Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

IKAAAPT M2-2 Ikalawang Digmaang Pandaigdig.pptx

 1. Mga Dahilan, Mahahalagang Naganap at Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Week 3-4
 2. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Hindi pa man lubusang nakababangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig, muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo.
 3. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo.
 4. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Paglusob ng Japan sa Manchuria  Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa  Pagsakop ng Italya sa Ethiopia  Digmaang Sibil sa Spain  Pagsasanib ng Austria at Germany  Paglusob sa Czechoslovakia  Paglusob ng Germany sa Poland
 5. Noong September 1931 ay nilusob ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Paglusob ng Japan sa Manchuria Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 6. Ito ay mariin na kinundena ng League of Nations at agad na itiniwalag ang Japan. Paglusob ng Japan sa Manchuria Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 7. Ang Germany ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag- armas. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 8. Ang Germany ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag- armas. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 9. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Pinasimulan ni Adolf Hitler ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng Germany
 10. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa Pinagplanuhang mabuti ni Hitler ang muling pananakop.
 11. Pagsakop ng Italy sa Ethiopia Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935. Ito ay tuwirang paglabag sa kasunduan ng Liga ng mga Bansa. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 12. Digmaang Sibil sa Espanya (1936) Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig: Pasistang Nationalist Front Sosyalistang Popular Army. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 13. Digmaang Sibil sa Espanya (1936) Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig: Pasistang Nationalist Front Sosyalistang Popular Army. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 14. Ang Pagsasanib ng Austria at Germany Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi sa Allied Forces (Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos). Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 15. Ang Pagsasanib ng Austria at Germany Nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi sa Allied Forces (Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos). Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 16. Paglusob ng Germany sa Czechoslovakia September 1938 ay hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo ng kanilang awtonomiya. 1939 ay sinakop ni Hitler ang Sudeten at ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta na rin sa Germany kalaunan. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 17. Paglusob ng Germany sa Czechoslovakia September 1938 ay hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo ng kanilang awtonomiya. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 18. Paglusob ng Germany sa Czechoslovakia 1939 ay sinakop ni Hitler ang Sudeten at ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta na rin sa Germany kalaunan. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 19. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Paglusob ng Germany sa Poland Ang pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939 ang huling pangyayari na nagpasiklab sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 20. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Paglusob ng Germany sa Poland Ang pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939 ang huling pangyayari na nagpasiklab sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 21. Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Paglusob ng Germany sa Poland Ang pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939 ang huling pangyayari na nagpasiklab sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 22. Ang Digmaan sa Europe September 1,1939 nang sumalakay ang puwersa ng Nazi ay sa Poland. Ipinaglaban ng magigiting na taga- Poland ang kanilang Kalayaan Agad na nagpahayag ng pakikipagdigma laban sa Germany ang Britain at France.
 23. Ang Digmaan sa Europe September 1,1939 nang sumalakay ang puwersa ng Nazi ay sa Poland.
 24. Ang Digmaan sa Europe Ipinaglaban ng magigiting na taga- Poland ang kanilang Kalayaan
 25. Ang Digmaan sa Europe Agad na nagpahayag ng pakikipagdigma laban sa Germany ang Britain at France.
 26. Ang Digmaan sa Europe Molotov–Ribbentrop Pact (August 23, 1939)
 27. Ang Digmaan sa Europe September 17, 1939 nang sumalakay naman ang Russia sa Poland mula sa silangan at hindi nagtagal, ang Poland ay tuluyang bumagsak.
 28. Ang Digmaan sa Europe Molotov–Ribbentrop Pact (August 23, 1939) September 17, 1939 nang sumalakay naman ang Russia sa Poland mula sa silangan at hindi nagtagal, ang Poland ay tuluyang bumagsak.
 29. Ang Digmaan sa Europe Ang mga hukbong Pranses at Ingles ay nag abang sa likod ng Maginot Line na matatagpuan sa hangganan ng France at Germany ngunit Hindi kaagad sumalakay dito ang mga Germans pagkatapos nilang masakop ang Poland.
 30. Ang Digmaan sa Europe Noong Abril 1940, ang Phony War ay biglang natapos sapagkat sinimulan ni Hitler ang kanyang Blitzkrieg, ang biglaang paglusob na walang babala.  Norway  Denmark  Belgium  Holland  Luxembourg April 1940 May10 1940 *Phony War ay tumutukoy sa panahon ng pagsisimula ng WW2 (Sept 1939-April 1940)
 31. Ang Digmaan sa Europe  Norway  Denmark  Belgium  Holland  Luxembourg May10 1940
 32. Ang Digmaan sa Europe Ang British Expansionary Forces (BEF) kasama ang hukbong Pranses at Belgium ay napilitang umurong sa tabing-dagat ng Dunkirk (France).
