Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Aplinkos pažinimas.pptx

 1. IPPs11-2 grupės studentė Lina Zaleckienė Darbo vadovė Lek. Rūta Tamašauskinė VERSLO FAKULTETAS Studijų programa: IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA Studijų dalykas: APLINKOS PAŽINIMO UGDYMAS Metodinė priemonė tėvams Kiekis ir skaičius. Jo suvokimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje (4-5)m.
 2. Kiekis ir skaičius. Jo suvokimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje (4-5m.) gebėjimai: 4-5 metų vaikų gebėjimai pagal pasiekimų aprašą: (4 žingsnis) Pradeda skaičiuoti daiktus, palygina dvi daiktų grupes pagal daiktų kiekį grupėje. Padalina daiktus į grupes po lygiai (po du, po tris). Supranta, kad prie daiktų pridedant po vieną jų skaičius grupėje didėja, o paimant po vieną mažėja. Pradeda vartoti kelintinius skaitvardžius (pirmas, antras...). (5 žingsnis) Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Pastebi, kaip sudaryta daiktų (elementų) seka, geba pratęsti ją 1-2 daiktais (elementais). Pratęsdamas pasikartojančių daiktų ar elementų seką, nebūtinai laikosi tos pačios jos sudarymo logikos (pvz., iš pradžių gali imti daiktus ar elementus pagal vieną požymį, vėliau – pagal kitą). Skiria kelintinius skaitvardžius.
 3. Patarimai tėveliams: 1. Prieš sėdant prie stalo paprašyti, kad vaikas suskaičiuotų kiek žmonių valgys ir kiek lėkštučių, puodelių, ar kitų stalo įrankių reikės padėti ant stalo. 2. Paprašyti vaiko, kad suskaičiuotų kiek namuose yra lovų, stalų, kėdžių. 3. Pasiūlyti vaikui suskaičiuoti kiek pirštukų yra ant vienos rankytės, tada suskaičiuoti ir ant kitos. Taip pat suskaičiuoti ir kojytės pirštukus, ant vienos, po to ant kitos. 4. Paprašykite, kad vaikas suskaičiuotų kiek vaisių vazoje yra obuolių, kriaušių ar bananų.
 4. GRAFINIAI DARBAI.
 5. Grafinis darbas Nr.1 „Plaukia piratai“ Reikalingos priemonės: atspausdinta dėlionė, žirklės, klijai, A4 formato lapas. Užduotis: susikarpyti pagal linijas dėlionę, pagal skaičių seką mėginti taisyklingai priklijuoti ant lapo. Rezultatas: gebės sudėlioti ir suklijuoti dėlionę pagal skaičių seką. Saugos save naudodamas žirkles. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai (5 žingsnis). Žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus (naudodamasis žirklėmis ir klijais).
 6. Grafinis darbas Nr.2 “Nuspalvink šuniuką“ Priemonės: atspausdintas paveikslėlis, flomasteriai, pieštukai ar kreidelės. Užduotis: flomasteriu, pieštuku ar kreidele baigti piešti šuniuko būdos stogą, sujungiant skaičiukus nuo 1iki 5 ir nuspalvinti paveikslėlį. Rezultatas: įtvirtins skaičių seką nuo 1iki 5. Lavins smulkiąją motoriką spalvindamas, ugdys kūrybiškumą pasirinkdamas spalvas. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Jei reikia kreipiasi pagalbos į suaugusįjį. Meninė raiška (5 žingsnis). Išryškina vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales.
 7. Grafinis darbas Nr.3 „TRYS“ Priemonės: atspausdinta užduotis ir paprastas pieštukas. Užduotis: stenktis taisyklingai apvedžioti skaičiukus, pradėti vedžioti nuo taškelio. Įvardinti koks tai skaičius. Rezultatas: lavins smulkiąją motoriką, gebės įvardinti ir mokės parašyti skaičiuką 3. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skiria kelintinius skaitvardžius, pvz: trečias, antras, pirmas. Rašytinė kalba (5 žingsnis). Domisi ne tik įvairiomis rašymo priemonėmis, bet ir galimybe rašyti.
