Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Twitter, el llibre de reclamacions del segle XXI

Conferència / Curs dirigit a persones o empreses sobre què és Twitter, com treure-li rendiment i saber utilitzar aquesta plataforma que canviarà la comunicació del Segle XXI

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Twitter, el llibre de reclamacions del segle XXI

 1. 1. [If]. l'l; "> ilk ‘T W’ . ‘-'1‘! 4!A'1I‘TC. ’l¢'lA'[~‘° T ‘Ill gnu .4./3.. . : rzlriimmntac OOO
 2. 2. [If]. l'l; "> ilk ‘T W’ . ‘-'1‘! 4!A'1I‘TC. ’l¢'lA'[~‘° T ‘Ill gnu .4./3.. . : rzlriimmntac OOO
 3. 3. LLUTS SERRA Training Group L‘ . __; §m R www. twitter. com/ |Iuis_serra ' www. facebook. com/ L|uis. Serra. P me www. youtube. com/ user/ SerraLluis ‘- www. |Iuisserra. com @A| umnosTraining #CursoTwitter
 4. 4. out EN PEN90 J0? - Twitter canviara el mén, canviaré la societat, canviaré les empreses, canviara els comerqos, canviaré les persones i canviaré les families. .. quan tothom estigui actiu. - Twitter té l'actualitat del mén actualitzada al moment. "Hi ha dos tipus de persones a Twitter. .. els que volen ser-hi i no saben com entrar. .. i els que hi som que no sabem com sortir. " by @Lluis_Serra
 5. 5. M is mm? otrmrcié °Ri°‘”9 Evanwllilams @€V Ell Stone @bIz Pndriem definIrYwlner com Jack Dorsey @, a:i< un hibrid enlre Xarxi social, email i micro-biog. ""”"'““‘ "’"“ 1”" tvowcui .5511 . »~. runs dhsuirix . Ii'1H'Ii'm< :1 uwaric v'! ffili< rad; rim .1 mum L1: ivuus . .~, .,1-R, mm: da .175 ml runs as mm: man: . u rsqislwsnousnerseqnn *
 6. 6. DEFINICID Podriem definir Twitter com un hibrid entre Xarxa Social, email i micro-blog.
 7. 7. okiceus Evan Williams @ev Biz Stone @biz Jack Dorsey @jack Naixament: Marc; del 2006 IDEA IIIICIAL: Oue estas fent7 (I40 carécters max ) @Fami| ia/ @Amics
 8. 8. IDEA INIDIAL: Que estas fent? (140 caracters max. ) @FamI'| ia / @Amics
 9. 9. EVOLUCI - 500 milions d'usuaris. - 100 milions d'usuaris actius cada dia. - 1 milio de nous registres cada dia. - 175 milions de tweets diaris. - 11 registres nous per segon. .. musrokmacui
 10. 10. I. , . 1 , A . ’ ' ‘I’ I I I tu? a que esperes? "'5-
 11. 11. TRANSFDRMACID La idea original és transformada pels usuaris: - Retransmissio en temps real del que esta passant. - Cerca d'informacio sobre temes en concret. - Us per part dels mitjans de comunicacio. - Marqueting per a les empreses. - Campanyes de partits politics.
 12. 12. FIINCIDNAMENT 140 caracters o menys per compartir idees, enllagos, noticies i altres continguts. out no 2531211? 1.Tots els seguidors. 2. Només un seguidor concret. (Public 0 Privat)
 13. 13. PRIMERES PASSES 1. Obrir un perfil etusuari 2. Comencar a seguir usuaris interessants. 3. Promocionar el perfil en blogs, webs, eCommerce i mails.
 14. 14. El. PERI-'Il. - Nick(@usuari) - Nom d'usuari. - Foto (avatar). - Fons perfil. - Descripcio ( bio). M I
 15. 15. BricMania. com ; Ferreteria y Bricolaje 2.0 esté Gracias a @cdecomunicacion BricMania. com ; Ferreteria y Bricolaje 2.0 esté ““"‘" disponiblel paperli/ bricmania/1325.. . Gracias a @COMATELSL @iiR_Spain disponiblel paper. li/ bricmaniam 325.. .
 16. 16. 00 Orange ‘F 10.31 -1 95% < Profile Q ‘Z Twitter Oficial de BricMania. com. Tu centre de bricolaje online. e-commerce de ferreteria y '—f' bricolaje. #BricStore La primera ferreteria ' fisica virtual de Espafia Montmelo (BCN) D e S C p C i 6 www. bricmania. com (Bio)
 17. 17. PERSONAUTZA LA TEVA PAGINA Unificar la imatge d'empresa en tots els mitjans de comunicacio.
 18. 18. ll. "ll Coca-Cola liilz ". 4 (P, l‘ I : ' ‘ in: 11:12! 1 """ C "C * r. -.~. :s
 19. 19. . IruKOuiv.1LIl . rms 9.41.1 . uesmx-a 1 1 DOT TWITTER nuowmg rouowu n I YIMEUNEJ mi « W1 Yl1]1lc’lPr4 . J““"“r‘-“""""“““"“"‘“*“‘ umtmmuoonwi RHREIWEET) MTITWEFTMWIFICATI TWEET ouanufi lndlz. -It-u que :1 Meal E E cmglnal m eslal mndlkal I IIASIITM VIA OIIQIAIEI 1 um. -r. 1 m . mL , ,., ,M”, _"_, ,E, _, Fomu dzuul L1'oii1:IgnulLkLs -nun. ..»-w. (.my,1.»mw, vvlmnwv nmmuwrorm rrimuwmmn ln
 20. 20. I-'Dl. l.DW Seguir o subscriure's al perfil d'un usuari.
 21. 21. N» Orange ‘? 08234 ( Profile 5:’-r. .;: ..: E§‘C: fIOs'_"'. ‘.I-«TIM A .
