La prehistòria

Eduardo CONNOLLY
Eduardo CONNOLLYMestre d'educació especial en Escola Pública
LA PREHISTÒRIA
Per Antonio Suau Forés
Prof. Del CEPA Joan Mir i Mir (Maó)
Curs 2010-2011
LA EVOLUCIÓ
Homo Hàbilis
Atapuerca: Homo Ergaster,
Homo Heidibergensis, Homo
Antecessor
• Atapuerca, a Burgos,
és un dels jaciments
més importants pels
antropòlegs perquè
s’han trobat gran
quantitat de restes
humanes de diferents
fases evolutives.
Homo Erectus
• L’homo erectus va
estar el primer
hominid en sortir
d’Àfrica.
• Va descobrir com fer i
emplear el foc.
DISTRIBUCIÓ DE L’HOME
PERL MÓN
• Des d’Àfrica,
l’Homo Erectus
es va extendre
per tot el Vell
Món arrivant
fins a Xina.
Canibalisme
L’homo sapiens
• Finalment, una nova
onada evolutiva,
l’homo Sapiens, va
sortir d’Àfrica i va
conquerir tot el món,
fins Amèrica.
EL PALEOLÍTIC
• El nom li ve del tipus de pedra
que s’utilitzava (del grec paleo =
vell, i lithos = pedra). És aquest
un període molt llarg de temps a
través del qual l’home primitiu es
va anar adaptant de mica en mica
a les diverses situacions
climàtiques que anaven sorgint,
algunes d’elles molt dures,
anomenades glaciacions, mentre
que unes altres, més suaus, han
rebut el nom d’interglaciacions.
La prehistòria
La prehistòria
Jaciments pal·leolítics a Espanya
Una societat caçadora-recolectora
• S’alimentaven d’allò
que recol·lectaven,
caçaven i pescaven, la
qual cosa vol dir que
no produïen béns, raó
per la qual se’ls coneix
amb el nom de
depredadors.
El nomadisme
• El seu habitatge variava molt segons
el clima, és a dir, si passaven una
època càlida o freda. En el primer cas
el tipus d’habitatge estava fet amb pals
i canyes i normalment a les vores dels
rius. En canvi, en èpoques en què el
fred atacava de valent acostumaven a
viure dins les coves. Tant en unes
èpoques com en altres aquests homes i
dones del Paleolític no tenien un
assentament estable, sinó que anaven a
cercar aliments allà on podien trobar-
ne, per la qual cosa portaven una vida
nòmada.
El descubriment del foc
• La descoberta del foc,
fa més o menys
250.000 anys, va
afavorir molt més la
vida: podien escalfar-
se, rostir els aliments,
defensar-se millor de
les feres.
La societat paleolítica
• Socialment van viure en un principi
en hordes, grups creats per ajudar-se
mútuament a l’hora de fer la caça, la
pesca i la recol·lecció. Més tard, es
van organitzar en clans, grups
marcats per vincles de sang.
• Sembla que ja existia la divisió del
treball: els homes es dedicaven a la
caça, mentre que les dones es
dedicaven a les tasques de la casa i a
la recol·lecció.
Les eines
• Les eines i armes van
anar experimentat un cert
perfeccionament per
l’home del Paleolític: des
de pedres tosques fins
arribar a pedres tallades, a
més a més d’altres
instruments fets a partir
d’ossos i banyes d’animals
caçats.
Les eines
• Amb aquetes eines
elaboraven tot alló que
necesitaven: roba,
altres eines, armes,
etc.
L’art paleolític
Finalment, les primeres manifestacions artístiques van
aparèixer amb l’homo sapiens.
Venus
Art Paleolític Eines decorades
Estil cantàbric
Pintures rupestres
Estil mediterrani
L’art prehistòric a Espanya
La Venus de Willendorf
• Les Venus són petites
escultures que
representen a dones
embarassades.
• La mes coneguda és la
Venus de Willendorf.
• El seu significat
encara es font de
discussions.
Pintures rupestres a Altamira
• Són les famoses pintures
rupestres que es feien a
l’interior de les coves
(15000-10000 aC) i que
representaven escenes,
sobretot de caça,d’un gran
realisme: cavalls, bisons,
etc.
• Les més famoses son les
coves d’Altamira
(Cantàbria) i les de
Lascaux (França).
Pintures rupestres de Lascaux
Pintures rupestres a la
Mediterrània
• L’estil mediterràni era
diferent al cantàbric,
amb figures més
estilitzades i amb una
temàtica representant
escenes de cacera.
EL NEOLÍTIC
• Situem el començament del
neolítica al 8000 i 4000 anys
aC
• El seu origen es situa a les
zones properes del Creixent
fèrtil on més tard apareixerà
Mesopotàmia.
• Es caracteritza per l’aparició
de l’agricultura i la
ramaderia, la sedentarització