 8. Grafinis darbas Nr.4 „Spalvoti balionėliai“ Priemonės: atspausdinta užduotis, flomasteriai, pieštukai ar vaškinės kreidelės. Užduotis: gebėti įvardinti ir suprasti koks skaičius kokios spalvos ir nuspalvinti balionėlius reikiama spalva. Nuspalvinus balionėlius, taip kaip vaikui patinka nuspalvinti ir klounus. Rezultatas: Įsimins skaičiukus nuo 1 iki 4, įtvirtins spalvų pavadinimus, lavins smulkiąją motoriką atlikdami darbelį. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Estetinis suvokimas (5 žingsnis). Mėgaujasi dailės veikla. Pasako kaip jautėsi ir ką patyrė spalvindamas.
 9. Grafinis darbas Nr.5 „Gyvūnai“ Priemonės: atspausdintas užduoties lapas ir pieštukas. Užduotis: suskaičiuoti kiek gyvūnų yra kiekviename langelyje ir apibraukti teisingą skaičiuką. Apibūdinti kokie tai gyvūnai. Rezultatas: gebės teisingai suskaičiuoti ir įvardinti gyvūnus Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Dėliodamas kelis daiktus sugeba atsakyti į klausimus :Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Aplinkos pažinimas (4 žingsnis). Atpažįsta gamtoje ar paveikslėliuose dažniausiai sutinkamus gyvūnus.
 10. Grafinis darbas Nr.6 „Suskaičiuok ir nupiešk“ Priemonės: atspausdintas užduoties lapas, spalvoti pieštukai, flomasteriai ar vaškinės kreidelės. Užduotis: suskaičiuoti kiek yra bitučių ir kiek yra sraigių. Įrašyti tinkamą skaičių ir nupiešti tam tikrą kiekį gyvūnėlių ir juos nuspalvinti. Rezultatas: gebės savarankiškai ar su suaugusiojo pagalba suskaičiuoti ir įrašyti kiek yra bitučių ir sraigių. Jas nupiešti ir nuspalvinti. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Santykiai su suaugusiaisiais (5 žingsnis). Priima su veikla susijusius suaugusiojo pasiūlymus.
 11. Grafinis darbas Nr.7 „Suskaičiuok gyvūnus“ Priemonės: spausdintas grafinio darbo lapas, A4 formato kartono lapas, žirklės, klijai. Užduotis: išsikarpyti skaičiukus ir gyvūnus iš užduoties lapo. Suklijuoti ant kartono lapo skaičiukus nuo viršaus į apačią. Šalia klijuoti teisingą paveikslėlį su gyvūnais, koks skaičiukas, tiek ir gyvūnų. Rezultatas: gebės išsikirpti užduotį iš lapo, teisingai suskaičiuoti ir priklijuoti atitinkamus skaičiukus ir gyvūnus. Gebės įvardinti gyvūnų pavadinimus, spalvas. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei padėties erdvėje. Aplinkos pažinimas (5 žingsnis). Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus.
 12. Grafinis darbas Nr.8 „Skaičiukas 2“ Priemonės: spausdintas užduoties lapas, spalvoti pieštukai, flomasteriai ar vaškinės kreidelės, paprastas pieštukas. Užduotis: suskaičiuoti mašinėles, tigrus. Apvedžioti skaičiuką 2, pradėti vesti nuo rodyklėlės. Nuspalvinti mašinėles ir tigrus. Rezultatas: pažins ir gebės įvardinti ir apvest skaičiuką, lavins rankytę, smulkiąją motoriką, nuspalvins mašinėles ir tigrus pasirinktomis spalvinimo priemonėmis. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Santykiai su bendraamžiais (5 žingsnis). Gali padėti kitam vaikui.
