Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Likumdošanas process Saeimā. Likumu pieņemšanas kārtība.
<ul><li>Būtiskākā un svarīgākā parlamenta kā likumdošanas varas nesēja funkcija ir vispārsaistošu priekšrakstu pieņemšan...
Likumdošanas procesa stadijas : <ul><li>likumdošanas iniciatīva (likuma ierosināšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta apsp...
Likumdošanas iniciatīva <ul><li>Tehniski ar  likumdošanas iniciatīvu saprot priekšlikuma par likuma izdošanu, grozīšanu v...
Latvijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valsts prezidentam </li></ul><ul><li>Ministru kabinetam </li></ul>...
Itālijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valdībai </li></ul><ul><li>Katram parlamentarijam </li></ul><ul><l...
Likumprojekta nodošana komisijām <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pieņemot lēmumu par likumprojekta nodošanu komisijām,...
Likumprojekta skatīšana komisijās <ul><li>Likumprojekta skatīšana komisijās ir svarīgākais posms likumdošanas procesā. </...
<ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Komisijas var izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmaja lasījum...
Likumprojektu lasījumi <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pirmais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā ziņojumu ...
<ul><li>Otrais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc ta...
<ul><li>Trešais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>apspri...
Saeimas kārtības rullī ir paredzēti trīs gadījumi, kad likumprojekts tiek pieņemts nevis trīs, bet divos laījumos:  <ul><...
<ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesā abas palatas ir pilnīgi līdztiesīgas </li></ul></ul><ul><ul><l...
Prezidenta veto <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts pr...
<ul><li>Italijā: </li></ul><ul><ul><li>prezidents līdz izsludināšanas var prasīt likuma otrreizējo caurlūkošanu </li></ul>...
Paldies par uzmanību! 
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Likumdošanas process

9.952 visualizaciones

Publicado el

Presentation on how latvian Parliament - Saeima is setting forth laws.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Likumdošanas process