 33. Ang Digmaan sa Europe May 26, 1939 ay sinimulan ang “Operation Dynamo” upang ilikas at iligtas ang mga sundalong nakubkob ng mga Germans sa Dunkirk.
 34. Ang Digmaan sa Europe Ipinadala ng Royal Air Force ang lahat ng kanilang eroplano upang magsilbing proteksyon sa mga lumilikas na sundalo sa 800 sasakyang
 35. Ang Digmaan sa Europe Mahigit 300,000 libong sundalo ng Allies ang nailigtas at tinawag itong “Miracle of Dunkirk”
 36. Ang Digmaan sa Europe Ang France na umasa sa Maginot Line bilang kanilang tanggulan ay nabigla nang dumating na lamang sa pintuan ng Paris ang mga Germans noong June 10, 1940. Bumagsak ang Paris at ang pamahalaan ay inilipat sa Bordeaux
 37. Ang pagkapanalo ng Nazi sa Europe ay nagdulot ng pangamba sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglatera pati na ng layuning demokrasya. Pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang batas na Lend Lease na nagsabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Ang United States at ang Digmaan
 38. Ang pagkapanalo ng Nazi sa Europe ay nagdulot ng pangamba sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglatera pati na ng layuning demokrasya. Ang United States at ang Digmaan
 39. Pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang batas na Lend Lease na nagsabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Ang United States at ang Digmaan
 40. Ang United States at ang Digmaan Naging miyembro ng Allied Forces ang United States noong 1941.
 41. Ang United States at ang Digmaan Nakipagpulong si Pres. Franklin D. Roosevelt ng America kay PM Winston Churchill ng Inglatera at nabuo ang kasunduan na tinawag na Atlantic
 42. Ang Hukbong Hapon ay naghahanda sa pagsalakay sa Pasipiko. Pinatigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Japan mula United States. Ang Digmaan sa Pasipiko
 43. Ang Hukbong Hapon ay naghahanda sa pagsalakay sa Pasipiko. Ang Digmaan sa Pasipiko
 44. Pinatigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Japan mula United States. Ang Digmaan sa Pasipiko
 45. Ang Digmaan sa Pasipiko Ang Punong Ministro ng Japan na si Hideki Tojo ay nagpunta kay Ambassador Saburu Kurusu upang tulungan si Admiral Kichisaburu Nomura sa pakikipagtalastasan sa mga Amerikano nang sa gayon ay maiwasan ang krisis sa pagitan ng Amerika at Japan. Hideki Tojo
 46. Ang Digmaan sa Pasipiko Habang nagaganap ang usapan sa pagitan ng America at Japan… Nasa larawan: Admiral Nomura, US Sec. of State Cordell Hull at Ambassador Kurusu
 47. Ang Digmaan sa Pasipiko Isang sorpresang pag-atake ang isinagawa ng mga Hapon sa Pearl Harbor na ikinagulat ng mga Amerikano noong December 7, 1941
 48. Ang Digmaan sa Pasipiko Isang sorpresang pag-atake ang isinagawa ng mga Hapon sa Pearl Harbor na ikinagulat n mga Amerikano noong December 7, 1941
 49. Ang Digmaan sa Pasipiko December 8, 1941 sinalakay naman ng Japan ang Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid ng Amerika sa Clark Field Pampanga.
 50. Ang Digmaan sa Pasipiko December 8, 1941 sinalakay naman ng Japan ang Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid ng Amerika sa Clark Field Pampanga.
 51. Ang Digmaan sa Pasipiko Ang pinakahuling pananggalang ng demokrasya ay ang Corregidor at Bataan na bumagsak naman noong April 9, 1942.
 52. Ang Digmaan sa Pasipiko January 2, 1942 ay nasakop ng mga Hapon ang Maynila.
 53. Ang Digmaan sa Pasipiko Ang pinakahuling pananggalang ng demokrasya ay ang Corregidor at Bataan na bumagsak naman noong April 9, 1942.
 54. Ang Digmaan sa Pasipiko Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hongkong, Guam, at Wake Islands.
 55. Ang Digmaan sa Pasipiko Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hongkong, Guam, at Wake Islands.
 56. Ang Pagwawakas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 57. June 6, 1944 (D-DAY) Lumapag sa Normandy, France ang pwersa ni Gen. Dwight D. Eisenhower. April 30,1945 Bumagsak ang Germany dahil sa pag-atake ng mga Alyado sa kanluran at ng mga Ruso sa Silangan. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa
 58. June 6, 1944 (D-DAY) Lumapag sa Normandy, France ang pwersa ni Gen. Dwight D. Eisenhower. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa
 59. April 30,1945 Bumagsak ang Germany dahil sa pag-atake ng mga Alyado sa kanluran at ng mga Ruso sa Silangan. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa
 60. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa - Hinirang ni Hitler si Admiral Karl Doenitz bilang kahalili April 30, 1945
 61. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa - Nagpakamatay si Adolf Hitler kasama si Eva Brawn.