 13. Grafinis darbas Nr.9 „Helovinas“ Priemonės: spausdintas užduoties lapas, rašymo priemonė. Užduotis: suskaičiuoti ir apibraukti teisingą atsakymą, kurių daiktų yra daugiau, mažiau ar lygiai. Rezultatas: gebės skaičiuoti iki 5, palyginti kurioje pusėje daiktų yra daugiau, kurioje mažiau. Aptars Helovino šventę, kas jai būdinga: moliūgų puošimą, saldainių dalinimąsi... Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Dėliodamas kelis daiktus sugeba atsakyti į klausimus :Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Tyrinėjimas (5 žingsnis). Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties. Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
 14. Grafinis darbas Nr.10 „Skaičiuojam iki 5“ Priemonės: spausdintas užduoties lapas, spalvinimo priemonės: pieštukai, flomasteriai, vaškinės kreidelės, paprastas pieštukas. Užduotis: sudėti ar atimti paveikslėliuose esančius gyvūnėlius. Su suaugusiojo pagalba ar be jo įrašyti skaičiukus. Gyvūnėlius nuspalvinti pasirinkta spalvinimo priemone. Rezultatas: gebės suskaičiuoti kiek yra gyvūnėlių ar kiek liko. Atims ar sudės. Aptars kokie tai gyvūnėliai, naminiai ar laukiniai. Kurie gali skristi, o kurie ne. Nuspalvins piešinėlius. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Aplinkos pažinimas (5 žingsnis). Atpažįsta ir įvardyja ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus.
 15. INTERNETINĖS NUORODOS
 16. Internetinė nuoroda Nr.1 Skaičiuoju iki 5 Nuoroda: https://wordwall.net/resource/2568628/skai%C4%8Diuoju-iki-5 Užduotis: paspausti langelį su teisingu atsakymu. Suskaičiuoti kiek rodo pirštukų, gyvūnėlių ir kitų daiktų. Rezultatas: gebės susieti ekrane rodomų daiktų, gyvūnėlių ir pirštų kiekį su skaičiumi. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai (5 žingsnis). Priminus stengiasi sėdėti taisyklingai.
 17. Internetinė nuoroda Nr.2 „Iki 5“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/25681657/iki-5 Užduotis: sudėtis iki 5, kad būtų lengviau galima lenkti pirštukus, suskaičiavus reikia pasirinkti teisingą skaičiuką. Rezultatas: gebės suskaičiuoti ir pasirinkti tinkamą atsakymą pats arba su suaugusiojo pagalba, lavins savo loginį mąstymą, protinius gebėjimus. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Santykiai su suaugusiaisiais (5 žingsnis). Rodo, prašo, siūlo, aiškina, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą veiklą.
 18. Internetinė nuoroda Nr.3 Greitai skaičiuok iki 5 Nuoroda: https://wordwall.net/resource/1325141/greitai- skai%C4%8Diuok-iki-5 Užduotis: iš oro baliono nuleisti toki daiktą ar tokį daiktų kiekį į traukinuko vagonėlį koks ant jo parašytas ir nupieštas. Viskas vyksta greitai, nes reikia, kad norimas daiktas spėtų įkristi į vagonėli jam dar nepėjus pravažiuoti. Rezultatas: gebėti atpažinti, suskaičiuoti ir pataikyti įdėti daiktus į jiems skirus vagonėlius, Aptars ir susipažins su judėjimo priemonėmis: oro balionu, traukiniu. Žaidimas sukels įvairių emocijų, priklausomai nuo to kaip greitai vaikui pavyks viską sudėti į vietas. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių. Emocijų suvokimas ir raiška (5 žingsnis). Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie kilo.
 19. Internetinė nuoroda Nr.4 „Aš mažas dar esu bet skaičiuoju iki 5“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/22932762/a%C5%A1- ma%C5%BEas-dar-esu-bet-skai%C4%8Diuoju-iki-5 Užduotis: pažymėti teisingus atsakymus kiekvienoje užduotėlėje. Reikia paskaičiuoti kiek yra ežiukų, lapelių, grybukų, obuolių, drugelių. Rezultatas: gebės suskaičiuoti iki 5 ir paspausti ant reikiamo skaičiuko. Užduotėlę atsliks su suaugusiojo pagalba, nes reikia perskaityti, ką kiekvienoje užduotyje skaičiuosim: ežius, obuolius, grybus ir t.t. Vaikas gebės įvardinti koks tai metų laikas, kai ežiukas neša grybus, rudeninius lapus, obuoliukus. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis).Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Aplinkos pažinimas (4 žingsnis). Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems požymius.
