Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

STeP-KoM.pptx

  1. INNEWVATION 2021 N
  2. STeP-KoM
  3. Pengenalan STeP-Kom merupakan sebuah alat bantu mengajar berasaskan teknologi Gabungan animasi yang digunakan pada STeP-Kom dapat meningkatkan minat murid untuk belajar STeP-Kom yang di hasilkan bertujuan untuk mendokong hasrat KPM bagi merialisasikan IR 4.0 page 3
  4. Bahaninovasi • Aplikasi Scratch 3.0 boleh diakses secara atas talian mahupun luar talian page 4 • Komputer riba
  5. OBJEKTIFINOVASI Minat Dapat meningkatkan minat murid untuk belajar semasa PdPc berlangsug IT Dapat meningkatkan minat murid dalam IT ABM Sebagai alat bantu mengajar bagi sub topik Teknologi Peralatan secara Konvensional dan Moden page 5
  6. Murid mengganggu rakan lain yang mahu belajar Murid kurang pendedahan terhadap IT Murid kurang berminat semasa PdPc berlangsung IsuyangDitangani page 6
  7. CaraPenggunaan 1 STeP-Kom boleh di akses melalui pautan yang di sediakan https://scratch.mit. edu/projects/51753 2 Murid akan meneroka sendiri STeP-Kom 3 Maklumat diselitkan di dalam permainan 4 Penilaian dibuat dalam bentuk permainan page 7
  8. Penggunaaninovasikepadaresponden page 8
  9. KEBERKESANANINOVASI • 1. Murid menunjukkan minat terhadap aktiviti Step-KoM • 2. Murid mahir menggunakan komputer • 3. Murid mudah untuk mengingat subtopik yang dipelajari page 9
  10. SEKIAN, TERIMA KASIH
Publicidad