Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tehnike OSJ - 1 predavanje.pdf

 1. Tehnike odnosa s javnošću PRIMA LECTIO BREVIS Hrvatsko katoličko sveučilište listopad 2022.
 2. O predmetu • Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije • Tehnike odnosa s javnošću • ECTS bodovi 5
 3. Obveze studenata • Redovito pohađanje nastave –najmanje 70% • Uredno izvršene vježbe – 100% • Nastavne aktivnosti – 70% ocjene – vježbe – max. 20 %; – 1. kolokvij – max. 20 %; – 2. kolokvij – max. 20 %; – zadaća – max 10%
 4. Kolokviji • 23. studenoga • 18. siječnja
 5. O nastavnicima • Izv.prof.dr.sc. Iko Skoko • Dr.sc. Miro Radalj • Dr.sc. Kristijan Sedak
 6. Demonstratorica • Ana-Marija Antić
 7. Prilagodbe rasporeda • zbog Komunikacijskih vještina u zdravstvu • 26. listopada do 16:30h • 16. studenoga do 16:30h
 8. Iz medija
 9. Jedna riječ • Podjela u grupice 1) Ljeto 2) Komunikacija je temelj svakog odnosa. 3) Gdje ću biti za 10 godina? 4) Hrvatsko katoličko sveučilište 5) Odnosi s javnošću
 10. Što su Odnosi s javnošću?
 11. Odnosi s javnošću • Cilj • Vrste • Povijest
 12. Rad u profesiji OSJ o Velika Britanija: više od 50 tisuća ljudi, 2 800 PR agencija o SAD: više od 200 tisuća djelatnika; najviše u Agenciji za informiranje SAD-a o U Hrvatskoj oko 5 tisuća ljudi (procjena HUOJ-a) o Ministarstva Vlade RH: 107 djelatnika ...među deset najperspektivnijih industrija u svijetu... (B. Clinton) ...već šezdeset godina najvažnija industrija u SAD-u... (Chomsky) ...OSJ zaslužuju veći proračun od oglašavanja jer su bolji instrument za privlačenje publike... (Kotler)
 13. Faze OSJ • definiranje problema ili istraživanje • planiranje – utvrditi plan djelovanja • poduzimanje akcije i komuniciranje • ocjena programa ili evaluacija
 14. Planiranje OSJ • Namjera • Ciljne javnosti • Ciljevi • Strategija i taktike • Komunikacijska strategija
 15. Elementi plana programa • Činjenice • Ciljevi • Javnosti • Ključna poruka • Vremenski okvir • Proračun
 16. Vrste strategija • Reaktivne • Proaktivne • Krizne
 17. Tko je ključna javnost u OSJ?
 18. Novinarstvo na pokretnoj traci • eng. Churnalism • izvori: agencijska izvješća i priopćenja za javnost • u što manje vremena proizvesti što više medijskog sadržaja • suprotno izvornom novinarstvu • posljedica: netočnost i smanjenje kvalitete, laka manipulacija
 19. Novinarstvo na pokretnoj traci • eng. Churnalism • izvori: agencijska izvješća i priopćenja za javnost • u što manje vremena proizvesti što više medijskog sadržaja • suprotno izvornom novinarstvu • posljedica: netočnost i smanjenje kvalitete, laka manipulacija
 20. Gotcha journalism • diskreditacijsko novinarstvo • metoda intervjua, izazivanja sugovornika • cilj: slabljenje reputacije • nejasni novinarski motivi • metoda: odstupanje od dogovorene teme, konfrontacija sa suprotnim činjenicama
 21. Gotcha journalism • diskreditacijsko novinarstvo • metoda intervjua, izazivanja sugovornika • cilj: slabljenje reputacije • nejasni novinarski motivi • metoda: odstupanje od dogovorene teme, konfrontacija sa suprotnim činjenicama
 22. Gonzo novinarstvo • neobjektivno, radikalno subjektivno • u prvom planu novinarov osobni doživljaj • jake emocije i namjerno pretjerivanje • teško se razlikuje stvarno od izmišljenog • mogući elementi: sarkazam, psovke, polemiziranje, humor • preporod: blog novinarstvo
 23. Gonzo novinarstvo • neobjektivno, radikalno subjektivno • u prvom planu novinarov osobni doživljaj • jake emocije i namjerno pretjerivanje • teško se razlikuje stvarno od izmišljenog • mogući elementi: sarkazam, psovke, polemiziranje, humor • preporod: blog novinarstvo
 24. Novinarstvo uranjanjem • kaskadno novinarstvo • osobno iskustvo • opisuje unutarnje iskustvo vanjskog događaja • slabi vjerodostojnost
 25. Novinarstvo uranjanjem • kaskadno novinarstvo • osobno iskustvo • opisuje unutarnje iskustvo vanjskog događaja • slabi vjerodostojnost
 26. Tehnike OSJ • Pisane • Govorne • Vizualne • Event • Nove tehnologije
 27. Domaća zadaća 1. bit.ly 2. goog.le 3. iconfinder.com 4. similarsites.com 5. scoro.com 6. prezly.com 7. cision.com 8. muckRack 9. hašek 10. quora 11. mailchimp 12. trendkite 13. canva 14. coveragebook 15. app.qr-code-generator.com 16. hubspot.com 17. utmbuilder.net 18. grammarly 19. google analytics 20. hootsuite 21. buffer.com 22. mediatoolkit.com 23. srce.unizg.hr/edu 24. edualatnica 25. tricider
 28. Domaća zadaća • popis na Dropboxu • rok: 10. listopada 2022. u 17 sati • aantic@unicath.hr
 29. Domaća zadaća • Opis • Prednosti • Mane • Ciljno tržište • Jezik • Cijena • Alternativna rješenja
Publicidad