Se ha denunciado esta presentación.

Siêu âm khớp vai bs thuy

23

Compartir

Cargando en…3
×
45 de 57
45 de 57

Más Contenido Relacionado

Similares a Siêu âm khớp vai bs thuy

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Siêu âm khớp vai bs thuy

 1. 1. SIÊU ÂM KHỚP VAISIÊU ÂM KHỚP VAI .. Bs :TRƯƠNG THỊ THANH THỦY Lớp CHCĐHA khoa 13
 2. 2. 1.GIẢI PHẨU  Khớp vai  Đai xoay: các cơ xoay và gân cơ xoay  Những cơ dài của khớp vai có liên quan xa hơn 2.KỸ THUẬT KHÁM  Các mặt cắt  Khám đai xoay 3 .HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG 4. BỆNH LÝ  bệnh lý của khớp  bệnh lý của gân cơ và bao hoạt dịch
 3. 3. 1. HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU CỦA KHỚP VAI XƯƠNG CÁNH TAY NHÌN TRƯƠC VÀ SAU
 4. 4. KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY TÚI HOAT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA LÀ TÚI HOẠT DỊCH LỚN NHẤT CƠ THỂ • Ổ CHẢO XƯƠNG VAI ĐƯỢC LÀM SÂU THÊM NHỜ SỤN VIỀN
 5. 5. CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY NHÌN TRƯƠC VÀ NHÌN SAU muscles of rotator cuff CƠ KHỚP VAI CHIA RA CÁC NHÓM: CƠ NGẮN CỦA ĐAI XOAY: CƠ TRÊN GAI •CƠ CƠ DƯỚI GAI •TRÒN BÉ CAC CƠ BÁM VÀO CỦ LỚN XƯƠNG CÁNH TAY TỪ ĐỈNH TỚI NỀN •CƠ DƯƠI VAI BÁM VÀO CỦ BÉ XƯƠNG CÁNH TAY TẤT CẢ ĐỀU CÓ NGUYÊN ỦY BÁM VÀO XƯƠNG VAI
 6. 6. CÁC CƠ XOAY CÁNH TAY NHÌN TỪ TRÊN CƠ TRÊN GAI supraspinatus DI TRÊN KHỚP VAI,DƯỚI MỎM CÙNG VAI VÀ CÁCH MỎM NÀYBỞI TÚI THANH MAC DƯỚI MỎM CÙNG VAI.TÚI NÀY CHẠY TIẾP XUỐNG DƯỚI CƠ DENTA ĐẺ TẠO THÀNH TÚI THANH MẠC LỚN NHẤT CƠ THỂ CƠ TRÊN GAI THỰC HIỆN CÁC ĐỌNG TÁC: •DẠNG XƯƠNG CÁNH TAY TRÊN XƯƠNG VAI NẾU GÂN NÀY BỊ RÁCH DO CHẤN THƯƠNG ,BN KHÔNG THỂ CHỦ ĐỘNG DANG KHỚP VAI VÀ PHẢI NGHIÊNG NGƯỜI VỀ PHÍA TỔN THƯƠNG ĐỂ TRỌNG LỰC LÀM ĐU ĐƯA CHI TRÊN THỤ ĐỘNG •VIÊM GÂN CƠ TRÊN GAI KHỚP VAI BỊ ĐAU TRONG MỘT CUNG CHUYỂN ĐỘNG TỪ 60-120.TRONG TẦM CỬ ĐỌNG NÀY ,GÂN CƠ CỌ XÁT VÀO MỎM CÙNG VAI BEN TRÊN
 7. 7. CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY biceps muscle •ĐẦU DÀI CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY TÁCH RA TỪ CỔ TRÊN Ổ CHẢO ĐI NGANG QUA TRÊN CHỎM XƯƠNG CÁNH TAY •ĐẦU GÂN NÀY THƯC SỰ NẰM TRONG BAO KHỚP MẶC DÙ ĐƯỢC MÀNG HOẠT DỊCH BAO QUANH NHƯ NẰM TRONG MỘT ỐNG
