Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Rok szkolny 2013 2014

 1. Polska Szkoła Sobotnia im Bł. F. Siedliskiej w Northampton ROK SZKOLNY 2013/2014
 2. 55 – lecie Polskiej Szkoły Sobotniej w Northampton
 3. WYNIKI EGZAMINAÓW 2013 GCSE oraz A-Level 8 7 6 5 A* 4 A 3 B 2 1 0 Egzamin GCSE Egzamin AS Egzamin A2 Gratulujemy wyników!
 4. LICZBA UCZNIÓW • Rok szkolny 2012/2013 - Początek roku (wrzesieo) – 167 uczniów - Zakooczenie roku (lipiec) - 156 uczniów • Rok szkolny 2013/2014 - Początek roku (wrzesieo) – 188 uczniów
 5. PODZIAŁ NA KLASY WG ROCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 • • Przedszkole 3- latki: IX 2009 – VIII 2010 Przedszkole 4- latki : IX 2008 – VIII 2009 • Klasa „0”: IX 2007 – VIII 2008 • Klasa 1: IX 2006 – VIII 2007 • Klasa 2: IX 2005 – VIII 2006 • Klasa 3: IX 2004 – VIII 2005 • Klasa 4: IX 2003 – VIII 2004 • Klasa 5 : IX 2002 – VIII 2003 • Klasa 6 : IX 2001 – VIII 2002 Uczniowie starsi chcący przygotowad się do egzaminów z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A-level przyjmowani są do następujących klas: • • Klasa 7 (GCSE) Klasa 8 (A-Level)
 6. LICZEBNOŚD W KLASACH ILOŚD UCZNIÓW 25 20 15 10 5 0
 7. PRACOWNICY SZKOŁY 1. Kadra pedagogiczna   Nauczyciele – 17 Pomoc nauczyciela – 4 Wykształcenie kadry pedagogicznej  Umowa o pracę - 19 nauczycieli  Wolontariat - 2 nauczycieli (księża) - psychoterapeuta - logopeda - pomoc w bibliotece Wykształcenie wyższe magisterskie Wykształcenie wyższe licencjackie
 8. PRACOWNICY SZKOŁY cd. 2. tzw. Kadra niepedagogiczna (płatna)  Bibliotekarz  Obsługa sprzątająca tzw. “dyżurni”  Informatyk
 9. PROGRAM NAUCZANIA  Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN -2010 r.) Dokument ten stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.  Program nauczania dla uczniów polonijnych wg Małgorzaty Pawlusiewicz Małgorzata Pawlusiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellooskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie ze specjalnościami w dziedzinach pedagogiki, psychologii i filozofii. Całe swoje dorosłe życie poświęciła pracy z dziedmi, młodzieżą i studentami krakowskich uczelni. Od 20 lat pracuje w najstarszej i największej polskiej szkole im. T. Kościuszki w Chicago.
 10. PLAN NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne przedszkole 3 latki 4 latki klasa O klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 130 h 130 h 130 h - - - - - - - - Edukacja wczesnoszkolna - - - 114 h 114 h 114 h - - - - - Język polski - - - - - - 114 h 82 h 82 h 82 h 82 h Historia Polski - - - - - - - 16 h 16 h 16 h 16 h Geografia Polski - - - - - - - 16 h 16 h 16 h - Tłumaczenia - - - - - - - - - 16 h 32 h Religia - - - 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h Uroczystości szkolne* 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h Razem Przydział godzin w całym cyklu edukacyjnym Edukacja przedszkolna 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 156 h 140 h Metoda oceniania Zaliczenie Ocena opisowa Ocena cyfrowa 1-6 (śródroczna, końcoworoczna) Egzamin GCSE Egzamin AS / A2 (A-Level) *Uroczystości szkolne – Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Spotkanie opłatkowe i Jasełka, Zakończenie Roku Szkolnego opracował: J. Kiszka
 11. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja przedszkolna Małgorzaty Pawlusiewicz Przedszkole Klasa 0
 12. Nasze podręczniki Podręczniki dla uczniów polonijnych Edukacja wczesnoszkolna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 1 Klasa 2
 13. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja wczesnoszkolna / polonistyczna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 3 Klasa 4
 14. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja polonistyczna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 5 Klasa 6 http://www.podreczniki.net/
 15. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Historia Autor : Witold Bobioski KLASY 6,7,8
 16. p WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI  Wielka Brytania Polska Macierz Szkolna w Londynie The Association of Northamptonshire Supplementary Schools
 17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI cd.  Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Fundacja Semper Polonia
 18. PLAN IMPREZ SZKOLNYCH – 2013/2014 • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2013/2014; • Konkurs plastyczno-fotograficzny “Wspomnienia z wakacji”; • Wyjazd do teatru “SYRENA” w Londynie (klasy młodsze); • Akademia z okazji Święta Narodowego 11- Listopada; • Konkurs plastyczny “Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”; • Jasełka; • X FACTOR PSS; • Recytacja poezji dziecięcej czyli: "Abecadło z pieca spadło“;
 19. PLAN IMPREZ SZKOLNYCH – 2013/2014 cd • "Mistrz Ortografii" czyli pojedynek w różnych grupach wiekowych; • "Baśniowa noc" teatrzyk; • Konkurs geograficzny “Dzieo Ziemi”; • Koncert w Northampton School for Boys; • Akademia z okazji Święta Narodowego 3-maja oraz Dnia Matki; • Laxton Hall; • Wyjazd do teatru (młodzież); • Uroczyste zakooczenie Roku Szkolnego
 20. DODATKOWE FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW (PLANY NA ROK SZKOLNY 2013/2014) • Kontrolne przesiewowe badania logopedyczne • Profesjonalna pomoc psychologiczna
 21. FORMY WSPARCIA DLA RODZICÓW (PLANY NA ROK SZKOLNY 2013/2014) • Trening Kompetencji Wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykłady); • Język angielski dla słabozaawansowanych (kurs)
 22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Jarosław Kiszka
Publicidad