Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Çatışma Yönetimi_Lütfullah Kutlu_17 Temmuz 2013

Çatışma Yönetimi_Lütfullah Kutlu_17 Temmuz 2013

Descargar para leer sin conexión

Çatışma yönetimindeki başarı, kurumlar için ağır bir yük olarak görülen bu mefhumu, kurumu zenginleştiren ve güçlendiren en önemli varlıklardan biri haline dönüştürebilir

Çatışma yönetimindeki başarı, kurumlar için ağır bir yük olarak görülen bu mefhumu, kurumu zenginleştiren ve güçlendiren en önemli varlıklardan biri haline dönüştürebilir

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Çatışma Yönetimi_Lütfullah Kutlu_17 Temmuz 2013

 1. 1. ÇATIŞMA YÖNETİMİÇATIŞMA YÖNETİMİ 17 TEMMUZ 2013 LÜTFULLAH KUTLU
 2. 2. Çatışma yönetimindeki başarı, kurumlar için ağır bir yük olarak görülen bu mefhumu, kurumu zenginleştiren ve güçlendiren en önemli varlıklardan biri haline dönüştürebilir
 3. 3. ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÖNEMLİDİR EĞER İhtilafları değerli bir kaynak olarak görmeyi başarabilirsek; Genelde hasıraltı edilen, üst yönetimlerin varlığından haberdar olmadığı pekçok problem çözülebilir Çok sayıda fırsat değerlendirilebilir
 4. 4. MEVCUT DURUM Çelişki ve çatışmaları görmezden gelip, kendiliklerinden hallolmalarını bekliyoruz Şirketlerimizde ihtilaf yönetimine dair politika ve prosedürler yok Hangi adımlarla ve hangi hiyerarşik seviyede çatışma yönetiminin yapılacağına dair düzenlemeler mevcut değil Sonuç muhataplarının ve yöneticilerin yeteneklerine bağlı İhtilaf yönetimi sahipsiz
 5. 5. ÖN KABULLER Yöneticiler, çalışanlar ve ekipler arasında çatışma ve çelişki doğaldır, daha da önemlisi gereklidir Kabullenilmeli ve iyi kullanılmalıdır Çatışma yönetimini başaramadan, çalışanlar arasındaki işbirliğini istediğimiz seviyeye çıkaramayız
 6. 6. NASIL BAŞARABİLİRİZ ÇATIŞMA YÖNETİMİNİ? Çalışanlar arasındaki çatışmayı, ilişkilerini bozmayacak şekilde, kendi aralarında çözebilme kültürünü kurumlarda yerleştirmek : •Genel bir metodoloji kurgulanmalı, uygulanmalı ve denetlenmeli •Uyuşmazlık çözümü için gereken yetkinliklerin; görev tanımlarında, eğitim programlarında ve iç denetim prosedürlerinde yer alması sağlanmalı
 7. 7. Çatışmanın taraflarının kazan-kazan formülünü uygulayabilecekleri bir kriterler setine sahip olmaları : •Bir ürün grubunun karlılığı mı, bayinin toplam satış hacmi mi? •Bir taahhüt projesindeki bütçe aşımı mı, tüm taahhüt grubuna maliyet avantajı getirecek bir kalemin satınalması mı?
 8. 8. İhtilaf yönetimi sürecinde olabildiğince şeffaf olunmalı : •Kazan-kazan formülündeki samimiyet ve iletişim ne kadar güçlü olursa; oGüç oyunları ve “ben kazandım, benim müdürümün dediği oldu” polemikleri o kadar az yaşanacaktır oŞirket içi hizipleşmeler asgariye inecektir
 9. 9. Aynı seviyedeki yöneticilerin çözümü oluşturması idealdir : •Taraflar arasında yetki anlamındaki güç dengesizliği; oKararın adilliği konusunda soru işareti oluşturur o“Gelecek sefer ben kazanacağım” anlayışını ve intikam tutkusunu beraberinde getirir
 10. 10. Çatışmanın çözümünde taraflar bir bütün olarak hareket etmelidir : •Tarafların çözemedikleri ihtilafı beraberce üst mercilere taşımaları ve hep beraber, aynı masa etrafında eş zamanlı çözüm aramaları en doğrusu •Eş zamanlı ve eş katılımlı çözüm süreçlerinde duyulan sorumluluk hissi daha fazla, alınan kararların kulakardı edilmesi riski daha az •Yöneticilerin, alınan kararların uygulanmasını takipleri şart
 11. 11. Çözülemeyen ihtilafları, yöneticilerin birer koçluk, mentörlük fırsatı olarak görmeleri gerekiyor : •Kendilerine ulaştırılmayan, haberdar olmadıkları meseleleri öğreniyorlar • Kendi ekiplerine çatışma yönetimi eğitimlerini işbaşında vermiş oluyorlar
 12. 12. Ya ihtilafları çözemeyip, yönetemeyip artan bir oranda asabi olmaya ve asabileştirmeye devam edeceğiz, ya da gizli zenginliklerimizi artı değere dönüştüreceğiz
 13. 13. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER... http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/ http://www.lutfullahkutlu.com/http://www.lutfullahkutlu.com/

×