Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ppt sector secundari

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 3. El sector secundari
Tema 3. El sector secundari
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 44 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Ppt sector secundari (19)

Anuncio

Ppt sector secundari

 1. 1. 5.- LA INDÚSTRIA I L’ENERGIA El sector secundari La fàbrica
 2. 2. EL SECTOR SECUNDARI : Activitat econòmica basada en l’extracció de matèries primeres i la seva transformació en uns altres productes per al consum <ul><li>Sector secundari inclou: </li></ul><ul><li>La mineria </li></ul><ul><li>La producció d’energia </li></ul><ul><li>La indústria </li></ul><ul><li>La construcció </li></ul>
 3. 3. 1.- Matèries primeres <ul><li>1.1 Matèries primeres naturals: Matèries que es troben a la natura i després de ser transformades a les indústries es converteixen en productes utilitzables. </li></ul><ul><li>d’origen animal : procedeixen de la ramaderia i es treballen a la indústria tèxtil i alimentària (carn, llana, seda, etc.). Renovables </li></ul><ul><li>d’origen vegetal : procedeixen dels conreus agrícoles, dels boscos (cotó, fusta, lli, fruita, cautxú, etc). Renovables </li></ul><ul><li>d’origen mineral : s’extreuen del subsòl i requereixen una transformació o procés industrial del qual s’obté un material adequat per fabricar un producte. No Renovable </li></ul>
 4. 4. a)minerals metàl·lics : minerals d’on s’extreuen els metalls. Són la base de la indústria siderúrgica i metal·lúrgica. EX: hematites (ferro) bauxita (alumini) or i plata (metalls preciosos) b) minerals no metàl·lics : minerals dels quals s’obtenen altres matèries Ex: sal, sofre, les roques industrials (granit, pissarra, marbre) c) Minerals energètics: minerals que serveixen per a produir energia. Ex: carbó, petroli, urani, gas natural
 5. 5. 1.2. La mineria Mineria : Conjunt de processos que permet extreure els minerals del subsòl Mines jaciment a cel obert mines subterrànies S’hi excaven pous i galeries (l’extracció és més perillosa) Jaciment de minerals a la superfície o a l’interior de la Terra que fa que l’explotació sigui rendible
 6. 6. 1.3 PRINCIPALS PAÏSOS PRODUCTORS DE RECURSOS MINERALS NO ENERGÈTICS Països industrials són els prals. consumidors de recursos minerals sovint insuficients. Per això els compren a altres països (pobres) on l’explotació minera està controlada per multinacionals a canvi d’un pagament al govern d’aquests països. Procedència minerals: a) països industrials (excedent) b) països pobres
 7. 8. <ul><li>Classificació de les energies : </li></ul><ul><li>Segons la possibilitat que s’esgotin: </li></ul><ul><li>Les energies no renovables : </li></ul><ul><ul><li>Hidrocarburs petroli, gas natural </li></ul></ul><ul><ul><li>Carbó (antracita, hulla, lignit i torba) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’energia nuclear (urani, bori) </li></ul></ul><ul><li>Segons la importància econòmica que tenen: </li></ul><ul><ul><li>Les energies tradicionals : </li></ul></ul><ul><ul><li>Carbó </li></ul></ul><ul><ul><li>Petroli </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas natural </li></ul></ul><ul><ul><li>Urani </li></ul></ul><ul><ul><li>Energia hidràulica </li></ul></ul>Són recursos naturals a partir dels qualos, per mitjà d’un procés de transformació és possible obtenir alguna forma d’energia necessària per al funcionament de les indústries, transports i ús domèstic. <ul><li>Les energies renovables : </li></ul><ul><ul><li>Hidràulica </li></ul></ul><ul><ul><li>Eòlica </li></ul></ul><ul><ul><li>Geomètrica </li></ul></ul><ul><ul><li>Mareomotriu </li></ul></ul><ul><ul><li>Solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomassa </li></ul></ul><ul><li>Les energies alternatives: </li></ul><ul><li>Solar </li></ul><ul><li>Eòlica </li></ul><ul><li>Geotèrmica </li></ul><ul><li>Mareomotriu </li></ul>Ppt energia 2. LES FONTS D’ENERGIA TRADICIONALS
 8. 9. identifica la font d’energia de cada imatge LES FONTS D’ENERGIA
 9. 10. <ul><li>La indústria comprèn el conjunt d’activitats necessàries per a transformar les matèries en: </li></ul><ul><ul><ul><li>productes elaborats que es poden fer servir o consumir directament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>productes semielaborats que serveixen per a elaborar altres productes industrials (màquines) </li></ul></ul></ul>5. LA INDÚSTRIA
