Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PowerPoint: Habitatges sostenibles.

 1. HABITATGES SOSTENIBLES Laura Ramírez Bertomeu 3B
 2. ÍNDEX 1.La sostenibilitat. 2.Objectiu. 3.Característiques bioclimàtiques. d’un edifici sostenible. 4.Projecte d’un edifici sostenible. -Exemple 1. -Exemple 2. 5.Bibliografia.
 3. LA SOSTENIBILITAT • La sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, per definició inclou sempre obligatòriament els tres àmbits econòmic, social i ambiental. Així el desenvolupament sostenible requereix un desenvolupament tant econòmic com social mentre es protegeix el medi ambient.En el moment que no es té en compte un o dos d'ells deixa de tractar-se de sostenibilitat. La sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta sencer.
 4. Esquema del Desenvolupament Sostenible
 5. • Si ens preguntessin quines són les principals fonts de contaminació mediambiental, la majoria de nosaltres pensaria en una fàbrica que expulsa fums tòxics, en un petroler que aboca tonelades hidrocarburs o uns llenyataires que talen sense contemplacions hectàrees senceres de boscos.
 6. • Però la veritat és que els majors factors de contaminació del planeta es troben als edificis. La calefacció, il·luminació i refrigeració dels edificis mitjançant combustibles fòssils o la electricitat són, directament o indirectament les fonts més important de CO2, el principal gas d’efecte hivernacle. A més a més, la construcció del propi edifici també consumeix energia. Els materials i el seu transport, o les màquines i eines que s’usen durant la construcció , contribueixen a augmentar la quantitat de CO2 dins la biosfera
 7. 2. CARACTERÍSTIQUES BIOCLIMÀTIQUES. D’UN EDIFICI SOSTENIBLE. • Aïllament de la casa: un bon aïllament redueix les entrades i sortides de calor i permet estalviar entre un 20 i 40% en calefacció i refrigeració. • Eficiència dels electrodomèstics: l’ús dels electrodomèstics suposa entre un 15 i 20% de la despesa energètica de la llar • Sistemes de calefacció i refrigeració eficients: la climatització de la casa suposa el 45% de la despesa energètica de la llar.
 8. • Energies renovables: les energies renovables són l’alternativa més favorable per substituir l’ús dels combustibles fòssils, principals emissors de CO2 a l’atmosfera. • Sistemes d’estalvi i aprofitament de l’aigua: existeixen dispositius reguladors del cabal de l’aigua d’aixetes, dutxes i cisternes del vàter que permeten reduir el consum d’aigua fins a un 50%.
 9. 3. OBJECTIU. • L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix a aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.
 10. 4.PROJECTE D’UN EDIFICI SOSTENIBLE. • La casa sostenible ideal és una casa bioclimàtica, és a dir, un edifici que s'aprofita de les condicions naturals per disminuir les necessitats energètiques. • El projecte bàsic de l’habitatge consta de la informació bàsica per la construcció d’aquest. En ell, s’ ha de fer referència la descripció de l’habitatge, els seus usos, les instal·lacions que en formaran part i els materials usats en la seva construcció.
 11. EXEMPLE 1:R4 HOUSE • Aquesta casa és recuperable, utilitzable, raonable i reciclables, no implica cap tipus de consum d'energia, ni crea residus.L.El nom de l'habitatge es refereix als objectius del projecte. R4House significa que el disseny ha tingut en compte les 4 R de sostenibilitat i que ha esdevingut símbol de l'arquitectura sostenible.
 12. • La primera planta, amb 150 metres quadrats de superfície i un pressupost de 60.000 euros i el segon, més petits, amb una àrea de 30 metres quadrats i un pressupost de només 12.000 euros
 13. EXEMPLE 2: VILLA WELPELOO • És una casa dissenyada a Enschede, Països Baixos • l'ús de com molts materials reciclats han estudiat des de la fase de disseny, d'aquesta manera es redueixen al mínim de les emissions de CO2 en el transport de materials.Perquè el resultat final és que el 60% dels materials utilitzats a l'exterior i el 90% dels utilitzats en l'interior són reciclats.
 14. • Exterior: L'estructura ha estat realitzat amb perfils d'acer. El revestiment de les façanes ha estat realitzat amb fusta. Per aïllament tèrmic panells són reutilitzats també...L'interior. Gran part del mobiliari de la casa està fet amb material sobrant de la indústria, tanques publicitàries, etc.
 15. BIBLIOGRAFIA • http://casavita.proyectovita.com/laconstruccion.html# • http://blog.deltoroantunez.com/2011/12/casa-vita-la-primera-vivienda-de- espana.html • http://es.wikiarquitectura.com/index.php/R4House • http://casaecohabitada.com/ejemplo-de-construccion-sostenible-la-villa- welpeloo/ • http://www.casasecologicas.org/2013/03/casa-sostenible-villa- welpeloo.html • http://www.alboraya.org/Fulla/guias/Guia1.pdf • http://www.iesmonturiol.net/web/html/estudis/recerca/lauraagusti.pdf • http://www.lacasasostenible.com/ • http://www.ecologiaverde.com/tag/casas-sostenibles/page/4/ • http://fiestasinfantilesr.blogspot.com/2014/09/casas-ecologicas-sostenibles- r4-house.html
Publicidad