Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ujian aptitud am tahun 3 sk 2015

Psikometrik

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Ujian aptitud am tahun 3 sk 2015

 1. 1. 1 Perkara Soalan Markah Penuh Skor Bahasa Melayu Kemahiran perkataan 1 - 10 10 Kemahiran konsep verbal 11 - 25 15 Kemahiran aplikasi kritikal 26 – 30 5 Bahasa Inggeris Word skill 31 - 35 5 Verbal concept skill 36 – 55 20 Critical Application skill 56 – 60 5 Matematik Penaakulan matematik untuk sistem numerik dan logik nombor 61 - 67 7 Penaakulan matematik untuk persepsi 68 -71 4 Penyelesaian masalah 72 - 80 9 Jumlah 80 80 UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 2015 Masa: 60 minit Arahan Am: Kertas soalan ini mengandungi 80 soalan. Jawab semua soalan LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. 2 Bahagian A [30 soalan] [Bahasa Melayu] Kemahiran Perkataan (1 hingga10) Soalan 1 hingga 5. Pilih perkataan yang betul ejaannya. 1. A dewan B bilek C ruwang 2. A pebaris B pen C pensil 3. A bengkuk B lurus C ratta 4. A dangin B sajuk C beku 5. A pireng B mangkok C pinggan Soalan 6 hingga 10. Pilih perkataan yang salah ejaannya. 6. A taman B kebun C duson 7. A cermat B boross C teliti 8. A lagu B lirek C melodi 9. A bonda B ibbu C emak 10. A kenange B orkid C senduduk
 3. 3. 3 Kemahiran Konsep Verbal (Soalan 11 hingga 25) Soalan 11 hingga 15. Pilih perkataan yang sama maksudnya. 11. Ejek A Herdik B Marah C Perli 12. Sawah A Paya B Bendang C Semak 13. Adab A Baik B Sopan C Akur 14. Ajak A Suruh B Jemput C Minta 15. Cepat A Mahir B Pantas C Cekap Soalan 16 hingga 20 Pilih perkataan yang berlawan maksudnya 16. Kotor A Teratur B Bersih C Tersusun 17. Wangi A Hapak B Busuk C Hanyir 18. Penuh A Kosong B Suku C Separuh
 4. 4. 4 19. Cergas A Maju B Aktif C Lemah 20. Jinak A Garang B Manja C Liar Soalan 21 hingga 25 21. Insang adalah kepada ikan, kulit adalah kepada A ikan paus B belalang C cacing 22. Kukuran adalah untuk kelapa, manakala bubu untuk A burung B ikan C itik Soalan 23 hingga 25. Manakah bukan dalam kumpulan yang sama? 23. A Buku B Pensel C Bakul sampah 24. A Ikan B Obor obor C Burung 25. A Kapal laut B Kapal layar C Kapal terbang
 5. 5. 5 Kemahiran Aplikasi Kritikal (soalan 26 hingga 30) Soalan 26 dan 27 Nazrul dan Daniah pergi ke pasar malam. Susunan gerai di pasar malam adalah sebaris di tepi jalan raya. Gerai air terletak di sebelah gerai kuih muih. Gerai burger berada di antara gerai martabak dan kuih-muih. Gerai martabak terletak di hujung jalan pasar malam. 26. Di sebelah gerai martabak ialah gerai A burger B air C kuih-muih 27. Kedudukan gerai kuih-muih ialah di antara gerai A air dan burger B martabak dan air C burger dan martabak
 6. 6. 6 Soalan 28 dan 29 Sofea dan keluarganya ingin pulang ke kampung dengan menaiki kereta Proton Persona. Bapa Sofea bertindak sebagai pemandu, ibu Sofea duduk di sebelah bapanya di bahagian hadapan. Sofea duduk di bahagian belakang berhampiran dengan pintu. Adik Sofea duduk di antara Sofea dan abang Sofea. 28.Siapakah yang duduk di bahagian tengah tempat duduk belakang? A Abang Sofea B Adik Sofea C Sofea 29. Di manakah kedudukan abang Sofea? A Tempat duduk depan B Tempat duduk tengah C Tempat duduk tepi di belakang
