotosintezom
(potrošači).
Organizam mora zadržati svoju ćelijsku
organizaciju.
Ćelije uzimaju hranu kao gorivo kako bi
održali njihovu konstantnu borbu protiv
haosa.
Metabolizam- hrana
 Hrana osigurava organska jedinjenja
koja stvaraju gradivne blokove i
energiju za rast, održavanje i
strukturu.
 Metabolizam je lavirint reakcija gde
se biomolekuli konvertuju u korisne
forme.
Autotrofi i Heterotrofi
 Autotrofi sintetiziraju organske spojeve
od CO2 i H2O, koristeći sunčevu
svetlost.
 Heterotrofi moraju uzeti hranu kako bi
stvorili organske supstance za
metabolizam.
stvaranje ATP-a.
 U različitim koracima metabolizma,
ćelija koristi energiju oksidacije kako bi
sintetizirala visokoenergetske
molekule ATP.
 Aerobni organizmi koriste
reducirajuću moć visokoenergetskih
molekula NADH pomažući stvaranje
ATP-a.
efikasnost ćelije
Kako povećati efikasnost neke ćelije?
 Upotreba ATP
 ATP je dobar izvor energije
 Može učestvovati u mnogim različitim
reakcijama u ćeliji
Često je direktno uključen u reakcije
Mali gubitak energije tokom fosforilacije nekog
međuprodukta
 Upotreba enzima
Smanjuje enregiju potrebnu za izvođenje
reakcije i regulišu tok reakcija
Egzergone i Endergone reakcije
 Egzergone reakcije su one u kojima
se oslobađa slobodna energija
 Endergone reakcije su one kojima je
potrebna dodatna energija- vezuju
energiju
povezivanje Egzergone i
Endergone reakcije
 Energija molekule se koristi da poveže
egzergone reakcije i endergone
 Nukleotid sa tri fosfatne grupe
povezane na šećer ribozu
 ATP ima visoku energiju
ATP
Oslobđanje energije
 Energija oslobođena iz ATP kroz gubitak
fosfatne grupe
 Kataboličke reakcije rezultiraju hidrolizom
stvarajući ADP, neorganski fosfat i
oslobađaju energiju
Kako “radi” ATP ?
 Hidrolizom ATP stvara se neorganski
fosfat koji se veže za molekule koje su
uključene u endergone procese
 Fosforilacija je proces kada ATP prenosi
fosfat na molekule
 Rezultat reakcije je međuprodukt koji
može završti željenu reakciju
Povezivanje ekzergonih i endergonih reakcija
Regeneracija ATP-a
 ATP gubi energiju u procesu fosforilacije
međuprodukta, oslobađajući energiju za
ćelijski rad.
 Regeneracija ATP se dešava kada
neorganski fosfat se veže za molekule
ADP koristeći eregiju nastalu u
kataboličkom procesu.
Strategija ćelija
 Osnovna strategija koju koriste ćelije
jeste da oksidiraju hranu i koriste dio
oslobođene energije za konverziju
ADP i fosfata u ATP.
 Stvaranje ATP se dešava u četiri faze
I - Digestija i absorpcija molekula.
 Digestija hrane uključuje hidrolizu
 ugljohidrata do monosaharida,
proteina do aminokiselina,
masti i ulja do masnih kiselina i glicerola.
2-Degradacija molekula hrane do Acetil
CoA
Skeleti glukoze, fruktoze i galaktoze kao i masnih
kiselina, glicerola i nekoliko aminokiselina i
konvertovani su u acetatnu formu tioestera
acetil koenzima A.
3 – U trećoj fazi se odvija serija reakcija
poznatih kao ciklus trikarboksilnih kiselina,
citratni ili Krebsov ciklus
 Važna funkcija ovog ciklusa je i oksidacija dva
atoma C iz acetilne grupe acetil koenzima A do
dva molekula CO2
 Ove reakcije dešavaju se u mitohondrijima
Acetil-CoA
stvaranje ATP-a.
 4 – U četvrtoj fazi dolazi do transporta i oksidativne
fosforilacije, što predstavlja centralni put oksidacije i
redukcije koenzima i stvaranje ATP-a
1 de 25

