Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Vərəm və QİÇS.pptx

  1. AzərbaycanTibb Universiteti Qrup: Fənn:Ağciyər xəstəlikləri Mövzu:Vərəm və QİÇS Təqdim edir:
  2. Epidemiologiya
  3. Vərəm •Pulmonar vərəm •Ekstrapulmonar vərəm
  4. Vərəm simptomları •Qanlı/bəlğəmli öskürək •Döş qəfəsində ağrılar •İştahasızlıq •Çəki azalması •Titrətmə •Qızdırma •Gecə tərləmələri
  5. Ekstrapulmonar vərəm •Limfadenit •Seroz membran •Meningit •Mediastinit •Perikardit
  6. Diaqnostika
  7. Müalicə •ATT(izoniazid, rifampisin, etambutol,pirazinamid) •ART(əks-transkriptaza inhibitorları)
  8. TB-İRİS sindromu
  9. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər!
Publicidad