Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Jokioisissa rakennetaan tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää, Jutta Kauppi, Elonkierron juhlaseminaari

83 visualizaciones

Publicado el

Jokioisissa rakennetaan tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää, Jutta Kauppi, Elonkierron juhlaseminaari

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Jokioisissa rakennetaan tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää, Jutta Kauppi, Elonkierron juhlaseminaari

 1. 1. © Luonnonvarakeskus1 16.8.2018 Jutta Kauppi Johtaja, Tutkimusinfrastruktuuripalvelut, Luke jutta.kauppi@luke.fi Puh. 0295326535 @KauppiJutta Jokioisissa rakennetaan tulevaisuuden kestävää ruokajärjestelmää
 2. 2. © Luonnonvarakeskus2 Tutkimusympäristöjen tulevaisuuskuva? Maailmanlaajuisten muutostekijöiden ja biotalouden välinen vuorovaikutus tarvitsee eteenpäin ajattelevien taitavien tutkijoiden, yritysyhteistyökumppaneiden sekä koulutustoimijoiden yhteistyöllä toteutettua: • Luotettavaa tiedepohjaista tutkimus-kehitystietoa, • Kokeellisen tutkimuksen avoimia tukimus- ja testausalustoja sekä • Uudella tavalla ja useista eri lähteitä älykkäästi yhdistettyjä datamassoja.
 3. 3. © Luonnonvarakeskus3 16.8.2018Jutta Kauppi 1. DRIVERS Bioeconomy offering new possibilities for investors and money-markets =>Growing need for research to secure and understand holistic sustainability 4. DRIVERS New ways to combine data sources -AI, Deep and machine learning, satellite based technologies => Global transformation into much more precise resource efficiency Jokioinen yhdistää tekijät ja tutkimusympäristöt jotka vastaavat maailmanlaajuisiin muutostekijöihin monipuolisesti DRIVING FORCES CHALLENGING RESEARCH & PLATFORMS TOSUPPORT REFORM IN FOOD SYSTEM - 3. DRIVERS Demand for sustainable regions, cities and smart spezialisation of areas => Rapid changes in land usage, trans- formation of water-energy- food systems 2. DRIVERS Sustainable, resource efficient & precise food production => Reforming Climate and soil free production systems to support food production
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Ruokajärjestelmän muutos – tulevaisuuden näkymät ja tavoitetila Jokioisten kampuksella? • Tuotamme tietoa alkutuotantoon uusista erikoistumismahdollisuuksista sekä tuotantoympäristöjen muutostekijöistä • Kuluttajalle tietoa uusista ravitsemuksellisista vaihtoehdoista ruoantuotannossa • Vahvistamme yhteistyöllä elintarvikejalostajien uusia ruoantuotannon kilpailutekijöitä • Toimimme yhteistyö- ja testialustana ruoantuotantojärjestelmän muutostekijöiden, kokonaisvaikutusten sekä kestävyysindikaattoreiden osalta • Syväluotaamme kokeellisen tutkimuksen keinoin ruoantuotantojärjestelmän suurten ajureiden vaikutuksia, ääri- ilmiöihin reagointia sekä kansallisen ruokaturvan vaihtoehtoja 4 16.8.2018Projektipohja: Anu Kantola / TUPA
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Jokioisten ja Agrifood 2.0 tutkimusympäristöjen kilpailukykytekijät?  Tutkimusympäristöjä hyödyntävät yli maa- ja toimialarajojen ajattelevat ja toimivat yritykset, koulutuskumppanit sekä tutkimuspartnerit  Tulevaisuudessa tieto virtaa merkittävästi laajemmalla toimijajoukolle, joka yhdistelee sitä omien tarpeidensa mukaisesti eri tavoilla = yli toimialojen ja teknologioiden yhdistyvät tietomassat saatavilla  Jatkuvasti päivittyvät älykkäät tutkimusalustat – fokusoidusti ja suomalaisilla lisäarvotekijöillä varustettuna ja brändättynä tukevat suomalaisen ruoantuotantojärjestelmän muutostarpeita  Maailmanlaajuiset, aktiiviset tutkimus- sekä tutkimusinfrastruktuuriverkostot luovat myös kansallisesti uusia mahdollisuuksia 5 Jutta Kauppi
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Tulevaisuuden tutkimusympäristöjen kilpailukykytekijät – Luken Jokioisten tutkimusympäristöt  Vetoivoimainen keskittymä – houkuttelee kansallisesti kuin kansainvälisesti korkeatasoisia tutkijaverkostoja  Yritysyhteistyön malleja kehitetään tukemaan ruokajärjestelmän muutosta – uudet tuotantoteknologiat, pilotit, kevyet koeympäristöt – nopeat kehityskeinot  Tiivistää yhteistyötä ja partnerointia laajasti biotaloustoimijoiden kanssa  Valmistaudutaan investoimaan uuteen tutkimusympäristökonseptiin; sisältäen tutkimusmittakaavan ketjut maaperästä-kasvintuotannosta-maidontuotannosta- ravinteista-enerigiantuotannosta  Edellyttää kiinteistökehittämiseltä uutta ja dynaamista otetta yhteistyötä, kumppanuuksia ja uusia rahoitusmuotoja 6 16.8.2018Jutta Kauppi
 7. 7. © Luonnonvarakeskus
 8. 8. © Luonnonvarakeskus VISIO 2022 – Luken kokeelliset tutkimusympäristöt, tutkimustoiminta ja aineistotuotanto  Kokeellisen toiminnan alustat muodostavat tiiviin verkoston kansallisesti ja kansainvälisesti olemme houkutteleva ja edelläkävijä bio- ja luonnovaratalouden kokeellisessa tutkimuksessa  Uudet toimialat hyödyntävät laajasti luonnonvara-, ilmasto- talous- ym. alustojen datamassoja  Automaatio tulee – kalibrointia ja validointia tehdään paljon  Yhteistyö sujuu uudella tavalla, koska aineistot ovat avoimia ja niiden tuottaminen edullista  Yhteiskäyttöisyys ja yhteiset Suomi-tason investoinnit infroihin hallittuja  Datamassat kiinnostavat laajoja toimijaryhmiä globaalistikin  Kokeellisen toiminnan aineistot muuttuvat ruoantuotantojärjestelmän muutosta vahvistavaksi – arvokkaaksi biotalous-assetiksi globaalistikin! 8 16.8.2018Jutta Kauppi
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Kansainväliset ajurit ohjaavat toimintaamme yhä vahvemmin • Pariisin sopimus - Älykkäästi toteutettu monipuolistaminen- uudet mahdollisuudet maankäytön optimoinnille • Agenda 2030-Ruokajärjestelmän monipuolistaminen liittyy kaikkeen kestävän kehityksen tavoitteisiin • Food 2030 – Ruoka- ja ravitsemusturvan päämäärät: – Kestävät ja turvalliset ruokavaliot – Älykkäät ja ympäristöllisesti kestävät ruokajärjestelmät – Kiertotalous ja resurssitehokkuus ruokajärjestelmässä – Yhteisöjen innovointi ja osallisuus Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla (Luke Policy Brief 2018) 9 16.8.2018Jutta Kauppi
 10. 10. © Luonnonvarakeskus

×