 22. 22. *°‘~ Orange ’-? " 08333 < Profile in r " , -sac”-10$ . -. Av-I111’, (1.. 6,’: —' / Inf r n ' ' . . 2: ’ / ' I rs 1’ ‘I A K ; -- 7 L{u1§ Serra C ) ’/ V '7 @L7|’uis_Serra FOLLOWS YOU‘ ' ‘. xi‘.
 23. 23. I-'0l. l.0WIN6 Perfil d'usuari al qui estem seguint. Rebrem tots els tweets o actualitzacio que envii aquest usuari via Twitter.
 24. 24. I-'0l. l.DWER Usuari seguidor del nostre compte. Rebran tots els tweets o actualitzacions que enviem via Twitter tant de forma publica com privada.
 25. 25. : Miguel Albizu Las 16 causas de fracaso de un lider. ow. |y/ ><7l<1 b via @L| uis_Serra #| iderazgo #rrhh l l Sofia Canela and 9 others followed you Marta Marques Huelin 1' 1 id ~ . @L| uis_Serra holal Estas en el #GWC14 ? Me lei la entrevista que te hizo mi amiga @bea_fera| o para su blog ICEMD : ) Compettia and 4 others followed you ‘A
 26. 26. Tl. I TIMELINEI Linia en que es veuen tots els nostres tweets i els dels qui seguim en ordre cronologic invers. Timeline
 27. 27. Cool Channel TV _ ",1 Mensaje de los estudiantes venezolanos después de un mes de protestas #V| DEO goo. g|/ ZSDMJ (in L1 Carlos Silva Santin . 1 Bill Gates: "La gente no asume que su trabajo Io van a hacer las maquinas" eleconomistaamorrcacomf telecomunxcaoi. .." La Azufre (7 3*’: Un Pais d Civiles y que oprime a use - quienes PROTESTAN Esta es tu Democracia @NicolasMaduro? MILITARES pIc. twitt0r. com/ ‘ | DG3L6yF3g #Triste15MMaduro
 28. 28. <1 MENCID Referencia dins d'un tweet a un usuari amb una estructura @usuari.
 29. 29. Uuis Serra »‘LlLl‘T5 Semi l_legint de bon mati a l/ lartinaFont i l/ lariaFont de Kartox_com a ViaEmpresa "El packaging, clau en la venda. .. fbme/6ud2l-lqOYP (‘)3 1.1 H O‘1 4lll_i‘.1‘1."l: tlS 2l. >. /OlllltS « * coo
 30. 30. l TWITEJAR 0 PIIIIAR I Missatge o actualitzacio enviat via Twitter. I Enviar tweet .1. 1411.. ... . ‘i : —_J
 31. 31. ,3 ye . ' Rx)‘ '5‘-‘ ’: —‘+ I ' 7 ' 1 ' l I 5:2, It if on‘ __. V I *1” [UR§9S K‘ Llu'I§? _,; Serra ‘ r‘ " @L| uis_Serra I 0'1 = .- l}fi Twittear l
 32. 32. 00:1 "Orange . 11.17 1 88% fill Tweet amb foto Um objetivo es uh movimielalzo
 33. 33. 000 Orange —. ~ 11.19 ‘V 87"/ «1-' arcelona vine. oo/ v/ l/ lnntlr<65VPavi (9 vs Tweet amb video
 34. 34. MT I TWEE T MDDIFIDAT I lndicacio que el tweet original ha estat modificat. (— Tweet Q [Z
 35. 35. Juan Carlos Barcelé I , MT Después de cuatro horas y media hablando de Logislica eCo1nme1‘ee e1 resumen es: i I. il1i. s‘_ Semi es genial ! Gracias fl). n1e/ IDz1'/ .3en(l ' — ‘J4 '. V‘ : O 1 .1 L / _ {Ms-. /; °'*_+i_vA§*= :_ “
 36. 36. V‘! A Ii H‘ . A , .~ . > . _ em. . I F” , , . Sui-innaPadrauasa Di. , : ,< mcrciblc sorvlcic do atom: on til C| lC"‘O Ur‘: pr: -gu"Ia , / d en 2 harem Juan Mm: -as fibusat ah-J'agJ: »a TL4s 5?“ ui: mmq. . m A. - M nyvvnn -am ; . M in am . ~,
 37. 37. 00003 Orange ‘E’ 10217 100% L' ( Tweet Q ‘Z Llufs Serra retweetedi 04/03/14 08:28 ii RETWEET i F ilOF('| TE Reply to Lluis Serra. Dropbox 9° [0 to Timelines Notifications Messages
 38. 38. H Y I u I‘? A Ii V. M‘ E mm-i. ,>| MRY LAMA: Sum - 1§YVI(| yi"W: ‘Vt‘l Hnryslltnel prmsvavwoemmdodesdaa SNGEC as DHW nsxflaoa on britmamzi 0‘ 03 t
 39. 39. 2) MRT L| uis_Serra “ ismajimenez: Hoy saldra el primer envio emitido desde el SAGEC de MRW instalado en bricmania ‘i9 09011 19.04 l, ;i4~: Pvairyien Loni’-x fi“. “0'. '."1 MRW Espafia rriiiw my 6 ‘L1 *
 40. 40. DM ( DIRECT ME99A6E ) Missatge enviat a un altre usuari de forma privada. Cal que ambdés usuaris s'estiguin seguint per poder enviar aquests tipus de missatges.
 41. 41. mu LEAVTI-lERTEX Group Ltd iv DANIEL ARENAS G. & César Mariel Albert Q Sisé VIDAL Estrany INVANI Juan Sevillano :1
 42. 42. # HA9}! TA (etiqueta) Es la forma de categoritzar missatges i agrupar-los dins d'una sola teméitica. #MilloraPersonal
 43. 43. ‘: 'imfl| ioir: l-": m1ciui= l Top Tw < 1‘ Uuis Serra Amb @montseboniquet iniciant el segon dia de curs de #MilloraPersonal (@ Hotel Silken Diagonal Barcelona) 4sq. com/ KSg0Ro jordi gilabert A punt de comenqar Seminari Learn&Go de #mi| |orapersoQa_l_amb @l| uis_serra Endavant! (at @diagona| silken) 4sq. com/1fsWeGD ‘ AnTONlo Esplugas Primer dia curs #MilloraPersonal i ‘ _ Professional amb @JordiViiaPorta @L| uis_Serra . |matge resum un dels punts d'avui . uialeiarsiéi A
 44. 44. an-i-~ [cat] in lalsos miss some Vesclevusi moiiipie Em Ir‘ e<3qr: Vla Inca: aw bmh.3l2‘JLJ.