 1. 1. Likumdošanas process Saeimā. Likumu pieņemšanas kārtība.
 2. 2. <ul><li>Būtiskākā un svarīgākā parlamenta kā likumdošanas varas nesēja funkcija ir vispārsaistošu priekšrakstu pieņemšana īpašas procedūras ietvaros. </li></ul><ul><li>Likumdevējs nevar pieļaut atkāpes no likumdošanas procesa, kas ļautu apšaubīt šī likuma pieņemšanas konstitucionalitāti </li></ul><ul><li>Tātad, likumdošanas kārtību reglamentējošo procesuālo normu ievērošana ir svarīgs likuma spēkā esamības priekšnoteikums. </li></ul>
 3. 3. Likumdošanas procesa stadijas : <ul><li>likumdošanas iniciatīva (likuma ierosināšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta apspriešana (likuma teksta izstrādāšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta pieņemšana </li></ul><ul><li>likuma izsludināšana (publicēšana) </li></ul>
 4. 4. Likumdošanas iniciatīva <ul><li>Tehniski ar likumdošanas iniciatīvu saprot priekšlikuma par likuma izdošanu, grozīšanu vai atcelšanu iesniegšanu parlamentā. </li></ul><ul><li>Juridiski likumdošanas iniciatīvas tiesības jāsaprot kā tiesības vērsties likumdošanas iestādēs ar priekšlikumu pieņemt kādu likumu, turklāt likumdošanas iestāde nevar šo priekšlikumu ignorēt, tai priekšlikums ir jāizskata. </li></ul>
 5. 5. Latvijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valsts prezidentam </li></ul><ul><li>Ministru kabinetam </li></ul><ul><li>Saeimas komisijām </li></ul><ul><li>Ne mazāk kā pieciem deputātiem </li></ul><ul><li>Ne mazāk kā vienai desmitdaļai vēlētāju </li></ul><ul><li>Priekšlikumu jānoformē likumprojekta veidā. </li></ul>
 6. 6. Itālijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valdībai </li></ul><ul><li>Katram parlamentarijam </li></ul><ul><li>Nacionālai ekonomikas un darba padomei </li></ul><ul><li>Apgabalu un municipalām padomēm </li></ul><ul><li>Tautai, ne mazāk kā piecdesmit tūkstošu vēlētāju vārdā </li></ul><ul><li>Priekšlikums jāiesniedz likuma pantu veidā. </li></ul>
 7. 7. Likumprojekta nodošana komisijām <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pieņemot lēmumu par likumprojekta nodošanu komisijām, Saeima nozīmē atbildīgo komisiju, kura sagatavos likumprojektu lasījumiem. </li></ul><ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><li>Katrs likumprojekts, kas ir iesniegts vienā no palātām tiek izskatīts komisijā un pēc tam – palātās </li></ul>
 8. 8. Likumprojekta skatīšana komisijās <ul><li>Likumprojekta skatīšana komisijās ir svarīgākais posms likumdošanas procesā. </li></ul><ul><li>Komisijas attiecīgo likumprojektu skata pēc katra lasījuma, apkopo izdarītos labojumus un iesniegtos priekšlikumus nākamajam lasījumam. </li></ul><ul><li>Komisijās tiek veikts milzīgs kvalitātīvs darbs un likuma kvalitāte ir atkarīga no komisijas sastāva spējām un ieguldīta darba. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Komisijas var izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmaja lasījumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tās var noraidīt likumprojektus </li></ul></ul><ul><ul><li>Nevienu likumprojektu nedrīkst iekļaut darba kārtībā un izskatīt Saeimas sēdē, pirms tas nav izskatīts atbildīgajā komisijā </li></ul></ul><ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>Palātas var nodot komisijām likumdošanas pilnvaras </li></ul></ul><ul><ul><li>(Nevar būt deleģētas pilnvaras pieņemt likumprojektus par Konstitūcijas grozīšanu, vēlēšanu un deleģešanas likumiem, likumiem, kas ratificē starptautiskus līgumus) </li></ul></ul>
 10. 10. Likumprojektu lasījumi <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pirmais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā ziņojumu sniedz atbildīgās komisijas ievēlētais referents </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc ziņojuma atklājamas vispārīgas debates par projekta principiem </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc debatēm tiek lemts par pāriešanu uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem </li></ul></ul><ul><ul><li>lasījuma beigās ir balsojums (par pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja likumprojekts ir noraidīts, to var atkārtoti iesniegt izskatīšanai šajā sesijā tikai tad, ja likumprojektu parakstījis vismaz 51 deputāts vai arī tajā izdarīti grozījumi </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Otrais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc tam - likumprojekta lasīšana pa pantiem </li></ul></ul><ul><ul><li>debates tikai par atsevišķu pantu vai panta daļu </li></ul></ul><ul><ul><li>balsošana notiek par katra panta punktu vai daļu, pantu kopumā vai pantu grupu. Balso arī par komisijas vai tajā iesniegtajiem priekšlikumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc visu priekslikumu izskatīšanas notiek balsošana par likumprojektu kopumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja Saeima likumprojektu otrajā lasījumā nepieņem, to nodod atpakaļ atbildīgajai komisijai un tas var tikt no jauna iesniegts izskatīšanai otrajā lasījumā </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Trešais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>apspriežami un balsojami tikai tie panti, par kuriem pēc otrā lasījuma iesniegti priekšlikumi </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc visu priekšlikumu izskatīšanas, notiek balsošana </li></ul></ul><ul><ul><li>ja likumprojektu nepieņ e m, to nodod atpakaļ atbildīgajai komisijai un tas var tikt no jauna iesniegts izskatīšanai trešajā lasījumā </li></ul></ul>
 13. 13. Saeimas kārtības rullī ir paredzēti trīs gadījumi, kad likumprojekts tiek pieņemts nevis trīs, bet divos laījumos: <ul><li>likumprojekti, kas atzīti par steidzamiem </li></ul><ul><li>valsts budžeta projekti un grozījumi valsts budžetā </li></ul><ul><li>likumprojekti, kas paredz starptautisko līgumu apstiprināšanu </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesā abas palatas ir pilnīgi līdztiesīgas </li></ul></ul><ul><ul><li>likums skaitās pieņemts tikai ja tas ir pieņemts abās palātās identiskā redakcijā </li></ul></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesam ir trīs stadijas: izskatīšana vienā Parlamenta palātā, pēc tam citā un prezidenta apstiprināšana. Prezidents nevar atteikties apsiprināt pieņemto likumprojektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdība var izdot dekrētus ar likuma spēku nepieciešmības vai steidzamības gadījumos. Tajā pašā dienā tie ir nododami Parlamenta apstiprināšanai </li></ul></ul>
 15. 15. Prezidenta veto <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts prezidents var prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja Saeima likumu negroza, tad Valsts prezidents ottreiz ierunas nevar celt </li></ul></ul><ul><ul><li>Valsts prezidents var apturēt likuma publicēšanu </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Italijā: </li></ul><ul><ul><li>prezidents līdz izsludināšanas var prasīt likuma otrreizējo caurlūkošanu </li></ul></ul><ul><ul><li>ja palātas atkal pieņem likumu, tas ir jāizsludina </li></ul></ul><ul><ul><li>veto var būt pārvarēts ar vairāku deputātu basīm (abās palātās) </li></ul></ul>
 17. 17. Paldies par uzmanību! 

×