 10. 11. Història <ul><li>Antecedents : </li></ul><ul><li>Tallers artesans: on les produccions d’elaboració manual s’envien als mercats locals (productes únics, cars) </li></ul><ul><li>Manufactures del S. XVII , eren tallers de més producció encarats a un mercat nacional o internacional (porcellanes, tapissos, etc.). </li></ul><ul><li>La indústria sorgeix a la Revolució Industrial (mitjan s.XVIII) amb l’aparició de les fàbriques que es caracteritzaran per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>1. L’ús de màquines (energia hidràulica, carbó vapor) productivitat , preus (+ rapidesa ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2. L’especialització de la mà d’obra i la divisió del treball </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>3. Inversió d’una gran quantitat de capitals </li></ul></ul></ul></ul>Manufactures segle XVII Fàbriques cap al 1850 Tallers artesans
 11. 12. Fins al s.XVIII ARTESANIA Finals s. XVIII 1ª INDUSTRIALITZACIÓ Darrer terç s. XX 3ª INDUSTRIALITZACIÓ EL PROCÉS D’ INDUSTRIALITZACIÓ
 12. 13. EL PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ On es situen les regions que iniciaren la industrialització? Quins són els centres industrials importants? I els nous països industrialitzats?
 13. 14. El paisatge industrial <ul><li>El pas de la producció artesana a la producció industrial va transformar profundament el paisatge. </li></ul><ul><li>La localització de les fàbriques, el traçat de les vies de comunicació, la multiplicació dels transports, els creixement de les ciutats, etc, han modificat profundament el paisatge. </li></ul>
 14. 15. La industria actual <ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Automatització del procés de producció </li></ul><ul><li>Sofisticació dels procés de producció: informàtica i robòtica </li></ul><ul><li>Reducció mà d’obra </li></ul><ul><li>Fabricació de productes més diversos </li></ul><ul><li>Distribució dels productes arreu del món gràcies al desenvolupament dels transports. </li></ul>
 15. 16. 6. Classificació de les indústries. <ul><ul><li>a) Indústria pesant o de béns de producció: proveeix a la indústria lleugera de productes manufacturats i és bàsica per l’economia d’un país. Requereix molta mà d’obra, capital i intal·lacions grans </li></ul></ul><ul><ul><li>Indústries bàsiques: fan una transformació inicial de les matèries primeres en productes semielaborats, que després serviran a altres indústries. Les principals són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La siderúrgia (obtenció de ferro i carbó) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La metal·lúrgica (transforma minerals en metalls o aliatges), </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>La química de base i petroquímica (que utilitzen combustibles fòssils per obtenir-ne plàstics, àcids o benzina) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de béns d’equipament: transformen productes semielaborats per les indústries bàsiques en estris per altre indústries (maquinària, eines, etc) </li></ul></ul>6.1 Tipus d'indústries: - Segons la destinació dels productes fabricats: <ul><ul><li>b) Indústria lleugera o de béns d’us i consum : que són les que es dediquen a fer béns de consum que van destinats directament al mercat i als consumidors. Requereixen menys capital, -mà d’obra i instal·lacions més petites </li></ul></ul><ul><ul><li>La indústria automobilística </li></ul></ul><ul><ul><li>La indústria alimentària </li></ul></ul><ul><ul><li>La indústria química de gran consum </li></ul></ul><ul><ul><li>La indústria electrònica </li></ul></ul><ul><ul><li>La indústria tèxtil </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>- Segons el nivell tecnològic: </li></ul><ul><li>a)Les indústries punta o d’alta tecnologia que es caracteritzen per: </li></ul><ul><ul><li>Un alt nivell d’inversió </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologies més avançades </li></ul></ul><ul><ul><li>Mà d’obra altament qualificada i especialitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>Important paper de les empreses multinacionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es localitzen prop de les universitats i grans centres d’investigació </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>informàtica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>microelectrònica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Telecomunicacions </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Biotecnologia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Automatismes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>làsser </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>energies renovables </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nous materials </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>b) Les indústries tradicionals amb un nivell tecnològic baix. </li></ul></ul>
 17. 19. Indústria pesant o de béns de producció
 18. 20. Indústria lleugera o de béns d’us i consum
 19. 21. Indústria petroquímica ELF a França Cadena de muntatge de xips a Taiwan Fàbrica tèxtil a Xina Cadena de muntatge de cotxes identifica les imatges i després classifica-les segons els tipus d’industria que els correspon
 20. 22. A QUIN TIPUS D’INDÚSTRIA CORRESPON CADA IMATGE?
