Kasvinsuojelun kuulumiset - Marja Poteri, Luke

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
1 22.1.2021
1 22.1.2021
• Rekisteröidyt valmisteet
- sienet, hyönteiset, rikat, kasvunsääteet, karkotteet
• Tarkistettavia valmisteita keväällä 2021
• Tarkistettavia valmisteita syksyllä 2021
• Poistuneet ja poistuvat valmisteet
• KemiDigi ja kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto
Kasvinsuojelun kuulumisia
Marja Poteri
22.1.
Rekisteröidyt sienitautien torjuntavalmisteet
22.1.2021
Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde
Pohjav.
rajoitus
Max.käyttö
kasvukaudessa
Amistar
atsoksistrobiini 250 g/l 29.7.2021
(siirtymäajalla)
männynkariste; minor use
–hakemus Tukesissa
- 3-5 kertaa
Zaftra AFZ 250 SC,
Mirador, Mirador 250
SC
atsoksistrobiini 250 g/l 23.12.2021
(siirtymäajalla)
männynkariste - 3-5 kertaa
Elatus Era
bentsovindiflupyyri +
protiokonatsoli 75
g/l + 150 g/l
31.7.2021
minor use (MU):
männynversosurma,
-talvihome, -neulas-
karisteet, Sirococcus
on*
1 kerta
Proline 250 EC
protiokonatsoli 250 g/l
31.7.2021
MU: männynverso-
surma, -talvihome, -neu-
laskaristeet, Sirococcus
-
2 kertaa
Don-Q
tiofanaatti-metyyli
700 g/kg
19.10.2021 (max) MU: harmaahome - 1 kerta
Teldor fenheksamidi 500 g/kg 31.12.2021 MU: harmaahome - 4 kertaa
Frupica SC mepanipyriimi 440 g/kg 30.4.2022
MU: harmaahome ja muut
homeet
- 2 kertaa
Aliette 80 WG
fosetyyli-alumiini
800 g/kg
30.4.2022
koivunlevälaikku
paakkutaimilla
on*
Rekisteröidyt hyönteisten torjuntavalmisteet
Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde
Pohjav.
rajoitus
Max.käyttö
kasvukaudessa
Karate Zeon –
tekniikka, Hallmark
Zeon
lambda-syhalotriini
100 g/l
31.3.2024 tukkimiehentäi, ennen istutusta - 1 kerta
Karate Zeon -
tekniikka
lambda-syhalotriini
100 g/l
31.3.2024
MU: kirvat joulupuuvilj.; kuorell.
puutavaran tuho- hyönteiset
metsässä
-
Imprid Skog
asetamipridi
200 g/l
toistaiseksi
(28.2.2034)
tukkimiehentäin torjunta -
1 kerta (+ 1
kerta metsässä)
Mospilan
asetamipridi
200 g/l
28.2.2022
MU: kirvat, luteet taimitarhalla,
käpy- ja siementuholaiset sv:llä
- 2 kertaa
Floramite 240 SC
bifenatsaatti
240 g/l
31.7.2022 punkit - 2 kertaa
Nissorun
heksytiatsoksi
100 g/kg
6.9.2021 MU: punkit - 2 kertaa
Turex 50 WP
Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai 50%
30.4.2022
perhostoukat kuusen
siemenviljelyksillä ja taimistoissa
- 3 kertaa
Storanet
alfasypermetriini
1.57 g/kg
31.7.2021
varastoidun puutavaran
suojaaminen hyönteistuholaisilta -
Trinet-P
alfasypermetriini
1.57 g/kg
31.7.2021
havumetsän suojaaminen
kirjanpainajalta - 22.1.2021
4
Rekisteröidyt rikkakasvien torjuntavalmisteet
22.1.2021
Valmiste Tehoaine Voimassa
Pohjav.