 45. 45. Lluls Serra —Uii E» Hi: 'i. i [cat] 10 falsos mites sobre | 'esc| erosi multiple (EM) lnteressantvia fundaoioEl/1 fbme/6m z9Dv
 46. 46. ‘ I I I "ll! ‘A. ~ I an I‘ . . ' A I ii Nuesiro FF de hoy es para Tosriibizate abassimichel narxdhiiois l_luis_Serra Felizviernes y comienzo de lin de semana! ! 'GoGieen 4-. B -! r
 47. 47. Green Space [7 . : l‘ 1; Nuestro FF de tioy es para Toshibizate abassimichel nandhi108 Lluis_Serra Felizviernes y comienzo de fin de semana! ! GoGreen
 48. 48. TT ( TRENDIN6 TOPIC) Tema del moment ! depén del nombre de tweets i del temps en que es generen Twitter ho identifica com un tema d'alt interés. Cada dia hi ha aproximadament 900 Trending Topics amb una Vida de 11 minuts.
 49. 49. Cada dia hi ha aproximadament 900 Trending Topics amb una Vida de 11 minuts. 00:2 iorange ‘F 18.54 -1 100% 1- +3 Discover Q iz De 4:00 a 10:00 es necessiten 1.200 tweets i 500 usuaris. De 10:00 a 16:00 es necessiten 1.700 tweets i 734 usuaris. De 16:00 a 22:00 es necessiten 1.500 tweets i 811 usuaris. De 22:00 a 4:00 es necessiten 1.900 tweets i 923 usuaris.
 50. 50. ‘-s ‘ .4 “ l V 9 V ' i l I 2- l l Tweet enviat amb copia a un altre usuari per tal que aquest ho rebi dins les seves mencions.
 51. 51. g :1 I Pep Enrich Jorba , ‘T .1l<li: i;~; p::1iJ Una ferreteria ambientada y animada vende mas - Reportajes de Ferreteria y Bricolaje: .. .eteria- y—brico| ajeedecomunicacion. es/ reportajes/846. . . cc Lluis_Serra ‘8‘()3‘1-3 10 I17 1lA/ OHI l l: £1 * '" Tiiv-ii'‘- . l’>“-" . .iii~'w
 52. 52. CONEIXENT LA PLATAFORMA mygmmn, Fflollflllflvoflfll "m". “n' nnmrumuiuui 5 E 5 I I I esrriéamnrus stflwmmlufil ‘"4"’ _‘ umwnmu §j: :j'_; i'; ::j; °"°' " ". ‘T‘,11Z'3L. W.. . ‘ IAREIYMWIIIIICINIT wur§". "9m~7 ui m:
 53. 53. Llistes on agrupar usuaris que generen continguts sobre un tema determinat. Les nostresllistes. - ' V Maxim 20 llistes. ' ’ . -
 54. 54. Siilyuciiiii (l to lnesdi 1 3; Profesores y alumnos de lnesdi (Digital Business School) Networking #piupiu : .‘~f: l . -u Desvirtuallzados :2 ad Partlclpantes / Alumnos : 9* . . . ‘v’-: Personas que han asistido a alguna de mis _ ponencias. cursos o seminarios Notlclas / Actualidad l 3 , -}<. Retail : ~ . ~'J~ Empresas y Comercios Retail
 55. 55. ecommerce :1. i ecommerce. exported from @tacticscloud on March 13th, 2014 Xarxa « Colaboradores CTN . ecommerce 1 . ecommerce. exported from @tacticscIoud on March 6th. 2014 DSH Escuchando 1 SM, RRSS, Marketing ; . » « : Social Media. Redes Sociales. Marketing 95 9 _§ ‘_>'-4 Ii I’
 56. 56. FAVORITES 1 FAVORITQI Tweets d'a| tres usuaris que ens interessen i marquem com a favorits per tal de | oca| itzar—| os facilment. r. ... u.. < A
 57. 57. Dilmer Alvarado Tendencias culinarias para el 2014 - Lo confieso: me gusta estar al dia de las tendencias. .. bit. |y/1emwLke tiadwords, #Marketing V| Aempresa #Bondia! Avui et donem els secrets d'un bon embalatge. de I‘ llecommerce i de la tecnologia a | 'escoIa goo. g|/ F.JW53O Montse Boniquet Nace una nueva editorial digital que huele a papelz lavanguardia. com/ cultura/201403.. via @LaVanguardia c/ c @lluisAserra Montse Boniquet Twitter. galletas Oreo e impresion 3D: un nuevo truco de marketing
 58. 58. i ) Li'nia en que es veuen tots els nostres tweets i els dels qui seguim en ordre cronologic invers. . ... ~ «Mu. "‘. ‘"" Q “I.
