Publicidad

Fasilitoinnin perusteet vaasan yliopisto 2018 3,5 tuntia

Solution focused coach, facilitator and trainer in volunteer management & leadership at Karreinen.org
28 de Mar de 2018
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Fasilitoinnin perusteet vaasan yliopisto 2018 3,5 tuntia(20)

Más de Lari Karreinen(20)

Publicidad

Último(20)

Fasilitoinnin perusteet vaasan yliopisto 2018 3,5 tuntia

 1. FASILITOINNIN PERUSTEET Vaasan yliopisto 28.3.2018 Lari Karreinen www.karreinen.org
 2. LARI KARREINEN Ihmiset antavat parastaan, kun osallistuminen on hauskaa, innostavaa ja mielekästä. Monimutkaisten, jopa ristiriitaisten tilanteiden käsittelyyn tarvitaan hyvää vuorovaikutusta tukevat menetelmät, jotta jokainen voisi kokea olevansa osa isompaa kokonaisuutta, oppia ja kehittyä. Osallistavat tilaisuudet kehittämiseen, strategioiden luomiseen, seminaareihin, projekteihin tai ristiriitojen purkuun. Fasilitaattori Juminpoistaja johtajille, tiimeille ja työyhteisöille kun tarvitaan omien voimien ja osaamisen kokoamista uusien haasteiden ylittämiseen. Oli kyse tiimin yhteispelin parantamisesta, työn imun ja hyvinvoinnin vahvistamisesta työyhteisössä tai rohkaisusta muutokseen, ratkaisukeskeinen valmennus tarjoaa voimauttavia oivalluksia tavoitteen saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen valmentajaLari@karreinen.org Twitter @LariKarreinen Www.karreinen.org 0400 487 642
 3. TUTUSTUMINEN VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN 1. Ota pari jota et tunne 2. Mikä on paras kokemuksesi työpajan vetäjänä tai osallistujana? 3. Kaksi minuuttia aikaa keskustella
 4. TUTUSTUMINEN COCTAILS ● Käydään seisten lyhyitä parikeskusteluja kuten coctail- kutsuilla ● Keskustelun pituus 1 - 5 minuuttia, useampia kierroksia ● Liike energisoi osallistujia ● Sopii aloitukseen, tutustumiseen, ideointiin, mielipiteiden vaihtoon tai ryhmän ajatusten kartoittamiseen ● Vertaa pikatrefeihin
 5. Flickr Owlpacino CC-BY-2.0 STATUS kokemus merkityksellisyydestä CERTAINTY ennustettavuus AUTONOMY autonomia RELATEDNESS yhteenkuuluvuus FAIRNESS oikeudenmukaisuus David Rock
 6. ALOITUS JA TUTUSTUMINEN ● Alitajuisesti vieraat ihmiset ovat uhka: luottamus ja keskustelut rakentuvat kun on tutustuttu ● turvallisuus: tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen, hyvän työskentelyilmapiirin rakentaminen, oma esittely
 7. ALOITUS JA TUTUSTUMINEN ● läsnäolo: virittäytyminen tilaisuuteen ● Ajatusten keskittäminen aiheeseen: miksi olemme täällä, mitä minulta odotetaan? Miten työskentelemme? ● Ohjelman läpikäynti
 8. OHJELMA Aloitus ja virittäytyminen Fasilitoinnin perusteet Voimalliset kysymykset Me – We – Us -harjoitus Noin 14 tauko harjoituksia 15.30 lopetus
 9. NEUTRAALI OHJAAJA AUTTAA OSALLISTUMAAN Keskustelun sisällön tuottaminen Keskustelun kulun ohjaus Puheen- johtaja
 10. Helpottaa monimutkaisten asioiden ymmärtämistä Tukee mahdollisimman sujuvaa ja luontevaa keskustelua erilaisille persoonille Keskustelun tuloksena yhteisen ymmärryksen, sitoutumisen, uusien vaihtoehtojen syntyminen, voimaantuminen Osallistumista tukevan ilmapiirin luominen Valitsee menetelmät, jotka tukevat hyvää vuorovaikutusta ja tavoitteen mukaisen keskustelun syntymistä