de la població i la fabricació
d’eines amb pedra
polimentada.
EL POBLAT
NEOLÍTIC
Expansió del neolitisme a Europa
Jaciments neolìtics a Espanya
• De mica en mica van anar traient
més profit de les plantes i els
animals més comuns que tenien al
seu entorn.
• Però el gran pas va venir quan a
partir d’unes llavors caigudes a terra
van descobrir que germinaven i van
aprendre a controlar el procés: havia
nascut l’agricultura.
Domesticació de plantes
Domesticació d’animals
• També van aprendre a
domesticar als animals
fins a estabularlos:
havía nascut la
ramaderia
Conseqüencies de la
domesticació de plantes i animals
• Amb la domesticació de
plantes i animals, l’home va
deixar de tenir la necesitat de
traslladar-se per cercar el
menjar. Ara era productor
dons ells conreuava i criava
els seus aliments.
• La caça, la pesca o la
recolecció de fruits naturals
van passar a un lloc
secundari.
• El ser productor va permetre
que es fes sedentari.
EL NEOLÍTIC: els primers
poblats
• Amb la sedentarització i
l’augment de la població,
cabanes i coves van deixar
de estar suficients i
l’home va començar a
establir els primers poblats
amb edificacions als llocs
més propicis per la
agricultura.
• El poblat de la il·lustració
és típic d’Asia
Diferents tipus de poblats
• Les noves feines,
l’agricultura especialment,
van fer necessari crear
nous tipus d’estris.
Aquestos estaven millor
treballats, amb pedra
polimentada, per treballar
al camp i també per a l’ús
domèstic, com ara cistells,
teixits i elements
d’ornamentació com la
ceràmica.
Noves feines, nous estris
El creiximent de la població
• Tots aquests avenços van
comportar una millor
qualitat de vida, raó per
la qual es va
experimentar un
creixement demogràfic.
• Això va provocar els
primers enfrontaments
entre poblats i la
fortificació dels mateixos
Canvi en les relacions socials
• Començaria el que
anomenem
diferenciació del
treball:l’home feia els
treballs de més força
física, mentre que la
dona es dedicava a la
recolecció, feines
domèstiques i a fer
teixits i ceràmica.
La Tribu
• Les relacions de parentesc es
van consolidar amb la finalitat
de perpetuar i augmentar
l’espècie, sorgint la tribu, que
era un grup humà al qual els
seus components se sentien
vinculats perquè pensaven que
descendien d’un avantpassat
comú, normalment d’origen
mític. La dona va agafar un
fort prestigi a causa que el
sentit de procreació era la
garantia de continuïtat.
L’origen de la propietat privada
• Poc a poc el sentit de
grup més petit, format
sobretot per grups
familiars, va anar
sorgint apareixent amb
més força apropiant-se
de trossos de terra,
amb la qual cosa la
propietat privada va
anar apareixent.
Inici del comerç
• La sedentarització va obligar
als homes a aconseguir aquell
material que no abundava al
seu territori. Va començar així
el comerç a llarga distància.
• Econòmicament van iniciar-se
també petits intercanvis amb
els excedents que uns i altres
tenien, bescanviant-los per
allò que els mancava. Poc a poc
aquests intercanvis es van anar
produint entre zones més
llunyanes.
L’art neolític
• A nivell artístic es
fan ara pintures
esquemàtiques on
apareixen figures
humanes en activitats
diverses: caça, dansa
o vida quotidiana.
Aquest tipus d’art es
coneix amb el nom
d’art rupestre
llevantí.
La Religió
• Com ja havía ocorregut al
Pal·leolític, al Neolític les
creences es desenvolupen
i els tipus d’enterrament
dels morts també.
• Ara trobem ja els primers
exemples d’enterrament
per incineració.
A dalt: Urna funerària i
puntes de fletxa neolitiques
A baix: urnes neolítiques
EL MEGALITISME
TIPES DE MEGALITS
• Els tipus de megalit
són: menhir, dolmen,
cromlegs i tombes de
corridor
Cultura Castreña a Galicia
Castro de Santa Tecla (Pontevedra)
L’EDAT DELS METALLS
• Abans es parlava de la
Edat dels Metalls. Ara,
aquesta Edat ja queda
dintre del que
anomenem Historia
Antiga.
L’EDAT DELS METALLS
• La Edat del Metall la
dividiem en tres
etapes:
• Edat del Coure
• Edat del Bronzo
• Edat del Ferro
La prehistòria
La prehistòria
La prehistòria
La prehistòria
L’Edat del Broze a Espanya
La prehistòria
1 de 52

