CHƯƠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC.pptx

L
ĐẠI CƯƠNG VỀ
BÀO CHẾ HỌC
DS. LÊ THÀNH CÁT
SDT : 0945.959.585
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ MEKONG
BỘ MÔN : BÀO CHẾ- CND
1
MỤC TIÊU HỌC TẬP
2
Kể được mục tiêu và nội dung nghiên cứu của môn bào chế
Trình bày được các khái niệm cơ bản
Trình bày được cách phân loại các dạng thuốc.
Kể được những nét sơ lược lịch sử phát triển ngành bào chế..
1. NỘI DUNG
ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC
ĐỊNH NGHĨA
• Bào chế học là môn khoa học chuyên nghiên cứu cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành về pha chế, sản xuất, kiểm
tra chất lượng, đóng gói, bảo quản các dạng thuốc và các chế phẩm bào chế.
MỤC TIÊU CỦA MÔN BÀO CHẾ
• Nghiên cứu dạng bào chế phù hợp với mỗi dược chất
• Nghiên cứu kỹ thuật bào chế các dạng thuốc
• Xây dựng ngành bào chế học việt nam khoa học và hiện đại
3
1. NỘI DUNG
ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN BÀO CHẾ
• Xây dựng công thức: dược chất và tá dược
• Xây dựng qui trình bào chế các dạng thuốc
• Nghiên cứu kiểm tra chất lượng các chế phẩm của các dạng thuốc.
• Nghiên cứu bao bì đóng gói và bảo quản các dạng thuốc.
• Sử dụng và đổi mới trang thiết bị phục vụ chế biến, bào chế, v.v…
4
1. NỘI DUNG
ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC
VỊ TRÍ CỦA MÔN BÀO CHẾ
Bào chế học là môn học tổng hợp, vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học. trong chương
trình đào tạo dược sĩ, bào chế là môn học nghiệp vụ cốt lõi, được giảng sau khi người học đã có
những kiến thức cơ bản về môn học có liên quan.
5
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.1 THUỐC HAY DƯỢC PHẨM
• Là sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khoáng vật, sinh học được bào chế để dùng cho
người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, phục hồi, điều chỉnh chức năng
của cơ thể, làm giảm cảm giác một bộ phận hay toàn thân, làm ảnh hưởng quá trình sinh đẻ, làm
thay đổi hình dáng cơ thể
6
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.2 DẠNG THUỐC (DẠNG BÀO CHẾ HOÀN CHỈNH)
• Dạng thuốc là hình thức trình bày của dược chất để đưa dược chất đó vào cơ thể với mục đích
tiện dụng, dễ bảo quản và phát huy tối đa tác dụng điều trị của dược chất.
Viên nang để uống
Kem để bôi ngoài da
7
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.2 DẠNG THUỐC (DẠNG BÀO CHẾ HOÀN CHỈNH)
• Dược chất hay hoạt chất: là tác nhân tạo tác động sinh học được sử dụng nhằm các mục đích điều trị, phòng hay
chẩn đoán bệnh
• Tá dược: là các chất phụ không có tác dụng dược lý, được thêm vào trong công thức nhằm tạo ra các tính chất
cần thiết cho quá trình bào chế, bảo quản, sử dụng của thuốc, có ảnh hưởng đến tác dụng điều trị của thuốc, do
đó tá dược phải được lựa chọn một cách thận trọng tùy theo từng dạng thuốc và từng chế phẩm cụ thể.
• Bao bì
• Bao bì cấp I: là bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do đó cũng được xem như là thành phần của dạng thuốc.
• Bao bì cấp II: là bao bì bên ngoài không tiếp xúc trực tiếp với thuốc
8
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.3 THUỐC BIỆT DƯỢC:
• Được hiểu là một dược phẩm được điều chế trước, trình bày trong một bao bì đặc biệt và được
đặc trưng bởi một tên thương mại riêng của nhà sản xuất.
• Thí dụ: newgifar (ketoconazol 2%), newgi 5, newneo, newhot gel, panadol 500mg
9
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.4 THUỐC GỐC HAY THUỐC GENERIC:
• Là thuốc mang tên gốc của hoạt chất, đã qua giai đoạn độc quyền và được sản xuất phổ biến,
thường mang tên thuốc là tên hoạt chất.