 20. Internetinė nuoroda Nr.5 „Surask porą“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/32802687/skai%C4%8Diai-iki-5 Užduotis: atversti pasirinktą paveikslėlį, įvardinti ir suskaičiuoti kas ir kiek jame pavaizduota. Tada ieškoti jam poros, tokio pat paveikslėlio. Rezultatas: gebės įvardinti daiktų pavadinimus ir juos suskaičiuoti. Atversdami vis kitą kortelė suras jiems poras. Žaidimas baigiasi, kai visos kortelės randa savo poras. Gerės atmintis, pastabumas. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja beveik iki 5. Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina.
 21. Internetinė nuoroda Nr.6 „Žiema“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/29136074/skai%C4%8Diavi mas-iki-5 Užduotis: kiekviename paveikslėlyje pavaizduota žiemos tema. Reikia suskaičiuoti kiek daiktų yra ir paspausti langelį su tinkamu skaičiumi. Rezultatas: gebės suskaičiuoti daiktus ir paspausti teisingą langelį. Aptars kas būdinga žiemai, kas vaikui labiausiai patinka šiuo metų laiku. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 22. Internetinė nuoroda Nr.7 „Surask skaičius iki 5?“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/31781480/surask- skai%C4%8Dius-iki-5 Užduotis: suskaičiuoti kiek laukeliuose yra vaisių ir nuvesti juos iki atitinkamo skaičiuko. Rezultatas: suskaičiuos vaisius ir nuves į atitinkamą laukelį. Pakartos vaisių, uogų pavadinimus, jų spalvas. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Aplinkos pažinimas (5 žingsnis). Skiria vaisius, uogas.
 23. Internetinė nuoroda Nr.8 „Suskaičiuok iki 5“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/14642827/suskai%C4%8Diuok -iki-5 Užduotis: suskaičiuoti kiek daiktų yra paveikslėlyje ir nuvesti prie tinkamo skaičiuko. Rezultatas: suskaičiuos pavaizduotus daiktis, gebės juos įvardinti ir nuvesti iki atitinkamo pažymėto skaičiaus. Užduotį atliks pats arba su suaugusiojo pagalba. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio, ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 24. Internetinė nuoroda Nr.9 „Suskaičiuok boružės taškelius“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/14349448/suskai%C4%8Diuok- boru%C5%BE%C4%97s-ta%C5%A1ku%C4%8Dius-iki-5 Užduotis: suskaičiuoti kiek boružės turi taškelių ir nuvesti jas prie atintinkamo skaičiaus. Rezultas: gebės suskaičiuoti boružėlių taškelius ir nuvesti jas prie atitinkamo skaičiuko. Atpažįsta, kad tai boružė, yra matęs gyvai ir paveikslėliuose. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Aplinkos pažinimas (4 žingsnis). Atpažįsta gamtoje ar paveikslėliuose dažniausiai sutinkamus gyvūnus.
 25. Internetinė nuoroda Nr.10 „Vagonai. Sudėtis ir atimtis iki 5.“ Nuoroda: https://wordwall.net/resource/10454432/vagonai- sud%C4%97tis-ir-atimtis-iki-5 Užduotis: sudėti ar atimti skaičiukus pavaizduotus ant vagonėlių ir paspausti teisingą atsakymą. Rezultatas: gebės sudėti ir atimti iki 5. Pakartos vagonėlių spalvas, aptars iš ko pagaminti vagonėliai. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Tyrinėjimas (5 žingsnis). Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
 26. VEIKLA PATALPOJE.
 27. Veikla patalpoje Nr.1 „Sumauk žiedelius“ Reikalingos priemonės: žaidimas- dėlionė su žiedeliais. Užduotis: pagal tai koks yra skaičiukas, tiek sumauti ant strypelio žiedelių. Rezultatas: gebės teisingai sudėlioti žiedelius iki tiek, kiek pažįsta skaičių, kiek moka suskaičiuoti. Įvardins spalvas. Palygins kur daugiau žiedelių, kur mažiau. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina.