 62. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa - Hinirang ni Hitler si Admiral Karl Doenitz bilang kahalili April 30, 1945 - Nagpakamatay si Adolf Hitler kasama si Eva Brawn.
 63. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa Nagsimulang manalo ang Allied Forces sa Hilagang Africa Gen. Bernard Law Montgomery Gen. Dwight Eisenhower Morocco at Algeria
 64. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa Nagsimulang manalo ang Allied Forces sa Hilagang Africa Gen. Bernard Law Montgomery Egypt Gen. Dwight Eisenhower Morocco at Algeria
 65. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa May 13, 1945 – Napasakamay ng Allied Forces ang Hilagang Africa
 66. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa June 11, 1945 – Napasakamay ng Allied Forces ang Sicily (Italy).
 67. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa - Nauwi sa pagkahuli kay Benito Mussolini at ang pagsuko ng September 3, 1945
 68. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa - Nauwi sa pagkahuli kay Benito Mussolini at ang pagsuko ng September 3, 1945
 69. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa Si Mussolini ay nakatakas mula sa bilangguan at nagtungo sa hilagang Italya. Nagtatag siya ng bagong pamahalaang Fascista, ngunit hindi ito tinangkilik ng mga tao.
 70. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa April 28, 1945 - Nahuli si Benito Mussolini sa bayan ng Giulino di Mezzegra at pinatay kasama ng kanyang kinakasamang babae na si Clara Petacci.
 71. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa May 2,1945 - Nabihag ng mga Ruso ang Berlin
 72. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa May 7,1945 – Sumuko ang Germany
 73. Tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Africa May 8,1945 – V-E Day (Victory in Europe
 74. Tagumpay sa Pacific October 20, 1944 - Nang bumalik sa Leyte si Gen. Douglas MacArthur
 75. Tagumpay sa Pacific October 20, 1944 - Nang bumalik sa Leyte si Gen. Douglas MacArthur
 76. Tagumpay sa Pacific October 20, 1944 - Nang bumalik sa Leyte si Gen. Douglas MacArthur
 77. Tagumpay sa Pacific October 20, 1944 - Nang bumalik sa Leyte si Gen. Douglas MacArthur
 78. Tagumpay sa Pacific August 6, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang unang bomba atomika sa Hiroshima.
 79. Tagumpay sa Pacific August 9, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang ikalawang bomba atomika sa Nagasaki.
 80. Tagumpay sa Pacific August 6, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang unang bomba atomika sa Hiroshima. August 9, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang ikalawang bomba atomika sa Nagasaki.
 81. Tagumpay sa Pacific August 6, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang unang bomba atomika sa Hiroshima. August 9, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang ikalawang bomba atomika sa Nagasaki. August 15, 1945 Sumuko ang Japan sa Allied Forces V J Day (Victory in Japan Day)
 82. Tagumpay sa Pacific August 6, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang unang bomba atomika sa Hiroshima. August 9, 1945 nang ibinagsak ng mga Amerikano ang ikalawang bomba atomika sa Nagasaki. August 15, 1945 Sumuko ang Japan sa Allied Forces September 2, 1945 -Nilagdaan ng bansang Japan ang mga tadhana ng pagsuko sa barkong US Missouri sa Tokyo Bay V J Day (Victory in Japan Day)
 83. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng daigdig.
 84. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng daigdig.
 85. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Ang malaking bilang ng mga namatay sa digmaan
 86. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Mga nasirang ari-arian
 87. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Tinatayang halos 60 bansa ang naapektuhan ng digmaan
 88. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Tinatayang halos 60 bansa ang naapektuhan ng digmaan
 89. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Tinatayang halos 60 bansa ang naapektuhan ng digmaan
 90. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 91. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagbagsak ng mga Pamahalaan: Totalitarian ng Nazi Adolf Hitler
 92. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagbagsak ng mga Pamahalaan: Fascismo (Italy) Emperor Hirohito
 93. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Pagbagsak ng mga Pamahalaan: Imperyong Hapon Emperor Herorito
 94. Mga Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Naging daan ito ng pagsilang ng malalayang bansa: East Germany West Germany China Pilipinas Indonesia Malaysia Ceylon India Pakistan Israel Iran Iraq
 95. Mga Dahilan, Mahahalagang Naganap at Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Week 3-4
Publicidad