• thí dụ: clotrimazole 1%, ketoconazol 2%, aspirin, povidon iodine 10%, acetaminophen 500mg
10
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC
2.5 MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG BÀO CHẾ:
Tiếng latin Tiếng việt Tiếng anh Tiếng pháp
Aqua Nước Water Eau
Aqua destilla Nước cất Distilled water Eau distillée
Aerosolum Thuốc sol khí Aerosol Aérosol
Auristillarum Thuốc nhỏ tai Ear drop Goutte auriculaire
Bolus Viên tễ Bolus Bol
Capsula Viên nang Capsule Capsule, gélule
11
12
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
Theo
thể chất
Theo
đường
dùng
Theo
cấu trúc
hệ phân
tán
Theo
nguồn
gốc công
thức
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.1 THEO THỂ CHẤT
• CÁC DẠNG THUỐC LỎNG: DUNG DỊCH THUỐC, SIRO, POTIO, CAO LỎNG, HỖN
DỊCH, NHŨ TƯƠNG....
13
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.1 THEO THỂ CHẤT
• CÁC DẠNG THUỐC MỀM: CAO MỀM, THUỐC MỠ, THUỐC ĐẠN, THUỐC TRỨNG,
14
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.1 THEO THỂ CHẤT
• CÁC DẠNG THUỐC RẮN: THUỐC BỘT, VIÊN NÉN, NANG CỨNG, THUỐC CỐM...
15
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.2 THEO ĐƯỜNG DÙNG
TRONG SỬ DỤNG THUỐC THƯỜNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO CÁCH NÀY: TIÊM,
UỐNG....
16
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.3 THEO CẤU TRÚC HỆ PHÂN TÁN
17
HỆ PHÂN TÁN
ĐỒNG THỂ
• Các dược chất
được phân tán
dưới dạng phân
tử hoặc ion
• Dung dịch thuốc
(trong suốt)
HỆ PHÂN TÁN
DỊ THỂ
• dược chất và các
chất phụ khác
phân tán dưới
dạng hạt nhỏ
• Hỗn dịch thuốc
• Nhũ tương
thuốc
• đục: calcigenol
HỆ PHÂN TÁN
CƠ HỌC
• Thuốc bột
• Thuốc viên
3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC
3.4 THEO NGUỒN GỐC CÔNG THỨC:
18
• là chế phẩm bào chế ghi trong các tài liệu chính thức của ngành, các
tài liệu quốc gia
THEO CÔNG THỨC DƯỢC ĐIỂN
• là những chế phẩm pha chế theo đơn của thầy thuốc, nội dung của
đơn thuốc thường bao gồm: mệnh lệnh pha chế (rp), công thức pha
chế, dạng bào chế cần pha (mf....), số lượng cần pha, hướng dẫn cách
dùng (ds.)
PHA CHẾ THEO ĐƠN
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.1
4. 2
19
THỜI KỲ
TÔN GIÁO
THỜI KỲ
TRIẾT HỌC
THỜI KỲ
THỰC
NGHIỆM
THỜI KỲ
KHOA HỌC
TRÊN
THẾ
GIỚI
Ở VIỆT
NAM
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.1 TRÊN THẾ GIỚI
THỜI KỲ TÔN GIÁO
• Các tài liệu như “bản thảo thần nông” của trung quốc, “vedas” của ấn độ, “ebers” của ai cập…
đã mô tả các dạng thuốc giống như thuốc bột, thuốc viên, thuốc cao, cao dán…
20
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.1 TRÊN THẾ GIỚI
• THỜI KỲ TRIẾT HỌC
Năm 400 trước công nguyên, Hypocrat là người đầu tiên đưa khoa học vào thực hành y học. tất cả
các kiến thức của Hypocrat được tổng hợp trong từ điển “bách khoa y học”
Từ 131 – 210 sau công nguyên, Galien đã viết nhiều sách về y học, về thành phần của thuốc (dựa
trên 4 tính: nóng, lạnh, khô, ẩm). chính ông là người đầu tiên đề ra các công thức và cách điều chế
thuốc dùng trong điều trị bệnh và phân loại các thuốc men. dó đó ông được coi là người đặt nền
móng cho ngành dược nói chung và môn bào chế học nói riêng và người ta đã lấy tên ông đặt cho
môn bào chế học (pharmacie galénique).
