Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kulttuurituotanto YAMK - Opinnäytetyö

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Kulttuurituotanto YAMK - Opinnäytetyö (20)

Anuncio

Kulttuurituotanto YAMK - Opinnäytetyö

 1. 1. AHDISTAAKO AVOIMUUS? Wikin käyttö tutkimus- ja kehittämishankkeen viestinnässä Kulttuurituotanto YAMK | 15.4.2010 | Milla Laasonen
 2. 2. Tutkimuskysymys <ul><li>Miten wikissä viestiminen voisi onnistua </li></ul><ul><li>tutkimus- ja kehittämishankkeessa </li></ul><ul><li>hanketyöhön osallistuvien kesken? </li></ul>
 3. 3. Tutkimuskohde <ul><li>Case </li></ul><ul><li>VOIMAA </li></ul><ul><li>– voimavaroja maahanmuuttajista </li></ul>
 4. 4. Tutkimus <ul><li>Yhdeksän VOIMAA-wikiä käyttäneen haastattelut </li></ul>
 5. 5. Tulokset <ul><li>Wikissä toimiminen on viestimistä osallistuvien kesken. </li></ul><ul><li>Osallistumiseen vaikuttavat teknologia, osaaminen ja motivaatio. </li></ul><ul><li>Motivaatioon vaikuttavat </li></ul><ul><li>muun muassa </li></ul><ul><li>käyttäjän omien hyötyjen oivaltaminen, </li></ul><ul><li>työyhteisössä vallitsevan toimintatavan omaksuminen, </li></ul><ul><li>yksilön rooli- ja identiteettineuvottelu, </li></ul><ul><li>työtilaan syntynyt viestintäkulttuuri, </li></ul><ul><li>verkkoaineiston määrä ja hallittavuus, </li></ul><ul><li>digitaalisen jalanjäljen jättäminen, </li></ul><ul><li>kommunikaatio-osaaminen, </li></ul><ul><li>pelisääntöjen selkeys </li></ul>
 6. 6. Toimintaehdotukset <ul><li>Kehittämistarpeet eivät liittyneet suoraan viestintään, vaan näkökulma laajeni työskentelymallin ja toimintatavan kehittämiseen. </li></ul><ul><li>Viestintä on kuitenkin läsnä toimintatavassa itsessään: haastateltavat muistuttivat, miten haasteellista on verkossa tapahtuva kommunikaatio ja miten hankalaa on tuottaa tekstiä suoraan avoimeen ympäristöön. </li></ul>
 7. 7. Jatkuva muutos ja tiedon hallinta <ul><li>Haastatteluvastausten perusteella viestinnällisesti tärkeimpiä seikkoja wikialustalla tapahtuvassa työskentelyssä ovat tiedon löytäminen, muutosten seuraaminen ja tiedon arkistoiminen. </li></ul><ul><li>Pienten muutosten tekeminen on wikiympäristössä jatkuva prosessi. </li></ul><ul><li>Jatkokehittelyä varten pitäisi tutkia käytettävyyttä, jotta wiki olisi teknisesti helppo väline ja käyttäjäkunta voisi laajentua. </li></ul>
 8. 8. Wikiviestinnän viisi vaatimusta <ul><li>1. Yksilön motivaatio: halu osallistua. </li></ul><ul><li>2. Sisällöt: ajantasainen, yhdessä tuotettu ja jaettu tietoaines. </li></ul><ul><li>3. Työyhteisön muodostuminen: kommunikointi, vaikuttaminen. </li></ul><ul><li>4. Organisaation rooli: organisaation ja yksilön identiteetit ja roolit. </li></ul><ul><li>5. Osaaminen: yksilön osaamisesta yhteisön osaamiseen, yhdessä oppiminen. </li></ul>
 9. 9. Laajenevan oppimisen kehä Vaihe 1. Yksilön oivallus tiedon jakamisesta wikissä. Vaihe 5. Organisaatio kiinnostuu, seuraava sykli käynnistyy . Vaihe 2. Toimintatapa herättää kiinnostusta kollegoissa. Vaihe 4. Wiki vakiintuu kollegoiden toiminnassa. Vaihe 3. Kollegat kokeilevat wikiä. WIKI = KÄYTTÄJÄT
 10. 10. Täydellistä! <ul><li>Lähdin tutkimaan wikin käyttämistä hanketyön sisäisen viestinnän välineenä. </li></ul><ul><li>Viestinnällinen osaaminen on merkityksellistä työyhteisöissä, paitsi ajantasaisen tiedon tuottamiseksi, myös aidon yhteisöllisyyden ja yhdessä oppimisen kehittymiseksi. </li></ul><ul><li>2010-luvun työyhteisöissä viestintään liittyvät haasteet lähtevät yksilöiden välisistä eroista. </li></ul><ul><li>Työyhteisöjen kehittyminen vaatii, että yhteisön jäsen itse oivaltaa olevansa wikiympäristössä paitsi viestinnän kohde, myös vastuullinen sisällöntuottaja sekä omasta osaamisestaan viestijä. </li></ul><ul><li>Wiki on yhtä kuin sen käyttäjät. </li></ul><ul><li>Wikissä työskentelyn onnistumiseksi tarvitaan yksilöitä, joilla on halu toimia wikissä ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. </li></ul><ul><li>Wiki on päältä päin katsoen työväline, joka edistää yhdessä työskentelemistä. Wiki vastaa 2010-luvun työelämän vaatimuksiin olemalla esimerkiksi kustannustehokas, käyttäjien tarpeisiin mukautuva ja etäosallistumisen mahdollistava. </li></ul><ul><li>Syvemmältä wikiä tarkastellen havaitaan, että se on myös välineen takana vaikuttava toimintatapa ja ajatusmalli. </li></ul><ul><li>Wiki haastaa vanhoja toimintatapoja. Wiki toimii parhaimmillaan viestinnällisesti hierarkioita madaltavana, demokraattisena osallistumisympäristönä. Se on siis organisaatioviestintää tasavertaistava väline. </li></ul><ul><li>Wikissä tapahtuvan työskentelyn kehittämiseen löytyy näkökulmia yhtä monia kuin käyttäjiäkin. </li></ul><ul><li>Perinteiset hierarkiakäsitykset ovat yhä vallalla uudessa toimintaympäristössä, mikä hidastaa välineen käytön kehittymistä osaksi organisaatiokulttuuria. </li></ul>
 11. 11. Lopuksi Yksilötasolla muutoksen tarve on vahva motivaatiotekijä uuden oppimiselle. Työyhteisötasolla kiinnostus uuden oppimiseen leviää avointen viestintäfoorumien kautta askel kerrallaan. Organisaatiotason muutos voi tapahtua vain, jos organisaatiossa vallitsee avoin toimintakulttuuri, kannustava ja tasavertainen ilmapiiri. Oppiva organisaatio tukee yksilöiden halua toimintatapojen muutokseen ja mahdollistaa oppimisen laajenemisen.

×