 8. 8. KHỚP Ổ CHẢO CÁNH TAY NHÌN TRƯỚC VÀ NHÌN TỪ NGOÀI •BAO KHỚP LỎNG LẺO BÁM VÀO ĐƯỜNG VIỀN QUANH ỔCHẢO XƯƯNG VAI VÀ CHỎM XƯƠNG CÁNH TAY,KÉO DÀI XUỐNG DƯỚI ĐỂ BÁM VÀO MẶT TRONG CỔ PHẪU THUẬT •BAO KHỚP LÓT BỞI MÀNG HOẠT DỊCH,MÀNG NÀY BỌC QUANH GÂN CỦA ĐẦU DÀI CƠ NĐCT KHI GÂN NÀY ĐI QUA KHỚP VAI VÀ THÔNG VỚI TÚI THANH MẠC CƠ DƯỚI VAI BAO GÂN CỦA CÁC CƠ NGẮN VÙNG VAI BAO PHỦ VÀ HÒA LẪN VỚI TẤT CẢ CÁC MẶT CỦA BAO KHỚP VAI TRỪ MẶT DƯỚI
 9. 9. NHỮNG CƠ DÀI CỦA KHƠP VAI CÓ LIÊN QUAN XA HƠN •CƠ DENTA •ĐÀU DÀI CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY •CƠ NGỰC LỚN •CƠ LƯNG RỘNG •CƠ TRÒN LỚN
 10. 10. 2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH2.KỸ THUẬT KHÁM VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNGTHƯỜNG  MỤC ĐÍCH: -KIỂM TRA CÓ DỊCH TRONG KHỚP VAI HAY KHÔNG, - TÌM RA TỔN THƯƠNG KHI THAY ĐỎI TƯ THẾ BỆNH NHÂN  KỸ THUẬT -DÙNG ĐẦU DÒ LINEAR 7.5-10MHZ -CÁC MẶT CẮT AXIAL, CORONAL,SAGITAL,SO SÁNH 2 BÊN -DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI ,TỪ TRƯỚC RA SAU
 11. 11. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY long head of the biceps tendont •CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,NƠI BÁM CỦA CƠ NHỊ ĐẦU
 12. 12. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY CẮT DỌC long head of the biceps tendon
 13. 13. KHỚP CÙNG ĐÒN Acromioclavicula joint
 14. 14. GÂN CƠ TRÊN GAI supraspinatus tendon •Gân cơ trên gai và dưới gai bám vào phía sau lồi củ lớn •dầy khoãng 4 mm
 15. 15. GÂN CƠ DƯỚI GAI Infraspinatus tendon
 16. 16. TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA Subdeltoid bursa
 17. 17. DÂY CHẰNG QUẠ- ĐÒN Coracoclavicular ligament
 18. 18. GÂN CƠ DƯỚI VAI Subscapularis tendon •BÁM VÀO MẶT TRƯỚC LỒI CỦ BÉ •DẦY KHOÃNG 6MM
 19. 19. DÂY CHẰNG QUẠ -CÙNG VAI Coracoacromial ligament
 20. 20. 3.BỆNH LÝ3.BỆNH LÝ A.BỆNH LÝ CỦA KHỚP VAI:  DỊCH Ổ KHỚP (effusion) -có ở mặt trước và mặt sau khớp -SA:mặt cắt đầu dò ở phía trước : mặt trứơc có lớp dịch không hồi âm là hình ảnh quan trọng -không đánh giá được trật khớp  ĐO DẠC SỰ DI LỆCH -CT -So sánh 2 bên  U SỤN XƯƠNG (osteochondromas) -LS:đau, phát triển nhanh sau thời kỳ tăng trưởng của xương ,có thể là ác tính ,hiếm . -SA:vòng sụn(là vùng giảm âm bao quanh vùng tăng âm của xương) dầy >1cm là nghi ngờ cần sinh thiết. -Arthrography và MRI được lựa chọn
 21. 21. SỤN XƯƠNG
 22. 22. OSTEOCHONDROMAS
