Publicidad

SPB_nr1_2023-artikelNautaSign.pdf

Linsey12
27 de Mar de 2023
SPB_nr1_2023-artikelNautaSign.pdf
SPB_nr1_2023-artikelNautaSign.pdf
SPB_nr1_2023-artikelNautaSign.pdf
Próximo SlideShare
Redmint f163Redmint f163
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

SPB_nr1_2023-artikelNautaSign.pdf

  1. SignPro Benelux Maart 2023 45 Afgelopen najaar was het twintig jaar geleden dat de toen 25-jarige Dennis Bouhof bij Nautasign aan het werk ging als account manager. Sinds 2020 is hij eigenaar van Nautasign samen met Marco Kedde. Destijds wat het bedrijf in handen van de familie Nauta. We kijken met Bouhof terug en vooruit. Bouhof: “Ik ben destijds als accountmanager voor Noord Oost Nederland aangenomen door Gerard Lam en meneer Nauta jr. Daarvoor had ik verkoopervaring opgedaan bij een ICT bedrijf.” De signmakrt was voor hem nog onontgonnen gebied. Veel aan- dachtg voor techniek met ICT op de achter- grond. “Juist die mix maakte het destijds voor mij aantrekkelijk te solliciteren. Ik had bovendien gelijk een goed gevoel bij Nautasign.” Al snel na de start werd zijn werkgebied uitgebreid tot geheel Oost Nederland. Dat was slikken; waar moet je beginnen met 1.400 adressen? Ook was de materie nieuw. Bouhof: “Waar ik de rechterhelft van Nederland deed, deed Marco Kedde in die tijd de linkerhelft. Voor mij was de kennis en ervaring die Marco had opgedaan van groot belang. Vrijwel elke ochtend belde ik met hem om specifieke zaken van die dag door te nemen.” Grenzen aangeven “Wat mij in die beginperiode enorm hielp is dat veel signmakers, als je ze daar naar vraagt, best tekst en uitleg willen geven”, weet hij nog. “Het waren vaak vaklui die de stap ‘vanuit het penseel’ naar digitaal snijden nog maar pas hadden gezet. Als je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, vragen stelt en aangeeft waar jouw grenzen liggen als het gaat om de kennis van de materie, wordt daar goed op gereageerd.” Hardware als aanjager Een aantal zaken die het huidige Nautasign kenmerken kreeg in die periode gestalte. “We hadden veel aandacht voor de verkoop van hardware. Zo kon de Mutoh Toucan een Dennis Bouhof over 20 jaar+ Nautasign Groei als rode draad Door Herman Hartman behoorlijk productievolume aan. De klanten daarvoor zorgden weer voor toename van de mediaverkoop. Waar anderen een printer met een RIP verkochten keken wij verder. Met PrintFactory als software haalden we de complexiteit uit het printen en samen met ons servicepakket verkochten we een oplossing waardoor onze klanten hun printers optimaal konden benutten. Dat is nog steeds onze insteek. “PrintFactory speelde ook later een belangrijk rol. In de tijd dat de web2print bedrijven gestalte kregen konden we direct een voor hen geschik- te workflow inrichten waarbij orders direct vanaf binnenkomst door konden naar de productie.” Bouhof had als accountmanager deze klanten onder zijn hoede en zag de potentie. Op eigen benen In 2003 viel de beslissing om de divisie te verzelfstandigen. “We hadden een behoorlijke groei in omzet doorgemaakt en zaken die we altijd hadden gedeeld met de andere divisies, zoals de logistiek, konden vooraan beter op onze eigen manier worden opgelost. Oprichter en eigenaar van Nauta, Seine Nauta, zocht niet ver en verkocht de signactiviteiten aan Gerard Lam en Marco Kedde. Beiden waren ze vrijwel vanaf de start betrokken bij de signafdeling. Ze hadden het vertrouwen van