Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Receta Mjekesore

12.840 visualizaciones

Publicado el

Facebook :Kreshnik H Shahini (Official)
Instagram : kreshnikshahini
Twitter: kreshnikshahini
Linkedin : kreshnikshahini
WhatsApp: +37744446880

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Receta Mjekesore

  1. 1. RECETA Emri recete rrjedh nga fjala latine”recipere” qe do te thote “ me marre” .Receta eshte dokument ,ne te cilin personeli mjekesor(mjeku ,specialisti) ben kerkese me shkrim qe farmacisti ne barnatore te punoj dhe te jap barin epergatitur ose te gatshem industrial te pershkruar ne recete.Receta, duhet e jete shkruar lexueshem,me leter me madhesi standarde.Receten mund ta shkruaje mjeku, stomatologu dhe veterinari.Receta paraqet dokument zyrtar.i cili ne raste te caktuara,mund te sherbeje si argument per farmacistin dhe mjekun.Ne kete menyre, ajo e detyron mjekun ti kushtoj kujdes te madh shkrimit dhe rregullsise se recetes,ndersa farmacistin qe te shqyrtoj edhe njehere rregullsin e recetes(emertimin,formen farmaceutike te barit,dozimin ,papajtueshmerine,,menyren e perdorimit etj,)dhe qe te pergatise barin profesionalisht,ne menyre qe te semurit ti siguroj nje mjekim me te sigurte.
  2. 2. Ne rast te cfardo dyshimi farmacisti, duhet te jete ne kontakt me mjekun dhe te lajmeroje per receten e dhene,dhe pastaj pas marreveshjes,duhet te pergatise dhe te beje dhenien e barit, RECETA E MJEKUT DUHET TI PERMBAJE KETO PJESE:
  3. 3. • 1.Inscriptio- kreun e recetes, mbishkrimi(emertimi dhe adreses e instuticionit shendetsor apo mjekut privat qe leshon receten) • 2.Nomen aegroti-emrin e pacentit dhe te dhenat per pacientin lidhur me moshen dhe adresen e tij. • 3.Invocatio-pjesen me te cilin mjeku I jep urdher farmacistit per dhenien apo pergatitjen e barit.Eshte pjesa e recetes qe shkruhet nga ana majte e saj,me shkurtesen Rp: ose Rp/ e cila rrjedh nga fjala latine :”recipere” qe do te thote” merr”. • 4.Ordinatio- praescriptio, eshte pjesa me rendesishme e recetes, ne te ciln shkruhet bari,Ne kete pjese,mjeku mund te pershkruaj nje bar magjistral(te vetformuluar),oficinal ose te gatshem –specialitet. Varesisht nga format e pergatesave te barnave dhe menyra e pergatitjes se tyre, ekzistojne tri lloje te pershkrimit te barnave: • Formula magjistrale • Formula oficinale • Barna te gatshme
  4. 4. 1. Formula magjistrale • formulimet e personalizuara te mjekut) • Pergatesat magjistrale , jane ato barna , per te cila ne recete, • shkruhet bari, perberjen e te cilit e cakton mjeku.Ne kete menyre , • behet fjale per barnat magjistrale, ose per menyren e shkruarjes se • recetes magjistrale..Ne pjesen “ordinatio” te ketyre • recetave,percaktohen te gjitha substancat perberese te barit dhe • sasite tyre, ndersa ne pjesen” subscriptio”,shenohet se ne cilen • forme farmaceutike duhet te jepet bari.Bari magjistral, permban • kater elemente (lende perberese):
  5. 5. a)REMEDIUM CARDINALE (BASIS) Eshte substanca sheruese kryesore dhe bartese e veprimit terapeutik. b)REMEDIUM ADJUVANS-perfshin nje apo me shume substanca sheruese ndihmese, me te cilat perforcohet,ndimohet ose plotesohet veprimi I barit kryesor.Adjuvans, mund te shkruhet,vetem ateher kur dihet se ka veprim sinergjik (interakcion)me barin kryesor. Duhet pasur kujdes ndaj papajtueshmerive fizike ose kimike, te cilat jane te shpeshta midis substancave medikamentoze.
  6. 6. c) REMEDIUM CORRIGENS – shtohet per te korrigjuar shijen ose eren e keqe te barit , si dhe per te zbutur veprimin irritus lokal te barit. Me korrigjues, lehtesohet marrja e barit, sidomos nga femijet. d) REMEDIUM CONSTITUENS ose VEHICULUM- Eshte zakonisht substance inerte, e e cila jep formen e barit,konsistencen dhe e percakton sasine etij.P.sh. Uji ose ndonje tretes tjeter tek tretesirat,vazelina, te pomadat etj. Ne pergatesat magjistrale , nuk eshte e domosdoshme prania e te kater elementeve se bashku.Ne te shumten e rasteve,perbehen nga lenda mjekuese(Remedium cardinale) ose nga lenda mjekuese.
  7. 7. 2. Formula oficionale Barnat oficionale , jane te gjitha barnat qe jane perfshire ne farmakope ose formula magjistrale dhe formulare farmaceutike. Perberja dhe menyra e pergatitjes se tyre eshte e percaktuar. Barnat oficionale, mund te jene te perbera prej nje substance -barnat me perberje te thjeshte dhe prej dy apo me teper substancave-barnat e perbera. Ne recete shkruhet vetem emri oficinal I barit dhe sasia qe duhet te dhene, ndersa farmacisti, pergatit barin ashtu si e pershkruan farmakopea p.sh,
  8. 8. • ORDINACA SPECIALISTIKE - VITA- • Emri mbiemri ------------------------------- • Vendi ------------------------- • Mosha--------- • ----------------------------------------------------------- • Rp/ Urotropini 20.0 mg • Zinci oxidi 10,0mg • Gliceroli 14,0mg • Aqua destilata ad 100.0 • • suspensio • Sig, te lyhet vendi • -------------------------------------------------------------------------------------------------- • Nenshkrimi farmacictit Nenshkrimi mjekut data edhenies

×