rajoitus
Toistuvan
käytön rajoitus
Käyttökohde
Fenix, Maatilan Aklonifeeni,
aklonifeeni, 600 g/l
31.7.2022
on -
lepotilaiset
havupuutaimien
koulinta-alat
Fusilade Max
fluatsifoppi-P-butyyli,
125 g/l
31.12.2022
on* -
heinämäiset
rikkakasvit, taimitarhat
ja metsänuudistusalat
Gallery isoksabeeni, 500 g/l
31.5.2022
on
havupuutaimien
koulinta-alat
Matrigon 72 SG,
Matrigon 600 SL,
Maatilan Klopyralidi SG
Cliophar 600 SL
klopyralidi, 720 g/kg
klopyralidi 600 g/l
3.5.2021
30.4.2021
3.5.2021
30.4.2021
-
-
on
-
on
leveälehtiset
rikkakasvit
Agil 100 EC, Maatilan Propafop I,
Zetrola
propakvitsafoppi,
100 g/l 30.11.2022 - -
koivun istutusalat,
heinämäiset rikat
5
Kasvunsääteet
22.1.2021
Karkotteet
Syöttivalmisteet
Valmisteita ei rekisterissä
Valmiste Tehoaine Voimassa
Pohjav.
rajoitus
Toistuvan käytön
rajoitus Käyttökohde
Gibb Plus
Forest
Gibberelliinihappojen
A7 ja A8 sekoitus,
10 g/l (0.96 w/w)
31.8.2022 - -
Havupuiden siemenviljelysten
ja metsänjalostuksen
puukokoelmien kukinnan
lisäämiseen
Valmiste Tehoaine Voimassa
Pohjav.
rajoitus
Toistuvan käytön
rajoitus Käyttökohde
Trico
Lampaanrasva, 65 g/kg 31.8.2022
-
- Havu- ja lehtipuiden
suojaaminen hirvi- eläintuhoilta
22.1.2021
Tarkistettavia valmisteita keväällä 2021
Valmiste Tehoaine Käyttökohde Voimassa Hakijat
Switch
62.5 WG
syprodiniili +
fludioksoniili
MU: harmaahome 30.4.2021 Metsätaimituottajat
Amistar atsoksistrobiini männynkariste, -versosurma,
-talvihome, Sirococcus
29.7.2021
MU Tukesin
käsittelyssä
Metsätaimituottajat
Elatus Era bentsovindiflupyyri
+ protiokonatsoli
MU: männynversosurma,
-talvihome, Sirococcus
31.7.2021 Metsätaimituottajat
Proline
250 EC
protiokonatsoli MU: männynversosurma,
-talvihome, Sirococcus
31.7.2021 Metsätaimituottajat
Geoxe fludioksoniili MU: männynversosurma,
-talvihome, Sirococcus
Tukesin
käsittelyssä
Metsätaimituottajat,
KPL, HMVL,
Taimistoviljelijät
Signum boskalidi +
pyraklostrobiini
MU: harmaahome uusi Metsätaimituottajat,
MTK?
7
22.1.2021
Tarkistettavia valmisteita syksyllä/talvella 2021
Valmiste Tehoaine Käyttökohde Voimassa Hakijat
Teldor fenheksamidi MU: harmaahome 31.12.2021 Metsätaimituottajat
Mirador, Zaftra
AZT 250 SC
atsoksistrobiini männynkariste, -versosurma,
-talvihome, Sirococcus
31.12.2021
Mospilan asetamipridi MU: kirvat, luteet, käpy- ja
siementuholaiset sv:llä
28.2.2022 Metsätaimituottajat,
KPL?, Tapio?, MTK?
