Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Detska gradina art_tenhiki

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Detska gradina tvorchestvo
Detska gradina tvorchestvo
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 56 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Más de LilyBankova (20)

Anuncio

Detska gradina art_tenhiki

 1. 1. APT ТЕХНИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МИСЛЕНЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА 1 лектор: д-р Р. Неминска
 2. 2. Модули Особености на мисленето в предучилищна възраст. Детското въображение и детското творчество. Методи и подходи за стимулиране. Арт – методи за развитие на детското мислене. 2
 3. 3. Личностно- хуманен Индивидуален Дейностен Ситуационен Холистичен 3 СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРИНЦИПИТЕ
 4. 4. Осъзнаване на ситуацията Присъствие Автентичност Яснота Емпатия 4 УМЕНИЯ /по К. Албрехт/
 5. 5. ДИСКУСИЯ: Основни педагогически умения В педагогическата ситуация В разговор с родители 5 В публичното пространство
 6. 6. МИСЛЕНЕ 6 ПИАЖЕ ФРОЙД СЛАВИН
 7. 7. ПРОБЛЕМНОСТ ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ ДЕЙСТВЕНОСТ 7 Особености на мисленето
 8. 8. КЛАСИФИКАЦИЯ 1 Нагледно – образно Конкретно-действено Словено - логическо мислене КЛАСИФИКАЦИЯ 2 Практико-действено Предметно-образно Абстрактно: словесно-логическо 8 МИСЛЕНЕ
 9. 9. МИСЛЕНЕ 2 г. - 6 г. 9 ДООПЕРАЦИОНАЛЕН СТАДИИ СВЕТЪТ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО ГО ВИЖДАМ. ОБРАЗ → ДЕЙСТВИЕ → ПОНЯТИЯ. ДЕЙСТВЕНА ФОРМА→ ВЪТРЕШНА ФОРМА/умствено/ НАГЛЕДНО-ОБРАЗНО→ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКО. ФОРМАЛНИ ЗНАНИЯ
 10. 10. ИГРА: НАРИСУВАЙ КЪЩА 10
 11. 11. МЕТОД Начин на действие или дейност за постигане на определена цел, който изисква повече време. ТЕХНИКА Отнема по-малка част от времето (“Визитка”, “Изиграване на името”; Част от метод (Мозъчна атака като стартов елемент на метода панелна дискусия) 11 „Техника“ в методическата система.
 12. 12. опознавателни игри. наблюдение, демонстрации, видеофилми. Разказ, беседа, загадка; Настолни игри. Игри експерименти. Игри с пръсти Развитие на словото и творчески дейности. Римувани истории, приказки с пръсти Загадки 12
 13. 13. Екипна дейност. Състезание ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ НАГЛЕДНО-ОБРАЗНО МИСЛЕНЕ 13
 14. 14. ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИСЛЕНЕТО ИГРА. 20 въпроса Игра. "Как да се пресече реката? 14 Игра на думи.
 15. 15. ВЪОБРАЖЕНИЕ? 15 Що е то?
 16. 16. Избери игра ИГРА. „Смешен край“ ИГРА „Чудната търбичка“. 16
 17. 17. Въображението е по-важно от знанието....Въображението стимулира прогреса и е източник на еволюция. /А. Айнщайн/ Виготски - “творческа дейност, основана на комбинаторната способност“ 17
 18. 18. Наполеон Хил – креативно въображение: нагласа на ума да мисли нестандартно; К. Г. Юнг - активното въображение. „вглеждане“, „вслушване“; Левитов - конструктивно въображение 18
 19. 19. ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ Взаимовръзка и взаимоотношения Единство и борба на противоположностите Движение и развитие Неочаквани сходства Преднамерено трансформиране Причинно – следствени вериги 19
 20. 20. ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ Мозъчна атака: генериране на идеи за кратко време; Методи на асоциациите: многоаспектността на идеите; „Граматика на фантазиите“ – „Какво би станало, ако…”... 20
 21. 21. Мозъчна атака: Дъжд Приятно  Неприятно  скачаме в локвите хвърляме камъчета в локвите може да ни изпръска кола трябва да носим чадър 21
 22. 22. Да поиграем.... Как да обезопасим пешеходците от падащите от покрива ледени висулки? Какво много весело нещо да направим? Трябва да разбъркаме захар в чаша с горещ чай, но нямаме лъжичка. Какво да направим? Как можем да поздравим човек? 22
 23. 23. МЕТОД НА АСИЦИАЦИИ ЛИСТ 23
 24. 24. ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ Метод на Морфологичен анализ - намиране на нови, неочаквани решения; Метод на контролните въпроси -задаване на поредица въпроси; Метод на рисуването /по Едуард Де Боно/. 24
