Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Van gekruid veld naar optimaal grasbestand

 1. Van gekruid veld naar optimaal grasbestand Job Steunenberg | Limagrain Nederland
 2. 2018, een uitzonderlijk seizoen
 3. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Uitdagingen fieldmanagement • Hoe houden we de onkruiddruk beheersbaar? (klimaat, Green Deal sportvelden,...) • Hoe werken we toe naar een optimaal grasbestand? (groeiplaats optimalisatie)
 4. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Van gekruid veld naar optimaal grasbestand • Ongewenste grassen en onkruiden herkennen, monitoren, voorkomen • Stappenplan optimalisatie grasgroei gras(mengsel)keuze, zaaitechniek en exploïtatie • Conclusies
 5. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ongewenste soorten in sportvelden • Sterk concurrentievermogen • Grote en snelle zaadproductie met een lange levensduur • Sterke vegetatieve vermeerdering • Uitgekiende kiemstrategie
 6. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Systematische indeling ongewenste grassen Grasachtige onkruiden (eenzaadlobbigen) • witbol • straatgras • ruwbeemdgras • fiorin of kruipend struisgras Pioniergrassen • bloedgierst / glad vingergras • hanenpoot straatgras hanenpootbloedgierst ruwbeemd
 7. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Systematische indeling onkruiden Breedbladige onkruiden (tweezaadlobbigen) Indeling naar levensvorm: • pionieronkruiden • overblijvende onkruiden Vermeerdering • vegetatief • generatief
 8. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Pionier onkruidenPionieronkruiden
 9. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Overblijvende onkruiden Overblijvende onkruiden
 10. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Vermeerdering van onkruiden/grassen Generatieve vermeerdering • vermeerdering door middel van zaad (melganzevoet) Vegetatieve vermeerdering • ondergrondse uitlopers (rhizomen) • bovengrondse uitlopers met knopen (stolonen) • penwortel
 11. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl (Over)leven van onkruidzaden • Levensduur van het zaad • Zaadvoorraad in de grond • Verspreiding van het zaad • Kieming van het zaad plant weegbree produceert 13.000 - 15.000 zaden
 12. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Pas beheer aan op voorkomende ongewenste soorten • Chemisch • Bodemstructuur/vochttoestand • Bemestingstoestand • Goed grasbestand, gesloten mat (maaien, maaien, maaien!) • Beluchten, verticuteren, wiedeggen, vegen, beregenen met mate • Gebruiksintensiteit/bespeling
 13. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Zo snel mogelijk gesloten grasmat creëren • Precieze invulling Green Deal ter discussie stellen bij gebruikers • Insteken op groot onderhoud, waarin alle bewerkingen gedaan • Meer preventief (in plaats van curatief) handelen: voor probleem gaan zitten! • Groeiplaats optimalisatie: Licht Lucht Ligging (temperatuur, vocht, voeding)
 14. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 1: mengselkeuze in dienst van rustperiode • Tijd is beperkende factor • Keuze welke grassoort • Eigenschap vestigingssnelheid • Mengsel of monocultuur • Diversiteit mengsels TRADITIONEEL
 15. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 2: zaaimethode Doorzaaien • 1 methode: Vredo-DDS • mengselkeuze: Hattrick & Victoria • zaaizaadhoeveelheden • zaaidiepte • kruislings doorzaaien • meerdere malen per jaar doorzaaien • benut meerwaarde Advance zaadverbeteraar Inzaaien (traditioneel  ‘out of the box’) • mengselkeuze: SV7? • zaaidiepte zekere opkomst  sterkere velden
 16. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl STAP 3: exploïtatie Vochthuishouding • moet bij kieming optimaal zijn • beregen indien nodig en op tijd Bemesten • voldoende meststof bij kiemende plantje • bemest direct bij opkomst veldbeemdgras Maaien • maaien bevordert uitstoeling • reguleer frequentie, veldbeemd moet in het licht staan