 59. 59. ti - Juan Macias 1 Enhorabuena a los chicos de @kuombo por lamejornaranjacom y a su competencia por cagarla literalmente. .. 7 EMPLEO Y NEGOCIOS w El mejor francotirador de Europa vuelve a salirse. Drake Diener mete 44 puntos en la Liga ltaliana: Diener ano. .. bit. |y. °‘1 l<EXY1O , ' Lluis . . Huevos al plato ift. tt/1cUul<FZ
 60. 60. NOTIFICATION9 l @ MENCIONQI Espai on apareixen els nous seguidors, els RT's, les mencions, els tweets marcats com a favorits. .. T, ' . ... ..a. . q I 1 . ... a.. .. rd aw. .. WW. .. 4 IIii*’7i‘lii" 4 ivNiil ’ usiianqueen, aaaaaaaaaa l I . ,,, ,., . erisestaseguirw
 61. 61. P i1~L. l££i « Silvia Leal and 2 others followed you innova favorited I'. i.— (L. ,_. Terese Bonsey followed you L? » ‘ lfi '. ‘.~. e:‘-’--. vi! jmoli and Alejandro Fernandez - retweeted A . materialef 1'co followed you
 62. 62. AdaBankia and Hector Nunez followed you I f Oscar Giner . '' i@L| uis_Serra, estas en el lugar E ' I correcto, en el momento correcto, con la gente correcta empieza tu Exito on line bit. |yNideoBombaViral Co) Irene ecommerce favorited dafi Tweets curiosos and 2 others followed you
 63. 63. David Reyero . . l » "l "Las 16 causas de fracaso de un | ider. " Un buen post de @L| uis_Serra sobre errores a evitar para un liderazgo creible ow. ly/ x7l<1 b ‘3- Irina Gonzalez Lopez retweeted a Tweet you were mentioned in i. ii "~iliiil*‘»i l‘; ,". i> "i ‘n i~iiAi. l~—i* i. —i 4x i. i.i 1‘ 1‘-. i-«l~~iii‘»—~‘ l . — ‘5»ii. i l'li Irina Gonzalez Lopez w l‘ : : 2 . Moltes Gracies x tot! ! "@L| uis, Serra: I jo de tu. Continua igual #Crack “@| rina_g| : Fan incondicional de @L| uis_Serra! #a| e|| aempren ” o :4 .0.
 64. 64. MEQQAGEQ l DM) Espai on podem visualitzar tots els missatges directes amb els usuaris.
 65. 65. 0-: Orange "'. ~‘ 8.00 1 - < Juan Sevillano i«~, :. :i"i‘, ‘.: l‘: i‘. .z Pienso que si , Ilego corriendo a las 11 y a las 13 me vuelvo a subir a un taxi Y en medio un ponencia Pero todo es ponerse Cuando este alli te aviso 98% -'
 66. 66. MElJ0) Espai personal on apareixen els L’i| tims tweets, i les dades del nostre perfil ( seguidors, seguits, perfil, fotos, llistes, favorits. ..)
 67. 67. .| r:iQ l filial}: 'i: ii3l 1.534;“. I .1 rd —~LL"; £"" (3 , , Marato Vies Verdes W Sortegem 40 dorsals per #MWGi2015 i 20 per #MV/ Tortosa2015. RT x sorteig Girona i FAV per sorteig Tortosa. @MaratoW ow. |y/ uwiFlk L1 -. —m , . ad-_. ¢.‘_ dreig (Dolors Reig) V‘l‘
 68. 68. 2 51 r . I it ‘A "7 , » ‘ i i‘ 1 I i : ' i ‘v .1 l ‘J Q i 1‘ . *1 . ." "‘ I -; “ ‘ . - i ‘ ii " . ‘i ‘ ’ -. - l . - l. ‘ -v » i v . . l . -. ~ 1 i '- : = ; i I 1 i r ‘i i _ 3 - . 3 ': .‘. ' ‘ ; ii ~§ i 5. " “ l 1 . , ‘ii 2,‘ i ‘ '— - I Edicié del perfil. Configuracic'> Ciel perfil. Suport. Tancar la sessio.
 69. 69. ‘. ,_‘, 'sW. ... ;»vc; ,f_. s, ’ is fT, V_ “‘r, .., -3;‘ ‘ ‘. v‘, f . .:: .‘. »3‘; =e: ‘~i>. .’? «a: aslii; aea~. ~ieeiu= ir-gr"-eel. 0 . .g- i-. &r, iiii- fir“ ; .3-, »5i‘~-rm-tZf. fii1 'w‘{"’i= L*ls1u4l-11‘-173i= _ I _ fig 321;-“i.3t3?3-_'-ra’t6‘é_r‘%t ' '- . =l"*-Liliasas . ,-4-135‘? ! . ~i I ' ' i-'»‘ «r- 5 9;’ —--‘K ii" iia. r.-rows-i; Y~ _ 1--. -~'/ ~ 5,‘ m, ' .55 " »= . . . * -. _ -' V :1 2,. - _$ ’ (3 . -.~. Edit profile Settings Help Sign out Cancel
 70. 70. Espaipergesfionar diversos perfils. . Sun
 71. 71. 000’ V Orange ‘S 19.15 ‘V 99% l-‘-= ’1- Llui’s Serra @Lluis_Serra Eloi Serra @Eloi_Serra Lluis Serra @MejoraPersonal
 72. 72. 9lI66E9TION9 l QUGGERIMENTQ) Espai on Twitter ens suggereix seguir a usuaris seguits per algun seguidor l'lOStl'€. < rlnapeonh Q’/ . < ' mm” qr‘
 73. 73. 00:’ “ Orange ‘F 19.00 1 100% Find people Q r_,
 74. 74. cacao Orange 4? 18.59 1 100% I ( Find people Q ‘Z Suggestions Categories 37 suggestions l i 40 suggestions I ‘ ‘i Q )3‘) it-'4 Tirnelines Notifications Messages
 75. 75. 9EARCll TWITTER l BWCADOR) Espai on realitzar cerques de perfils, hashtags, temes i continguts. F’ '5'’ CW2‘
 76. 76. Search Twitter Recent searches . motivacion . bricmania . , #MilloraPersonal . susanapedragosa . montsesummum Saved searches . ttEEC12 . #Némesis . #SmSummer Timelines Notifications W4 Messages
 77. 77. S. 1». sun '. IlSv-. 4.» ; ~ ». .~. l'l. ti
 78. 78. ouooorange 3G 20.11 1 » 41%ll: > Lluls Serra . -9 v 0 ‘H F] tr. <4, '3 9,, ’ r ’) Tum off location