Aliette 80 WG fosetyyli-alumiini koivunlevälaikku 30.4.2022
Frupica SC mepanipyriimi MU: harmaahome 30.4.2022 Metsätaimituottajat
Turex 50 WP
Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai
perhostoukat kuusen
siemenviljelyksillä ja taimistoissa
30.4.2022
8
Poistuneet ja poistuvat valmisteet
22.1.20
21
Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde
Maatilan Syhalotriini 2 lambda-syhalotriini 31.12.2020
tukkimiehentäi, ennen istutusta
Topas 100 EC penkonatsoli 31.12.2020 MU: ruostesienet
Calypso SC 480 tiaklopridi* 3.2.2021 MU: tuhohyönteiset
Storanet alfasypermetriini 31.7.2021
varastoidun puutavaran
suojaaminen hyönteistuholaisilta
Trinet-P alfasypermetriini 31.7.2021
havumetsän suojaaminen
kirjanpainajalta
Nissorun heksytiatsoksi 6.9.2021 MU: punkit
Don-Q tiofanaatti-metyyli** 19.10.2021 MU: harmaahome
** Tehoaine poistuu 19.4.2021
EUn tehoainelistalta
*Tehoaine poistunut 3.8.2020
EUn tehoainelistalta
9 22.1.2021
9 22.1.2021
KemiDigi – Tukesin uusi
kasvinsuojeluainerekisteri
• Kasvinsuojeluainerekisteri ja biosidirekisteri ovat siirtyneet
osaksi KemiDigi-verkkopalvelua
• Tällä hetkellä tietoa hyväksytyistä ja poistuneista
kasvinsuojeluvalmisteista saa:
- valmisteen nimellä
- rekisterinumerolla
- tehoaineilla
• Vuoden 2021 alkupuolella kasvinsuojeluainerekisteri avautuu täysine
hakutoimintoineen, jolloin valmisteita voi hakea:
- käyttökohdekasvin nimellä
- tuhoojan nimellä
- käytön rajoitusten mukaan
- tehoaineen vaikutustavan mukaan
- valmisteen käyttöpaikan mukaan
22.1.
10 22.1.2021
10 22.1.2021
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto
• Maksullinen todistus voimassa 5 vuotta
• Todistus voi olla paperitodistus, muovikortti tai pdf-tiedosto
• Jos todistus katoaa, uusi todistus omalta tutkinnon järjestäjältä
• Tukesin sivuilla Tukesin hyväksymät tutkinnon järjestäjät ympäri Suomea
• Itsenäiseen opiskeluun mahdollisuus Tukesin verkkomateriaalin avulla
• Verkkomateriaali ei kata kaikkia kasvintuotannon suuntauksia. Tentissä voidaan
kysyä kysymyksiä tämän verkkomateriaalin ulkopuolelta
• Koulutukseen osallistuminen vapaaehtoinen
22.1.
11 22.1.2021
11 22.1.2021
Kiitos!
1 de 11

Más contenido relacionado

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)14 vistas
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)12 vistas
Lyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutusLyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutus
Lyhyellä kasvuajalla korjatun nurmen jälkisadon maidontuotantovaikutus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)8 vistas
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)9 vistas
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)23 vistas
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)7 vistas
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)6 vistas
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)14 vistas
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)462 vistas
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)491 vistas
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)246 vistas
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)135 vistas
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)104 vistas
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)114 vistas
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)142 vistas
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)141 vistas
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)149 vistas
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)90 vistas
Environmental benefits of re-usable food packagingEnvironmental benefits of re-usable food packaging
Environmental benefits of re-usable food packaging
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)94 vistas
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)84 vistas

Kasvinsuojelun kuulumiset - Marja Poteri, Luke

  • 1. 1 22.1.2021 1 22.1.2021 • Rekisteröidyt valmisteet - sienet, hyönteiset, rikat, kasvunsääteet, karkotteet • Tarkistettavia valmisteita keväällä 2021 • Tarkistettavia valmisteita syksyllä 2021 • Poistuneet ja poistuvat valmisteet • KemiDigi ja kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto Kasvinsuojelun kuulumisia Marja Poteri 22.1.
