Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Игри със звукове и думи

Разбирането, че устната реч може да бъде разделена на по-малки съставни части, които да бъдат манипулирани се определя като фонологична осъзнатост. Фонологичната осъзнатост е част от езиковите умения на детето. Развива се най-активно във възрастта от 4 до 7 години и продължава да се усъвършенства по време на обучението в училище.


Включва:

• Разбирането, че изречението се състои от думи

• Разбирането, че думите се състоят срички /МОР-КОВ, МА-ГА-ЗИН/

• Начало и рима /Д-ОМ, Т-ОМ, С-ОМ/

• Фонемно осъзнаване – разбирането, че думите се състоят от звукове и способността да се манипулира с тези звукове чрез разделяне /РАМО – Р-А-М-О/, сливане /К-О-Н – КОН/ или манипулиране с цел получаване на нова дума /БОР, добавяне на О в началото - ОБОР/.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Игри със звукове и думи

 1. 1. И Г Р И ФОНОЛОГИЧНА ОСЪЗНАТОСТ Логопедичен център "ЛогоМагика"
 2. 2. КАКВО Е ФОНОЛОГИЧНА ОСЪЗНАТОСТ Разбирането, че устната реч може да бъде разделена на по-малки съставни части, които да бъдат манипулирани се определя като фонологична осъзнатост. Включва: • Разбирането, че изречението се състои от думи • Разбирането, че думите се състоят срички /МОР-КОВ, МА-ГА-ЗИН/ • Начало и рима /Д-ОМ, Т-ОМ, С-ОМ/ • Фонемно осъзнаване – разбирането, че думите се състоят от звукове и способността да се манипулира с тези звукове чрез разделяне /РАМО – Р-А-М-О/, сливане /К-О-Н – КОН/ или манипулиране с цел получаване на нова дума /БОР, добавяне на О в началото - ОБОР/. Фонологичната осъзнатост и четенето Изследвания посочват, че фонологичната осъзнатост е тясно свързана с уменията за четене. Деца с трудности при фонологичната осъзнатост, не са успешни четци. Логопедичен център "ЛогоМагика"
 3. 3. КОЛКО СА ДУМИТЕ В ИЗРЕЧЕНИЕТО? Логопедичен център "ЛогоМагика" Момичето спи. Момичето спи в леглото. От детето се изисква да постави толкова жетона или изрязани картонени правоъгълници колкото са думите в изречението. Оставя се разстояние между всяко картонче и се подреждат от ляво на дясно, така както е при писане . За начинаещи се подбират изречения от 2-3 думи. Постепенно изречението се удължава, като се включват повече думи, предлози и частици. По-кратките думи е добре да се отбелязват с по-къси жетони или картончета.
 4. 4. СЛИВАНЕ НА СРИЧКИ В ДУМА Логопедичен център "ЛогоМагика" За напреднали Подбират се думи със сходна сричкова структура. Възрастният произнася всички думи – ОБОР, СТОБОР, ОТБОР. След това избира една и я казва на срички с интервал между всяка сричка от 1 секунда – О-БОР. Детето трябва да посочи правилната картина и/или да произнесе думата слято. За начинаещи Възрастният избира произволен обект от обкръжението на детето и го произнася на срички с интервал от 1 секунда между тях. Детето трябва да каже думата слято.
 5. 5. КОЛКО СА СРИЧКИТЕ В ДУМАТА? Логопедичен център "ЛогоМагика" От детето се изисква да раздели думата на срички чрез пляскане и да определи броя им. ЦА-РЕ-ВИ-ЦА – Думата царевица има 4 срички.
 6. 6. ЕДНАКВИ ИЛИ РАЗЛИЧНИ ДУМИ Възрастният казва двойки думи с минимални разлики, а детето трябва да определи дали са еднакви или различни. Важно е да сме сигурни, че детето разбира понятията „еднакво“ и „различно“. По време на играта пред детето може да се поставят по два еднакви и два различни жетона или молива, които да посочва при отговорите си. Картините се използват, само ако детето не успее да различи по слухов път думите. Логопедичен център "ЛогоМагика" ШАЛ САЛ Примерни двойки думи: КОЛ – ГОЛ ПОР – БОР ДОК – ТОК ЖАР-ЗАР КАНА - ВАНА КОРА - ГОРА ПОТОК - ПАТОК