 79. 79. Lluis Serra re «in: I'm at Seu del districte de Sant Andreu (Barcelona) 4sq. com/1eKlndt / D Jaraec i. 'i~ @L| uis_Serra per dinar mira si esta obert el Can roca 0 el Freak&do ! @Jaraec Moltes gracies! Pero acabo ales 17:00 mal hora per trobar taula. Avui toca no dinar. Abaracada! Jaraec i. .'. :i i Lluis_Serra upppps doncs si! ;* ‘L2 is. 13 _'. .1 4-» 1.1 ‘k .91. -'- . Lluis Serra L. -. . v~
 80. 80. 0909 DE TWITTER Podem utilitzar Twitter per assolir diversos objectius 4* [mg of fffoflfifl cafflml] ENWESTES l WTMWK9 ITENCT6 N. CLIENT
 81. 81. , < . , ' T. ‘ . ‘ ' « . - .2 ‘. _i; _! i--. I iv‘ . ‘- : .~-! 7'2! Ii . I, nii . i = '.: : 3:. Fl E: . . ::'. '.-g '. 'ii ir ‘ti 1*! ’ : ' : ; I -- ll-‘ : j-7 : . l 11- (- in -1] a In It‘ ‘I c [ii lv _i I I. .. _. I _. 9 » Til . V iDGFau = qi. m.. i can In in. ..» l ' Ciimm puma: claw para -VMVGH pr . -it n : .». m.-m mwr M eu. «_um f at. .. V. .. ma. .m. . t. — nn. ... ,. . .. Ml! new-uuoweoa cuairu Ia-ms claw pan vtnur pmuws o Iuvisrul n. n.. ..t. m:. -.. _. . ... i.. cada vez wxuiia nlasredlnsa wsegw nueva: tieciiu . temir vemas am Q poem mnseguirs séguiwm mam puntos . .i. . . ’,i]UK-/
 82. 82. 9»; -ii ‘l : .» IDG Foro Seguridad ~>. :~: a. Con tu Negocio I, «it: i='i ~. »_e, . = ‘__ __ A )_ Cuatro puntos clave para #vender productos o servicios - owly/ u950E por ' ‘ @Lluis_Serra % ljabm Cs Responder 1.1 Retwitteado 'A' Favorite no lilés . Con tu Negocio Cuatro puntos clave para vencler productos O servicios El. Con tu llegocio @<I. u:= ntullegcn: -ici es. Cada vez resulta mas tedioso conseguir nuevos clientes y cerrar ventas. Pero se puede conseguir si seguimos Cuatro puntos ct‘: -i_‘«: ii "J . ..eg-: .«: ..;
 83. 83. Ericuuh do S"1 ~ Encuesta: goué crees que puede motivar mas a tus alumnos de prlmarla? 1. Robotlca 2. Programaclon 3. Tablets 4. Realidad aumentada HGCEEHDISS l 15 DOGS Encuesta ¢Qué ciees que puede motivar mas a tus alumnos de primana'7 1 Robotics 2 Pmgramacirin 3 Tablets4 Realidad aumentada ‘ ‘ 1 Robotica I; < 100% ' 2 Programacion on 3 Tablets 0% 4 Realidad aumentada 0“/ .
 84. 84. 'f. Encuesta: ¢Qué crees que puede motivar mas a tus alumnos de L primaria? 1. Robcitica 2. Programacién 3. Tablets 4. Realidad D ‘ aumentada
 85. 85. Encuesta de Encuesta: g, Que crees que puede motivar mas a tus alumnos de primaria? 1. Robotica 2. Programacion 3. Tablets 4. Realidad aumentada tiace S horas | 15 horas 1. Robotica 100% 2. Programacion 0% 3. Tablets 0% 4. Realidad aumentada 0%
 86. 86. cI1I‘. P' ‘P “ I» P. in - yr . "' - I‘. .. . .'-. l J“ . “H II , ‘ ilv‘ I" I’ I1?‘ Tweets ~ . Slrilmoclcnu F7 mun Minn gt ‘. '<I.1lti1I| Aii¢ . ii. .4)m ilr :1 L-AIA qiieiwiioiiai. GHVJH5 . ... ... ... ... c.. ... . . . . in . ... ... ... .a M. .. .. W. .. . ,. ,.. .. 1 man mus n . V. :Il‘JnL': ,UlJL (nT| lIlLJ1l: I £’_A‘ylu'r_-K: -rriarwli spornsriuua iiiimm 119 mm! mm min . ~,. » ac re/ -via « I ‘mar - V I
 87. 87. Tweets Todos ‘Sin menciones r ‘:2 Nansi badass W k _ Me encantaria un cajero de la caixa QUE funcionara. Gracias A. .. , Atencién al cliente _ _, , , 7 , Hola ? rttIe_sunset Como te indicamos ayer si nos indicas los datos de la oflcina Io trasladaremos para que reparen el cajero, “MG Ccultar: :on-. ersa«: |~jn ‘ 1 '-" ' | aCa: xaRe3p«3nde | ntt| e_sun3et ['7"3 Nansibadass _ T» 1aCaI. :aQesponde ya funciona antonio salamanca ga T — T 4 r ~ ~ r — ‘ 1aCaI>: aQesponde '»ttIe_sunset 4541 y la reclamation esta por escrito ala atencion del director de zona quien dijo que se pondria en contac
 88. 88. FER LA RCA Possiblement és l't]s més habitual de les empreses. + Visibilitat al participar en converses. + Posicionament en buscadors. + Control dels comentaris dels possibles clients.
 89. 89. Crear un BUZZ ( boca—orella ) entorn al llangament d'un nou producte. . ,". ,;, -. l ‘ , '7_; -:«' L ”? ::r: v:/ ml -f““’ _ , :£ ? ?‘= .». ‘«<: l~a_, ~‘-1‘-Y“. :r. t H A ‘l» - ' ‘ ‘r“" 4 v ‘ I l » Z . t 3 . t Z ,3‘ u . ;,; ..-; L. ,._. . ' V ‘ i‘ 3“ r4 1""-: ..', _.: AV‘ ; dxfy-‘ . :x_‘, —q .1-/ vi» ': . v r ‘ . - u - < (1. Ae‘ . , r ’_ . > , . . 1 »- _, J " . '_ - , I "; ~ _ n» 4'5, ». P ‘. ,. - , '_l‘ Y V 2 , _ F
 90. 90. Aprofitar la viralitat.