Recomendados

El Neolític i l'Edat dels Metalls por
El Neolític i l'Edat dels MetallsEl Neolític i l'Edat dels Metalls
El Neolític i l'Edat dels Metalls2nESO
1.1K vistas31 diapositivas
Edat dels metalls por
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsprofes folchitorres
3.6K vistas63 diapositivas
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriacristinamoragrau
10.4K vistas20 diapositivas
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
134.8K vistas43 diapositivas
La Prehistoria por
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoriarogembak
18.9K vistas20 diapositivas
Tema 9 La Prehistòria por
Tema 9 La PrehistòriaTema 9 La Prehistòria
Tema 9 La Prehistòriacsantan2
5.8K vistas72 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El procés d'hominització por
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominitzacióRaül Pons Chust
24.3K vistas28 diapositivas
Edat dels metalls por
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsjmontija
8.8K vistas11 diapositivas
Edat dels metalls por
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metallsfinamorenoo
5.4K vistas10 diapositivas
4 Edat dels metalls por
4 Edat dels metalls4 Edat dels metalls
4 Edat dels metallsJosep Lluís
5.5K vistas7 diapositivas
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels Metalls por
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels MetallsTema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels Metalls
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels MetallsGuillem Barceló
4.2K vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Edat dels metalls por jmontija
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
jmontija8.8K vistas
Edat dels metalls por finamorenoo
Edat dels metallsEdat dels metalls
Edat dels metalls
finamorenoo5.4K vistas
4 Edat dels metalls por Josep Lluís
4 Edat dels metalls4 Edat dels metalls
4 Edat dels metalls
Josep Lluís5.5K vistas
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels Metalls por Guillem Barceló
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels MetallsTema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels Metalls
Tema 3 La Prehistòria 2: Neolític i Edat dels Metalls
Guillem Barceló4.2K vistas
El neolític i l'art por cinqueb25
El neolític i l'artEl neolític i l'art
El neolític i l'art
cinqueb254.6K vistas
11 primeres civilitzacions-mespotamia_egipte2 por Maria Loredo
11 primeres civilitzacions-mespotamia_egipte211 primeres civilitzacions-mespotamia_egipte2
11 primeres civilitzacions-mespotamia_egipte2
Maria Loredo4.5K vistas
Treball alumnes: L’edat dels metalls por Erica Ztz
Treball alumnes: L’edat dels metallsTreball alumnes: L’edat dels metalls
Treball alumnes: L’edat dels metalls
Erica Ztz3.8K vistas
La prehistòria por aquitawin
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
aquitawin11.3K vistas
Evolució humana tema 4 por Anna Giro
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.7K vistas
La manera de viure dels grecs por 2nESO
La manera de viure dels grecsLa manera de viure dels grecs
La manera de viure dels grecs
2nESO19.5K vistas

Destacado

La formació del relleu por
La formació del relleuLa formació del relleu
La formació del relleuEduardo CONNOLLY
1.4K vistas21 diapositivas
Ens orientam por
Ens orientamEns orientam
Ens orientamEduardo CONNOLLY
2.4K vistas39 diapositivas
Les primeres civilitzacions (inacabat) por
Les primeres civilitzacions (inacabat)Les primeres civilitzacions (inacabat)
Les primeres civilitzacions (inacabat)Eduardo CONNOLLY
1K vistas28 diapositivas
El sector primari por
El sector primariEl sector primari
El sector primariEduardo CONNOLLY
8.4K vistas75 diapositivas
La representació de la Terra por
La representació de la TerraLa representació de la Terra
La representació de la TerraEduardo CONNOLLY
1.3K vistas35 diapositivas
Què és l'arqueologia ? por
Què és l'arqueologia ?Què és l'arqueologia ?
Què és l'arqueologia ?Eduardo CONNOLLY
7.4K vistas29 diapositivas

Destacado(20)