21
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.1 TRÊN THẾ GIỚI
THỜI KỲ THỰC NGHIỆM
• Các cuộc tranh luận suông được thay thế bằng những bài mô tả dựa trên quan sát và trên thực
nghiệm.
• Ngành dược phân biệt hẳn với ngành y, trở thành một ngành độc lập.
22
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.1 TRÊN THẾ GIỚI
THỜI KỲ KHOA HỌC
• Từ thế kỷ xix trở đi ngành dược nói chung và môn bào chế học nói riêng đã có những bước phát
triển mạnh mẽ
• Bắt đầu thử tác dụng chữa bệnh của các hợp chất tự nhiên, các dược liệu dưới các dạng bào chế,
đi sâu nghiên cứu tìm hiểu trạng thái vật lý và tính chất hoá học của dược chất, các chất phụ gia
• Bào chế học đã đi sâu nghiên cứu từng dược chất, tìm ra dạng thuốc mới cho tác dụng dược lý tốt
nhất trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật của các ngành khoa học kỹ thuật có liên quan
23
4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
NGÀNH BÀO CHẾ HỌC
4.2 Ở VIỆT NAM
NỀN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC ĐÃ PHÁT TRIỂN RẤT SỚM
• Trải dài từ đời Hồng Bàng (2900 năm TCN) đến thời kỳ Bắc thuộc và đời nhà Trần (thế kỉ XII –
XIV), nền y dược học có nhiều tiến bộ, danh y Nguyễn Bá Tĩnh hiệu là Tuệ Tĩnh đã có công lớn
đề ra chủ trương “Nam dược trị nam nhân” và bộ sách “Nam dược thần hiệu”
• Dưới triều Lê (XIV – XVII) danh y Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông với bộ sách “Hải
Thượng y tông tâm lĩnh” một bộ sách quý của nền y dược học Việt Nam
• Thời kỳ Pháp thuộc: trường đại học y dược Đông Dương được thành lập (1902), trong đó có bộ
môn bào chế (1935).
24
DƯỢC ĐIỂN VÀ
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM
• Là một tài liệu chính làm cơ sở cho việc pha chế, kiểm nghiệm chất lượng thuốc. dược điển là
một văn bản Nhà nước trong đó ghi các tiêu chuẩn chất lượng mà các hoạt chất, tá dược, các
dạng thuốc… phải đáp ứng. dược điển qui định thành phần các chất, cách pha chế và kiểm
nghiệm một số dạng thuốc và chế phẩm. dược điển định kỳ được bổ sung và tái bản.
• Hội đồng dược điển Việt Nam được thành lập ngày 19/7/1963
• Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm vào ngày 28/11/2017, bản tiếng anh dđvnv 2019
25
DƯỢC ĐIỂN VÀ
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
• Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử
dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. đồng thời đây cũng là sách cung cấp những
thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu,
cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh
cụ thể.
• Dược thư Quốc gia Việt Nam ra đời lần đầu tiên năm 2002.