 28. Veikla patalpoje Nr.2 „Suskaičiuok“ Reikalingos priemonės: magnetinė lentelė, magnetiniai skaičiukai, sudėties, atimties ir lygu ženkliukai. Užduotis: sudėlioti skaičius nuo 1 iki 5 ir atvirkščiai. Sudėti ir atimti skaičius iki 5. Rezultatas: gebės atlikti sudėties ir atimties veiskmus iki 5. Sudėlioti skaičiukus didėjančia ir mažėjančia tvarka. Įtvirtins spalvų pavadinimus. Iš magnetinių skaičiukų ir ženklų, ant magnetinės lentelės, gebės sudėlioti kokį tai daiktą, gyvūną ir t.t. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Meninė raiška (5 žingsnis). Objektus vaizduoja ne tokius, kokius mato, o tokius, ką apie juos žino.
 29. Veikla patalpoje Nr.3 „Kas aš“ Reikalingos priemonės: siena, durys ir lipdukai: skaičiukai, gyvūnėliai. Užduotis: vaikas susiklijuoja skaičiukus eilės tvarka iki 5 ir tada skaičiuoja kiek, su kokiais gyvūnais yra lipdukų ir klijuoja prie atitinkamo skaičiaus. Rezultatas: gebės suskaičiuoti gyvūnėlius ir priklijuoti prie tinkamo skaičiaus. Prisimins gyvūnų pavadinimus, kas skraido, kas plaukia, kas riaumoja, kas po medžius karstosi... Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Aplinkos pažinimas (5 žingsnis). Atpažįsta ir įvardija ne tik naminius, bet ir kai kuriuos laukinius gyvūnus. Samprotauja apie naminių ir laukinių gyvūnų gyvenimo skirtumus.
 30. Veikla patalpoje Nr.4 „Drugelis“ Reikalingos priemonės: žaidimas „Drugelis“ ir kortelės. Užduotis: pasirinkus vieną kortelę padaryti, kad drugelio sparneliuose rutuliukai butų suvedžioti taip, kaip kortelėje. Suskaičiuoti kiek ir kokios spalvos rutuliukų yra kiekviename sparnelyje. Rezultatas: gebės teisingai suvedžioti rutuliukus, įvardinti spalvas ir juos suskaičiuoti. Kiek ir kokios spalvos rutiuliukų kiekviename sparnelyje. Džiaugiasi kai pavyksta teisingai nuvesti rutuliukus. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Savivoka ir savigarba (5 žingsnis). Siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų.
 31. Veikla patalpoje Nr.5 „Kaštonai“ Reikalingos priemonės: maži padėkliukai, kaštonai, ir skaičiukai ( gali būti iškirpti iš popieriaus). Užduotis: ant padėkliukų padėti tokį kiekį kaštonų, kuris atitiktų skaičių žymintį simbolį. Rezultatas: gebės suskaičiuoti ir teisingai sudėti tiek kaštonų kiekį, tiek pasirinkti tinkamą skaičių. Susies daiktų kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Susipažins su gamtinėmis medžiagomis, aptars kokio medžio tai vaisiai ir kokiu metų laiku jų būna, kada sunoksta: rudenį. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Susieja daiktų (realių ar pavaizduotų) kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Aplinkos pažinimas (4 žingsnis). Pasako metų laikų pavadinimus ir būdingus jiems požymius.
 32. Veikla patalpoje Nr.6 „Skaičiuoju ir dėlioju figūras“ Reikalaingos priemonės: medinė lentelė su strypeliais, figūros su skylutėmis. Užduotis: taisyklingai sumauti atitinkamas figūras ant tam tikrų strypelių, į joms skirtas vietas. Rezultatas: vaikas gebės pats ar su suaugusiojo pagalba įvardinti figūras, jų spalvas. Suskaičiuos kiek skylučių yra kiekvienoje figūroje, suvoks į kurią vietą jas sumauti. Suskaičiuos kiek yra figūrų žalios, raudonos, geltonos ir kitų spalvų. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Santykiai su suaugusiaisiais (5 žingsnis). Rodo, prašo, siūlo, aiškina, nurodinėja, įtraukdamas suaugusįjį į savo žaidimus, bendrą veiklą.