 17. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Conclusie • veranderend klimaat en Green Deal belangrijke uitdagingen • monitoren velden, een must! • sturen met graskeuze • juiste zaaimethode en nazorg

Notas del editor

 1. Hete droge zomer Klimaat nu veranderd? Aan de lijve ondervonden dat 2018 een ander jaar was Klimaat akkoord, klimaat tafels zijn in het nieuws (landelijk) Delta plan biodiversiteit:17 instanties hebben uitgesproken met te willen werken aan het herstel van biodiversiteit in natuurgebieden,landbouw en openbare ruimten. Fieldmanagers realiseren zich steeds vaker wat het belang is van biodiversiteit zowel bovengronds dan ondergronds op sportvelden, Greendeal, biodiversiteit en duurzaamheid worden “kern begrippen” in de toekomst voor de fieldmanager. Aan de hand van foto’s van sportvelden laten zien dat dit gevolgen heeft voor onderhoud in 2020,
 2. 2e week jan 2018, zit nog voldoende kleur op de velden en we hebben een milde winter We zien schade aan de matten
 3. Begin April 2018 na de 2 vorst periodes
 4. Zelfde veld in 2017 veel groener zelfde tijdstip
 5. Eind maart- april rollen we van de vorstperiode zo de zomer in met hoge temp, over 5 weken worden deze velden aangepakt voor groot onderhoud en moet je je afvragen of je deze velden nog gaat bemesten
 6. Juni groot onderhoud begint in nederland
 7. Eind juni- begin juli eerste beregening gaat erop
 8. Begin aug, eerste voortekenen dat sommige delen van nederland toch problemen krijgen om de grasmat in goede conditie te houden, De verdamping is vele malen hoger dan de neerslag in de vorm van beregening kan worden toegediend
 9. Eind aug als je dus geen water kan geven in het zuiden van Nederland, veel sportveld beheerders gooien de handdoek in de ring, het is letterlijk dweilen met de kraan open.
 10. Ongewenste soorten als hanenpoot doen het goed onder deze omstandigheden Zware vervuiling van onkruiden hanenpoot bloedgierst Eigenlijk is dit een beeld wat u normal kan verwachten, maar is zeer versterkt door de extreme hitte en droogte,
 11. Zeer zware onkruid druk over het algemeen in de doelgebieden, soms heft dit ook voordelen ,de nog zwakke grassen vinden bescherming onder de onkruiden. Veel doelgebieden zijn dan ook herzaait of zelfs bezood
 12. Zo komen sommige velden dan uit groot onderhoud, vol met ongewenste soorten, mede door de extreme weersomstandigheden van afgelopen jaar
 13. Groeiplaats optimalisatie: moeten we verbeteren voor de gewenste soorten engelsraai en veldbeemd
 14. Dit is de opbouw van mijn presentatie, dit is wat ik wil behandelen….
 15. De greendeal is volgend jaar een feit, hoe gaan we om met de bestrijding van onkruiden nu we waarschijnlijk geen chemische oplossing meer hebben. Veel wordt er gesproken in de markt over mechanische onkruid bestrijding, is dit afdoende of moeten we niet wat verder kijken. Onkruiden zijn pioniers en het voorkomen van bepaalde onkruiden op sportvelden geeft de fieldmanager de aanwijzingen voor o.a klimaat (hanepoot/warmte), bodemstructuur (verdichting) en bemestingstoestand (klaver) Sterk concurrentie vermogen Grote en snelle productie van zaad met een lange levensduur Sterke vegetatieve vermeerdering (wortelstokken/knolletjes en wortelfragmenten) Uitgekiende kiemstrategie, zodat kiemplanten een grote overlevingskans hebben, HOE TE BESTRIJDEN ? Dan moeten we weten hoe ze groeien en onkruiden zich vermeerderen
 16. Witbol etc te bestrijden d.m.v mechanische onkruidbestrijding Indicator te weinig bespeling (zie Plaatje) Pionier grassen: nieuw aanleg en doelgebieden. Maaien vaak afdoende (circelmaaier / klepmaaier (zuigt) of een keer met wiedeg omhoog halen