26
DƯỢC ĐIỂN VÀ
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
• Dược thư quốc gia Việt Nam bao gồm 20 chuyên luận chung giới thiệu những vấn đề tổng quát
như tác dụng không mong muốn của thuốc, nguyên tắc dùng thuốc cho trẻ em, tương tác thuốc,
ngộ độc và thuốc giải độc, dị ứng và cách xử trí… và 500 chuyên luận cho những thuốc thường
dùng. trong từng chuyên luận về thuốc có giới thiệu về mã phân loại giải phẫu - điều trị - hóa học
(anatomic therapeutic chemical atc), dạng thuốc, tính chất dược lý và cơ chế tác dụng, chỉ định,
chống chỉ định, tác dụng phụ không mong muốn và cách xử trí, liều lượng và cách dùng…
27
28
1 de 28

Recomendados

Bào chế por
Bào chếBào chế
Bào chếVy Thư Nguyễn
12.9K vistas147 diapositivas
BÀI 3 - LỊCH SỬ NGÀNH Y DƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC HÀNH.pptx por
BÀI 3 - LỊCH SỬ NGÀNH Y DƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC HÀNH.pptxBÀI 3 - LỊCH SỬ NGÀNH Y DƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC HÀNH.pptx
BÀI 3 - LỊCH SỬ NGÀNH Y DƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC HÀNH.pptxCtLThnh
17 vistas39 diapositivas
Buổi 2_Giới thiệu tài liệu tham khảo về dược lâm sàng por
Buổi 2_Giới thiệu tài liệu tham khảo về dược lâm sàngBuổi 2_Giới thiệu tài liệu tham khảo về dược lâm sàng
Buổi 2_Giới thiệu tài liệu tham khảo về dược lâm sàngHA VO THI
9K vistas84 diapositivas
Ngành dược và các vấn đề chung về thuốc. lịch sử, mô hình tổ chức ngành dược ... por
Ngành dược và các vấn đề chung về thuốc. lịch sử, mô hình tổ chức ngành dược ...Ngành dược và các vấn đề chung về thuốc. lịch sử, mô hình tổ chức ngành dược ...
Ngành dược và các vấn đề chung về thuốc. lịch sử, mô hình tổ chức ngành dược ...jackjohn45
829 vistas60 diapositivas
Chương 2 THUỐC.pdf por
Chương 2 THUỐC.pdfChương 2 THUỐC.pdf
Chương 2 THUỐC.pdfHopNguyen61
5 vistas5 diapositivas
Đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc tân dược của người dân por
Đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc tân dược của người dânĐề tài: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc tân dược của người dân
Đề tài: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc tân dược của người dânDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
575 vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a CHƯƠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC.pptx

Một số chuyên đề về bào chế hiện đại por
Một số chuyên đề về bào chế hiện đạiMột số chuyên đề về bào chế hiện đại
Một số chuyên đề về bào chế hiện đạikiengcan9999
2.7K vistas238 diapositivas
Luật Dược (bản dự thảo ngày 5/4) sửa đổi por
Luật Dược (bản dự thảo ngày 5/4) sửa đổiLuật Dược (bản dự thảo ngày 5/4) sửa đổi
Luật Dược (bản dự thảo ngày 5/4) sửa đổiCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THẾ GIỚI PHẲNG
34 vistas58 diapositivas
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1 por
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1kiengcan9999
42.6K vistas104 diapositivas

Similar a CHƯƠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC.pptx(20)

Một số chuyên đề về bào chế hiện đại por kiengcan9999
Một số chuyên đề về bào chế hiện đạiMột số chuyên đề về bào chế hiện đại
Một số chuyên đề về bào chế hiện đại
kiengcan99992.7K vistas
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1 por kiengcan9999
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1
Kỹ thuật Bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - Tập 1
kiengcan999942.6K vistas
Luat duoc 024 por hoangtruc
Luat duoc 024Luat duoc 024
Luat duoc 024
hoangtruc319 vistas
Đại Cương Về Hóa Dược - Dược Lý Học por Danh Lợi Huỳnh
Đại Cương Về Hóa Dược - Dược Lý HọcĐại Cương Về Hóa Dược - Dược Lý Học
Đại Cương Về Hóa Dược - Dược Lý Học
Danh Lợi Huỳnh1.8K vistas
02 gsp 2013_qd 02_quyet_dinhhopnhat_byt_ngay 04_10_2013 por nhatoiso421
02 gsp 2013_qd 02_quyet_dinhhopnhat_byt_ngay 04_10_201302 gsp 2013_qd 02_quyet_dinhhopnhat_byt_ngay 04_10_2013
02 gsp 2013_qd 02_quyet_dinhhopnhat_byt_ngay 04_10_2013
nhatoiso4211K vistas
bai tap traditional medicine.pptx por AnakinHuynh
bai tap traditional medicine.pptxbai tap traditional medicine.pptx
bai tap traditional medicine.pptx
AnakinHuynh13 vistas
11.10_traditional_medicine.pptx por AnakinHuynh
11.10_traditional_medicine.pptx11.10_traditional_medicine.pptx
11.10_traditional_medicine.pptx
AnakinHuynh5 vistas
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ... por jackjohn45
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ...BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ...