 25. 25. Метод на Морфологичен анализ 25
 26. 26. Метод на контролните въпроси Кой? Какво? Защо? Къде? С какво? Как? Кога? 26
 27. 27. Метод на рисуването /по Едуард Де Боно/ Как ще проектираш по-добра маса за хранене? (Проектирай маса, която е специално направена за хранене). 27
 28. 28. 28 Активно Креативно Откривателство Пространство Аглутинация Хиперболизация Пантомима Динамика ПОДХОДИ
 29. 29. Игри за развитие на творческо въображение. Комбинирай смешно!“ – свързване на предмети. „Размени местата“ – замяна на елементи в картинка, така, че да е смешно; „ „Чий е гласът?“ 29
 30. 30. АРТ - ТЕХНИКИ АРТ – ИЗКУСТВО Област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства.. 30
 31. 31. ДРАМА ТЕАТЪР ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 31 АРТ - ТЕХНИКИ
 32. 32. ДЕТСКА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЦЕЛТА НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО НЕ Е ИЗКУСТВОТО, А ОПОЗНАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА“ Гротцингер 32
 33. 33. ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА В ПРЕПОДАВАНЕТО Важен е начина, по който се поставят сензорните задачи; Именно показването на начина на работа с нагледния материал формира динамичност и осмисленост на възприятията./Якиманска/ Визуализиране на отделни елементи,етапи. Повече от един вариант за работа, за да се избегне копирането 33
 34. 34. ВАРИАТИВНИ И КОМБИНАТИВНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА При децата и възрастните формирането на представите се извършва чрез комбиниране на възприети белези, но тяхното съдържание е различно: при детето това става предимно по субективно-емоционален път, а при възрастния – по обективно-рационален път. Комбинирането на форми от познати образи и синтезирането им в нови обекти развива детското въображение. 34
 35. 35. ЩО Е ТО? 35
 36. 36. АКВАРЕЛНИ ТЕХНИКИ ЕФЕКТ „ОТМИВАНЕ“ МОКРО В МОКРО МОКРО ВЪРХУ СУХО 36
 37. 37. Акварел, рисуван с помощта на найлон С акварел се правят основните петна; Листът се покрива с найлон След изсъхване - се визуализират петната. 37
 38. 38. Смесена техника: Маслен пастел и акварел –батик /молив, пастел, акварел/ 38
 39. 39. Темпера,рисувана с картонени шпакли 39
 40. 40. Сух пастел, рисуван върху цветна хартия /за декоративна композиция/ 40
 41. 41. Акварел и цветни моливи /за дребни детайли/ 41
 42. 42. Рисунки на морско дъно /различни техники, фантазни разказ/ 42
 43. 43. Шаблони 43
 44. 44. 44
 45. 45. Какво е квилинг? Квилинг се нарича използването на хартиени ленти, които се навиват около специален инструмент и се оформят по различен начин, създавайки оригинални декорации. Най-важното, което изисква квилингът, е търпение, тъй като се работи „на дребно“. 45
 46. 46. 46 Quill всъщност означава паче перо. На него по времето на Ренесанса французи и италианци са навивали хартиените ленти, превръщайки ги в украса на корици на книги. По-късно по квилинг се запалили и дамите във Великобритания, които смятали, че заниманието подхожда на изисканото им потекло, без да ги уморява или затруднява. Днес квилингът се е превърнал в изкуство, на което може да му се насладите, майсторейки своя собствена декорация.
 47. 47. 47 КВИЛИНГ
 48. 48. КВИЛИНГ 48
 49. 49. Съществуват различни форми, по които може да навивате хартиените лентички, и когато ги „сглобите“, да образуват цяла картина – по-стегнати, по-отпуснати, свързани, V-образни, S-образни, като сърце или капка. Квилингът е подходящо занимание за малки и за големи. 49
 50. 50. ДЕКУПАЖ 50
 51. 51. 51 Д Е К У П А Ж
 52. 52. Шест мислещи шапки 52 • многоцветна ролева игра • играене на роля, насочване на вниманието, удобството да смениш посоката на своето мислене или да помолиш някой друг да направи това. • определяне и привикване към правилата на играта.
 53. 53. Бялата шапка - трябва да изпълним с факти, цифри и с много информация; Червената шапка отразява нашите чувства и усещания за нещата; Черната шапка ОСПОРВАНЕ; Жълтата шапка – ОПТИМИЗЪМ Зелената шапка - новите идеи; Синята шапка – ЗАДАВАНЕ ВЪПРОСИ. 53
 54. 54. Приказки на Джани Родари 54
 55. 55. 55
 56. 56. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 56

×