 11. AJATTELUN SYVENTÄ- MINEN VIESTIN- NÄN PARANTA- MINEN YHTEISÖN RAKENTA- MINEN TIEDON JAKAMINEN KOULUTUSPÄÄTÖKSEN- TEKO EHDOTUS- TEN KERÄÄ- MINEN KERRO MITÄ KOKOUKSELLA TAVOITELLAAN Sam Kaner: Facilitators Guide to Participatory Decision Making
 12. KERRO TEHTÄVÄNANNOSSA KUKA LOPULTA PÄÄTTÄÄ Pomo päättää ja kertoo päätöksen Kysytään ryhmältä mielipiteitä ehdotukseen, pomo päättää Kysytään ryhmältä ratkaisu- ehdotuksia, pomo päättää Ryhmä miettii ratkaisu- ehdotuksia ja päättää itse
 13. SYTYTÄ NUOTIO JONKA EHDIT SAMMUTTAA 1. Tutustuminen ja virittäytyminen aiheeseen 2. Ymmärtäminen ja vaihtoehtojen luonti 3. Valinta 4. Sovitaan työnjako 5. Yhteinen lopetus
 14. KESKUSTELUN KAKSI VAIHETTA KANNATTAA EROTTAA KOKOUKSISSA Avaavat: lisää ymmärrystä, vaihtoehtoja, ei kritiikkiä Sulkevat: valinta, arviointi, kritiikki
 15. KESKUS- TELUJEN PERUS- TYÖKALUJA Pirjo Sipilä
 16. RYHMÄMUISTI MUISTIN TUKENA ● Vahvistaa kuulluksi tulemista ● Pitää ryhmän aiheessa ● Helppo palata aiemmin puhuttuun
 17. PARKKIPAIKKA MUILLE ASIOILLE ● Kirjataan muistiin ne asiat, jotka eivät kuulu aiheeseen, mutta on hyvä muistaa
 18. KOHDISTA KESKUSTELU KYSY- MYKSELLÄ ?
 19. KYSYMYSSANA VOI AVATA TAI SUPISTAA Entä jos Miksi* Miten Mitä Missä Milloin Kuka Mikä Kyllä/ei
 20. MINKÄ TASON KYSYMYS VOIMAANNUTTAA OSALLISTUJAT? Mitä minä voin tehdä? Mitä ryhmänä voimme tehdä? Mitä organi- saationa voimme tehdä? Mitä ihmis- kuntana voimme tehdä?
 21. 1. Millainen olisi paras mahdollinen työpaja? 2. Millainen keskustelu vahvistaisi henkilökohtaisen muutoksen kipinää osallistujissa? 3. Miten voisimme keskustelullamme yllättää yhteiskunnan? KYSYMYKSET KOHDISTAVAT AJATTELUA
 22. KOKOUKSEN FASILITOINNIN SUUNNITTELU Aika Asia Käsittelytapa Tarvikkeet 5 min Sisäänkirjautuminen coctails 15 min Virkistyspäivän sisällön ideointi Negatiivinen aivoriihi Fläppi, tussi, teippiä 5 min Valinta Kolme suosikkia 5 min 5 min Jaetaan suunnitteluvastuut Uloskirjautuminen Keskustelu Mitä minä teen? Fläpille
 23. ME - WE - US SYVEMPIIN KESKUSTELUIHIN Menetelmä tasaa hiljaisten ja äänekkäiden osallistumista ja aktivoi koko porukan 1. Oma pohdinta - hiljaisemmat pääsevät mukaan 2. Parikeskustelu - turvallinen tila ajatuksille kehittyä 3. Yhteiskeskustelu - yhteinen ymmärrys aiheesta
 24. MIKSI PARIKESKUSTELUJA? ● parikeskustelu rohkaisee hiljaisempia osallistumaan ● tasaa ulospäinsuuntautuneiden ja pohdiskelijoiden vuorovaikutustyylejä ● turvallisempaa kun ei tarvitse sanoa kaikille omaa mielipidettä vaan parin näkemys ● tasaa vuorovaikutusta ja aktivoi koko ryhmän
 25. MIKSI OMA POHDINTA? ● Aikaa miettiä mistä tässä on kysymys ● Mitä minä haluan sanoa ● Miten sanon sen vieraalla kielellä?
 26. AJANKÄYTTÖ PARIKESKUSTELUISSA ● Tutustuminen, ekat ideat 1 - 5 min ● Lyhyt pohdinta 5 - 10 min ● Varaa arviointiin, jäsentämiseen, ideointiin 10 - 20 min
 27. ME - WE - US MITÄ TAITOJA FASILITAATTORI TARVITSEE? 1. Omat ajatukset 2. Keskustele parin kanssa 3. Keskustelkaa ideoista ryhmässä