 91. 91. Impactes rapids a molta gent.
 92. 92. Facil analisi ole les mencions i les inizeraccions.
 93. 93. GENERACI6 or LEAD9 ( Entrada de possibles clients 0 lnteractuar amb els clients potencials. 9 Compartirexperiéncies. 9 Aportacio de valor sobre el producte. Cerca de clients potencials a través de paraules clau.
 94. 94. D! §TIBUClé as courmsur
 95. 95. GENERACI6 as nuiusir
 96. 96. ACONQEGUIR QEGUIDORQ Mantenir la informacio del perfil complerta i personalitzada. [_m, _,_m: | | :___, ,,, ,m, :| | :.. .a. ... ... ¢., mi| ”°'"‘ "W rwrrm mum" r. . ..-, H“ , K, u"FliA. Ai-rx—<v
 97. 97. QEGUIR A D'Al. TRE9 UQUARIQ Es la forma més simple d'aconseguir seguidors. Quan seguim a un usuari aquest rep la notificacié . Es probable que comenci a seguir el compte si els tweets i el perfil son del seu interés.
 98. 98. r ‘if -no xv Idle -iiw = 'l “refill. ‘! .*‘v. ~'? ":’r. =. “ Ii i ll FF! * . ' 4 ‘ 7 7_: ‘7‘ ‘_ 7 ‘7 li‘. ' nk‘ _ : ‘_V7‘ ,7 V‘ _-i Ir. .l. —:i. r. . * Isl oi i all i, ~.'i Jill l J - l: -l -. i ‘~_'lt = -i= ~«
 99. 99. ' ~'_. -Ia‘| . " ‘ ‘; >nk: ,l ‘ i H p _, { "'- 0 7391]. ‘: |1.JIl'; l§]ii p~; i=lI-zalfll-"i , ., 5‘ . " "‘-at . ./-‘; ;«: t2‘/ // f —j. l Q .4‘ ‘b, '_ ”~ ’ ‘ V. ‘'1? ' l I‘ 4 iii. ‘ ‘ cl; T :4 . ~ . ... MANY Tech ch3"i‘Y Mobilephones , I z-, I "Iii? . . {:0 john Lege e . _ 9 **‘? ..= m_. 3. - c: I E‘ V ‘at.
 100. 100. wefollcvw Tech Charity Mobilephones / . john Lcgere <'; L.:3&’ .1’ WT " ‘:9 k7 by ‘J/ ' __, {, }“3‘/ . ,
 101. 101. TWITEJA REGULARMENT Cal mantenir el perfil actiu per tal que els usuaris ens segueixin. De mitjana 6 Tweets de contigut i 4 de personals.
 102. 102. APORTA VAl.0R - Twiteja missatges rellevants sobre el teu sector. - Integra links a fonts importants. - Ajuda als usuaris resolent els seus dubtes.
 103. 103. Bones micriaucs ALTRE9 COSEQ. .. a tenir en compte a Twitter 9 9 _. ‘t’. . 9 9.9 OPTIMITIA El. DIQQENY DEL TEU PERFIL El 99% dels usuaris revisen el perfil abans de comencar a seguir algi].
 104. 104. APORTA VALOR Quin valor aportaré amb els meus tweets? Mantenir una linia constant en aquest sentit.
 105. 105. :«-irizi V ii l= “= :¢'r i ll'= '| ll LEII. lf'. ‘¢‘~"i ii léii ’"‘. l = - tie. -l l ii-i« -i ll, .lI'T"l“* 1. A c 2;». -i'ri; er f= 'i". ii‘I_l«_‘: l.. .
 106. 106. AW 4i ill~‘. ’.‘. ’fi. "l'. i it A -. .. «-. » «We'll r'rvf“rl*. ’[/ ll. ‘:i . T Ilrii H. ‘ i‘_, ‘,. ,,_‘ $159.; V1,, -;r; ;.. e;f'; .;; i: A~. _irl; i;i. i‘i ‘ell rl'€l. l/I . _ , K1‘ 9 Fill . , . . . - -. - ’irI: .I, i ii e'H; ‘l-'-fll «‘~‘l; = ‘~‘
 107. 107. ALTRE9 C0959.. . a tenir en compte a Twitter 0 9 Vcsoorv | >ul>l-(n'VIcrv'Als lSl; flVlS ‘? :u. i: -in = » wow dclu . - qm‘ m-mam-n u -. .. . , rnrnrnrlo "‘°‘°Li“'"""‘ls“-""b‘1“l"D in : Dm. ,.. ..». —.m m. ,m. .,—, .—. estiggisdlwomtawleracluai 'l’(N", .. a.«w. -, Unluza: Mlsmlges DilE(lE'5 "'0:-, lv‘I. ) IL‘5Don l lV". (‘IH((/ J DC, (m, ,:, w5 Dc, w.mi5 a rib r w,3.. »aum ronrmm. -n: Sigues
 108. 108. Respon publicament als usuaris que mencionen la teva marca.
 109. 109. ¢r‘_ %"CI C . re€i. :: [_ l l- . iii-T «iiiii vile 17‘ ‘ ; n,_ l iii Ll l
 110. 110. l r ', »‘f‘. ',-‘= 'l; ._l, l4| cl . | iii Ll . ;:i. i i la» nil El lw ii iii i: i‘"l. i i “ii i i‘ “T : i.. .ai. ci: i riot: in ital
 111. 111. l i” i‘i‘~-'*-W" ‘V ff E_ ‘El T l l sir , . I n_ _n, , i“ iiitri2l<i: le: ‘?: . l. fl. i‘. il«. ;i§i. i fill? >-. l7lilIi. l7r; ;"l_. .iil§‘T~ l -. T . T ; x; If. i i l. i; 1 3. it ""_“. '.li. _l ail" _l' (ill ‘T3?
 112. 112. Utilitzar Missatges Directes per converses personals.
 113. 113. Pifeguiwta. respoh i interactua amb els seguidors correctamerit.