Les primeres civilitzacions (inacabat) por Eduardo CONNOLLY
Les primeres civilitzacions (inacabat)Les primeres civilitzacions (inacabat)
Les primeres civilitzacions (inacabat)
Eduardo CONNOLLY1K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por Eduardo CONNOLLY
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Eduardo CONNOLLY1.3K vistas
El medi físic i els seus elements sistema solar por Eduardo CONNOLLY
El medi físic i els seus elements sistema solarEl medi físic i els seus elements sistema solar
El medi físic i els seus elements sistema solar
Eduardo CONNOLLY1.4K vistas
La prehistòria por mflore22
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
mflore225.2K vistas

Similar a La prehistòria

Resum prehistoria por
Resum prehistoriaResum prehistoria
Resum prehistoriaelisabet_lirio
1.3K vistas9 diapositivas
Treball prehistòria conjunt por
Treball prehistòria conjuntTreball prehistòria conjunt
Treball prehistòria conjuntEvaBlanch
573 vistas45 diapositivas
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriateretorres66
7.5K vistas23 diapositivas
U 7-l'origen dels humans por
U 7-l'origen dels humansU 7-l'origen dels humans
U 7-l'origen dels humansmolives3
1K vistas33 diapositivas
Resum la prehistòria por
Resum la prehistòriaResum la prehistòria
Resum la prehistòriaRafelFrasquetiSoler1
90 vistas13 diapositivas

Similar a La prehistòria(20)

Treball prehistòria conjunt por EvaBlanch
Treball prehistòria conjuntTreball prehistòria conjunt
Treball prehistòria conjunt
EvaBlanch573 vistas
U 7-l'origen dels humans por molives3
U 7-l'origen dels humansU 7-l'origen dels humans
U 7-l'origen dels humans
molives31K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por IES Xarc
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
IES Xarc2.5K vistas
La història de la humanitat por Fotosorpina
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
Fotosorpina2.4K vistas
Prehistòria por penedeoro
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
penedeoro1.2K vistas
La prehistòria. adaptació sisè. por MAICA CIMA
La prehistòria. adaptació sisè.La prehistòria. adaptació sisè.
La prehistòria. adaptació sisè.
MAICA CIMA3.8K vistas
Tema 9 el neolític bloh por ProfeRubi
Tema 9 el neolític blohTema 9 el neolític bloh
Tema 9 el neolític bloh
ProfeRubi4.5K vistas

Más de Eduardo CONNOLLY

Mascarillas y medidores por
Mascarillas y medidoresMascarillas y medidores
Mascarillas y medidoresEduardo CONNOLLY
643 vistas12 diapositivas
El medi fisic i els seus elements la terra por
El medi fisic i els seus elements la terraEl medi fisic i els seus elements la terra
El medi fisic i els seus elements la terraEduardo CONNOLLY
2K vistas17 diapositivas
El imperi roma repàs per 2on por
El imperi roma repàs per 2onEl imperi roma repàs per 2on
El imperi roma repàs per 2onEduardo CONNOLLY
1.8K vistas34 diapositivas
Prova de la resta por
Prova de la restaProva de la resta
Prova de la restaEduardo CONNOLLY
12.9K vistas3 diapositivas
Recerca de recursos a internet útils pels mestres por
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestresEduardo CONNOLLY
22.7K vistas12 diapositivas
La organización juvenil española pionera del buceo en España por
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaEduardo CONNOLLY
2.7K vistas49 diapositivas

Más de Eduardo CONNOLLY(13)

El medi fisic i els seus elements la terra por Eduardo CONNOLLY
El medi fisic i els seus elements la terraEl medi fisic i els seus elements la terra
El medi fisic i els seus elements la terra
Eduardo CONNOLLY2K vistas
Recerca de recursos a internet útils pels mestres por Eduardo CONNOLLY
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestres
Eduardo CONNOLLY22.7K vistas
La organización juvenil española pionera del buceo en España por Eduardo CONNOLLY
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en España
Eduardo CONNOLLY2.7K vistas
Vols ser milionari unió europea. por Eduardo CONNOLLY
Vols ser milionari unió europea.Vols ser milionari unió europea.
Vols ser milionari unió europea.
Eduardo CONNOLLY2.6K vistas
Vols ser milionari relleu d'espanya por Eduardo CONNOLLY
Vols ser milionari relleu d'espanyaVols ser milionari relleu d'espanya
Vols ser milionari relleu d'espanya
Eduardo CONNOLLY2.7K vistas
Fra Juníper Serra: 300 aniversari por Eduardo CONNOLLY
Fra Juníper Serra: 300 aniversariFra Juníper Serra: 300 aniversari
Fra Juníper Serra: 300 aniversari
Eduardo CONNOLLY3.7K vistas
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca) por Eduardo CONNOLLY
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Eduardo CONNOLLY5.3K vistas