Recomendados

ENZIMI- BIOKATALIZATORI por
ENZIMI- BIOKATALIZATORIENZIMI- BIOKATALIZATORI
ENZIMI- BIOKATALIZATORIKlara Kakučka
12.6K vistas34 diapositivas
Mendelova pravila nasleđivanja por
Mendelova pravila nasleđivanjaMendelova pravila nasleđivanja
Mendelova pravila nasleđivanjaIvana Damnjanović
48.6K vistas24 diapositivas
Митоза и мејоза por
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејозаVioleta Djuric
55.9K vistas19 diapositivas
Deoba ćelije por
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelijeIvana Damnjanović
16.4K vistas23 diapositivas
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima por
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelimaGenetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelimaLjubica Lalić Profesorski Profil
61.4K vistas31 diapositivas
Promet materije i energije u ćeliji por
Promet materije i energije u ćelijiPromet materije i energije u ćeliji
Promet materije i energije u ćelijiIvana Damnjanović
12.7K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kičmena moždina por
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždinaIvana Damnjanović
13.1K vistas13 diapositivas
Osobine živih bića por
Osobine živih bićaOsobine živih bića
Osobine živih bićaIvana Damnjanović
40.3K vistas23 diapositivas
Ćelija por
ĆelijaĆelija
ĆelijaIvana Damnjanović
20.3K vistas16 diapositivas
Fotosinteza, disanje i transpiracija por
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracijaTanja Jovanović
14.4K vistas11 diapositivas
Sistem organa za izlučivanje por
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeIvana Damnjanović
65.8K vistas26 diapositivas
Celijske organele- mitohondrije hloroplasti por
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiCelijske organele- mitohondrije hloroplasti
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiLjubica Lalić Profesorski Profil
17.9K vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Fotosinteza, disanje i transpiracija por Tanja Jovanović
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Tanja Jovanović14.4K vistas
Репликација, транскрипција, транслација por Violeta Djuric
Репликација, транскрипција, транслацијаРепликација, транскрипција, транслација
Репликација, транскрипција, транслација
Violeta Djuric25.5K vistas
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević por plavaplaneta
Građa ćelije - 7. razred, Dunja ErcegovčevićGrađa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
plavaplaneta28.3K vistas
L152 - Biologija - Promet energije i termoregulacija - Petra Crnčević - Danij... por NašaŠkola.Net
L152 - Biologija - Promet energije i termoregulacija - Petra Crnčević - Danij...L152 - Biologija - Promet energije i termoregulacija - Petra Crnčević - Danij...
L152 - Biologija - Promet energije i termoregulacija - Petra Crnčević - Danij...
NašaŠkola.Net6.3K vistas
Zivotni procesi, 5. razred por plavaplaneta
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
plavaplaneta29.4K vistas

Destacado

Poremećaji metabolizma vode fak.sestre por
Poremećaji metabolizma vode fak.sestrePoremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestreMate Maričić
2K vistas41 diapositivas
Kognitivnost i geni por
Kognitivnost i geniKognitivnost i geni
Kognitivnost i genidamir_letinic
674 vistas32 diapositivas
Numeričke kromosomske aberacije por
Numeričke kromosomske aberacijeNumeričke kromosomske aberacije
Numeričke kromosomske aberacijeKata Rina
13.9K vistas39 diapositivas
Fotosinteza por
FotosintezaFotosinteza
FotosintezaThe Little Art School "The Blue Bunny"
4.3K vistas19 diapositivas
Prilagodjenost organizama na temperaturu morske vode por
Prilagodjenost organizama na temperaturu morske vodePrilagodjenost organizama na temperaturu morske vode
Prilagodjenost organizama na temperaturu morske vodeThe Little Art School "The Blue Bunny"
1.3K vistas8 diapositivas
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma por
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaPoremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaAleksandar Jovanovic
6K vistas25 diapositivas

Destacado(14)