 7. 7. 7 Encik Wan dan Encik Imran singgah di kedai makan “Singgah Selalu” untuk makan tengah hari. Susunan lauk pauk yang dihidangkan adalah bertingkat. Ikan keli masak lemak sebaris dengan ikan tenggiri masak asam pedas dan ikan bawal goreng berlada. Sayur-sayur goreng diletakkan di tingkat yang kedua. Ulam-ulaman diletakkan di bahagian bawah sekali bersama-sama dengan sambal belacan dan air asam. 30. Apakah makanan yang terletak di barisan bawah sekali? A Sambal belacan B Sayur-sayur goreng C Ikan keli masak lemak
 8. 8. 8 Bahagian B [30 soalan] [Bahasa Inggeris] Word skill (Questions 31 to 35) Choose the correct spelling. 31. A Bakery B Bakari C Bakeri 32. A Febuary B February C Februari 33. A Wacth B Watch C Watsh 34. A Callendar B Calendar C Celender 35. A Umbrella B Umbrela C Umberlla Verbal Concept Skill (Questions 36 to 55) 36. A eye B nose C mouth 37. The synonym of scent is __________. A taste B smell C sight Sound is to ear as smell is to ______________ Roses have nice scent.
 9. 9. 9 38. My mother’s sister is my aunt. My mother’s brother is my________. A nephew B uncle C niece 39. A sleep B play C drink 40. A stable B coop C nest 41. A media B newsroom C reporter 42 A water B snow C forest Hungry: eat Thirsty: __________ Bee : hive Chicken : __________ Aircraft is to transport as newspaper is to camel : desert polar bear : ? A China B North Pole C Sabah
 10. 10. 10 43 A drum B bagpipe C piano 44. A rabbit B zebra C squirrel 45. You need a ball and a racquet to play __________. A hockey B volleyball C tennis 46. If a baby duck is called a duckling, what do you call a baby elephant? A Kitten B Calf C Puppy 47. If toasters are to toast, then keyboards are to _________ A type B paint C wash 48. Cats meow, snakes _____. A hiss B trumpet C croak violin : guitar : cello : banjo recorder : flute : trumpet : ? A drum B piano C bagpipe lion : cheetah : crocodile cat : dog: ? A cat B zebra C squirrel
 11. 11. 11 49. A chicken B beef C milk 50. My mother bought a loaf of bread, and a _____ of sugar at the supermarket. A bottle B packet C slice 51. If a florist is related to flowers, a barber is related to ____. A hair B bread C gloves 52. Lina sings sweetly and Rami dances _____. A quickly B gracefully C carefully 53. daisy : flower : plant Bungalow : house : ? A apartment B city C building 54. The giraffe has _____________ all over its body . A stripes B spots C patches Lettuce, carrot, tomato Apple, grapes, banana Bread, noodles, __________
 12. 12. 12 55. A hoof, hoof B gobble,gobble C neigh, neigh Critical Application Skill (Questions 56 to 60) Questions 56 and 57 Mary is Jane's daughter. Roseanne who is married to Robert is Jane's elder sister. John is their only son. Jane's brother, Jeff who works in Singapore, is unmarried. 56. Mary and John are cousins while Jane is Roseanne's A cousin B mother C sibling 57. John is Jeff's A uncle B nephew C brother A dog goes woof, woof A cow goes moo, moo A frog goes croak, croak A turkey goes __________.