BÁO CÁO PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ...
jackjohn45114 vistas
Trình bày đề tài thuoc por Long Nguyen
Trình bày đề tài thuocTrình bày đề tài thuoc
Trình bày đề tài thuoc
Long Nguyen218 vistas

Último

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vistas431 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 vistas69 diapositivas
3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 vistas8 diapositivas
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... por
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 vistas231 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
32 vistas74 diapositivas
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... por
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 vistas136 diapositivas

Último(20)

GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... por Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vistas

CHƯƠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC.pptx

 • 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC DS. LÊ THÀNH CÁT SDT : 0945.959.585 TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ MEKONG BỘ MÔN : BÀO CHẾ- CND 1
 • 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP 2 Kể được mục tiêu và nội dung nghiên cứu của môn bào chế Trình bày được các khái niệm cơ bản Trình bày được cách phân loại các dạng thuốc. Kể được những nét sơ lược lịch sử phát triển ngành bào chế..
 • 3. 1. NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC ĐỊNH NGHĨA • Bào chế học là môn khoa học chuyên nghiên cứu cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành về pha chế, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bảo quản các dạng thuốc và các chế phẩm bào chế. MỤC TIÊU CỦA MÔN BÀO CHẾ • Nghiên cứu dạng bào chế phù hợp với mỗi dược chất • Nghiên cứu kỹ thuật bào chế các dạng thuốc • Xây dựng ngành bào chế học việt nam khoa học và hiện đại 3
 • 4. 1. NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN BÀO CHẾ • Xây dựng công thức: dược chất và tá dược • Xây dựng qui trình bào chế các dạng thuốc • Nghiên cứu kiểm tra chất lượng các chế phẩm của các dạng thuốc. • Nghiên cứu bao bì đóng gói và bảo quản các dạng thuốc. • Sử dụng và đổi mới trang thiết bị phục vụ chế biến, bào chế, v.v… 4
 • 5. 1. NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC VỊ TRÍ CỦA MÔN BÀO CHẾ Bào chế học là môn học tổng hợp, vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học. trong chương trình đào tạo dược sĩ, bào chế là môn học nghiệp vụ cốt lõi, được giảng sau khi người học đã có những kiến thức cơ bản về môn học có liên quan. 5
 • 6. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.1 THUỐC HAY DƯỢC PHẨM • Là sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khoáng vật, sinh học được bào chế để dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, phục hồi, điều chỉnh chức năng của cơ thể, làm giảm cảm giác một bộ phận hay toàn thân, làm ảnh hưởng quá trình sinh đẻ, làm thay đổi hình dáng cơ thể 6
 • 7. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.2 DẠNG THUỐC (DẠNG BÀO CHẾ HOÀN CHỈNH) • Dạng thuốc là hình thức trình bày của dược chất để đưa dược chất đó vào cơ thể với mục đích tiện dụng, dễ bảo quản và phát huy tối đa tác dụng điều trị của dược chất. Viên nang để uống Kem để bôi ngoài da 7
 • 8. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.2 DẠNG THUỐC (DẠNG BÀO CHẾ HOÀN CHỈNH) • Dược chất hay hoạt chất: là tác nhân tạo tác động sinh học được sử dụng nhằm các mục đích điều trị, phòng hay chẩn đoán bệnh • Tá dược: là các chất phụ không có tác dụng dược lý, được thêm vào trong công thức nhằm tạo ra các tính chất cần thiết cho quá trình bào chế, bảo quản, sử dụng của thuốc, có ảnh hưởng đến tác dụng điều trị của thuốc, do đó tá dược phải được lựa chọn một cách thận trọng tùy theo từng dạng thuốc và từng chế phẩm cụ thể. • Bao bì • Bao bì cấp I: là bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do đó cũng được xem như là thành phần của dạng thuốc. • Bao bì cấp II: là bao bì bên ngoài không tiếp xúc trực tiếp với thuốc 8
