Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SOSI-modellregister - utvidelser NVDB og BIM

489 visualizaciones

Publicado el

Presentasjon fra Norge digitalt teknologiforum 26/10-15, om hvordan modeller fra NVDB og BIM kan inkluderes i SOSI-modellregister.

Publicado en: Datos y análisis
 • Inicia sesión para ver los comentarios

SOSI-modellregister - utvidelser NVDB og BIM

 1. 1. Utvidelser for NVDB og BIM SOSI-modellregister 26.10.2015 Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 2. 2. «Tradisjonell» SOSI 26.10.2015 • FKB • Fotogrammetri «featureType» Stikkrenne + senterlinje: Kurve Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 3. 3. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 4. 4. Vi trenger mer informasjon 26.10.2015 • Type • Dimensjoner • Innløp/utløp • Tilstand Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 5. 5. Standarder med et større perspektiv Vi er i gang 26.10.2015 ● SOSI Ledning ● SOSI Landskapsarkitektur Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 6. 6. «Tradisjonell» NVDB 26.10.2015 • Drift og vedlikehold • Funksjon • Punkt langs vegen «Vegobjekttype» Stikkrenne/Kulvert + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Navn: Tekst [0..1] + Byggeår: Tall + Produktinformasjon: Tekst [0..1] + Materialtype: FlerverdiAttributt, Tekst + Prefabrikkert: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tverrsnittsform: FlerverdiAttributt, Tekst + Retning: Flerverdiattributt, Tall [0..1] + Vinkel: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilknyttet lukka dren: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Gjennomløp for elv/bekk: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type innløp: FlerverdiAttributt, Tekst + Type utløp: FlerverdiAttributt, Tekst + Har innløpsrist: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Diameter, innvendig: Tall [0..1] + Bredde, innvendig: Tall [0..1] + Høyde, innvendig: Tall [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Helning/Fall: Tall [0..1] + Overfylling innløp: Tall [0..1] + Overfylling utløp: Tall [0..1] + Tykkelse overfylling: Tall [0..1] + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Fundamentering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Varmekabler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Antall tininger: Tall [0..1] + Spesielle problem: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, flate: GeomFlate [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve + Geometri, punkt: GeomPunkt [0..1] Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 7. 7. NVDB Datakatalogen ● Utvikla parallelt med SOSI Objektkatalog, ut i fra SVV sine behov for forvaltning av informasjon om vegnettet ● Restriksjoner – Fartsgrenser, bruksklasser, svingerestriksjoner… ● Andre egenskaper – Trafikkmengde, vegbredder… ● Objekter langs vegen – Skilt, stikkrenner, rekkverk… ● Hendelser – Ulykker, skred… ● Totalt 367 objekttyper (versjon 2.04) Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 8. 8. NVDB Datakatalogen inn i SOSI-modellregister 26.10.2015 ● Felles modell for data som forvaltes av SVV, JBV, kommuner og Kartverket – Samme objekttyper aktuelle enten det gjelder en kommunal lekeplass eller en rasteplass langs E6 – Ikke alle data skal inn i NVDB – Utveksling av informasjon ● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift – Forenkler innsamling og oppdatering av data ● Forenkler vegnettsforvaltning i kommunene ● NVDB-data inngår i DOK Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 9. 9. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 10. 10. Objekttyper som er unike for NVDB NVDB inn i SOSI-modellregister Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kartverket SOSI- modellregister • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kopi Ved ny versjon av Datakatalogen (4 ganger årlig) genereres ny versjon av NVDB-pakke i SOSI-modellregister Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 11. 11. Objekttyper som finnes i begge kataloger NVDB inn i SOSI-modellregister Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Skjerm • Rekkverk • Vegsperring • … Standardiseringssekretariatet SOSI-referansegrupper SOSI Objektkatalog Bygningsmessige anlegg • Skjerm Vegsituasjon • Vegrekkverk • Vegsperring Endringer ved ny versjon av Datakatalogen meldes til Standardiseringssekretariatet, og håndteres enten som mindre endringer eller som innspill til ny versjon av aktuelt fagområde i SOSI Harmonisering Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 12. 12. SOSI-modell med NVDB-data Objektliste for ferdigvegsdata 26.10.2015 «featureType» StikkrenneKulvert + bruksområde: BruksområdeStikkrenneKulvert + byggeår: Integer + materialtype: MaterialtypeStikkrenneKulvert + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + typeInnløp: TypeInnløp + typeUtløp: TypeUtløp + harInnløpsrist: HarInnløpsristStikkrenneKulvert [0..1] + diameterInnvendig: Integer [0..1] + breddeInnvendig: Integer [0..1] + høydeInnvendig: Integer [0..1] + lengde: Real + varmekabler: VarmekablerStikkrenneKulvert [0..1] + senterlinje: Kurve «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..1] + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] = FOT + kommunenummer: Kommunenummer [0..1] + vegreferanse: Vegreferanse [0..*] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] GML Skjemafiler: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/OLFV/OLFV.xsd Eksempeldata: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/tree/master/GML/403 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 13. 13. Hva kan vi oppnå? 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 14. 14. Modelldreven arkitektur (MDA) i praksis 26.10.2015 UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB XSLT .GML Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 15. 15. Tør vi å gå noen skritt til? 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 16. 16. Standarder med et snev av BIM Vi er i gang 26.10.2015 ● SOSI Ledning ● SOSI Landskapsarkitektur Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 17. 17. Geometri Utfordringer GIS-BIM Norge digitalt teknologiforum 26/10-15 ● Volum i BIM, enkel geometri i GIS ● Stikningsgeometri ● Representasjonspunkt «featureType» UtendørsUtstyr + geometri: GM_Object [1..*] + lineærPosisjon: LineærPosisjonPunkt [0..1] + høyde: Real [0..1] + lengde: Real [0..1] + bredde: Real [0..1] + fundamentering: Fundamenttype [0..1] + materialtype: Materialtype [0..1] + farge: Komponentreferanse [0..1] + overflatebehandling: OverflatebehandlingUtemøbel [0..*] «featureType» Plantekum + dreneringssystem: Boolean [0..1] + vanningsanlegg: Boolean [0..1] + luftesystem: Boolean [0..1] 26.10.2015
 18. 18. Samarbeid mellom OGC og buildingSMART Norge digitalt teknologiforum 26/10-15 InfraGML og IFC Alignment 26.10.2015
 19. 19. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15

×