Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Enpresen konfiantza: 2021ko 4. hiruhilekoa

 1. ENPRESEN konfiantza Ikerketa Departamentua – LABORAL Kutxa BANCA EMPRESAS 2021EKO 4. HIRUHILEKORAKO AURREIKUSPENAK
 2. 2021EKO 4. HIRUHILEKORAKO AURREIKUSPENAK
 3. 3. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 0 INGURUNEA LABORAL Kutxak Enpresen Konfiantzari buruzko inkesta egin die Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei, 2021eko laugarren hiruhilekorako dituzten aurreikuspenen berri izateko. Bada, hobekuntza antzematen da, aurreko hiruhilekoan izandako emaitzari jarraituz. Hasteko, enpresek INGURUNE EKONOMIKOAri buruz dituzten aurreikuspenei erreparatuta, % 39k uste du egoerak hobera egingo duela egungo hiruhilekoarekin alderatuta. Beraz, ekonomiaren bilakaerari buruzko ikuspegi baikorra da nagusi. EXPECTATIVAS 4 TRIMESTRE 2021 % 38,98 % 44,88 % 16,14 Hobera egingo du Berdin jarraituko du Okerrera egingo du
 4. 1 FAKTURAZIOA 4. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Enpresek FAKTURAZIOAri buruz dituzten aurreikuspenak baikorrak dira, 2021eko laugarren hiruhilekoari begira. Hain zuzen, inkesta egin duten enpresen % 35,4k uste du fakturazioak hobera egingo duela, % 51,6k antzekoa izango dela eta % 13k okerrera egingo duela. EXPECTATIVAS 4 TRIMESTRE 2021 % 35,43 % 51,57 % 12,99 Hobera egingo du Berdin jarraituko du Okerrera egingo du
 5. 5. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 2 JARDUERA Aurreko adierazlearekin bat, eta 2021eko laugarren hiruhilekoan espero den JARDUERAren bilakaeraren aurrean, % 29,1en iritziz hobera egingo du, eta % 15,4ren arabera, okerrera. Gainerako % 55,5aren ustez, jardueran ez da aldaketarik izango. EXPECTATIVAS 4 TRIMESTRE 2021 % 29,13 % 55,51 % 15,35 Hobera egingo du Berdin jarraituko du Okerrera egingo du
 6. 6. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Saldutako kantitateek eta prezioek izango duten bilakaera da berehala sortzen den zalantza, gako horiek baitaude fakturazioaren eta jardueraren inguruko aurreikuspenen oinarrian. Ildo horretan, emaitzek adierazten dute bi-biek gora egingo dutela. Ondoren agertzen den irudian ikus daitekeenez, inkestari erantzun diotenen % 31,5ek uste du eskabide-bolumenak gora egingo duela, % 14,2k okerrera egingo duela eta % 54,3k antzeko bolumena aurreikusten du hurrengo hiruhilekorako. 3 ESKABIDEAK EXPECTATIVAS 4 TRIMESTRE 2021 % 31,50 % 54,33 % 14,17 Hobera egingo dute Berdin jarraituko dute Okerrera egingo dute
 7. 7. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 4 PREZIOAK Era berean, PREZIOei dagokienez, % 22,4ren iritziz handiagoak izango dira, eta % 66,9ren arabera, berdin jarraituko dute. EXPECTATIVAS 4 TRIMESTRE 2021 % 22,44 % 66,93 % 10,63 Igo egingo dira Berdin jarraituko dute Jaitsi egingo dira
 8. 8. OR. ENPRESEN KONFIANTZA 5 ERRENTAGARRITASUNA Eragiketen ERRENTAGARRITASUNAz galdetuta, % 87,8k erantzun du «txikiagoa» edo «berdina» izango dela, eta % 12,2k etekin handiagoa lortzea espero du. % 12,20 % 62,20 % 25,59 Handiagoa Berdina Txikiagoa
 9. 9. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 6 INBERTSIOA Orain arte aztertutako datuek egoera positiboa erakusten dute. Jarraian ikusiko dugunez, enpresek berreskuratu egin dituzte inbertsio-planak, ahalmen instalatuaren erabilera suspertu egingo delakoan INBERTSIO-bolumenari dagokionez, enpresen % 19,3k uste du gora egingo duela 2021ko laugarren hiruhilekoan. % 13,8k, berriz, bolumenak behera egitea aurreikusten du. Beraz, inkesta egin dutenen % 66,9ren ustez, eutsi egingo zaio inbertsioari. % 19,29 % 66,93 % 13,78 Gora egingo du Berdin jarraituko du Behera egingo du