 13. 13. 13 Questions 58 and 59 Jagjit and Pravin enjoy swimming, but Agus and Kevin enjoy reading. Jagjit and Kevin enjoy drawing. 58. Who enjoys swimming and drawing ? A Jagjit B Kevin C Agus 59. Who enjoys drawing and reading? A Agus B Kevin C Jagjit Amar is cleverer than Maya. Adam is cleverer than Amar 60. Who is the cleverest? A Maya B Amar C Adam
 14. 14. 14 Bahagian C [20 soalan] [Matematik] Sistem Numerik dan Logik Nombor (Soalan 61 hingga 67) 61. 308 adalah bersamaan A 3 + 0 + 8 B 30 + 0 + 8 C 300 + 0 + 8 62. Tujuh ribu tiga puluh A 7003 B 7030 C 7300 63. 6738 A 6 ribu + 7 ratus + 3 sa + 8 puluh B 6 ribu + 7 puluh + 3 ratus + 8 sa C 6 ribu + 7 ratus + 3 puluh + 8 sa 64. 1 = X = 4 3 12 X = A 3 6 B 2 6 C 1 5
 15. 15. 15 65. Apakah nilai X ? A 9 B 10 C 11 66. 009, X , 099 , Y , 999 Apakah nilai X dan Y ? A 010, 100 B 019, 190 C 090, 900 67. =2 = 3 = 4 = 5 Berdasarkan maklumat di atas, kumpulan yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 4 X 2 = ? + + + + 8 7 1011 56 8 X9 A B C
 16. 16. 16 Penaakulan Matematik Untuk Membuat Persepsi (Soalan 68 hingga 71) 68. A B C 69. ? ? A B C
 17. 17. 17 70. Apakah bentuk bagi X ? 71. Apakah bentuk yang terbina daripada rajah di atas? x A B C A B C
 18. 18. 18 Penyelesaian Masalah (Soalan 72 hingga 80) 72. Naufal mengumpul 293 botol plastik untuk dikitar semula. Farhana mengumpul 186 botol plastik. Langkah pengiraan manakah yang menunjukkan bilangan botol plastik yang dikumpulkan oleh Naufal melebihi bilangan botol plastik Farhana? A 293 - 186 B 293 + 186 C 293 x 186 73. Jumlah dua nombor ialah 8 dan bezanya ialah 4. Cari hasil bahaginya. A 1 B 2 C 3 74. Berat sebuah kotak ialah 2.25 kg. Chitra memasukkan 40 biji oren ke dalam kotak itu. Setiap biji oren mempunyai berat di antara 25 gram hingga 40 gram. Anggarkan berat dalam kg kotak dan juga oren tersebut? A. 3 kg B. 4 kg C. 5 kg 75. Jika 4 batang mancis dapat membentuk 1 segi empat sama. Berapakah segi empat sama yang dapat dibentuk dengan 12 batang mancis ? A 3 B 4 C 5
 19. 19. 19 76. 40 minit 35 minit Iskandar memulakan perjalanan dari Bandar A pada pukul 8.35 pagi. Jika Iskandar tiba di destinasi terakhir pada pukul 10.35 pagi. Di Bandar manakah dia berada sekarang ? A Bandar B B Bandar C C Bandar D 77. Jika Azim menggunakan ½ kertas merah, 3 helai kertas kuning dan 2 ½ helai kertas biru, berapakah bulatan yang dapat dibentuk oleh Azim ? A 23 B 24 C 25 Bandar A Bandar B Bandar C Bandar D 45 minit  1 helai kertas merah boleh membentuk 4 bulatan.  1 helai kertas kuning boleh membentuk 2 bulatan  1 helai kertas biru boleh membentuk 6 bulatan
 20. 20. 20 78. Saya sedang memikirkan dua nombor. Apabila ditambah nombor tersebut, jumlahnya adalah 15. Apabila ditolakkan nombor tersebut, jumlahnya adalah 5. Apakah dua nombor tersebut? A 8 dan 7 B 10 dan 5 C 11 dan 4 79. Berapakah bilangan syiling yang terdapat dalam 45 sen? A 9 keping syiling 5 sen B 9 keping syiling 10 sen C 9 keping syiling 20 sen 80. Harga sebatang pen ialah RM 2.00. Ali mempunyai RM10.00. Berapakah bilangan pen yang dapat dibeli oleh Ali? A 3 B 4 C 5 UJIAN TAMAT

×