 114. 114. Sigues. .. interessant, huma i humil.
 115. 115. muss PRllCTI0lIE9
 116. 116. ,1 No escoltar el que diuen els teus seguidors. :6 lnteractuar T
 117. 117. Auto-promocionar-se continuament. Només parlar de tu. ‘fl Compartir continguts d'altres.
 118. 118. ,1 No participar en converses. :6 Conversar. 4
 119. 119. ,1 Utilitzar llenguatge corporatiu o tecnic. ; ‘ Llenguatge amé.
 120. 120. , Parlar de temes que no van amb tu. “ Sigue's professional, parla del quesaps 4
 121. 121. llo oferir tweets ole valor. gé Compartir continguts interessants.
 122. 122. Si et dediques a actuar a Twitter aixi. .. . —,r
 123. 123. appariiiiirm as cwmniotuoumn COWIIMQ TWITTER! mnumnnnmu: MM-Mugaugmm x
 124. 124. P09ICIONAMENT EN BII9CADOR9
 125. 125. coureccié 0 tun uesres
 126. 126. -A '5 l I” I'll if ‘A ii" i. ll . . i,l9,~w‘ W‘
 127. 127. CONVINAR TWITTER I MAll- mi reauermc.
 128. 128. oRcAmrzAci6 I PREPA RACI6 DE CONCIIR909I PRDMOCIDN9.
 129. 129. PDTENCIAR EL BLDG / WEB
 130. 130. EINE9 PER 6E9TIONAR TWITTER
 131. 131. tweetreach OQOOO0 How far did your tum-l trawl’?
 132. 132. APLICACIDN9 WEB Hootsuite / SocialBro / TwitDat I. .l in . A In M W‘
 133. 133. L-. . t. ... ~.r: ... . l- -. in. .1. . I Ma l)¢~| I| mslnt-71 LLUIS SERRA ' Cronologla ' Menclones ' Mcnsanss Duroczos (Enua. .. C1fIC‘mu'1lnr'i L nlq . }¢«h ' Mons. -mes nroqramaoos ' Tums envmdos IJEJORA PERSONAL g Cronotogm , .-. >.. up-. pbp-_vJoQ; hn'u} Mull-u-n-41$‘: -1|. -I 6 Mcncioncss 6 Mensajes Dnrectos [Entra . I341. -av-can g Mensmcs proqrarnaoos I n%aI. §-an BRICMANIA 9, Cronologta r nnnquupuvujwl
 134. 134. ~—»-—= Em Luna: 1*. .. ... ... . mm’ mm’ V ’ E um cur. --. . H I -. --. IIU. III I . ... . . -_
 135. 135. TwitDat twitdot Test de Reciprocidad y otras utilidades Test lfi Test de de Reciprocidad Reciprocidad lnverso Usuawo B? Usuarios Uf5“a"° A . Bloqueados Slgue a
 136. 136. APLICACIDN9 PER A E9CRIPTORI TweetDeck
 137. 137. TweetDeck armrnrnguur/ rooam-urzua D what areyou doing? D U Y-veal lent no Shorten URL; I. All Tweets '99 U Replies D Search: maxmilan 9° U Twitscoop: Buzzing Right Now 90 Nu op ]VDOR12- De 5009 van tie! Jaar de '§ 1 ggkig-glxgt stimr colt mm! even _ I -"‘ Finally catching up w 1h work after 3 days at , . I 3lIZ keuze van Eagles oIDeam Man! I ; _.l hiert~een' 3 brrxnmvlncetsansfaction herelcon-re! :1 . a-—--u--rb| 'll'9S n‘ hI1D. "Llv"yUl. (9m. ‘_6I¥i‘b Y - o HI7‘; nlmpiestrmsponerm vyijvcmurlaptop : - l I E -1’? ) Q ~ '§i9_ng§ma : —I That imam‘! necessary. we got ‘_I' a ‘M’ because of Group“ lwlrre Outnder . ' 3 5.‘ is part of) I M. !'10esI-1a'rsia.1r, enikmldevo|9erI1e keev lW. !I9f als lh omgeving Lombok ben 0 Met dr rr. immo1-(lm-. lt. ~r gun 2»-‘r-'1 t htlp/ Q31} rl rw'a'lmnmgI_I BBUEIU unummd II 55 i~Ith. ‘()Ofwreu/ nrlt uuiltr Dutird g9iIedi‘vm. .~g'. lI'. l'. was far from 3dxSS' I {Q}; R‘! Qveeger rm-iv Ian Slldf'§ Irom MAX m. —.mt iimought) ur in " r Mi-. in plvu-'iT. IIOn nowor ’r: the m. irlu«rn9'rr-ndw. «t(hvq so iYI_! Ir; Q§i5_F_I ‘ Araromy oh Se-'vous. 'y Soph-sli(. ited Mdto m. i'u— an eflorl Ioru : ) AIR. h;rg1Ainn. -l_gggi_§rli. " fl I 'gVall_(-_qgr1% that‘; right. don‘t ca“ It I -6 we are almost done here in the post event comeback‘ ‘ Lib -* '! !urY' Li-ilast topic -3 detect ifrdu. 4 ‘ l nt-(work av. ) Lrbility anddisplryrrrg HTML wyglledrgmugv you're seudmg me mis hnygisgd, 3'1‘ and expect me to locus on irw work now, on a rnday even. you Satan you! 33 another n-ca website that got mentioned 5‘ have mum‘ ‘.13 ' ' LlLYD. ’L“€1}Q‘D(. V'0'fiD! §$5.£9'! { h| _sv. rg: -1| . rh, rni~. u-d youv 3, dm y-at-«day bm2.'Av« an nmamin-Am“ my I 9131 §_7_7}5 mun. Iquo-as . ) ISEIEHIIIJKJ rrr-. ixmiLi; i Slidv-s Trom MAX D/ “.V (), C) pin--nt. -tron nowor-lin- Th» Anatomy on 5"'IOU‘JY Sophi-. nc. -t--d AIR" htlg/ Inn! 71 gggk/ fir! if ESUEEIDES :1 r 5.4 u-. -.». ... -.. ..-. ... .—. .del| a_. .- entertainment . ... ... .- exams. .- r. .m. ... ..guardian_. hits. ... . , ... ... ... ..iamr. launched. . makeover malaysia minister mugabeofficially . ... ... ... ... ... ._. ... .. . pets: -r. ... .r_. gracing rLCh rocks script u-an-—u~o—o-not-Io--w stabbedstayedu wallpaper workshop Trending Tonia shag I coffeecupnews I colben I grey anatomyr one-word I pander: I sunset I gooqle TP. d: 'V / sau- delhi airport / Lhlradlrss certrlrcates T3 tiv-.2:-r Sutux Prmy run at
 138. 138. APLICA(. ‘l0N9 are A DI9P09ITIlI9 MOBIL9 Twitterrific
 139. 139. «cc »Orange ’—'. ~‘ 22.03 -1 ' 90% 9:} A Authenticate close % ‘I M = ,—-guy‘, Sign in with Twitter r, l) , ._ ‘-4-'-.