 7. 7. КОЯ ДУМА СЕ РИМУВА С ПЪРВАТА Възрастният произнася всички думи – САК, КЪЩА, ТОМ, РАК. Задава въпроса: „Коя дума се римува/завършва по същия начин като думата САК?“ Детето трябва да посочи или каже думата РАК. За да развиете способността за разпознаване на рими, четето повече стихове, приказки и гатанки в мерена реч. Съставяйте си скороговорки от типа: АК-АК – СЛАГАМ ДРЕХИТЕ В САК. АК-АК- ЩИПНА МЕ РАК. АК-АК – РАК В САК. Логопедичен център "ЛогоМагика"
 8. 8. КОЯ ДУМА Е ИЗЛИШНА /НЕ СЕ РИМУВА С ОСТАНАЛИТЕ/? Логопедичен център "ЛогоМагика" МАК САК ЛАК ЗАР
 9. 9. ЧУВА ЛИ СЕ ЗВУКЪТ {Х} В ДУМАТА Възрастният казва поредица от думи, а детето трябва да плесне или да пусне стотинка в касичка, когато в думата се чува избран предварително звук. Най-лесно детето разпознава звуковете в началото на думата, после в края и чак след това в средата на думата. Тези нива на трудност спазваме и при подбора на думи. Инструкция: „Плесни, когато чуеш звук С в думата!“ а) САМОЛЕТ, ГЪБА, СЛАДОЛЕД, СЕМКИ, ВРАТА, СЕДИ б) КОС, БОС, НОС, РАНА, МАК, ПОДНОС, МАГАЗИН в) ПРАСЕ, ЗАЕК, ПАСТА, ЖАБА, БРЕЗА, МАСА, КОСА Логопедичен център "ЛогоМагика"
 10. 10. КЪДЕ СЕ ЧУВА ЗВУКЪТ В ДУМАТА – В НАЧАЛАТО, В КРАЯ ИЛИ ПО СРЕДАТА? Логопедичен център "ЛогоМагика" Задачата на детето е да определи мястото на звука в думата. Инструкция: „Къде в думата РАК се чува звук Р – в началото, по средата или в края?“
 11. 11. ОПРЕДЕЛИ ПЪРВИЯ/ПОСЛЕДНИЯ/СРЕДНИЯ ЗВУК В ДУМАТА Детето си тегли карта от тестето. Назовава картината и определя първия звук от думата. Вариант на играта е възрастен да казва думи, ако не са налични карти. Когато умее да определя първите звукове в думите без грешка, преминаваме към определяне на последния звук в думи. След като и това умение е овладяно, молим детето да определя средния звук в думи. Подбираме 3-звукови думи, за да е ясно кой точно е средният звук. Логопедичен център "ЛогоМагика"
 12. 12. СЛИВАНЕ НА ЗВУКОВЕ В ДУМИ Възрастен или друго дете от групата казват дума звук по звук. Играчът, които е наред трябва да произнесе думата слято. К-О-Н Логопедичен център "ЛогоМагика" КОН
 13. 13. ИЗГОВАРЯНЕ НА ДУМИТЕ ЗВУК ПО ЗВУК От детето се изисква да каже думата звук по звук. Подбират се кратки думи. ЗАР Логопедичен център "ЛогоМагика" З - А - Р
 14. 14. КОЯ ДУМА Е ИЗЛИШНА /НЕ ЗАПОЧВА/ЗАВЪРШВА СЪС СЪЩИЯ ЗВУК/? Логопедичен център "ЛогоМагика"Коя дума не започва със същия звук? Коя дума не завършва със същия звук? Освен с картини играта може да се реализира само слухово: „Плесни, когато чуеш дума, която започва с различен звук.“ ПОТОК ПАТОК КАНА ПОР
 15. 15. МАНИПУЛИРАНЕ ПРЕМАХВАНЕ/ДОБАВЯНЕ НА СРИЧКИ • Към думата БОР, добави в началото сричката СТО. Коя нова дума се получи? ОБОР СТОБОР ОТБОР • От думата КОКАЛ, премахни сричката КО. Коя нова дума се получи? * Играта може да се реализира с картини или само слухово Логопедичен център "ЛогоМагика"
 16. 16. МАНИПУЛИРАНЕ ПРЕМАХВАНЕ/ДОБАВЯНЕ НА ЗВУКОВЕ • От думата ОБОР премахни звук О в началото. Коя нова дума се получи? ПОР БОР ДВОР • Към думата ПЕТ прибави звук Л на второ място. Коя нова дума се получи? Логопедичен център "ЛогоМагика"
 17. 17. КАРТИ ЗА ИГРИТЕ Логопедичен център "ЛогоМагика" Свали от ТУК
 18. 18. ИГРИТЕ И КАРТИТЕ СА ПОДБРАНИ ОТ НЕВЕНА ИЛИЕВА, ЛОГОПЕД НА „ЛОГОМАГИКА“

×