  • 2. Rekisteröidyt sienitautien torjuntavalmisteet 22.1.2021 Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde Pohjav. rajoitus Max.käyttö kasvukaudessa Amistar atsoksistrobiini 250 g/l 29.7.2021 (siirtymäajalla) männynkariste; minor use –hakemus Tukesissa - 3-5 kertaa Zaftra AFZ 250 SC, Mirador, Mirador 250 SC atsoksistrobiini 250 g/l 23.12.2021 (siirtymäajalla) männynkariste - 3-5 kertaa Elatus Era bentsovindiflupyyri + protiokonatsoli 75 g/l + 150 g/l 31.7.2021 minor use (MU): männynversosurma, -talvihome, -neulas- karisteet, Sirococcus on* 1 kerta Proline 250 EC protiokonatsoli 250 g/l 31.7.2021 MU: männynverso- surma, -talvihome, -neu- laskaristeet, Sirococcus - 2 kertaa Don-Q tiofanaatti-metyyli 700 g/kg 19.10.2021 (max) MU: harmaahome - 1 kerta Teldor fenheksamidi 500 g/kg 31.12.2021 MU: harmaahome - 4 kertaa Frupica SC mepanipyriimi 440 g/kg 30.4.2022 MU: harmaahome ja muut homeet - 2 kertaa Aliette 80 WG fosetyyli-alumiini 800 g/kg 30.4.2022 koivunlevälaikku paakkutaimilla on*
  • 3. Rekisteröidyt hyönteisten torjuntavalmisteet Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde Pohjav. rajoitus Max.käyttö kasvukaudessa Karate Zeon – tekniikka, Hallmark Zeon lambda-syhalotriini 100 g/l 31.3.2024 tukkimiehentäi, ennen istutusta - 1 kerta Karate Zeon - tekniikka lambda-syhalotriini 100 g/l 31.3.2024 MU: kirvat joulupuuvilj.; kuorell. puutavaran tuho- hyönteiset metsässä - Imprid Skog asetamipridi 200 g/l toistaiseksi (28.2.2034) tukkimiehentäin torjunta - 1 kerta (+ 1 kerta metsässä) Mospilan asetamipridi 200 g/l 28.2.2022 MU: kirvat, luteet taimitarhalla, käpy- ja siementuholaiset sv:llä - 2 kertaa Floramite 240 SC bifenatsaatti 240 g/l 31.7.2022 punkit - 2 kertaa Nissorun heksytiatsoksi 100 g/kg 6.9.2021 MU: punkit - 2 kertaa Turex 50 WP Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 50% 30.4.2022 perhostoukat kuusen siemenviljelyksillä ja taimistoissa - 3 kertaa Storanet alfasypermetriini 1.57 g/kg 31.7.2021 varastoidun puutavaran suojaaminen hyönteistuholaisilta - Trinet-P alfasypermetriini 1.57 g/kg 31.7.2021 havumetsän suojaaminen kirjanpainajalta - 22.1.2021
  • 4. 4 Rekisteröidyt rikkakasvien torjuntavalmisteet 22.1.2021 Valmiste Tehoaine Voimassa Pohjav. rajoitus Toistuvan käytön rajoitus Käyttökohde Fenix, Maatilan Aklonifeeni, aklonifeeni, 600 g/l 31.7.2022 on - lepotilaiset havupuutaimien koulinta-alat Fusilade Max fluatsifoppi-P-butyyli, 125 g/l 31.12.2022 on* - heinämäiset rikkakasvit, taimitarhat ja metsänuudistusalat Gallery isoksabeeni, 500 g/l 31.5.2022 on havupuutaimien koulinta-alat Matrigon 72 SG, Matrigon 600 SL, Maatilan Klopyralidi SG Cliophar 600 SL klopyralidi, 720 g/kg klopyralidi 600 g/l 3.5.2021 30.4.2021 3.5.2021 30.4.2021 - - on - on leveälehtiset rikkakasvit Agil 100 EC, Maatilan Propafop I, Zetrola propakvitsafoppi, 100 g/l 30.11.2022 - - koivun istutusalat, heinämäiset rikat
  • 5. 5 Kasvunsääteet 22.1.2021 Karkotteet Syöttivalmisteet Valmisteita ei rekisterissä Valmiste Tehoaine Voimassa Pohjav. rajoitus Toistuvan käytön rajoitus Käyttökohde Gibb Plus Forest Gibberelliinihappojen A7 ja A8 sekoitus, 10 g/l (0.96 w/w) 31.8.2022 - - Havupuiden siemenviljelysten ja metsänjalostuksen puukokoelmien kukinnan lisäämiseen Valmiste Tehoaine Voimassa Pohjav. rajoitus Toistuvan käytön rajoitus Käyttökohde Trico Lampaanrasva, 65 g/kg 31.8.2022 - - Havu- ja lehtipuiden suojaaminen hirvi- eläintuhoilta
  • 6. 22.1.2021 Tarkistettavia valmisteita keväällä 2021 Valmiste Tehoaine Käyttökohde Voimassa Hakijat Switch 62.5 WG syprodiniili + fludioksoniili MU: harmaahome 30.4.2021 Metsätaimituottajat Amistar atsoksistrobiini männynkariste, -versosurma, -talvihome, Sirococcus 29.7.2021 MU Tukesin käsittelyssä Metsätaimituottajat Elatus Era bentsovindiflupyyri + protiokonatsoli MU: männynversosurma, -talvihome, Sirococcus 31.7.2021 Metsätaimituottajat Proline 250 EC protiokonatsoli MU: männynversosurma, -talvihome, Sirococcus 31.7.2021 Metsätaimituottajat Geoxe fludioksoniili MU: männynversosurma, -talvihome, Sirococcus Tukesin käsittelyssä Metsätaimituottajat, KPL, HMVL, Taimistoviljelijät Signum boskalidi + pyraklostrobiini MU: harmaahome uusi Metsätaimituottajat, MTK?