Poremećaji metabolizma vode fak.sestre por Mate Maričić
Poremećaji metabolizma vode fak.sestrePoremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestre
Mate Maričić2K vistas
Numeričke kromosomske aberacije por Kata Rina
Numeričke kromosomske aberacijeNumeričke kromosomske aberacije
Numeričke kromosomske aberacije
Kata Rina13.9K vistas
2. Brazdanje, gastrulacija por ltixomir
2. Brazdanje, gastrulacija2. Brazdanje, gastrulacija
2. Brazdanje, gastrulacija
ltixomir12.1K vistas
Poremećaji prometa vode i elektrolita por Vinko Bubic, MD
Poremećaji prometa vode i elektrolitaPoremećaji prometa vode i elektrolita
Poremećaji prometa vode i elektrolita
Vinko Bubic, MD3.7K vistas
Poremećaj prometa vode i elektrolita por Antonio Kobaš
Poremećaj prometa vode i elektrolitaPoremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Antonio Kobaš5.8K vistas

Similar a Metabolizam

7. Promet materije i energije u celiji por
7. Promet materije i energije u celiji7. Promet materije i energije u celiji
7. Promet materije i energije u celijiltixomir
5.1K vistas5 diapositivas
Митохондрије Б.Живковић por
Митохондрије Б.ЖивковићМитохондрије Б.Живковић
Митохондрије Б.ЖивковићVioleta Djuric
742 vistas26 diapositivas
Energija por
EnergijaEnergija
EnergijaDama Kamelijama
5.4K vistas140 diapositivas
Metabolizam aminokiselina por
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaKlara Kakučka
181 vistas24 diapositivas
Metabolizam aminokiselina por
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselinaKlara Kakučka
7.3K vistas24 diapositivas
Екологија - основни појмови por
Екологија - основни појмовиЕкологија - основни појмови
Екологија - основни појмовиVioleta Djuric
1K vistas13 diapositivas

Similar a Metabolizam(20)

7. Promet materije i energije u celiji por ltixomir
7. Promet materije i energije u celiji7. Promet materije i energije u celiji
7. Promet materije i energije u celiji
ltixomir5.1K vistas
Митохондрије Б.Живковић por Violeta Djuric
Митохондрије Б.ЖивковићМитохондрије Б.Живковић
Митохондрије Б.Живковић
Violeta Djuric742 vistas
Metabolizam aminokiselina por Klara Kakučka
Metabolizam aminokiselinaMetabolizam aminokiselina
Metabolizam aminokiselina
Klara Kakučka7.3K vistas
Екологија - основни појмови por Violeta Djuric
Екологија - основни појмовиЕкологија - основни појмови
Екологија - основни појмови
Violeta Djuric1K vistas
Јетра - Н. Марчетић por Violeta Djuric
Јетра - Н. МарчетићЈетра - Н. Марчетић
Јетра - Н. Марчетић
Violeta Djuric83 vistas
Beta-oksidacija masnih kis. por JelenaKukic2
Beta-oksidacija masnih kis.Beta-oksidacija masnih kis.
Beta-oksidacija masnih kis.
JelenaKukic2563 vistas
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus por ltixomir
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
ltixomir28.6K vistas
Beta oksidacija masnih kis. por JelenaKukic2
Beta oksidacija masnih kis.Beta oksidacija masnih kis.
Beta oksidacija masnih kis.
JelenaKukic23.6K vistas
Građa ćelije por mrtviPanker
Građa ćelijeGrađa ćelije
Građa ćelije
mrtviPanker2.2K vistas
Metabolizam ugljenih-hidrata por Samnang Sattva
Metabolizam ugljenih-hidrataMetabolizam ugljenih-hidrata
Metabolizam ugljenih-hidrata
Samnang Sattva7.3K vistas