hun voormalig werkgever Seine Nauta. Dat bleek ook wel uit het feit dat de naam van het bedrijf behouden bleef. “Er veranderde daarna niet meteen heel veel in de dagelijkse gang van zaken, we bleven nog gehuisvest in Barneveld. Toch gaf die verzelf- standiging wel een boost.” Ook in die tijd waren Kedde en Bouhof de enige vertegenwoordigers. Het was vooral een tijd van hard werken en veel bezoeken afleggen. Eigen pand In 2009 was er de volgende mijlpaal; een nieuw eigen pand in Ede. Er gebeurde dat jaar veel. Er werden nieuwe belangrijke dealerschappen Dennis Bouhof. Markt
  2. 46 afgesloten, waaronder die met Oracol en HP. Bouhof en Kedde kregen voor het eerst hulp van twee junior accountmanagers. De verhuizing en het daarop volgende openingsfeest met verschillende bekende artiesten werd een groot succes. Het kweekte extra goodwill wat weer doorwerkte in de orders. Tegelijk met de opening werd een nieuwe huisstijl geïntrodu- ceerd met als credo ‘vastberaden, betrokken en onafhankelijk’. Bouhof: “Dat is ons DNA, in drie woorden.” Bouhof heeft goede herinneringen aan het openingsfeest, waar nu zoveel jaar later nog over wordt gesproken in de sector. “Gerard Lam had in dat jaar zijn handen meer dan vol met de bouw en oplevering van het pand en alles wat met de verhuizing te maken had. Ik heb toen de organisatie van het openingsfeest op mij genomen. Samen met een klant die een evenementenbureau had hebben we alles geregeld, van artiesten tot catering.” De groei bleef aanhouden in de jaren erna. Zowel binnen- als buitendienst werden uitgebreid. Er was meer sturing nodig bij de verkoop. Bouhof: “In eerste instantie pakte Marco dat op en werd hij Salesmanager van het verkoopteam. In 2013, tijdens FESPA Londen, hadden we ‘s avonds in de hotelbar tijd om bij te praten en vroeg Marco mij of ik de rol van salesmanager op mij wilde nemen. Hij dacht dat die rol beter bij mij pastte dan bij hem. Marco wilde het liefst weer meer tijd aan verkoop besteden.” En zo geschiedde. “De rol van salesmanager bleek mij goed te liggen. Het kwam op een goed moment. Door steeds weer nieuwe dingen te doen blijf je scherp.” België Tot 2015 was Nautasign alleen in Nederland actief. Dat veranderde toen er twee leveranciers op de stoep stonden en vroegen of er interesse was om in België voor hen actief te worden. In 2014 had Tetterode de activiteiten van haar display afdeling stopgezet. Het wegvallen van de voor hen belangrijke distributeur was aanleiding op zoek te gaan naar een partner met ervaring. Nautasign begon in België met één accountma- nager, al snel gevolgd door een tweede, waarna een eigen verkoop binnendienst werd gevormd en er huisvesting moest komen. Bouhof kreeg ook het Belgische team onder zijn hoede. In 2016 volgde de opening van een eigen vestiging in Mechelen. Gerard Lam overlijdt In 2018 gebeurde er iets diep tragisch. Gerard Lam, de gedreven plannenmaker en onderne- mer puur sang overleed plotseling. Bouhof: “Een zware klap voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor ons als medewerkers. Er waren mensen bij die al 30 jaar met Gerard samen- werkten.” Zakelijke relaties werden snel op de hoogte gesteld, er werd volop medeleven betuigd en er was begrip voor het feit dat niet alles die week verliep zoals verwacht. Iedereen In 2009 betrokken Bouhof en Kedde een eigen kantoor in het nieuw pand. Het nieuwe pand van Nautasign bij oplevering in 2009.