 • 9. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.3 THUỐC BIỆT DƯỢC: • Được hiểu là một dược phẩm được điều chế trước, trình bày trong một bao bì đặc biệt và được đặc trưng bởi một tên thương mại riêng của nhà sản xuất. • Thí dụ: newgifar (ketoconazol 2%), newgi 5, newneo, newhot gel, panadol 500mg 9
 • 10. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.4 THUỐC GỐC HAY THUỐC GENERIC: • Là thuốc mang tên gốc của hoạt chất, đã qua giai đoạn độc quyền và được sản xuất phổ biến, thường mang tên thuốc là tên hoạt chất. • thí dụ: clotrimazole 1%, ketoconazol 2%, aspirin, povidon iodine 10%, acetaminophen 500mg 10
 • 11. 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC 2.5 MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG BÀO CHẾ: Tiếng latin Tiếng việt Tiếng anh Tiếng pháp Aqua Nước Water Eau Aqua destilla Nước cất Distilled water Eau distillée Aerosolum Thuốc sol khí Aerosol Aérosol Auristillarum Thuốc nhỏ tai Ear drop Goutte auriculaire Bolus Viên tễ Bolus Bol Capsula Viên nang Capsule Capsule, gélule 11
 • 12. 12 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC Theo thể chất Theo đường dùng Theo cấu trúc hệ phân tán Theo nguồn gốc công thức
 • 13. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.1 THEO THỂ CHẤT • CÁC DẠNG THUỐC LỎNG: DUNG DỊCH THUỐC, SIRO, POTIO, CAO LỎNG, HỖN DỊCH, NHŨ TƯƠNG.... 13
 • 14. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.1 THEO THỂ CHẤT • CÁC DẠNG THUỐC MỀM: CAO MỀM, THUỐC MỠ, THUỐC ĐẠN, THUỐC TRỨNG, 14
 • 15. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.1 THEO THỂ CHẤT • CÁC DẠNG THUỐC RẮN: THUỐC BỘT, VIÊN NÉN, NANG CỨNG, THUỐC CỐM... 15
 • 16. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.2 THEO ĐƯỜNG DÙNG TRONG SỬ DỤNG THUỐC THƯỜNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO CÁCH NÀY: TIÊM, UỐNG.... 16
 • 17. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.3 THEO CẤU TRÚC HỆ PHÂN TÁN 17 HỆ PHÂN TÁN ĐỒNG THỂ • Các dược chất được phân tán dưới dạng phân tử hoặc ion • Dung dịch thuốc (trong suốt) HỆ PHÂN TÁN DỊ THỂ • dược chất và các chất phụ khác phân tán dưới dạng hạt nhỏ • Hỗn dịch thuốc • Nhũ tương thuốc • đục: calcigenol HỆ PHÂN TÁN CƠ HỌC • Thuốc bột • Thuốc viên
 • 18. 3. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC 3.4 THEO NGUỒN GỐC CÔNG THỨC: 18 • là chế phẩm bào chế ghi trong các tài liệu chính thức của ngành, các tài liệu quốc gia THEO CÔNG THỨC DƯỢC ĐIỂN • là những chế phẩm pha chế theo đơn của thầy thuốc, nội dung của đơn thuốc thường bao gồm: mệnh lệnh pha chế (rp), công thức pha chế, dạng bào chế cần pha (mf....), số lượng cần pha, hướng dẫn cách dùng (ds.) PHA CHẾ THEO ĐƠN
 • 19. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.1 4. 2 19 THỜI KỲ TÔN GIÁO THỜI KỲ TRIẾT HỌC THỜI KỲ THỰC NGHIỆM THỜI KỲ KHOA HỌC TRÊN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM
 • 20. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.1 TRÊN THẾ GIỚI THỜI KỲ TÔN GIÁO • Các tài liệu như “bản thảo thần nông” của trung quốc, “vedas” của ấn độ, “ebers” của ai cập… đã mô tả các dạng thuốc giống như thuốc bột, thuốc viên, thuốc cao, cao dán… 20
