Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Història del llibre, paper i impremta

 1. Història del llibre, del paper i la impremta Per Eduard CONNOLLY: mestre i llibreter de vell
 2. La història del llibre és la història dels homes… Per culpa o gràcies als llibres s'ha matat, s'ha cregut, s'ha viscut, s'han enamorat, s'han fet guerres i paus... Podem dir que és una de les invencions més importants de la humanitat .
 3.  
 4. MESOPOTAMIA
 5. EGIPTE
 6. El rotllo de papir A Egipte trobam una planta molt abundant , el papir, les fulles del qual van servir com suport d'escriptura als egipcis, grecs i romans entre el 3.000 a C. i el segle IV d. de C. La cultura egípcia va ser la primera a utilitzar la tinta i el papir, l'antecessor del paper.
 7. Agafant papir en les riberes del Nil L'abundància d'aquesta planta a les riberes del riu Nil va afavorir la creació de la biblioteca d'Alexandria
 8. Com es fa una fulla de papir
 9. El llibre egipci El llibre egipci tenia forma de rotllo, ja que el papir era un material molt flexible que permetia ser enrotllat fàcilment al voltant d'un pal de fusta, i en principi s'escrivia per una sola cara. Per a llegir-lo calia desenrotllar-lo.
 10. GRECIA
 11. El pergamí En la cultura grega la matèria escriptórea més abundant era el pergamí, fabricat en la ciutat de Pèrgam, a partir de pells adobades d'animals les quals eren més més resistents i fàcils d'obtenir que el papir. La substitució del papir pel pergamí va ser definitiva al segle IV d. de C.
 12.  
 13. ROMA
 14. Els materials més antics usats pels romans, són el lli i l'escorça d'arbre (d'on prové la paraula liber, usada després per a llibre). També fan servir tabletes i el suport és el rotllo grec de pergamí, que els romans van anomenar volum .
 15.  
 16.  
 17. L’Edat Mitjana: L’escriptorium
 18.  
 19. A fins de l'Edat Mitjana en algunes Universitats se subjectaven els llibres amb cadenes a fi que no fossin sostrets. Llibres encadenats
 20. L’arribada del paper Un dels grans aports del poble xinès és sens dubte la invenció del paper. Segons la tradició, la seva invenció data de l'any 105 d. de C. Va trigar 1000 anys en arribar a Europa. La primera fàbrica de paper europea es va establir a Espanya, prop de l'any 1150, a Xàtiva (València), va ser el primer molí paperer d'Europa, que elaborava aquest amb palla d'arròs. El paper va acabar imposant-se a Occident substituint als suports de llavors (el papir i el pergamí), els quals no resultaven apropiats per a imprimir, el papir era massa fràgil i el pergamí massa car. El paper en canvi era un material bastant resistent i econòmic. A partir del segle VIII es va començar a utilitzar el paper en els còdex.
 21. La invenció del paper tal com ho coneixem avui correspon no obstant això a Ts ’ ai Lun , oficial de la cort de l'emperador, del que es té notícies que en l'any 105 d. de C. havia descobert un mètode d'obtenció de paper més refinat que el papir i més econòmic que la seda. El mètode consistia a barrejar diferents tipus de fibres, com escorça de morera, cànem i draps amb aigua, picar la barreja fins a aconseguir la completa separació de les fibres, i després disposar-les sobre un motlle rectangular porós i premsar-les per a separar l'aigua i aconseguir la unió solidària de les fibres.
 22. Certa història diu que Aproximadament en el 105 abans de Crist un oficial de la cort de l'emperador de nom Ts ’ ai Lun , s'inspiro per a la invenció del paper a l'observar com una vespa feia el seu niu, doncs el niu d'aquests insectes aquesta fet d'un material similar al paper en forma de pilota en golfes o sota terra. Per a fabricar el paper amb el qual fan el niu, les vespes comunes masteguen fibres de la fusta morta i formen una pasta ajudats per les secrecions salivals produint un "procés de pulpació” natural. Aquest fuel procés que es va copiar per a la creació del paper per part dels xinesos, És a dir que el veritable inventor del paper són els insectes i l'home va copiar la “tecnologia animal”
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29. Els incunables INCUNABLES (del llatí incunabulae, en el bressol) aquells llibres impresos amb tipus mòbils des de l'aparició de la impremta fins a l'any 1501 inclusivament. Així, són incunables els llibres impresos (unes 13.000 obres) entre 1453 (data de la invenció de la impremta moderna) i 1500. No tenien portada, els seus caràcters al principi eren de lletra gòtica i les paraules es presenten amb no poques abreviatures imitant als còdex
 30. El futur: El llibre digital Un llibre digital és qualsevol text emmagatzemat en format digital que es pot copiar i llegir en una PC, computadora portàtil o els recents dispositius portàtils Aquests llibres es poden llegir mitjançant programes anomenats lectors (readers).
Publicidad