 21. 23. 6.3 LA CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA INDUSTRIAL Empresa : Unitat bàsica de l’activitat industrial Classificació segons: dimensió L’organització La procedència del capital Petites empreses Fins a 50 treballadors Societats limitades (S.L.) Diversos propietaris Públiques (Estat) Mitjanes empreses Fins a 250 Societats anònimes (S.A.) Propietat dividida en accions Privades (mans d’un o més particulars) Grans empreses/multinacionals +250 sector Primari Secundari Terciari
 22. 24. LES MULTINACIONALS Què és una multinacional? Busca les 10 principals multinacionals del món.
 23. 25. <ul><ul><li>6.4. La localització i la concentració de l’empresa industrial: </li></ul></ul><ul><ul><li>1. El cost del transport: la distància de transport de les matèries primeres a la fàbrica, el tipus de transport i els tipus de càrrega a transportar (àcids). S.XVIII/XIX a prop de rius o mat. primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Les matèries primeres. Normalment les indústries es col·loquen a prop de les matèries primeres que són difícils de transportar (carbó, sucre, productes periples, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. El mercat. Algunes indústries es situen a prop dels consumidors, ja sigui perquè venen productes periples o perquè busquen mà d’obra. D’altres indústries es situen prop d’altres indústries que les proveeixen. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. L’energia. Avui dia no es un factor gaire important. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Mà d’obra. S’intenta que sigui barata (països pobres). Les indústries tecnològiques acostumen a situar-se prop de les universitats i escoles professionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Zones amb avantatges fiscals (zona franca) </li></ul></ul>Factors que influeixen en la localització de l’empresa industrial amb la finalitat que sigui competitiva (augmentar vendes i reduir costos) (8.1):
 24. 26. <ul><ul><li>CONCENTRACIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>Moltes empreses es dediquen només a una part del procés industrial (especialització i divisió del treball) </li></ul></ul><ul><ul><li>La concentració pot ser: </li></ul></ul><ul><ul><li>Horitzontal: s’uneixen diverses empreses d’un mateix sector (carbó, petroli...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertical: s’agrupen empreses que fabriquen diversos productes d’un mateix sector. Ex: Tèxtil (filatures, teixit, confecció, comercialització </li></ul></ul><ul><ul><li>Els 2 casos donen lloc a grans complexos industrials on es concentra la producció per a reduir despeses </li></ul></ul>
 25. 27. <ul><li>Deslocalizació </li></ul><ul><li>És un fenomen que consisteix a traslladar els centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Mà d’obra abundant i barata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lleis laborals toves </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inexistència de lleis medi ambientals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pressió fiscal molt baixa o nul·la </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suficient nivell d'infrastructures. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Possibilitat d’obtenir molts beneficis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una de les conseqüències de la deslocalització ha estat l’increment de l’atur. </li></ul></ul></ul>
 26. 28. Un exemple de DESLOCALITZACIÓ INDUSTRIAL. Els pantalons de l’Helena Quants països han intervingut en la fabricació i distribució dels pantalons de l’Helena?