 33. Veikla patalpoje Nr.7 „Skaičiuoju saldainius“ Reikalingos priemonės: saldainiai. Užduotis: skaičiuoti saldainukus iki 5, dėlioti nuo 1 iki 5, sudėlioti po vieną, du, tris, keturis ir penkis. Rezultatas: gebės suskaičiuoti ir sudėlioti saldainukus iki 5. Įvardins kokios spalvos saldainių popierėliai. Aptars iš ko saldainiai yra pagaminti, kokio skonio. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja beveik iki 5. Tyrinėjimas (5 žingsnis). Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties. Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
 34. Veikla patalpoje Nr.8 „Domino“ Reikalingos priemonės: žaidimas „Domino“. Užduotis: suskaičiuoti kiek paveikslėlyje pavaizduota gyvūnėlių, įvardinti skaičiaus simbolį. Su suaugusiuoju žaisti kartu, išsidalinti po reikiamą kiekį kortelių ir dėlioti pagal žaidimo taisykles: prie padėtos kortelės reika padėti tokią kortelę, kurioje atitktų gyvūnėliai ar skaičiaus simbolis. Rezultatas: gebės įvardinti skaičiaus simbolį, pažins ir įvardins pavaizduotus gyvūnus. Lavins rankos judesius, mokės garbingai kovoti, laimėti ir pralaimėti. Patirs daug įvairių emocijų. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Emocijų suvokimas ir raška (5 žingsnis). Atpažįsta bei pavadina savo jausmus ir įvardija situacijas, kuriose jie kilo
 35. Veikla patalpoje Nr.9 „Skaičiuoju makaronus“ Reikalingos priemonės: stambesni makaronai. Užduotis: skaičiuoti makaronus iki 5, sudėlioti po vieną, po du, po tris, po keturis, po penkis. Palyginti kur daugiau, kur mažiau. Rezultatas: gebės suskaičiuoti iki 5, sudėlioti po vieną, po du, po tris, po keturis, po penkis eilės tvarka. Aiškinsis iš ko makaronai padaryti ir ką galima iš jų skanaus pagaminti. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai (5 žingsnis). Žaisdamas, ką nors veikdamas stengiasi saugoti save ir kitus. Priminus stengiasi sėdėti, stovėti, vaikščioti taisyklingai.
 36. Veikla patalpoje Nr.10 „Skalbinių segtukai“ Reikalingos priemonės: popieriaus lapas, pieštukas ir skalbinių segtukai. Užduotis: prisegti tiek segtukų prie lapo, koks skaičius yra parašytas. Rezultatas: gebės suskaičiuoti ir prisegti tiek segtukų, koks skaičiaus simbolis pavaizduotas. Įvardins spalvas, mankštins rankytę. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (6 žingsnis). Susieja daiktų kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 37. VEIKLA LAUKE
 38. Veikla lauke Nr.1 „Eglučių parkelis“ Reikalingos priemonės: eglučių parkelis. Užduotis: suskaičiuoti eglutes iki 5. Rezultatas: gebės suskaičiuoti eglutes iki 5, kiek eglučių auga vienoje krūvelėje, eilutėje. Palygins kurios eglutės aukštos, žemos, plačios, siauros... Puikiai praleis laiką gryname ore, pašokinės kaip zuikutis. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Fizinis aktyvumas (5 žingsnis). Šokinėja abiem kojomis vietoje ir judėdamas pirmyn.
 39. Veikla lauke Nr.2 „Pajūrio akmenukai“ Reikalingos priemonės: akmenukai. Užduotis: skaičiuoti akmenukus iki 5. Dėlioti krūvelėmis po vieną, po du, po tris, po keturis, po penkis. Rezultatas: gebės suskaičiuoti iki 5, gebės sudėlioti kruvelėmis po vieną, po du, po tris, po keturis, po penkis. Tyrinės akmenukų formą, dydį, spalvą, žais su jais. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių. Tyrinėjimas (4 žingsnis). Žaisdamas tyrinėja, išbando daiktus, bei medžiagas (pvz., plaukia ar skęsta, rieda ar sukasi ratu).