  • 7. 7 22.1.2021 Tarkistettavia valmisteita syksyllä/talvella 2021 Valmiste Tehoaine Käyttökohde Voimassa Hakijat Teldor fenheksamidi MU: harmaahome 31.12.2021 Metsätaimituottajat Mirador, Zaftra AZT 250 SC atsoksistrobiini männynkariste, -versosurma, -talvihome, Sirococcus 31.12.2021 Mospilan asetamipridi MU: kirvat, luteet, käpy- ja siementuholaiset sv:llä 28.2.2022 Metsätaimituottajat, KPL?, Tapio?, MTK? Aliette 80 WG fosetyyli-alumiini koivunlevälaikku 30.4.2022 Frupica SC mepanipyriimi MU: harmaahome 30.4.2022 Metsätaimituottajat Turex 50 WP Bacillus thuringiensis subsp. aizawai perhostoukat kuusen siemenviljelyksillä ja taimistoissa 30.4.2022
  • 8. 8 Poistuneet ja poistuvat valmisteet 22.1.20 21 Valmiste Tehoaine Voimassa Käyttökohde Maatilan Syhalotriini 2 lambda-syhalotriini 31.12.2020 tukkimiehentäi, ennen istutusta Topas 100 EC penkonatsoli 31.12.2020 MU: ruostesienet Calypso SC 480 tiaklopridi* 3.2.2021 MU: tuhohyönteiset Storanet alfasypermetriini 31.7.2021 varastoidun puutavaran suojaaminen hyönteistuholaisilta Trinet-P alfasypermetriini 31.7.2021 havumetsän suojaaminen kirjanpainajalta Nissorun heksytiatsoksi 6.9.2021 MU: punkit Don-Q tiofanaatti-metyyli** 19.10.2021 MU: harmaahome ** Tehoaine poistuu 19.4.2021 EUn tehoainelistalta *Tehoaine poistunut 3.8.2020 EUn tehoainelistalta
  • 9. 9 22.1.2021 9 22.1.2021 KemiDigi – Tukesin uusi kasvinsuojeluainerekisteri • Kasvinsuojeluainerekisteri ja biosidirekisteri ovat siirtyneet osaksi KemiDigi-verkkopalvelua • Tällä hetkellä tietoa hyväksytyistä ja poistuneista kasvinsuojeluvalmisteista saa: - valmisteen nimellä - rekisterinumerolla - tehoaineilla • Vuoden 2021 alkupuolella kasvinsuojeluainerekisteri avautuu täysine hakutoimintoineen, jolloin valmisteita voi hakea: - käyttökohdekasvin nimellä - tuhoojan nimellä - käytön rajoitusten mukaan - tehoaineen vaikutustavan mukaan - valmisteen käyttöpaikan mukaan 22.1.
  • 10. 10 22.1.2021 10 22.1.2021 Kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto • Maksullinen todistus voimassa 5 vuotta • Todistus voi olla paperitodistus, muovikortti tai pdf-tiedosto • Jos todistus katoaa, uusi todistus omalta tutkinnon järjestäjältä • Tukesin sivuilla Tukesin hyväksymät tutkinnon järjestäjät ympäri Suomea • Itsenäiseen opiskeluun mahdollisuus Tukesin verkkomateriaalin avulla • Verkkomateriaali ei kata kaikkia kasvintuotannon suuntauksia. Tentissä voidaan kysyä kysymyksiä tämän verkkomateriaalin ulkopuolelta • Koulutukseen osallistuminen vapaaehtoinen 22.1.