 28. PÄIVÄLLISMENUN FASILITOINNIN SUUNNITTELU Aika Asia Käsittelytapa Tarvikkeet 10 min kartoitus: rajoitteet kalanruoto Fläppi, tussi, 15 min Millaisen aterian jälkeen hymyilisin tyytyväisenä? 3- 5 min piirtäminen, 7 min jakaminen Piirtäminen + jakaminen A4-paperia, tussi 20 min Valinta Idealogi Ravintola tarjoaa teille ilmaisen päivällisen, jos pystytte ryhmänä päättämään yhdessä yhden vaihtoehdon, jonka haluatte.
 29. 1. kirjoita ratkaistava ongelma kalanruodon päähän 2. kirjoita ongelman syyt selkäruodosta lähteville poikittaisruodoille 3. Valitkaa lopuksi tärkein tai tärkeimmät ongelmat ja ideoikaa ratkaisut niihin. KALANRUOTO ILMIÖN YMMÄRTÄMISEEN
 30. 1. kirjoita kysymys kalanruodon päähän 2. kirjoita ryhmän rajoitteet (ruokavaliot jne) ruodoille SOVELLUS KALANRUODOSTA MITÄ RAJOITTEITA RUOAN VALITSEMISESSA?
 31. 5 min piirtäminen 7 min jakaminen PIIRTÄKÄÄ TOIVOTTU TULEVAISUUS MILLAISEN ATERIAN JÄLKEEN HYMYILISIN TYYTYVÄISENÄ?
 32. IDEALOGI 1) Mieti yksin 1-3 vaihtoehtoa ja kirjoita ne lapulle. 2) Ota pari. ● Esittele vaihtoehdot parillesi. ● Kuuntele hänen vaihtoehtonsa. ● Kehittäkää yhteinen vaihtoehto yhdistämällä tai luomalla uusi yhteinen vaihtoehto. ● Kirjoita se itsellesi. 3) Vaihda paria merkistä 4) Esittele uusi vaihtoehto uudelle parillesi. Kehittäkää uusi yhteinen vaihtoehto. YHTEISTEN VAIHTOEHTOJEN LUOMISEEN
 33. VIISISORMIÄÄNESTYS TESTAA YHTEISYMMÄRRYSTÄ Olemmeko valmiita? Nosta viisi sormea, jos olet samaa mieltä. Yksi sormi jos et ja kolme, siltä väliltä. Muut käsimerkit?
 34. TERVEYSASEMAN MUUTOSPÄIVÄ 8.30 Aloitus ja virittäytyminen päivään 8.50 – 9.50 Miksi tätä tehdään? Miten raati on ajatellut toteutuksen? (kahvilatyöskentely) 9.50 – 11.20 Ruuhkatilanteista selviytyminen ja työn hallinnan vahvistaminen pienryhmissä (Arvostava haastattelu 11.20-12.00 lounas 12.00 – 13.00 Yhteenvetoa miten selvitään ruuhkista (akvaariokeskustelu + visualisointi) 13.00 – 15.00 Mitkä kysymykset on ratkaistava, jotta pääsemme aloittamaan open access -vastaanoton Avointen kysymysten ratkaisu ja toimenpiteiden konkretisointi, kahvit välissä (open space) 15 - 15.30 Yhteenveto ja lopetus
 35. PUHUVAN KEPIN ● Se jolla on puhe-esine saa puhua, muiden tehtävä keskittyä kuuntelemaan ● Muotona piiri ● Tehtävänä voi olla oma esittely, mielipiteen kertominen, refektointi, odotukset, tuntemukset, palaute ● Kierrokseen käytettävä kokonaisaika auttaa tiivistämään sanottavaa ● Puhe-esine auttaa keskittämään huomion puhujaan SEREMONIA
 36. KIRJOJA ● ● Fasilitaattorin käsikirja, Pepe Nummi Kaikki perusmenetelmät lyhyesti ja kattavasti. ● Fasilitaattorin työkirja, Terhi Summa ja Kaisu Tuominen ● Monia kevyitä ja muutama raskaampi menetelmä sekä myös lämmittelyharjoitteita. Järjestöprojektien suunnittelijoille ja yhteisöjen rakentajille ● Facilitator's Guide to Participatory Decision Making, Sam Kaner Vankka käsikirja osallistavien tilaisuuksien fasilitointiin. ● Blogissani fasilitointimenetelmiä mm Legojen käyttö, kaupunkilaisten raati, ratkaisukeskeinen fasilitointi ym ● Lisää fasilitointioppaita FASILITOINNISTA
Publicidad