La prehistòria

 • 1. LA PREHISTÒRIA Per Antonio Suau Forés Prof. Del CEPA Joan Mir i Mir (Maó) Curs 2010-2011
 • 4. Atapuerca: Homo Ergaster, Homo Heidibergensis, Homo Antecessor • Atapuerca, a Burgos, és un dels jaciments més importants pels antropòlegs perquè s’han trobat gran quantitat de restes humanes de diferents fases evolutives.
 • 5. Homo Erectus • L’homo erectus va estar el primer hominid en sortir d’Àfrica. • Va descobrir com fer i emplear el foc.
 • 6. DISTRIBUCIÓ DE L’HOME PERL MÓN • Des d’Àfrica, l’Homo Erectus es va extendre per tot el Vell Món arrivant fins a Xina.
 • 8. L’homo sapiens • Finalment, una nova onada evolutiva, l’homo Sapiens, va sortir d’Àfrica i va conquerir tot el món, fins Amèrica.
 • 9. EL PALEOLÍTIC • El nom li ve del tipus de pedra que s’utilitzava (del grec paleo = vell, i lithos = pedra). És aquest un període molt llarg de temps a través del qual l’home primitiu es va anar adaptant de mica en mica a les diverses situacions climàtiques que anaven sorgint, algunes d’elles molt dures, anomenades glaciacions, mentre que unes altres, més suaus, han rebut el nom d’interglaciacions.
 • 13. Una societat caçadora-recolectora • S’alimentaven d’allò que recol·lectaven, caçaven i pescaven, la qual cosa vol dir que no produïen béns, raó per la qual se’ls coneix amb el nom de depredadors.
 • 14. El nomadisme • El seu habitatge variava molt segons el clima, és a dir, si passaven una època càlida o freda. En el primer cas el tipus d’habitatge estava fet amb pals i canyes i normalment a les vores dels rius. En canvi, en èpoques en què el fred atacava de valent acostumaven a viure dins les coves. Tant en unes èpoques com en altres aquests homes i dones del Paleolític no tenien un assentament estable, sinó que anaven a cercar aliments allà on podien trobar- ne, per la qual cosa portaven una vida nòmada.
 • 15. El descubriment del foc • La descoberta del foc, fa més o menys 250.000 anys, va afavorir molt més la vida: podien escalfar- se, rostir els aliments, defensar-se millor de les feres.
 • 16. La societat paleolítica • Socialment van viure en un principi en hordes, grups creats per ajudar-se mútuament a l’hora de fer la caça, la pesca i la recol·lecció. Més tard, es van organitzar en clans, grups marcats per vincles de sang. • Sembla que ja existia la divisió del treball: els homes es dedicaven a la caça, mentre que les dones es dedicaven a les tasques de la casa i a la recol·lecció.
 • 17. Les eines • Les eines i armes van anar experimentat un cert perfeccionament per l’home del Paleolític: des de pedres tosques fins arribar a pedres tallades, a més a més d’altres instruments fets a partir d’ossos i banyes d’animals caçats.
 • 18. Les eines • Amb aquetes eines elaboraven tot alló que necesitaven: roba, altres eines, armes, etc.
 • 19. L’art paleolític Finalment, les primeres manifestacions artístiques van aparèixer amb l’homo sapiens. Venus Art Paleolític Eines decorades Estil cantàbric Pintures rupestres Estil mediterrani
 • 21. La Venus de Willendorf • Les Venus són petites escultures que representen a dones embarassades. • La mes coneguda és la Venus de Willendorf. • El seu significat encara es font de discussions.
 • 22. Pintures rupestres a Altamira • Són les famoses pintures rupestres que es feien a l’interior de les coves (15000-10000 aC) i que representaven escenes, sobretot de caça,d’un gran realisme: cavalls, bisons, etc. • Les més famoses son les coves d’Altamira (Cantàbria) i les de Lascaux (França).
 • 24. Pintures rupestres a la Mediterrània • L’estil mediterràni era diferent al cantàbric, amb figures més estilitzades i amb una temàtica representant escenes de cacera.
 • 25. EL NEOLÍTIC • Situem el començament del neolítica al 8000 i 4000 anys aC • El seu origen es situa a les zones properes del Creixent fèrtil on més tard apareixerà Mesopotàmia. • Es caracteritza per l’aparició de l’agricultura i la ramaderia, la sedentarització de la població i la fabricació d’eines amb pedra polimentada.