 40. Veikla lauke Nr.3 „Antys“ Reikalingos priemonės: geras oras, tvenkinukas ir antys. Užduotis: suskaičiuoti kiek ančių vaikšto pakrante, kiek plaukioja vandenyje, kiek guli žolytėje. Rezultatas: gebės suskaičiuoti iki 5 antis esančias vandenyje, krante, gulinčias. Su suaugusiojo pagalba bandys aiškintis, kokios spalvos vyriškos giminės antys, o kokios moteriškos. Ieškos ančių jauniklių, aptars kuo minta paukščiai. Kokių dar būna tvenkiniuose vandens paukščių. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja beveik iki 5. Aplinkos pažinimas (6 žingsnis). Pastebi aiškiai matomus skirtumus ir panašumus tarp gyvūnų. Samprotauja apie tai, kur gyvena, kuo minta laukiniai ir naminiai gyvūnai.
 41. Veikla lauke Nr.4 „Mano namas“ Reikalingos priemonės: gyvenamasis rajonas. Užduotis: suskaičiuoti kelių aukštų namas, kiek langų, kiek laiptinių. Rezultatas: gebės suskaičiuto iki 5, namo aukštus, laiptines, langus. Palygins ar visi namai vienodi, ras aukštesnių, žemesnių, ilgesnių, trumpesnių. Kreidele ant asfalto pieš namą. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Meninė raiška (5 žingsnis). Eksperimentuoja tapybos, grafikos, mišriomis dailės priemonėmis .
 42. Veikla lauke Nr.5 „Žaidimų aikštelė“ Reikalingos priemonės: žaidimų aikštelė, vaikai. Užduotis: suskaičiuoti kiek vaikų yra žaidimų aikštelėje, kiek mergaičių, kiek berniukų. Rezultatas: gebės suskaičiuoti žaidimų aikštelėje esančius vaikus iki 5. Suskaičiuos kiek yra mergaičių, kiek yra berniukų. Palygins kurie vaikai didesni, kurie mažesni. Pažais kartu su vaikais mėgstamus žaidimus. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Supranta, kad daiktų skaičius nepriklauso nuo daiktų formos, dydžio ir kitų savybių bei jų padėties erdvėje. Skaičiuoja bent iki 5. Santykiai su bendraamžiais (5 žingsnis). Sėkmingai įsitraukia į vaikų grupę ir nuolat kartu žaidžia. Gali turėti draugą arba kelis kurį laiką nesikeičiančius žaidimų partnerius.
 43. Veikla lauke Nr.6 „Skaičiuoju automobilius“ Reikalingos priemonės: kiemas ir automobiliai. Užduotis: suskaičiuoti iki 5, kiek yra baltos spalvos automobilių kieme, raudonos spalvos, žalios, mėlynos, geltonos, juodos ir rudos. Rezultatas: gebės suskaičiuoti automobilius iki 5, įtvirtins spalvų pavadinimus, prisimins kokios spalvos automobilius vairuoja tėtis ir mama. Jei beskaičiuojant kurios pasirinktos spalvos automobilis išvažiuos gebės įvardinti, kad liko mažiau. O jei atvažiuos, kad dabar jau daugiau. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Iniciatyvumas ir atkaklumas (5 žingsnis). Ilgesnį laiką pats bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepavykus kreipiasi pagalbos į suaugusįjį.
 44. Veikla lauke Nr.7 „Popieriniai lėktuvėliai“ Reikalingos priemonės: spalvotas popierius ir geras oras. Užduotis: pačiam ar su suaugusiojo pagalba išsilankstyti spalvotų popierinių lėktuvėlių. Suskaičiuoti kiek kokios spalvos išsilankstė. Rezultatas: lauke skraidins ir laidys lėktuvėlius, gebės suskaičiuoti kiek jų nuskris į vieną ar kitą pusę. Kiek nuskris toli, o kiek arti, kiek lėktuvėlių pakils aukštai, o kiek žemai. Kuo daugiau lėktuvėlių ir vaikų, tuo veikla smagesnė. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Sakytinė kalba (5 žingsnis). Vartoja įvairią techniką, transporto priemones bei prietaisus įvardijančius žodžius.