 • 21. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.1 TRÊN THẾ GIỚI • THỜI KỲ TRIẾT HỌC Năm 400 trước công nguyên, Hypocrat là người đầu tiên đưa khoa học vào thực hành y học. tất cả các kiến thức của Hypocrat được tổng hợp trong từ điển “bách khoa y học” Từ 131 – 210 sau công nguyên, Galien đã viết nhiều sách về y học, về thành phần của thuốc (dựa trên 4 tính: nóng, lạnh, khô, ẩm). chính ông là người đầu tiên đề ra các công thức và cách điều chế thuốc dùng trong điều trị bệnh và phân loại các thuốc men. dó đó ông được coi là người đặt nền móng cho ngành dược nói chung và môn bào chế học nói riêng và người ta đã lấy tên ông đặt cho môn bào chế học (pharmacie galénique). 21
 • 22. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.1 TRÊN THẾ GIỚI THỜI KỲ THỰC NGHIỆM • Các cuộc tranh luận suông được thay thế bằng những bài mô tả dựa trên quan sát và trên thực nghiệm. • Ngành dược phân biệt hẳn với ngành y, trở thành một ngành độc lập. 22
 • 23. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.1 TRÊN THẾ GIỚI THỜI KỲ KHOA HỌC • Từ thế kỷ xix trở đi ngành dược nói chung và môn bào chế học nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ • Bắt đầu thử tác dụng chữa bệnh của các hợp chất tự nhiên, các dược liệu dưới các dạng bào chế, đi sâu nghiên cứu tìm hiểu trạng thái vật lý và tính chất hoá học của dược chất, các chất phụ gia • Bào chế học đã đi sâu nghiên cứu từng dược chất, tìm ra dạng thuốc mới cho tác dụng dược lý tốt nhất trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật của các ngành khoa học kỹ thuật có liên quan 23
 • 24. 4. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BÀO CHẾ HỌC 4.2 Ở VIỆT NAM NỀN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC ĐÃ PHÁT TRIỂN RẤT SỚM • Trải dài từ đời Hồng Bàng (2900 năm TCN) đến thời kỳ Bắc thuộc và đời nhà Trần (thế kỉ XII – XIV), nền y dược học có nhiều tiến bộ, danh y Nguyễn Bá Tĩnh hiệu là Tuệ Tĩnh đã có công lớn đề ra chủ trương “Nam dược trị nam nhân” và bộ sách “Nam dược thần hiệu” • Dưới triều Lê (XIV – XVII) danh y Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông với bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” một bộ sách quý của nền y dược học Việt Nam • Thời kỳ Pháp thuộc: trường đại học y dược Đông Dương được thành lập (1902), trong đó có bộ môn bào chế (1935). 24
 • 25. DƯỢC ĐIỂN VÀ DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM • Là một tài liệu chính làm cơ sở cho việc pha chế, kiểm nghiệm chất lượng thuốc. dược điển là một văn bản Nhà nước trong đó ghi các tiêu chuẩn chất lượng mà các hoạt chất, tá dược, các dạng thuốc… phải đáp ứng. dược điển qui định thành phần các chất, cách pha chế và kiểm nghiệm một số dạng thuốc và chế phẩm. dược điển định kỳ được bổ sung và tái bản. • Hội đồng dược điển Việt Nam được thành lập ngày 19/7/1963 • Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm vào ngày 28/11/2017, bản tiếng anh dđvnv 2019 25
 • 26. DƯỢC ĐIỂN VÀ DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM • Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. đồng thời đây cũng là sách cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh cụ thể. • Dược thư Quốc gia Việt Nam ra đời lần đầu tiên năm 2002. 26
 • 27. DƯỢC ĐIỂN VÀ DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM • Dược thư quốc gia Việt Nam bao gồm 20 chuyên luận chung giới thiệu những vấn đề tổng quát như tác dụng không mong muốn của thuốc, nguyên tắc dùng thuốc cho trẻ em, tương tác thuốc, ngộ độc và thuốc giải độc, dị ứng và cách xử trí… và 500 chuyên luận cho những thuốc thường dùng. trong từng chuyên luận về thuốc có giới thiệu về mã phân loại giải phẫu - điều trị - hóa học (anatomic therapeutic chemical atc), dạng thuốc, tính chất dược lý và cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ không mong muốn và cách xử trí, liều lượng và cách dùng… 27
 • 28. 28