 23. 23. B.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAIB.BỆNH LÝ CỦA GÂN ,CƠ KHỚP VAI  RÁCH GÂN:(tendon tear) - Nn :lão hóa,dùng liệu pháp corticoid ,các bệnh hệ thống:VĐKDT,Lupus ban đỏ , đái đường ,gut -Rách gân hoàn toàn (complete tear) -Rách gân không hoàn toàn (Incomplex tear )  VIÊM GÂN (tendinitis )  VIÊM BAO GÂN(Tenosynovitis) -Viêm bao gân mạn tính -Viên bao gân cấp tính  VIÊM BAO HOẠT DỊCH(Bursitis)  HẬU PHẪU(Post-operative)  U GÂN VÀ GIẢ U (Tumours and pseudotumours)
 24. 24. 1. ĐỨT GÂN:1. ĐỨT GÂN:  ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN: -ĐỨT HOÀN TOÀN CÓ THỂ CHẨN ĐOÁN BẰNG CÁC KIỂM TRA VẬT LÝ TRỪ KHI NHỮNG KIỂM TRA NÀY KHÔNG TIẾN HÀNH ĐƯỢC DO SỰ NHIỄM TRÙNG. -SA : 1. DÀY LÊN KHÔNG ĐỀU CỦA GÂN CƠ 2. Ổ DỊCH MÁU GIẢM HỒI ÂM(HOẶC CỤC MÁU ĐÔNG) NẰM GIỮA PHẦN ĐỨT ,HOẶC MÔ CƠ BỊ U HẠT(GRANULOMATOUS TISSUE)DỰA VÀO GĐ TỔN THƯƠNG. 3. TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT XƯƠNG GÃY MỞ THÁO RA HOÀN TOÀN :CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC VỚI VÙNG TĂNG ÂM Ở TRUNG TÂM VÀ BÓNG LƯNG BẨN
 25. 25. GÂN CƠ DƯỚI GAI Infraspinatus tendon
 26. 26.  ĐỨT TỪNG PHẦN: -SA: 1. HÌNH ẢNH VÙNG GIẢM HỒI ÂM TRONG BỤNG GÂN ,HOẶC NƠI GÂN BÁM VÀO 2. VỚI ĐẦU DÒ 7.5-10 MH CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC CÁC SỢI GÂN. 3. CẦN XOAY ĐẦU DÒ THEO 3 CHIỀU ĐỂ KHẲNG ĐỊNH LÀ ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN HAY KHÔNG 4. TC CHÍNH: -VÙNG GÂN MỎNG VÀ KHÔNG LIÊN TỤC -VÙNG TĂNG ÂM Ở TRUNG TÂM DO SỰ CO RÚT Ở 2 ĐẦU GÂN ĐỨT.  CHẨN ĐOÁN SỚM CỦA ĐỨT GÂN KHÔNG HOÀN TOÀN SẼ GỢI Ý NHỮNG LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ CHÍNH XÁC,NGHIÊM NGẶT VÀ NGĂN CHẶN SỰ ĐỨT GÂN HOÀN TOÀN XẢY RA.  THỈNH THOẢNG CÓ THỂ KHÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC GIỬA VÙNG TRUNG TÂM CỦA PHẦN BỊ ĐỨT VÀ VÙNG PHÙ NỀ ECHO NGHÈO TRONG NHỮNG GÂN BỊ VIÊM.
 27. 27. 2.VIÊM BAO GÂN: A.VIÊM BAO GÂN CẤP  THƯỜNG HAY GẶP ỞGÂN TAY,CỔ TAY,GỐI ,CHÂN VÀ CƠ NHỊ ĐẦU  NN:VIÊM BAO GÂN CẤP THƯỜNG DO CHẤN THƯƠNG HOẶC NHIỄM TRÙNG.VBG MƯNG MỦ CẦN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN SỚM CÀNG TỐT VÌ NGUY CƠ CỦA SỰ LAN RỘNG TRONG BAO GÂN.  SA: -DỊCH TRONG MÀNG GÂN -HỒI ÂM BÊN TRONG CÓ THỂ LỢN CỢN DO CÓ MỦ (GẶP TRONG NHIỄM TRÙNG NHƯNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)=>CHẨN ĐOÁN SỰ THOÁI LUI LÀ CẦN THIẾT ĐẺ LOẠI TRỪ SỰ NHIỄM TRÙNG LAN RỘNG B.VIÊM BAO GÂN MẠN :  SA: -ĐƯỜNG VIỀN DÀY CỦA BAO HOẠT DỊCH -THƯỜNG CÓ ÍT DỊCH XUNG QUANH . NHIỂM TRÙNG