 10. 7 ENPLEGUA 10. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Azkenik, enpresen % 80,3k erantzun du ENPLEGUAn ez duela aldaketarik espero, % 12,6k langile-taldea handitzeko itxaropena duela eta % 7,1ek guztiz kontrako aurreikuspenak dituela. % 12,60 % 80,31 % 7,09 Handitu egingo da Berdin jarraituko du Murriztu egingo da
 11. 2021KO BESTE ADIERAZLE BATZUK
 12. 8 KONFIANTZA-INDIZEA ETA ESPORTAZIOEN BILAKAERA 12. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Aurreko adierazle guztiak (inguruneari buruzko iritzia izan ezik) gehitu eta haztatzen baditugu Konfiantza Indizea eskuratzeko, emaitza hau lortuko dugu: 55,6. Beraz, igo egin da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (52,7). Horrek esan nahi du enpresek ekonomiaren bilakaerari buruz duten ikuspegia baikorra dela, 2021eko laugarren hiruhilekoari begira. Indizea 50 puntutik gora egonik, hedapen-eremuan gaude. Datu hori bat dator beste esparru geografiko interesgarri batzuetan, hala nola Espainian (abuztuko datua: 60,6) eta Eurogunean (iraileko datua: 56,1) lortutako datuekin. Bukatzeko, inkestan jasotako beste gai batzuren inguruko emaitzak aurkeztuko dizkizuegu jarraian, aurretik azaldutako indizearen osagai ez direnak. ESPORTAZIOEK azken urtean izan duten bilakaerari erreparatuta, inkestatuen % 20k uste du hobera egin dutela, eta % 21,8k, berriz, okerrera egin dutela. % 58,2ren iritzian, kanpoko salmentek maila berean jarraitu dute. % 20,00 % 58,18 % 21,82 Hobera egin du Berdin jarraitu du Okerrera egin du
 13. 13. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Ikerketa Departamentua Azken urtean BERRIKUNTZAri edo I+G-KO EKIMENei bideraturiko salmenten ehunekoari dagokionez, inkestatuen % 78,3 balio minimoetan kokatzen da: % 0 eta % 1 artean. Bestalde, % 7,1ek salmenten % 5 baino gehiago bideratzen du arlo horietara. 9 BERRIKUNTZA ETA I+G-AREN ALORREKO EKIMENAK % 50,00 % 28,35 % 14,57 % 2,76 % 4,33 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Ezer ere ez % 0-% 1 % 1-% 4,9 % 5 -% 9,9 >% 10
 14. 14. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA 10 BEZEROEI KOBRATZEKO EPEAREN BILAKAERA Inkestari erantzun diotenen % 74,4ren ustez, bezeroei KOBRATZEKO EPEAn ez da aldaketarik egon azken urte honetan, eta luzatu egin da enpresen % 20,5en iritziz. Hala, enpresen % 5,1en esanetan, kobratzeko epea laburtu egin da. % 20,47 % 74,41 % 5,12 Luzatu egin da Berdin jarraitu du. Laburtu egin da
 15. 15. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA. Inkestatuen % 74,4k erantzun du BANKUEN FINANTZAKETA ESKURATZEKO AUKERAk ez duela aldaketarik izan azken urtean. Gainerako enpresei dagokienez, % 16,1ek dio hobetu egin dela, eta % 9,4k lehen baino zailagoa dela finantzaketa lortzea. 11 BANKUEN FINANTZAKETA ESKURATZEKO ERRAZTASUNA % 16,14 % 74,41 % 9,45 Hobera egin du Berdin jarraitu du Okerrera egin du
 16. 2021EAN ADIERAZLEAK IZANDAKO BILAKAERAREN LABURPEN-GRAFIKOA
 17. 17. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Grafiko honetan, aztertu ditugun azken bi hiruhilekoetako aurreikuspenen adierazle partzialen balioa eta osoko balioa ikus daitezke. 12 ENPRESEN AURREIKUSPENAK Fakturazioa Jarduera Eskabideak Prezioak Errentagarritasuna Enplegua Inbertsioa 2021-2. HH 44,4 40,8 44,9 41,6 36,5 47,9 41,7 2021-3. HH 55,6 53,6 55,8 49,7 43,2 53,3 53,1 2021-4. HH 61,2 56,9 58,7 55,9 43,3 52,8 52,8 0 10 20 30 40 50 60 70 Enpresen aurreikuspenak 52,7 42,8 55,6
 18. 20. OR. ENPRESEN KONFIANTZA | ENPRESEN BANKA Fitxa teknikoa eta metodologia EAEko 400 enpresari egin zaie inkesta.
Publicidad