  3. SignPro Benelux Maart 2023 47 Markt wist gelukkig snel weer de draad op te pakken. De saamhorigheid was groot, mensen hielden elkaar op de been. Bouhof: “Het bedrijf behield door die inzet het vertrouwen van zowel leveranciers als afnemers. In die periode daarna heeft Marco de aandelen overgenomen van de erven en had ik de mogelijkheid om een jaar later in te stappen met een aandelen pakket van 20%. Zelf had ik al eens al aangegeven in dat ik open stond voor een vorm van deelneming. Marco en ik gingen samen verder.” Overdracht De overdracht van de aandelen vond plaats in 2020, op de dag dat Nederland in de eerste corona lockdown terechtkomt. Bouhof: “Ik heb op afstand getekend omdat fysiek bezoek aan de notaris er even niet inzat. Er kwam die dag nauwelijks nog een auto voorbij op de A12 en de telefoon bleef stil.” Een vreemde gewaarwording als je tekent voor een bedrijfsovername. “Op zo’n moment wil je niet stil zitten maar juist aan de slag. Dat hebben Marco en ik samen met onze team ook gedaan.” De coronapandemie had in 2020 uiteindelijk nauwelijks invloed op de omzet. De plannen die er al lagen om het magazijn volledig opnieuw in te richten en deels te automatiseren werden later dat jaar in gang gezet. Het was hard nodig, gezien het assortiment. Bouhof: “We liepen ook tegen een aantal organisatorische grenzen aan. Er moest worden opgeschaald om de beoogde groei te realiseren. Daarbij wilden zowel Marco als ikzelf niet volledig onze rol in de markt opgeven. We hebben een managementlaag opgebouwd waarbij elke afdeling door een eigen manager wordt aangestuurd. Dat gaf ons ruimte om ons commercieel in te zetten voor de onderneming.” En verder Voor 2023 staat er een aantal zaken op het programma. Bouhof: “We hebben na een eerste verandering van onze opslag in 2020, waarbij vooral werd ingedikt, meer extra ruimte gecre- ëerd door de hoogte nog beter te benutten.” In de weken na SignPro’s bezoek wordt een nieuw afvoer dock in gebruik genomen waardoor aan- en afvoer volledig gescheiden zijn. Dat was alweer fase twee. Bouhof: “Fase drie komt eraan.” Ook in het kantoorgedeelte is er veel aangepast de afgelopen jaren,. De ruim opgezette indeling van destijds zorgt voor genoeg plek voor alle medewerkers en groei van de verkoop binnen- dienst van 4 naar 11 medewerkers. Bouhof zegt het nodige te verwachten van de Fujifilm uv printers. De eerste orders zijn al binnen. Microfactory In 2023 wordt textiel een speerpunt voor Nautasign. Bouhof: “Ook hier willen we met onze integrale aanpak het verschil maken.” Nautasign verkoopt de printers voor het drukken met sublimatie inkt van zowel Epson als HP. Ze worden aangestuurd met PrintFactory. De kalanders komen van Klieverik. Daarnaast levert het bedrijf naaimachines van Matic Gromos en Juki. Voor het snijden werkt Nautasign samen met Zünd. In de showroom in Mechelen is een Zünd snijtafel opgesteld voor textielverwerking. Bouhof: “We hebben eigen voorraden van uiteenlopende soorten textieldoek. Naast vlaggen en bannerdoek leveren we nu textiel- doek voor interieurdeco, sport en fashion. Daarbij hebben we een specialist in dienst met jarenlang ervaring in de textielmarkt die onze klanten bijstaat, een expert in textielafwerken.” Bouhof ziet uit verschillende richtingen belang- stelling om met drukken en confectioneren van textiel aan de gang te gaan. “Deels komt de belangstelling van web2printbedrijven. Ook bedrijven uit de signmarkt, die zich voorheen alleen richten op reclamedoek en vlaggen, tonen interesse om andere textielproducten te leveren. In Mechelen hebben we onze eigen microfactory ingericht en kunnen geïnteresseerden zelf ervaren wat daarvoor nodig is. De toekomst is aan kleinschalige productie op lokaal niveau.” Het meerjarenplan dat Kedde en Bouhof hebben uitgewerkt is gericht op groei. “We gaan daarbij uit van autonomie groei op eigen kracht. Voor ons zijn daarbij de regels voor MVO belangrijk. Je hebt als onderneming verantwoording voor het welzijn van je medewerkers, voor je directe omgeving en voor het milieu. We moeten niet alleen binnen de eigen onderneming maar sectorbreed met een aantal duurzaamheids- vraagstukken aan de slag. Dat vraagt soms een omslag in denken.” De zichtbaarheid van Nautasign blijft belangrijk. Bouhof: “Dit jaar wordt er een aantal huisstijlveranderingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de veranderin- gen die het bedrijf heeft doorgemaakt. We komen dan ook met een nieuw mission statement dat daar uitdrukking aan zal geven. We bijven gecommitteerd aan onze klanten.” • anuit dit pand bewerkt Nautasign de Belgische markt. Het grote openingsfeest in 2009 van de nieuwe locatie.
Publicidad