Más de Klara Kakučka

Derivati karboksilnih kiselina por
Derivati karboksilnih kiselinaDerivati karboksilnih kiselina
Derivati karboksilnih kiselinaKlara Kakučka
610 vistas22 diapositivas
Alkaloidi por
AlkaloidiAlkaloidi
AlkaloidiKlara Kakučka
641 vistas25 diapositivas
Regulacija homeostaze glukoze por
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeKlara Kakučka
94 vistas37 diapositivas
Regulacija homeostaze glukoze por
Regulacija homeostaze glukozeRegulacija homeostaze glukoze
Regulacija homeostaze glukozeKlara Kakučka
1.2K vistas39 diapositivas
HORMONI por
HORMONIHORMONI
HORMONIKlara Kakučka
7.4K vistas34 diapositivas
Nukleofilna supstitucija por
Nukleofilna supstitucijaNukleofilna supstitucija
Nukleofilna supstitucijaKlara Kakučka
7.4K vistas39 diapositivas

Más de Klara Kakučka(9)

Último

IT8-L4.pptx por
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vistas14 diapositivas
ICK6-L3.pptx por
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas5 diapositivas
ICK6-L11.pptx por
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas5 diapositivas
ICK6-L10.pptx por
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas9 diapositivas
ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vistas9 diapositivas
09. -10. WHILE PETLJA.pptx por
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
41 vistas12 diapositivas