 27. 29. 8.2 REGIONS INDUSTRIALS <ul><ul><li>Distribució de la indústria: </li></ul></ul><ul><ul><li>Països centrals industrialitzats: Els que pertanyen al G8 (EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia) i el països que integren l’OCDE (Alemanya, Austràlia, Àustria,Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovàquia (2000), Espanya, USA, Finlàndia, França, Grècia, Hongria (1996), Irlanda, Islàndia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Mèxic (1994), Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Polònia (1996),Portugal, Regne Unit, República Txeca (1995), Suècia, Suïssa i Turquia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Països de nova industrialització: El sud-est asiàtic (els 4 dragons: Singapur, Hong Kong, Corea del Sud i Taiwan) o NEI (Nous Estats Industrialitzats). </li></ul></ul><ul><ul><li>3. La indústria del 3r món o la dels països perifèrics està orientada al consum, depèn tecnològicament del nord i té un fort component de capital estranger. Hi destaquen: El Magrib, Líbia, Calcuta, Riu de la Plata, Ciutats australianes, Golf pèrsic, zones de l’antiga URSS, Shangai, etc. </li></ul></ul>
 28. 30. PRINCIPALS REGIONS INDUSTRIALS Quines són les principals regions industrialitzades del món?
 29. 31. EL CINTURÓ INDUSTRIAL On s’ubiquen els pincipals centres industrials del món? Quines són les zones que queden al marge de la industrialització ?
 30. 32. <ul><ul><li>El G8: EUA, Japó, Alemanya, Gran Bretanya, França, Canadà, Itàlia i Rússia(1998). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic . </li></ul></ul><ul><ul><li>Els països industrialitzats </li></ul></ul>
 31. 33. Els quatre dragons asiàtics Distribució de la indústria al món Corea del sud Taiwan Hong Kong Singapur
 32. 35. ELS CENTRES DE DECISIÓ ECONÒMICA Quins són els centres de decisió econòmica, d’innovació i indústries punta? Fixa´t n Europa, Cita els principals centres d’ impuls econòmic i els centres emergents.
 33. 36. ELS CENTRES DE PODER MUNDIAL Qui té el poder en el món?
 34. 37. 7.- EL PROCÉS I EL TREBALL INDUSTRIAL Defineix els següents termes
 35. 38. Procés d’elaboració del sucre
 36. 39. <ul><li>Història: </li></ul><ul><li>Comença a finals del segle XVIII, al voltant del tèxtil (cotó) i de la metal·lúrgia. </li></ul><ul><li>Es caracteritza per la manca de matèries primeres i l’escassetat de recursos energètics </li></ul><ul><li>Els eixos de localització eren el Ter i el Llobregat, vora dels rius per aprofitar l’energia hidràulica. </li></ul><ul><li>La industrialització a Catalunya es va impulsar gràcies a que la Península Ibèrica era un gran mercat pels productes catalans i per l’aixecament de la prohibició del comerç amb Amèrica. </li></ul>La indústria a Catalunya
 37. 40. <ul><li>La indústria catalana actual: </li></ul><ul><li>Als anys 60’ comença la crisi del tèxtil, però comencen a destacar el sector químic (Tarragona) i el del metall. </li></ul><ul><li>Es creen noves indústries de telecomunicacions, alimentàries i d’informàtica </li></ul><ul><li>Catalunya representa el 25% de la producció industrial Espanyola. </li></ul>
 38. 42. <ul><li>Localització de la indústria catalana: </li></ul><ul><li>Es concentra entorn a Barcelona, Tarragona i Reus, l’Anoia, el Bages, Osona, el Ripollès i el Berguedà. </li></ul>
 39. 43. <ul><li>Medi ambient: </li></ul><ul><li>Les activitats industrials, juntament amb l’extracció de minerals i recursos energètics, són les que provoquen més impactes mediambientals. Els més freqüents són: </li></ul><ul><li>Contaminació atmosfèrica: pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, efecte hivernacle. </li></ul><ul><li>Contaminació de la hidrosfera: abocaments excessius de residus tant als rius com als mars, contaminació de les aigües subterrànies </li></ul><ul><li>Generació de residus perillosos: a les indústries químiques i d’obtenció d’energia nuclear. </li></ul><ul><li>Desenvolupament sostenible: </li></ul><ul><li>La industrialització ha incrementat les diferències entre el nord-sud, ja que el 80% de la producció manufacturada està controlada per empreses amb seu als països més rics. </li></ul>La indústria i el medi ambient

×