 140. 140. 4lf’l. lfJ,4lt‘! lrii'l~Fl I TllWi"I'; f;_‘f'l“7 ‘W T ‘I . ‘‘. ‘‘-: ‘r. all. v-vi. lT, AT, .s' [ lr‘~_‘'| | v. Tr. -it-. r'<*i: l.ié"i;
 141. 141. APLICADIDN9 PER DREAR EIIDUE9TE9
 142. 142. A twtpoll @cyberIrancIs {crees que las redes sodales cambiarzin nuestra fomu de -i‘-I comunlcarnos en Internet? Type in the multiple choice answus below: One answer per line Sl. lo creo No, no lo creo No estoy seguro Es probable L Create Poll ‘I 58
 143. 143. Step 1 - Enter the details of your poll. .. Poll Question You can enter a question that is up to 110 character in length. (Participais en encuestas en Twittef? You have 73 characters left for your question. POII Answers You can enter up to 20 answers here. Si 3 No Step 2 - Enter your Twitter details. .. Twitter Username: juanmerodio Twitter Password: 00000000000000 . Poll settings What language is your poll in El Spanish Multiple Choice Allow voters to choose more than one answer. ‘Other’ Answer Allow voters can enter an answer of their own. Step 3 - Press this button. .. Send poll to Twitter‘
 144. 144. PUIGINQ PER 31.069 Integracié d'un boté Twitter per blogs COMPARTIR
 145. 145. Crear un widget de usuario _v. m.. -. com-nei~'= n -1-Iwiuo-c —'-nade cuabuver «: rnnclc: _:1a putuca Ce ". ~.mer en tu sm-3 web utIh: ando ta nerramoenta de acme S-DID hares aue s-: —1ecr: .cnar la (gente ae Tu crcnoltgsa las occnsres ~, c:psar ', pegar ei ccdogc HTML an In pagma F‘ararnas1n1mmacIun lee hi dccun1er‘. acnc'r‘ ce cesarrcflaicres Elige Ia tuente detu cronologia ' 0 ’ j ' 0 » Q EM. -scar D Crunologia de usuario * Fa. cntcs Conflguracién Vista previa ”°'"”"‘ °‘ 9 "'°°""""‘ ‘Meets I-n-r-on-no-m-vs | .rSLlBfiO _ V Q Blogunders Q2: : n;.3’: ers : — A °°°‘°"e‘ 1 Exduiv vesnuestas A You Tube, derechos de autor la Musuc Publshng E] V _ Rights Collectmg Society - - @EiIcgIancers Autocxpnndur lows tn , .F. ;HUOR~, -J Altura '~ «, — . --, »'~' 2 1‘ Emiliano A. than E 5~ ~ : « 4» , @l: IogIarders Ayfidame a Recuperar 5 MI Hijo Robndo Flantilla Claro E] 4' mm“ L. Pgtgcgfin ‘. 'uel'. eccn| :apar'ugc blogspctcon1.'; :1firma~| a-pet Colo! del enlnoe . -.; v Deshabililar ta pasonslixadén de Twine! ["1 Caneelar
 146. 146. QERVEIQ PER COMPARTIR IMATGEQ Podem compartir imatges 0 videos a través de diferents serveis.
 147. 147. Baum l. 'J:1L-. :mr; ,t. '»Iim£: _ Jim» LING! Photos Irom U806 WM! I! TWIIPIC? ‘r-. ns= .- e—. -, .-. . -. r.~. r.-. nrdn . ':r- - u n 'cr. lJrrn How do I U80 TWIIPIC? Vcu car past akrras Jr «or " luri-| (1'o11 s-nu plvarc Irur nc sic of "u: |u_-r1 rm-xi All ncp ll-1| ‘Tu . . . '.| ¢~.1Ir. 1.‘. -zr m. il4r -. .xr. pnr In‘ ThFr FODUIIF U00” 3 I as-. .,. . R ' Whats Trending? W
 148. 148. .'I unfl. 1:“ }3; a r: et: [ry, (|; ‘|t: :h: his river Re' n this post 157 ample Iukelhls 4 share this post Jnmns Cruse Peacelul. Thanks lav shanng! ‘rm, -4:-I‘
 149. 149. tt; '.«1.'_'rI. ~‘z: .u. ~e Ha :5 . "ll. 'J¥‘H. ‘. xiv
 150. 150. W111» so an fi lluissen'a. com/ Q ’ billyfmzauélv Don‘: lose track of your links. Jum now! Take control of Rephter an account today to: Ill. ‘ rend Y0 b Track all of your l. LnksLn one place See aggregate Rats on all of your links Orgnnlze And collaborate on link bundles Stan udng our Chrome extension K‘K‘R7K‘K‘ Make smarter aothl medh dedslons Alruay I member?
 151. 151. Al. TRE9 EINE9 - Google URL shortener. - Snipurl. - TinyURL.
 152. 152. Sort que existeix Twitter. .. perqué els nostres pares han entrat a Facebook! MOI. res Gkll are !

×