Metabolizam

 • 1. METABOLIZAM ANABOLIZAM I KATABOLAIZAM Stvaranje ATP KLARA KAKUČKA, prof. hemije MAČVANSKA SREDNJA ŠKOLA
 • 2. živi organizmi  Svi živi organizmi imaju potrebu za konstantnim prilivom energije kako bi održali ćelijsku strukturu i rast.  Hemotrofni organizmi; dobivaju slobodnu energiju oksidacijom hranjivih supstanci  Fototrofni organizmi; dobivaju slobodnu energiju od svetlosne energije Dobivenu energiju koriste za  Kretanje  Aktivni prenos  Biosintezu
 • 3. uloga metabolizma Osnovna uloga metabolizma  Obezbeđivanje i potrošnja energije  Sinteza molekula za izgradnju ćelijskih struktura i molekula potrebnih za rad i funkciju stanice.  Odstranjivanje otpadnih produkata
 • 4. Metabolizam Metabolizam je definisan kao suma svih hemijskih reakcija koje organizam koristi za rast, prehranu, kretanje i izbacivanje otpadnih jedinjenja i za komunikaciju. Metabolizam se sastoji od dva glavna dela, katabolizma i anabolizma.
 • 5. metaboličke šeme. Sve reakcije ćelije i organizma su organizovane u pažljivo reguliranim sekvencama, koje su poznate kao metaboličke šeme.  Svaki metabolizam se sastoji od serije koraka koji prevode početni materijal do konačnog produkta
 • 6. Katabolizam  Katabolizam je grupa metabolitičkih procesa koji razgrađuju velike složene molekule.  Glavna svrha razgradnje složenih molekula je dobijanje manjih molekula koji kasnij služe kao „materijal“ za izgradnju složenih jedinjenja za potrebeorganizma (anaboličke reakcije), a procesi se koriste za dobijanje energije
 • 7. Anabolizam  Anabolizam je niz metaboličkih proces izgradnje složenih molekula, za koje se troše prekursori i energija nastala katabolizmom. Složene molekule koje uglavnom čine stanične strukture, nastaju postepeno, korak po korak iz malih jednostavnih molekula.  Anabolizam se odvija u tri osnovna koraka.  u prvom koraku nastaju prekursori složenih molekula kao što su aminokiseline, monosaharidi, izoprenoidi i nukleotidi.  u drugom koraku prekursori se aktiviraju, vezanjem energije iz ATP-a.  u trećem koraku se prekursori spajaju u složene spojeve kao što su proteini, polisaharidi, lipidi i nukleinske kiseline.
 • 8. Anabolizam  Anabolički procesi: ◦ Povezivanje šećera u glikogen ◦ Povezivanje aminokiselina u proteine ◦ Povezivanje masnih kiselina u trigliceride
 • 9. Heterotrofni organizmi Heterotrofni organizmi uzimaju gotove organske materije hranom i sagorijevanjem tih materija obezbeđuju potrebnu energiju. Hrana heterotrofa direktno ili indirektno potiče iz organskih materija nastalih fotosintezom (potrošači). Organizam mora zadržati svoju ćelijsku organizaciju. Ćelije uzimaju hranu kao gorivo kako bi održali njihovu konstantnu borbu protiv haosa.
 • 10. Metabolizam- hrana  Hrana osigurava organska jedinjenja koja stvaraju gradivne blokove i energiju za rast, održavanje i strukturu.  Metabolizam je lavirint reakcija gde se biomolekuli konvertuju u korisne forme.
 • 11. Autotrofi i Heterotrofi  Autotrofi sintetiziraju organske spojeve od CO2 i H2O, koristeći sunčevu svetlost.  Heterotrofi moraju uzeti hranu kako bi stvorili organske supstance za metabolizam.
 • 12. stvaranje ATP-a.  U različitim koracima metabolizma, ćelija koristi energiju oksidacije kako bi sintetizirala visokoenergetske molekule ATP.  Aerobni organizmi koriste reducirajuću moć visokoenergetskih molekula NADH pomažući stvaranje ATP-a.
 • 13. efikasnost ćelije Kako povećati efikasnost neke ćelije?  Upotreba ATP  ATP je dobar izvor energije  Može učestvovati u mnogim različitim reakcijama u ćeliji Često je direktno uključen u reakcije Mali gubitak energije tokom fosforilacije nekog međuprodukta  Upotreba enzima Smanjuje enregiju potrebnu za izvođenje reakcije i regulišu tok reakcija
 • 14. Egzergone i Endergone reakcije  Egzergone reakcije su one u kojima se oslobađa slobodna energija  Endergone reakcije su one kojima je potrebna dodatna energija- vezuju energiju
 • 15. povezivanje Egzergone i Endergone reakcije  Energija molekule se koristi da poveže egzergone reakcije i endergone  Nukleotid sa tri fosfatne grupe povezane na šećer ribozu  ATP ima visoku energiju
 • 16. ATP
 • 17. Oslobđanje energije  Energija oslobođena iz ATP kroz gubitak fosfatne grupe  Kataboličke reakcije rezultiraju hidrolizom stvarajući ADP, neorganski fosfat i oslobađaju energiju
 • 18. Kako “radi” ATP ?  Hidrolizom ATP stvara se neorganski fosfat koji se veže za molekule koje su uključene u endergone procese  Fosforilacija je proces kada ATP prenosi fosfat na molekule  Rezultat reakcije je međuprodukt koji može završti željenu reakciju
 • 19. Povezivanje ekzergonih i endergonih reakcija
 • 20. Regeneracija ATP-a  ATP gubi energiju u procesu fosforilacije međuprodukta, oslobađajući energiju za ćelijski rad.  Regeneracija ATP se dešava kada neorganski fosfat se veže za molekule ADP koristeći eregiju nastalu u kataboličkom procesu.
 • 21. Strategija ćelija  Osnovna strategija koju koriste ćelije jeste da oksidiraju hranu i koriste dio oslobođene energije za konverziju ADP i fosfata u ATP.  Stvaranje ATP se dešava u četiri faze
 • 22. I - Digestija i absorpcija molekula.  Digestija hrane uključuje hidrolizu  ugljohidrata do monosaharida, proteina do aminokiselina, masti i ulja do masnih kiselina i glicerola.
 • 23. 2-Degradacija molekula hrane do Acetil CoA Skeleti glukoze, fruktoze i galaktoze kao i masnih kiselina, glicerola i nekoliko aminokiselina i konvertovani su u acetatnu formu tioestera acetil koenzima A. 3 – U trećoj fazi se odvija serija reakcija poznatih kao ciklus trikarboksilnih kiselina, citratni ili Krebsov ciklus  Važna funkcija ovog ciklusa je i oksidacija dva atoma C iz acetilne grupe acetil koenzima A do dva molekula CO2  Ove reakcije dešavaju se u mitohondrijima
 • 25. stvaranje ATP-a.  4 – U četvrtoj fazi dolazi do transporta i oksidativne fosforilacije, što predstavlja centralni put oksidacije i redukcije koenzima i stvaranje ATP-a