 • 29. • De mica en mica van anar traient més profit de les plantes i els animals més comuns que tenien al seu entorn. • Però el gran pas va venir quan a partir d’unes llavors caigudes a terra van descobrir que germinaven i van aprendre a controlar el procés: havia nascut l’agricultura. Domesticació de plantes
 • 30. Domesticació d’animals • També van aprendre a domesticar als animals fins a estabularlos: havía nascut la ramaderia
 • 31. Conseqüencies de la domesticació de plantes i animals • Amb la domesticació de plantes i animals, l’home va deixar de tenir la necesitat de traslladar-se per cercar el menjar. Ara era productor dons ells conreuava i criava els seus aliments. • La caça, la pesca o la recolecció de fruits naturals van passar a un lloc secundari. • El ser productor va permetre que es fes sedentari.
 • 32. EL NEOLÍTIC: els primers poblats • Amb la sedentarització i l’augment de la població, cabanes i coves van deixar de estar suficients i l’home va començar a establir els primers poblats amb edificacions als llocs més propicis per la agricultura. • El poblat de la il·lustració és típic d’Asia
 • 34. • Les noves feines, l’agricultura especialment, van fer necessari crear nous tipus d’estris. Aquestos estaven millor treballats, amb pedra polimentada, per treballar al camp i també per a l’ús domèstic, com ara cistells, teixits i elements d’ornamentació com la ceràmica. Noves feines, nous estris
 • 35. El creiximent de la població • Tots aquests avenços van comportar una millor qualitat de vida, raó per la qual es va experimentar un creixement demogràfic. • Això va provocar els primers enfrontaments entre poblats i la fortificació dels mateixos
 • 36. Canvi en les relacions socials • Començaria el que anomenem diferenciació del treball:l’home feia els treballs de més força física, mentre que la dona es dedicava a la recolecció, feines domèstiques i a fer teixits i ceràmica.
 • 37. La Tribu • Les relacions de parentesc es van consolidar amb la finalitat de perpetuar i augmentar l’espècie, sorgint la tribu, que era un grup humà al qual els seus components se sentien vinculats perquè pensaven que descendien d’un avantpassat comú, normalment d’origen mític. La dona va agafar un fort prestigi a causa que el sentit de procreació era la garantia de continuïtat.
 • 38. L’origen de la propietat privada • Poc a poc el sentit de grup més petit, format sobretot per grups familiars, va anar sorgint apareixent amb més força apropiant-se de trossos de terra, amb la qual cosa la propietat privada va anar apareixent.
 • 39. Inici del comerç • La sedentarització va obligar als homes a aconseguir aquell material que no abundava al seu territori. Va començar així el comerç a llarga distància. • Econòmicament van iniciar-se també petits intercanvis amb els excedents que uns i altres tenien, bescanviant-los per allò que els mancava. Poc a poc aquests intercanvis es van anar produint entre zones més llunyanes.
 • 40. L’art neolític • A nivell artístic es fan ara pintures esquemàtiques on apareixen figures humanes en activitats diverses: caça, dansa o vida quotidiana. Aquest tipus d’art es coneix amb el nom d’art rupestre llevantí.
 • 41. La Religió • Com ja havía ocorregut al Pal·leolític, al Neolític les creences es desenvolupen i els tipus d’enterrament dels morts també. • Ara trobem ja els primers exemples d’enterrament per incineració. A dalt: Urna funerària i puntes de fletxa neolitiques A baix: urnes neolítiques
 • 43. TIPES DE MEGALITS • Els tipus de megalit són: menhir, dolmen, cromlegs i tombes de corridor
 • 44. Cultura Castreña a Galicia Castro de Santa Tecla (Pontevedra)
 • 45. L’EDAT DELS METALLS • Abans es parlava de la Edat dels Metalls. Ara, aquesta Edat ja queda dintre del que anomenem Historia Antiga.
 • 46. L’EDAT DELS METALLS • La Edat del Metall la dividiem en tres etapes: • Edat del Coure • Edat del Bronzo • Edat del Ferro
 • 51. L’Edat del Broze a Espanya