Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Veranderen is meegaan met de eisen van de tijd(20)

Publicidad
Publicidad

Veranderen is meegaan met de eisen van de tijd

 1. Veranderen is meegaan met de eisen van de tijd Arjen Wallinga | PLANN ingenieurs
 2. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl PLANN ingenieurs PLANN ingenieurs 2017 2019
 3. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Inleiding • De wereld om ons heen verandert in razend tempo • Klimaat in relatie tot lokale bodem en waterhuishouding • Regelgeving • Wensen en eisen gebruikers • Ontwerp (aanleg/renovatie) • Onderhoud
 4. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl
 5. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Regelgeving • Green Deal • Inkoopbeleid • Lokale aannemers • SROI – Social Return On Investment • Duurzaamheid • EMVI  BPKV (Beste prijs-kwaliteitsverhouding) versus laagste prijs
 6. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Wensen en eisen • Gebruikers stellen steeds hogere eisen aan accommodaties • Verschuiving in gebruik  tijdstippen, extra bezettingen (35+, toernooien, etc.) • Hoge pieken in veldbelasting • Gevolgen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van de voetbalvelden
 7. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Eisen sportveld • Voldoende stabiliteit en waterdoorlatendheid • Uitgaande van de KNVB-norm • Verschillende type grondsoorten bodemkaart Nederland
 8. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Kort samengevat – een bijna onmogelijke situatie: • Steeds vaker extreme weersomstandigheden • Hoge wensen en eisen eindgebruikers • Overvolle planning qua veldbezetting • Zeer diverse bodems en grondwaterstanden
 9. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ontwerp sportpark - ruimtegebruik
 10. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ontwerp sportpark – oude versus nieuwe aanpak Traditionele aanleg Toekomstgerichte aanleg
 11. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Ontwerp sportpark – oude versus nieuwe aanpak Traditionele aanleg Toekomstgerichte aanleg
 12. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderhoud sportpark - eisen • Gevolgen Green Deal; accepteren of reageren • Verwachtingen van gebruikers
 13. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderhoud sportpark – oude versus nieuwe aanpak Traditioneel onderhoud • Bestek • Veelal op frequentie • We doen het al jaren zo
 14. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderhoud sportpark – oude versus nieuwe aanpak Toekomstgericht onderhoud Totaaloplossing  maatwerk! Sturen op resultaat • Contractvormen • Toepassen nieuwe technieken • Bodemsensoren • Graszaden, meststoffen • Machines (robot)
 15. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderhoud sportpark - monitoren Structureel vastleggen in MIOP en databases: • Doorkijk lange termijn • Financieel inzicht • Varianten doorrekenen • Onderbouwing onderhouds- en vervangingsmaatregelen Resultaat • Borging en sturing op kwaliteit • Grip op onderhoudskosten • Verantwoording uitgaven • Gestructureerde vastlegging
 16. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Onderhoud sportpark – vastleggen uitgevoerd onderhoud Logboeken Resultaat • Borging en sturing op kwaliteit • Grip op onderhoudskosten • Verantwoording uitgaven • Gestructureerde vastlegging
 17. www.nationalegrasdag.nl nationalegrasdag.nl Samenvatting • Veranderende omstandigheden • Andere benadering ontwerp, aanleg, renovatie en onderhoud sportvelden • Monitoren en vastleggen
Publicidad