 17. Onkruiden zijn systematisch in te delen net als andere planten: deze indeling maakt het mogelijk om een goede bestrijdingsmethode op het juiste tijdstip te kiezen Indeling naar levensvorm: -1 jarig:(de ontwikkeling van het onkruidzaad speelt zich binnen een jaar af/ deze planten overleven ongunstige perioden in de vorm van zaad) bv muur/straatgras /varkensgras/melganzevoet/perzik kruid -2 jarig:(kiemen in het voorjaar en najaar, ze overwinteren als bladrozet en bloeien in de daarop volgende zomer)(wilde peen ) -overblijvende planten:deze planten sterven niet af na de zaadvorming, ze blijven in de winter over (ondergrondse delen)en groeien in het voorjaar verder uit. Bloeien elk jaar en vormen zaad. Weegbree en paardenbloem en madelief Vermeerderen zich dus generatief (via zaad) en Vegetatief (via wortelstokken)
 18. Zijn de hardnekkige onkruiden die overblijven in een grasmat. Groeiplaats verbetering voor de grassen kan bijdragen aan voorkomen van deze onkruiden. Mechanische onkruidbestrijding
 19. Levensduur: zaadje bevindt zich in een ruststadium (kiemrust) door hardheid van de zaadhuid en reserve voedsel kan het lang kiemkrachtig blijven, Oliehoudend zoals koolzaad en hanenpoot hebben een langere overlevingsduur dan zaden met reserve voedsel in de vorm van zetmeel (grassen b.v). Vrije watergehalte is zeer Klein <15% bevriezing komt nauwelijks voor. Zaadvoorraad in de grond 5.000 tot 300.000 zaden in m2. Bij een bezetting van 30.000 zaden per m2 spreekt men nog van een schone grond. Normaal is rond de 80.000 zaden. Gemiddeld neemt de zaadvoorraad met 15-30% af,per jaar Historie van onderhoud is bepalend en voorraad kan men reguleren door de beheersing van omstandigheden, Verspreiding: door aanvoer van dressgronden, of door wind,water,dier en plant zelf, Kieming: dalende temp verbreekt de kiemrust . Een stijgende temp laat de kiemrust intreden,voor de meeste onkruiden is dit 4-5 mnd de winter dus de ongunstige periode is meestal niet lang genoeg. Om de kieming te laten starten zijn: water temp en licht nodig, Precies als wij met zijn allen groot onderhoud uitvoeren
 20. De greendeal is volgend jaar een feit, hoe gaan we om met de bestrijding van onkruiden nu we waarschijnlijk geen chemische oplossing meer hebben. Veel wordt er gesproken in de markt over mechanische onkruid bestrijding, is dit afdoende of moeten we niet wat verder kijken. Onkruiden zijn pioniers en het voorkomen van bepaalde onkruiden op sportvelden geeft de fieldmanager de aanwijzingen voor o.a klimaat (hanepoot/warmte), bodemstructuur (verdichting) en bemestingstoestand (klaver) Sterk concurrentie vermogen Grote en snelle productie van zaad met een lange levensduur Sterke vegetatieve vermeerdering (wortelstokken/knolletjes en wortelfragmenten) Uitgekiende kiemstrategie, zodat kiemplanten een grote overlevingskans hebben, HOE TE BESTRIJDEN ? Dan moeten we weten hoe ze groeien en onkruiden zich vermeerderen
 21. De greendeal is meer dan alleen maar een bewerking in de toplaag uitvoeren. Veel ad-hoc beslissingen worden er nog genomen, best-practice 2018 nog niet veel informatie naar buiten gekomen. Licht: door meer te maaien krijg je meer licht in een mat met lp en pp. de veldbeemd zal zich daardoor beter manifesteren Lucht: de opbouw en doorlatendheid van de toplaag is bepalend voor diffusie cq uitwisseling van bodem en lucht Ligging: hierbij kunt u denken aan de beschikbaarheid van vocht en voeding in directe nabijheid en de temperatuur leven bovengronds danwel leven ondergronds Groeiplaats optimalisatie: moeten we verbeteren voor de gewenste soorten engelsraai en veldbeemd. We willen sterke bespeelbare velden met duo culturen engels raai en veldbeemdgras. Maar toch hebben we onkruiden
 22. Liefst evenwichtige verdeling van verschillende soorten, Welk mengsel je ook kiest altijd concessie doen
 23. Markt moet bewegen: zijn veel DDS machines in de markt tegenwoordig, maar denk dat nog geen 25% op de juiste manier gezaaid wordt,/mengsels en meerder werkgangen, en meerdere tijdstippen doorzaaien, De slagingskans van zaaizaad zal voor een groot gedeelte bepaalt worden door de zaaidiepte, geef hier voldoende aandacht aan, Bij doorzaai is dit nu eenvoudiger te regelen met de Vredo DDS, voor inzaai zien we in de praktijk dat de mengsels te diep worden weggelegd, U kunt dit ondervangen door meer aandacht te geven aan de zaaimethode
Publicidad