 28. 28. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY long head of the biceps tendont •CẦN DI CHUYỂN CÁC MẶT CẮT ĐỂ NHẬN RA RÃNH GÂN CƠ NHỊ ĐẦU,NƠI BÁM CỦA CƠ NHỊ ĐẦU
 29. 29. ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY CẮT DỌC long head of the biceps tendon
 30. 30. 2. VIÊM GÂN: -NN : DO SỰ VẬN ĐỘNG QUÁ SỨC VÀ NHỮNG CHẤN THƯƠNG NHỎ LẶP LẠI ,HẦU HẾT LIÊN QUAN THỂ THAO VÀ HOẠT ĐỘNG NN -BỆNH HỌC : SỰ THOÁI HÓA CỦA MÔ LIÊN KẾT ,SỰ PHÙ NỀ VÀ TĂNG NHANH HỆ MẠCH MÁU GÂY RA SỰ GIA TĂNG THỂ TÍCH CỦA GÂN,CÓ THỂ CHỈ VIÊM GÂN KHU TRÚ MỘT VÙNG. -VIÊM QUANH BAO GÂN LÀ ĐẶC TÍNH CỦA NHIỄM TRÙNG . -SA: – VIÊM GÂN CẤP : GIẢM HỒI ÂM VÀ MỒ ĐƯỜNG BỒ CỦA BAO GÂN,TĂNG THỂ TÍCH CỦA GÂN – VIÊM GÂN MẠN: ĐƯỜNG BỜ MẤP MÔ KHÔNG ĐỀU ,VÔI HÓA TRONG GÂN – TUY NHIÊN XQ MÔ MỀM CHO THẤY HÌNH DÁNG VÀ KÍCH CỖ MÔ MỀM TỐT HƠN
 31. 31. 3. VIÊM BAO HOẠT DỊCH :  VIÊM CẤP : DỊCH LẤP ĐẦY TRONG BAO HOẠT DỊCH LÀM PHỒNG LÊN VỚI ĐƯỜNG BỜ KHÔNG RÕ ,DỊCH BÊN TRONG LỢN CỢN HỒI ÂM.  VIÊM MẠN : LẮNG ĐỌNG CANXI TRONG BAO GÂN
 32. 32. TÚI HOẠT DỊCH DƯỚI CƠ DENTA Subdeltoid bursa
 33. 33. KHỚP CÙNG ĐÒN Acromioclavicula joint
 34. 34. 4. HẬU PHẪU : -MỘT THỜI GIAN DÀI SAU KHI PHẪU THUẬT GÂN XONG THƯỜNG VẪN TỒN TẠI VỚI ĐƯỜNG VIỀN QUANH KHÔNG RÕ VÀ CÁC SỢI GÂN HỔN TẠP KHÔNG ĐỒNG NHẤT . -NỐT VÔI HÓA KHÔNG THƯỜNG XUYÊN THẤY ĐƯỢC. -THỈNH THOẢNG SA CÓ THỂ THẤY ĐƯƠC ĐƯỜNG KHÂU VỚI SỢI CHỈ TỔNG HỢP. -SỰ ĐỨT GÂN LẠI CÓ THỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC BỞI HÌNH ẢNH MẤT LIÊN TỤC CỦA CÁC SỢI GÂN. 5.U GÂN VÀ GIẢ U GÂN : -U PHÁT TRIỂN TỪ GÂN VÀ BAO GÂN RẤT HIẾM.BAO GỒM CÁC LOẠI U :U TẾ BÀO KHỔNG LỒ VÀ U SỤN.NHỮNG NODULES TRONG GÂN Ở NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ VĐKDT VÀ BỆNH NHÂN TĂNG CHOLESTEROL MÁU ĐƯỢC MÔ TẢ LÀ NHỮNG KHỐI GIÁM HỒI ÂM. SA:TÚI DỊCH HÌNH OVAL NẰM GẦN GAN ,CÓ THỂ CÓ HỒI ÂM BÊN TRONG NANG HOẶC DỊCH NHẦY GIỐNG U ĐẶC GIẢM HỒI ÂM.
 35. 35. TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO Clinical anatomy. Atlas. Frank H. Netter. MD Ultrasound of joint muscle skeletal. Textbook of diagnostic Ultrasonography. Volume two. Mosby.

×