 45. Veikla lauke Nr.8 „Gėlių pieva“ Reikalingos priemonės: gėlių pieva ir geras oras. Užduotis: vaikščiojant po pievą skaičiuoti įvairių gėlių žiedelius: aguonų, rugiagėlių, ramunių. Padaryti puokštę ir suskaičiuoti kiek ir kokių gėlyčių panaudos. Rezultatas: gebės skaičiuoti iki 5, gėlių žiedus, įvardins gėlių pavadinimus. Pasitelkęs fantazija sukurs gėlių puokštę, gebės suskaičiuoti kiek ir kokių gėlių joje panaudota. Kuo daugiau vaikų, tuo smagiau. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Estetinis suvokimas (5 žingsnis). Rodo pasitenkinimą bendra veikla ir kūryba, gėrisi savo ir kitų menine veikla, geru elgesiu, darbais.
 46. Veikla lauke Nr.9 „Suoliukai parke“ Reikalingos priemonės: suoliukai. Užduotis: vaikščiojant po parką paskaičiuoti kiek yra suoliukų, kiek vienokių, kiek kitokių. Paskaičiuoti kiek gali ant suoliuko susėsti vaikų ir kiek suaugusiųjų. Rezultatas: gebės suskaičiuoti soliukus esančius parke. Pats ar su suaugusiojo pagalba suskaičiuos kiek ant suoliuko gali atsisėsti suaugusiujų ir kiek vaikų. Aiškinsis iš ko pagaminti suoliukai, iš kokios medžiagos. Ir kodėl nereikia ant suoliukų lipti su batais. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Tyrinėjimas (5 žingsnis). Geba suvokti ryšį tarp to, kaip daiktas padarytas ir jo paskirties. Domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, ir jų savybėmis.
 47. Veikla lauke Nr.10 „Klevo lapai“ Reikalingos priemonės: nėra. Užduotis: rinkti ir skaičiuoti klevo lapus. Suskaičiuoti iki 5, tada dėti krūvelėmis; po vieną, po du, po tris, po keturis ir po penkis. Rezultatas: gebės skaičiuoti klevo lapus iki penkių, dėlios krūvelėmis po vieną, po du, po tris, po keturis ir po penkis. Gebės įvardinti kas būdinga rudeniui, įvardinti klevo lapų spalvas. Gebės su jais pažaisti ir pasidžiaugti. Gebėjimai: Skaičiavimas ir matavimas (5 žingsnis). Skaičiuoja bent iki 5. Dėliodamas kelis daiktus, sugeba atsakyti į klausimus: Kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Skiria kelintinius skaitvardžius. Mokėjimas mokytis (5 žingsnis). Drąsiai spėja, bando, klysta ir taiso klaidas, klauso, ką sako kiti, pasitikslina.
 48. Grafiniai darbai Internetinės nuorodos Veikla lauke Veikla patalpoje 1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 1 1 1 2. Fizinis aktyvumas 1 3. Emocijų suvokimas ir raiška 1 1 4. Savireguliacija ir savikontrolė 5. Savivoka ir savigarba 1 6. Santykiai su suaugusiais 1 1 1 7. Santykiai su bendraamžiais 1 1 8. Sakytinė kalba 1 9. Rašytinė kalba 1 10. Aplinkos pažinimas 3 3 2 1 12. Meninė raiška 1 1 1 13. Estetinis suvokimas 1 1 14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 2 1 1 15. Tyrinėjimas 1 1 1 2 16. Problemų sprendimas 17. Kūrybiškumas 18. Mokėjimas mokytis 1 1 1 PASIEKIMŲ SRIČIŲ RAIŠKA UGDANT SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO GEBĖJIMUS
Publicidad